Odznaka ZŻWP Koło nr 1

ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
Koło nr 1 im. gen. dyw. pil. Tadeusza Krepskiego
W BYDGOSZCZY

86-005 Trzciniec, ul. Łosiosiowa 23.
tel. 604-484-041, 52-3814900, 52-5119966
e-mail: edkami@wp.pl

Odznaka 2. KOP
Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”.

Bydgoszcz, 02.03.2012 r.


WNIOSEK - PROPOZYCJA
Zarządu Koła nr 1 im. gen dyw. pil. Tadeusza Krepskiego
w Bydgoszczy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
 

dot: nadania nazwy jednej z ulic lub innego ważnego miejsca w Bydgoszczy imienia “2 Korpusu Obrony Powietrznej” i wyeksponowania “Pamiątkowej Tablicy 2. Korpusu Obrony Powietrznej”.
 

Zarząd Koła nr 1 ZŻWP w Bydgoszczy, jako spadkobierca tego co się wiąże z 2. Korpusem OP zwraca się do byłych żołnierzy i pracowników 2. KOP o wsparcie w działaniach nasze koło, by zachować w pamięci społeczności bydgoskiej dobre imię “Naszego Korpusu” - 2. Korpusu OP.

Działalność 2 Korpusu OP, datuje się od lipca 1957 roku, a w 1958 r 2. KOP wszedł wszystkimi siłami i środkami do systemu obrony przeciwlotniczej kraju, rozpoczynając działalność bojową i szkoleniową. Dowództwo, stanowisko dowodzenia i sztab korpusu zlokalizowano na terenie lotniska w rejonie budującego się osiedla Szubińskiego i Błonia, które stanowiły wówczas siedliska rodzin wojskowych.

50-lat istnienia Związku Operacyjno-Taktycznego w Bydgoszczy - to przecież ludzie, rodziny, młodzież - to społeczność która zaistniała w Bydgoszczy w sposób szczególny poprzez udział w życiu miasta jej członków, prace na rzecz miasta i tworzenie nowych miejsc pracy, kształcenie młodzieży w szkołach średnich i wyższych na terenie miasta Bydgoszczy.

Dotychczas jedynym miejscem upamiętniającym istnienie 2. Korpusu OP jest siedlisko zwane “Kwaterą Wojskową”... na cmentarzu przy ul. Wiślanej oznaczone nie tylko stopniami wojskowymi lecz i nazwiskami ludzi, którzy znajdowali czas i pasję do przyczyniania się i kształtowania oblicza naszego miasta jako wykładowcy w wyższych uczelniach i szkołach średnich, służbie zdrowia i popularnych “czynach społecznych”.

Wyrazami uznania dla żołnierzy i pracowników cywilnych 2. Korpusu OP niech będą liczne dyplomy i odznaczenia nadane przez Urzędy administracji państwowej województwa bydgoskiego i miasta Bydgoszczy za uzyskiwane rezultaty podejmowanych działań dla kadry oficerskiej 2. Korpusu OP, a także powierzanie różnych funkcji w urzędach i zakładach pracy odchodzącym do rezerwy oficerom 2. Korpusu OP.

15.06.2007 roku 2. Korpus Obrony Powietrznej przestał istnieć. Wraz z tym wydarzeniem zakończył się ważny etap w życiu licznej grupy żołnierzy i pracowników wojska a szczególnie dla naszego Koła ZŻWP Nr 1 działającego od 1981 roku pod patronatem właśnie 2. Korpusu OP.

Członkowie koła, w większości byli żołnierze 2. KOP, uznali za konieczne zgłoszenie inicjatywy upamiętnienia społeczności żołnierskiej 2. Korpusu i jego zasług dla miasta - poprzez nadanie nazwy “2 Korpusu OP” jednej z ulic lub miejsca znaczącego dla miasta a tablicę upamiętniającą nasz korpus usytuować w miejscu ogólnie dostępnym.

Mamy nadzieje, mając na uwadze tradycje wojskowości w Bydgoszczy, że radni Rady Miasta Bydgoszczy zechcą przychylnie rozpatrzyć nasz wniosek.

Liczymy także na to, że przy społecznym wsparciu władze wojskowe również udzielą nam wsparcia.

O kolejnych działaniach będziemy informować.

    V-ce Prezes Kujawsko - Pomorskiego
Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP
Prezes Koła nr1
 
(-) Edmund Łączny

[ Na początek strony]