Obiekty 22. dr OP m. Hel (2) -- Zbiornik neutralizatora kwasu azotowego na stanowisku zlewania resztek RMN i neutralizacji zbiorników rakiet PZR S-75M Wołchow.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki