Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 15 października 2011 r.


XXX-lecie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

( Koło nr 24 - Gryfice 12 pażdziernika 2011. )

 

Logo ZZWP Koło nr 24 w Gryficach

Z okazji XXX_lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, członkowie Koła nr 24 spotkali się na sympatycznej uroczystości w Gryficach. To spotkanie miało wyjątkowo podniosły charakter. Frekwencja dopisała. Stawili się także członkowie koła mieszkający poza Gryficami.

 

W drodze na spotkanie Koła nr 24.
W drodze na spotkanie ZŻWP Koło nr 24 w Gryficach. Na zdjęciu od lewej: st. chor. szt. rez. Piotr Buczek, mjr rez. Eugeniusz Heinrich i mjr rez. Władysław Mucha.
 

Przed rozpoczęciem spotkania Koła nr 24.
Przed rozpoczęciem spotkania ZŻWP Koło nr 24 w Gryficach. Na zdjęciu na pierwszym planie od lewej: st. chor. szt. rez. Piotr Buczek, ppłk rez. Stanisław Drążkowiak, kpt. rez. Jan Kiełbowicz i ppłk rez. Tadeusz Sokół.
 

Przed rozpoczęciem spotkania Koła nr 24.
Przed rozpoczęciem spotkania ZŻWP Koło nr 24 w Gryficach. Na zdjęciu od lewej: mjr rez. Zbigniew Żołna, mjr Witold Kurek - kapelan 78. pr OP i st. chor. szt. rez. Jerzy Dąbrowski
 

W spotkaniu brali udział zaproszeni goście, na stałe współpracujący i wspierający Koło nr 24:

 • Burmistrz Gryfic - Andrzej Szczygieł;
 • Przewodniczący Powiatowej Rady Związków Kombatantów RP i Byłych Więźniów Polityczny - płk rez. Bernard Byczkiewicz;
 • Szef Szkolenia 78. pułku rakietowego OP - ppłk Mariusz Zagdański;
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 - Agnieszka Mackojć;
 • Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Edward Pruski.

Uroczystość otwiera prezes Koła nr 24, płk rez. Krzysztof Tokarczyk, wygłaszając okolicznościowe przemówienie. W następnej kolejności, ppłk rez. Marek Walenczak, przedstawił krótki rys historyczny ZŻWP

Prezes wręcza podziękowania.
Dyplom wręcza prezes koła płk rez. Krzysztof Tokarczyk w towarzystwie ppł. rez. Grzegorza Walczaka, dyrektorce szkoły podstawowej nr 3 im. WOPK Agnieszka Mackojć i ppłk. Mariuszowi Zagnańskiemu szefowi szkolenia 78. pr OP przyszły dowódca 36. dr OP m. Mrzeżyno.
 

W trakcie oficjalnej części spotkania.
W trakcie oficjalnej części spotkania, na zdjęciu od lewej: płk rez. Andrzej Brejwo, st. chor. szt. rez. Piotr Buczek, mjr rez. Aleksander Klepaczko, mjr rez. Władysław Mucha i mjr rez. Eugeniusz Heinrich.
 

W trakcie oficjalnej części spotkania.
W trakcie oficjalnej części spotkania, na zdjęciu od lewej: mjr rez. Ejsmond Jarosław, płk rez. Andrzej Brejwo, mjr rez. Jerzy Jackiewicz i st. sierż. szt. rez. Jan Misiejuk.
 

Odczytano Uchwałę Nr1/2011/K z dnia 08.02.2011 roku Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w sprawie wyróżnień najbardziej aktywnych i zasłużonych na rzecz koła.

Brązową odznaką za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wyróżnieni zostali:

 • płk rez. Bernard Byczkiewicz;
 • płk rez. Krzysztof Tokarczyk;
 • ppłk rez. Mieczysław Marcinkowski;
 • ppłk rez. Tadeusz Sokół.

Medalem XXX Lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wyróżnieni zostali:

 • ppłk rez. Janusz Szafoni;
 • mjr rez. Jan Dzierkowski;
 • st.chor.szt. rez. Aleksander Matusiak;
 • mł.chor.szt. rez. Mirosław Wójciak.

Odznaka i medal ZŻWP.
Brązowa odznaka za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i medal XXX Lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 

Prezes, w imieniu Zarząd Koła, podziękował za osobistą pracę na rzecz środowiska żołnierzy koła i uhonorował okolicznościowym podziękowaniem najbardziej aktywnych członków koła: mjr Stępień Józef, ppłk Mrozik Władysław, ppłk Chyla Józef, mjr Dyczkowski Włodzimierz, płk Brejwo Andrzej, mjr Jackiewicz Jerzy, kpt. Kozioł Stanisław, st. sierż. szt. Wróbel Stanisław, st. sierż. szt. Misiejuk Jan, st. chor. szt. Karaczyn Ryszard, mjr Ejsmont Jarosław, mjr Marzęcki Mieczysław, ppłk Walenczak Marek, ppłk Walczak Grzegorz, Obermajer Elżbieta.

W trakcie oficjalnej części spotkania.
W trakcie oficjalnej części spotkania, na zdjęciu od lewej: st. chor. szt. rez. Piotr Buczek, st. chor. szt. rez. Jerzy Dąbrowski, ppłk rez. Stanisław Drążkowiak, st. chor. rez. Grzegorz Falkowski i mjr rez. Jan Garlacz.
 

W trakcie oficjalnej części spotkania.
W trakcie oficjalnej części spotkania, na zdjęciu od lewej: st. chor. szt. rez. Józef Jażewicz, kpt. rez. Jan Kiełbowicz, st. sierż. szt. rez. Ryszard Karas, chor. szt. rez. Tadeusz Klatka i mjr rez. Aleksander Klepaczko.
 

W trakcie oficjalnej części spotkania.
W trakcie oficjalnej części spotkania, na zdjęciu od lewej: kpt. rez. Jan Kiełbowicz, chor. szt. rez. Tadeusz Klatka, mjr rez. Aleksander Klepaczko i ppłk rez. Janusz Lubczyński.
 

W trakcie oficjalnej części spotkania.
W trakcie oficjalnej części spotkania, na zdjęciu od lewej: st. sierż. szt. rez. Krzysztof Wisławski, st. chor. szt. rez. Stanisław Zubko, mjr rez. Zbigniew Żołna i st. sierż. rez. Andrzej Zientek.
 

Na koniec, każdemu z członków koła, zostały wręczone odznaki koła oraz legitymacje.

W trakcie oficjalnej części spotkania.
Na koniec, każdemu z członków koła, zostały wręczone odznaki koła oraz legitymacje.
 

Część oficjalną zakończyły podziękowania skierowano do zaproszonych gości, przyjaciół Koła nr 24, wspierających jego działalność.

W trakcie oficjalnej części spotkania.
W trakcie oficjalnej części spotkania, na zdjęciu od lewej: płk rez. Bernard Sawicki, płk rez. Leszek Sitarek, Andrzej Szczygieł burmistrz Gryfic, płk rez. Bernard Byczkiewicz i ppłk rez. Stanisław Drążkowiak.
 

W trakcie oficjalnej części spotkania.
W trakcie oficjalnej części spotkania, na zdjęciu od lewej: Dyrektorka Szkoły Podstawowej Nr 3 im. WOPK Agnieszka Mackojć i ppłk Mariusz Zagnański.
 

W trakcie oficjalnej części spotkania.
W trakcie oficjalnej części spotkania, na zdjęciu od lewej: Dyrektorka Szkoły Podstawowej Nr 3 im. WOPK Agnieszka Mackojć, redaktor gazety Trybun Ludu, ppłk Mariusz Zagnański, ppłk rez. Grzegorz Walczak i płk rez. Krzysztof Tokarczyk.
 

W trakcie oficjalnej części spotkania.
W trakcie oficjalnej części spotkania. Podziękowanie prezesowi koła składa komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Edward Pruski.
 

W trakcie oficjalnej części spotkania.
W trakcie oficjalnej części spotkania. Podziękowanie prezesowi koła składa przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk rez. Bernard Byczkiewicz.
 

Jeszcze pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników i rozpoczyna się, mniej oficjalna uroczystość, spotkanie pokoleń.

W trakcie oficjalnej części spotkania.
Koniec oficjalnej części spotkania, pozostało jeszcze do wykonania pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników spotkania.