Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 09 kwietnia 2011 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 09.04.2011 r.
 
 

Znaki taktyczne stosowane w pododdziałach WOPL


(Przed wejściem Polski w struktury NATO)


 
 

 

1. Ogólne zasady kreślenia znaków taktycznych.

Taktyczne znaki umowne stosowane są do nanoszenia informacji na mapę o wojskach własnych i przeciwnika. Znaki taktyczne dzielą się na punktowe, liniowe i konturowe. W dalszej części omówione zostaną znaki taktyczne stosowane w pododdziałach WOPL, przed wejściem Polski w struktury NATO.

Zestaw kolorów stosowanych do rysowania sytuacji umownymi znakami taktycznymi:

 • czerwony – wojska własne, ogólnowojskowe, lotnictwo, marynarka wojenna i urządzenia tyłowe;
 • czarny – rodzaje wojsk (artyleria, WOPL, inżynieryjne, przeciwchemiczne, radiotechniczne, łączności) oraz opisywanie wojsk własnych i napisów;
 • brązowy – drogi marszu, teren skażony środkami biologicznymi;
 • żółty – teren skażony środkami trującymi i promieniotwórczymi;
 • niebieski – do oznaczania położenia i działania oraz opisywania wojsk przeciwnika.

Skróty nazw pododdziałów i oddziałów pisano małymi literami, np. 37 dr, bt, plm itp. Skróty nazw związków taktcznych i operacyjnych pisano dużymi literami, np. 26 BR OP, 2 KOP itp. Dużymi literami pisano także skróty złożone z początkowych liter wyrazów, np. RSWP, SD, STZ itp.

Napisy i opisy na mapach wykonywano pismem technicznym, prostym lub pochyłym. Napisy podstawą skierowane były równolegle do dolnej ramki mapy. Wysokości liter (do szczebla taktycznego) wynosiła:

 • 3 mm – dla plutonu;
 • 4 mm – dla kompanii;
 • 5 mm – dla batalionu;
 • 6 mm dla pułku;
 • 8 mm dla brygady;
 • 10 mm dla dywizji.

2. Znaki taktyczne punktowe.

Punktowe znaki taktyczne stosuje się do oznaczania pojedynczych środków ogniowych, sprzętu i obiektów, których nie można przedstawić w skali mapy. Może to być wyrzutnia rakiet, czołg, stacja naprowadzania rakiet itp. Środek geometryczny punktowych znaków taktyczych wyznacza rzeczywiste położenie obiektów w terenie. Znaki punktowe odwzorowujące stanowiska ogniowe, środki ogniowe i pojazdy wrysowywano zgodnie z kierunkiem ich rzeczywistego działania, natomiast stanowiska obserwacyjne i stanowiska dowodzenia w orientacji pionowej.

Znaki taktyczne przeciwlotniczych zestawów rakietowych:


Znaki taktyczne od nr 01 do 17.

 • 01 – przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy (Strzała–2M);
 • 02 – wyrzutnia startowa przeciwlotniczego zestawu rakietowego (PZR) bliskiego zasięgu (KUB, S–125 Newa);
 • 03 – wyrzutnia startowa PZR średnirgo zasięgu (KRUG, S–75M Wołchow);
 • 04 – wyrzutnia startowa PZR dalekiego zasięgu (S–200WE Wega);
 • 05 – ugrupowanie bojowe dywizjonu (baterii) rakiet przeciwlotniczych bliskiego zasięgu (KUB, S–125 Newa);
 • 06 – ugrupowanie bojowe dywizjonu (baterii) rakiet przeciwlotniczych średnirgo zasięgu (KRUG, S–75M Wołchow);
 • 07 – ugrupowanie bojowe pułku (dywizjonu) rakiet przeciwlotniczych dalekiego zasięgu (S–200WE Wega);
 • 08 – stanowisko zapasowe dywizjonu (baterii) rakiet przeciwlotniczych;
 • 09 – zasadzka przeciwlotnicza;
 • 10 – drużyna rakiet przenośnego PZR bliskiego zasięgu (Strzała–2M, IGŁA);
 • 11 – pluton rakiet przenośnego PZR bliskiego zasięgu (Strzała–2M, IGŁA);
 • 12 – pluton rakiet przeciwlotniczych bliskiego zasięgu (OSA);
 • 13 – ugrupowanie bojowe baterii rakiet przeciwlotniczych bliskiego zasięgu (OSA);
 • 14 – planowane do zajęcia stanowisko przez baterię rakiet przeciwlotniczych bliskiego zasięgu (OSA);
 • 15 – przeciwlotniczy rakietowy wóz bojowy (OSA);
 • 16 – samobieżna wyrzutnia rakiet przeciwlotniczych bliskiego zasięgu (KUB);
 • 17 – samobieżna wyrzutnia rakiet przeciwlotniczych średniego zasięgu (KRUG)

Znaki taktyczne artylerii przeciwlotniczej (pkm i armaty):


Znaki taktyczne od nr 18 do 24.

 • 18 – przeciwlotniczy karabin maszynowy (PKM–2);
 • 19 – armata przeciwlotnicza małego kalibru;
 • 20 – ugrupowanie bojowe pierwszej baterii armat przeciwlotniczych – znak ogólny;
 • 21 – ugrupowanie bojowe drugiej baterii armat przeciwlotniczych – znak ogólny;
 • 22 – pluton armat przeciwlotniczych małego klibru;
 • 23 – samobieżna armata przeciwlotnicza (ZSU–23–4)
 • 24 – armata przeciwlotnicza (“Hibneryt”)

Znaki taktyczne SD, pojazdów specjalistycznych i środków radiolokacyjnych:


Znaki taktyczne od nr 25 do 42.

 • 25 – posterunek obserwacji przestrzeni powietrznej (POPP);
 • 26 – punkt dowódczo–obserwacyjny plutonu (PDO);
 • 27 – punkt dowódczo–obserwacyjny baterii (PDO);
 • 28 – punkt dowódczo–obserwacyjny dywizjonu (PDO);
 • 29 – stanowisko dowodzenia pułkiem rakiet przeciwlotniczych;
 • 30 – stanowisko dowodzenia brygadą rakiet przeciwlotniczych;
 • 31 – samochód;
 • 32 – samochód transportowo–załadowczy (STZ);
 • 33 – kabina odbioru współrzędnych (KOW);
 • 34 – wóz dowodzenia (RPD);
 • 35 – wóz dowodzenia (WD–43);
 • 36 – ugrupowanie baterii technicznej;
 • 37 – samobieżna stacja wykrywania i naprowadzania (SSWN);
 • 38 – radiolokacyjna stacja wstępnego poszukiwania – RSWP (NUR–21);
 • 39 – RSWP (P–40);
 • 40 – RSWP (P–18);
 • 41 – stacja naprowadzania rkiet (SNR);
 • 42 – zestaw radiolokacyjno-przelicznikowy (ZRP);

Znaki taktyczne lotnictwa:


Znaki taktyczne od nr 43 do 56.

 • 43 – lotnisko;
 • 44 – lądowisko dla śmigłowców;
 • 45 – samolot myśiwsko–bombowy;
 • 46 – samolot myśliwski;
 • 47 – samolot myśliwsko–bombowy NBJ;
 • 48 – samolot bombowy;
 • 49 – samolot rozpoznawczy;
 • 50 – bezpilotowy samolot rozpoznawczy;
 • 51 – śmigłowiec rozpoznawczy;
 • 52 – śmigłowiec przeciwpancerny;
 • 53 – samolot transportowy;
 • 54 – śmigłowiec transportowy;
 • 55 – samolot walki radioelektronicznej;
 • 56 – śmigłowiec walki radioelektronicznej.

Inne znaki taktyczne:


Znaki taktyczne od nr 57 do 62.

 • 57 – transporter opancerzony (TO);
 • 58 – bojowy wóz piechoty (BWP);
 • 59 – czołg średni;
 • 60 – bateryjne gniazdo rannych;
 • 61 – bateryjny punkt amunicyjny;
 • 62 – bateryjny punkt żywienia.

[ Do spisu treści ]

3. Znaki taktyczne liniowe.

Znaki taktyczne liniowe stosuje się do oznaczania rubieży i kolumn. Znaki muszą zachowywać swoje wielkości naturalne (rysowane w skali mapy) i rzeczywiste położenie w terenie.


Znaki taktyczne od nr 63 do 76.

 • 63 – kolumna marszowa artylerii;
 • 64 – kolumna marszowa baterii przeciwlotniczej;
 • 65 – kolumna marszowa plutonu samobieżnych armat przeciwlotniczych;
 • 66 – bateria przeciwlotnicza w kolumnie marszowej batalionu piechoty;
 • 67 – kolumna marszowa wojsk rakietowych;
 • 68 – drużyna rakiet przeciwlotniczych w kolumnie marszowej kompanii piechoty;
 • 69 – kolumna marszowa baterii rakiet przeciwlotniczych małego zasięgu;
 • 70 – kolumna marszowa baterii rakiet przeciwlotniczych bliskiego zasięgu;
 • 71 – kolumna marszowa związku taktycznego (oddziału)zmechanizowanego;
 • 72 – kolumna marszowa batalionu czołgów;
 • 73 – kolumna marszowa batalionu piechoty zmotoryzowanej;
 • 74 – kolumna marszowa kompanii piechoty zmotoryzowanej;
 • 75 – kolumna marszowa plutonu piechoty zmotoryzowanej;
 • 76 – strefa dyżurowania lotnictwa myśliwskiego;

Długość kolumny marszowej pododdziału przeciwlotniczego:

Liczba pojazdów w kolumnie Odległość między pojazdami [m] Pododdział
25304050100
5100120160200400pluton
10225270360450900bateria
dywizjon
153504205607001400
204755707609501900
2560072096012002400
30725870116014502900

[ Do spisu treści ]

4. Umowne znaki konturowe.

Umowne znaki konturowe to takie, które dadzą się przedstawić w skali mapy, np. rejony: ześrodkowania, obrony, stanowiska startowe rakiet itp.


Ugrupowanie bojowe pułku rakiet przeciwlotniczych (S-75M Wołchow).
Ugrupowanie bojowe pułku rakiet przeciwlotniczych.

[ Do spisu treści ]


Bibliografia:

 • Stefan Kokociński – “Podstawowe terminy, znaki i skróty taktyczne stosowane w pododdziałach WOPL” – WSO WOP Koszalin – 1993 rok.