Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
 
 
 
 

2. Rejonowy Ośrodek Metrologii
w Ministerstwie Obrony Narodowej

 

Zgodnie z Decyzją Nr 5/Org./P1 MON z dnia 20 stycznia 2006 r., trwa proces przekazywania pod Wojskowy Nadzór Metrologiczny Ministerstwa Obrony Narodowej dotychczasowych ośrodków metrologii funkcjonyjących w Marynarce Wojennej, Siłach Powietrznych i Wojskach Lądowych.

Proces ten ma być zakończony z dniem 1 kwietnia 2006 roku.

Do dnia 1 lipca 2006 zostaną przeformowane:

 • Wojskowy Nadzór Metrologiczny MON na Wojskowe Centrum Metrologii MON
 • Centralny Ośrodek Metrologii (Zielonka) i 1 Specjalistyczny Ośrodek Metrologii (Warszawa) na Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii - Warszawa
 • 3 Rejonowy Ośrodek Metrologii (Poznań) na Specjalistyczny Wojskowy Ośrodek Metrologii - Poznań
 • Ośrodek Metrologii Marynarki Wojennej (Gdynia) na 1 Wojskowy Ośrodek Metrologii - Gdynia
 • 2 Rejonowy Ośrodek Metrologii (Bydgoszcz) i Ośrodek Metrologii POW (Bydgoszcz) na 2 Wojskowy Ośrodek Metrologii - Bydgoszcz
 • Ośrodek Metrologii SOW (Wrocław) na 3 Wojskowy Ośrodek Metrologii - Wrocław
 • 4 Rejonowy Ośrodek Metrologii (Radom) na 4 Wojskowy Ośrodek Metrologii - Radom

2 Rejonowy Ośrodek Metrologii. Foto: Zbigniew Przęzak

Proces zmiany podległości ośrodków metrologii realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem. W dniu 23 marca 2006 r. o godzinie 12:00 odbyła się ceremonia przejęcia od Sił Powietrznych 2. Rejonowego Ośrodka Metrologii w Bydgoszczy.


mł.chor.sztab. Robert Kaczorowski, Grażyna Gust i Bogdan Proczek. Foto: Zbigniew Przęzak 

O godzinie 11:50 w Klubie Garnizonowym przy ulicy Szubińskiej zbierają się pracownicy wojska i kadra zawodowa 2. Rejonowego Ośrodka Metrologii.

Od lewej: mł.chor.sztab. Robert Kaczorowski, Grażyna Gust i Bogdan Proczek.


Medard Górski, mjr Tadeusz Machowski, Szymon Barabasz, Zbigniew Wolski i Kazimierz Bednarkiewicz. Foto: Zbigniew Przęzak 

Trwający proces restrukturyzacji Metrologii Wojskowej nie jest obojętny dla pracowników metrologii. Trwają ciągłe dyskusję na temat dalszych losów każdego z pracowników wojska i kadry zawodowej.

Czy jutro będę miał pracę ? To pytanie zadawane jest każdego dnia w każdym ośrodku metrologii.

Od lewej: Medard Górski, mjr Tadeusz Machowski, Szymon Barabasz, Zbigniew Wolski, kpt. Krzysztof Bednarkiewicz.


kpt. Mariusz Zybura. Foto: Zbigniew Przęzak  

Jeszcze ostatnie sprawdzenie miejsca uroczystości. W akcji kpt. Mariusz Zybura - Kierownik Pracowni Metrologicznej.


Pracownicy 2 ROM. Foto: Zbigniew Przęzak  

Jest okazja, ostatnia okazja, wykonać pamiątkowe zdjęcie stanu osobowego 2. Rejonowego Ośrodka Metrologii w strukturach organizacyjnych 2. Korpusu Obrony Powietrznej.


Członkowie komisji. Foto: Zbigniew Przęzak  

11:58. Wszystko gotowe. Komisja, protokół i stan osobowy 2. Rejonowego Ośrodka Metrologii. Protokół przejęcia 2 ROM przez WNM przygotowywała komisji w składzie: mjr Tadeusz Matras - WNM, mjr Kazimierz Przyjacielski - WNM, mjr Jerzy Jodłowski - 2 KOP i mjr Jarosław Renkiel - 2 KOP.

Od lewej: mjr Tadeusz Matras - oficer WNM, mjr Kazimierz Przyjacielski - oficer WNM, mjr Jerzy Jodłowski - Metrolog 2 KOP, mjr Roman Prondzinski - Z-ca Komendanta 2 ROM, chor.sztab. Stanisław Wszoła - Szef Administracji 2 ROM i mjr Sławomir Wiśniewski - Kierownik Zakładu Kalibracji 2 ROM.


Meldunek. Foto: Zbigniew Przęzak  

Godzina 12:00. Meldunek o gotowości do przejścia 2. Rejonowego Ośrodka Metrologii w podległość Wojskowego Nadzoru Metrologicznego MON składa Komendant 2 ROM ppłk Dariusz Biernat. Meldunek przyjmuję z ramienia Dowództwa 2. Korpusu Obrony Powietrznej płk Jan Stramowski - Szef Oddziału Techniki Naziemnej i płk rez. Stanisław Dąbrowski - Dyrektor Wojskowego Nadzoru Metrologicznego MON.


Odczytanie decyzji MON. Foto: Zbigniew Przęzak

Komendant 2 ROM, ppłk Dariusz Biernat odczytuje Decyzję Ministra Obrony Narodowej w sprawie restrukturyzacji Metrologii Wojskowej w Siłach Zbrojnych.


Podpisanie protokółu. Foto: Zbigniew Przęzak  

Podpisanie protokółu zmiany podległości 2. Rejonowego Ośrodka Metrologii. Od lewej: płk Jan Stramowski i płk rez. Stanisław Dąbrowski.


Stan osobowy 2 ROM. Foto: Zbigniew Przęzak.  

Okolicznościowe wystąpienia. Podziękowania za dotyczchasową pracę w strukturach Sił Powietrznych i 2. Korpusu Obrony Powietrznej. Powitanie stanu osobowego w strukturach organizacyjnych przyszłego (od 1 lipca 2006) Wojskowego Centrum Metrologii MON.


Wręczenie pamiątkowej odznaki. Foto: Zbigniew Przęzak.  

Jeszcze okolicznościowe upominki. Logo 2 ROM dla Dyrektora WNM, niech przypomina o tradycjach i historii kadry i pracowników wojska 2. Rejonowego Ośrodka Metrologii.


Meldunek po zmianie podległości. Foto: Zbigniew Przęzak.  

Po ... uroczystości. Meldunek Komendanta 2 ROM: "Jesteśmy do dyspozycji Wojskowego Nadzoru Metrologicznego MON".


Logo 2 ROM. Foto: Zbigniew Przęzak.  

Przy wejściu do 2 ROM wisi logo. Zawiera ono informacje o dacie powstania 2 ROM i podległości.

Osiem lat, to kawał czasu. To około 56.000 przyrządów pomiarowych, które trafiły do 2 ROM, zostały sprawdzone i przekazane do dalszej eksploatacji w jednostkach wojskowych.

Osiem lat tworzenia zgranego zespołu fachowców metrologii. Wdrożenie Systemu Informatycznego Metrologii Wojskowej i technologii internetowych.

Nadszedł czas na nowy konkurs ? Pewnie tak. Logo wymaga zmian i nie tylko logo.