Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 07 września 2011 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 07.09.2011 r.
 
 

23 mm Przeciwlotniczy
Zestaw Artyleryjsko-Rakietowy
ZUR 23-2 KG “JODEK-G” 
 

 


1. Przeznaczenie ZUR 23-2 KG.

23 mm Przeciwlotniczy Zestaw Artyleryjsko-Rakietowy ZUR 23-2 KG z elektrycznymi układami napędowymi, przeciwlotniczym zestawem rakietowym GROM oraz celownikiem kolimatorowym CKE-2 z podwójną balistyką, jest przeznaczony do zwalczania nisko lecących celów powietrznych takich jak: samoloty, śmigłowce, rakiety skrzydlate, desant powietrzny oraz nieopancerzone i lekko opancerzone cele naziemne. Możliwość zwalczania celów zestawem do 5000 m. Obsługę zestawu stanowi czterech funkcyjnych.


Zestaw artyleryjsko-rakietowy ZUR 23-2 KG.
23 mm Przeciwlotniczy Zestaw Artyleryjsko-Rakietowy ZUR 23-2 KG.
Centrum Szkolenia SP m. Koszalin - 01.09.2011r.
 


Zestaw artyleryjsko-rakietowy ZUR 23-2 KG.
23 mm Przeciwlotniczy Zestaw Artyleryjsko-Rakietowy ZUR 23-2 KG. Pulpit naprowadzania zestawu.
Centrum Szkolenia SP m. Koszalin - 01.09.2011r.
 

Pierwowzorem zestawu (w mechanicznej części artyleryjskiej) jest ZU-23-2, jego produkcję rozpoczęto w 1960 roku w byłym ZSRR. W 1972 roku produkcję licencyjną ZU-23-2 rozpoczęły Zakłady Mechaniczne “Tarnów” S.A. i to one, po wielu modernizacjach zestawu, są producentem obecnej wersji ZUR 23-2 KG.

Od 2002 roku ZUR 23-2 KG sukcesywnie wchodzi na uzbrojenie jednostek Wojska Polskiego.

[ Do spisu treści ]

2. Dane taktyczno-technczne ZUR 23-2 KG.

 

Parametr Wartość
Długość armaty 2A14 2555 mm
Ilość armat 2 szt.
Kaliber 23 mm
Prętkość początkowa pocisku 970 m/s
Efektywna odległość strzelania pionowa 1500 m
2000 m dla poc. APDST
Efektywna odległość strzelania kątowa 2500 m
Efektywna odległość strzelania pozioma 2000 m
2500 m dla poc. APDST
Masa naboju 450 g
Masa pocisku BZT 190 g
Masa pocisku OFZT 188,5 g
Szybkostrzelność teoretyczna (z dwóch armat) 2000 strz./min
Szybkostrzelność praktyczna do 400 strz./min
Kąt ostrzału w płaszczyźnie poziomej 360°
Kąt ostrzału w płaszczyźnie pionowej od -10° do 75°
 
Prowadzenie ognia do celów powietrznych z PPZR GROM:  
   - ilość zakładanych rakiet 2 szt.
   - kąt odpalania rakiety w płaszczyźnie poziomej n x 360°
   - kąt odpalania rakiety w płaszczyźnie pionowej od 0° do 70°
   - dolna i górna granica strefy ognia od 10 do 3500 m
   - dalsza granica strefy ognia 5500 m
   - kaliber rakiety 72 mm
   - masa rakiety 10,5 kg
   - średnia prędkość marszowa rakiety 650 m/s
 
Prędkość naprowadzania armat i rakiet przy użyciu napędów elektrycznych mechanizmów obrotu i podniesienia zestawu sterowanych przez operatora manipulatorem dla naprowadzania poziomego od 0,005
do 1,2 rad/s
Prędkość naprowadzania armat i rakiet przy użyciu napędów elektrycznych mechanizmów obrotu i podniesienia zestawu sterowanych przez operatora manipulatorem dla naprowadzania pionowego od 0,005
do 0,7 rad/s
Celownik kolimatorowy CKE-2
Ilość obsługiwanych balistyk 2
Powiększenie układu optycznego 1x

Rodzaje stosowanej amunicji:

  • BZT - pocisk przeciwpancerno-zapalająco-smugowy;
  • OFZT - pocisk odłamkowo-burząco-zapalająco-smugowy;
  • APDST - pocisk przeciwpancerny podkalibrowy;

[ Do spisu treści ]