Obiekty byłego 46. dr OP m. Choczewo -- Schron SNR i SD, elewacja zachodnia, boksy zamurowane.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki