Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 03 października 2006 r.


XX-lecie 78. pułku rakietowego Obrony Powietrznej

Mrzeżyno 1986-2006.


 

Zaproszenie

 

 

Nadarza się kolejna okazja spotkać z pionierami tworzącymi 78 pr OP w Mrzeżynie. Są to obchody XX-lecia powstania 78 pr OP. Korzystam z sympatycznego zaproszenia dowódcy pułku płk. Andrzeja Dąbrowskiego. Przybywam do pułku wieczorem 29.09.2006. Są już pierwsi goście, między innymi gen. bryg. Marian Dering. Gości wita dowódca pułku płk Andrzej Dąbrowski i jego zastępca ppłk Oleg Miętki.

Po zakwaterowaniu się w pokoju gościnnym, udaję się na mały spacer po terenie koszar. Pogoda dopisała, jest ciepło i cicho. Pułk  jawi mi się ten sam i nie ten sam. Widać porządek i wiele pracy włożonej w jego utrzymanie. Jeżeli tak samo jest na strefie bojowej, można spać spokojnie.

Zaproszenie na obchody XX-lecia 78 pr OP.

 

Rano, 30.09.2006 udaję się na kolejny spacer. Jest okazja zrobić parę pamiątkowych zdjęć. Jestem przed budynkiem sztabowym.

 

Sztab 78 pr OP - Mrzeżyno

 Budynek sztabu udekorowany flagami i transparentem informującym o obchodach XX-lecia. Obok budynku sztabowego znajduje się szczególny eksponat.

 

Silnik startowy PZR S-200 WE.

Jest to jeden z czterech silników rakietowych na paliwo stałe PZR S-200 WE. Na korpusie namalowany napis "OCELOT'88". Jest to kryptonim ćwiczenia podczas którego 78 pr OP wykonywał swoje pierwsze strzelania bojowe w 1988 roku na poligonie w Aszułuku ( w byłym ZSRR). Silnik został przywieziony z poligonu rakietowego, jako trofeum po odbytych strzelaniach. Zadanie to realizował ówczesny dowódca plutonu montażu i zbrojenia dywizjonu technicznego ppor. Tadeusz Bajek (obecnie ppłk, szef logistyki 78 pr OP).

 

Sztab i koszary dywizjonu technicznego.

Oczywiście, odwiedziłem sztab i koszary dywizjonu technicznego. Niestety (może to dobrze) nie spotkałem tam nikogo z "mojej" kadry. Kadry, która rozpoczynała przygodę z 78 pr OP w Gatczinie, ośrodku szkolenia MON byłego ZSRR. Oprowadzał mnie po dywizjonie chorąży, dowódca obsługi stacji kontrolno-pomiarowej rakiet.

 

Klub Garnizonowy - Mrzeżyno.

Kontynuuję spacer, spotykam dowódcę 1. dywizjonu ogniowego ppłk. Edwarda Świercza. Legenda dywizjonu. Służy w nim wiernie 20 lat. Idziemy do Klubu Garnizonowego. Tam spotykamy kolejnych gości. Tu jest zbiórka gości przed wyjazdem do m. Mrzeżyno na pierwszą uroczystość obchodów XX-lecia. 

[ Na początek strony

Przebieg obchodów. 

Są autobusy, jedziemy do Mrzeżyna pod Rzymsko Katolicki Kościół Parafialny p/w Św. Piotra i Pawła.

 

 

Kościół w Mrzeżynie XX-lecie 78 pr OP - Mrzeżyno.

Msza w intencji pułku ma odbyć się o godzinie 10:00. Na miejscu czeka kompania honorowa i orkiestra wojskowa. Zaproszeni goście zajmują miejsca.

 

XX-lecie 78 pr OP - Mrzeżyno.

Na miejscu jest kadra 78 pr OP, żołnierze służby zasadniczej, mieszkańcy Mrzeżyna i liczni wczasowicze.

 

XX-lecie 78 pr OP - Mrzeżyno.

Rozpoczyna się msza z udziałem Mariana Błażeja Kruszyłowicza - biskupa pomocniczego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, Wojciecha Helaka - księdza proboszcza z Mrzeżyna i księdza mjr. Witolda Kurka - kapelana 78. pr OP.

 

XX-lecie 78 pr OP - Mrzeżyno.

Zebrani w skupieniu uczestniczą w ceremonii  i na koniec dowódca pułku dziękuje biskupowi za celebrowanie uroczystości.

Następuje przegrupowanie gości, kadry, rodzin i wczasowiczów w rejon Portu Mrzeżyno. Tam o godzinie 12:00 ma odbyć się Uroczysty Apel 78 pr OP. Jest trochę czasu, spotykają się kolejni weterani służby, można porozmawiać.

XX-lecie 78 pr OP - Mrzeżyno.

Od lewej: mjr rez. Grzegorz Czapraga - szef sztabu 78 pr OP, ppłk rez. Grzegorz Walczak - szef szkolenia  78 pr OP i ppłk rez. Andrzej Pasternak - dowódca 1 do.

 

XX-lecie 78 pr OP - Mrzeżyno.

Od lewej pionierzy: ppłk Tadeusz Bajek - obecnie szef logistyki 78 pr OP i ppłk Czesław Hrut - obecnie oficer Oddziału OPL 2 KOP.

 

XX-lecie 78 pr OP - Mrzeżyno.

Wzdłuż nabrzeża portowego zbierają się pododdziały 78 pr OP. Na zdjęciu kadra sztabu pułku.

 

XX-lecie 78 pr OP - Mrzeżyno.

Za kadrą sztabu ustawiają się żołnierze zawodowi dywizjonów ogniowych i dywizjonu technicznego.

 

XX-lecie 78 pr OP - Mrzeżyno.

Dalej kadra 41 i 71 dr OP i żołnierze służby zasadniczej.

 

XX-lecie 78 pr OP - Mrzeżyno.

W rejon uroczystości wchodzi poczet flagowy, poczet sztandarowy i kompania honorowa 78 pr OP.

 

XX-lecie 78 pr OP - Mrzeżyno.

W oczekiwaniu na przybycie gen. bryg. Mieczysława Kaczmarka - szefa sztabu Sił Powietrznych, uczestnicy uroczystości wspominają lata służby. Od lewej: ppłk rez. Andrzej Pasternak - pierwszy dowódca 1. do, płk Ryszard Marcinkowski - dowódca pułku w latach 1996-2004, pierwszy dowódca pułku płk rez. Wojciech Kołodziej - 1985-1987, Wojciech Janiak - kierownik stacji diagnostycznej i tyłem stojący ppłk rez. Edward Mazur - dowódca 41 dr OP w latach 1978-1988.

 

XX-lecie 78 pr OP - Mrzeżyno.

Godzina 12:00, meldunek o gotowości do uroczystości, przegląd wojsk i przywitanie. Na pierwszym planie od lewej: dowódca pułku płk Andrzej Dąbrowski i szef sztabu SP gen. dyw. Mieczysław Kaczmarek.

 

XX-lecie 78 pr OP - Mrzeżyno.

Po przywitaniu, komenda do podniesienia na maszt flagi Sił Powietrznych.

 

XX-lecie 78 pr OP - Mrzeżyno.

Przemawia dowódca pułku płk Andrzej Dąbrowski i odczytywane są rozkazy o wyróżnieniach. 

 

XX-lecie 78 pr OP - Mrzeżyno. 

Na trybunie generalicja, byli oficerowie pułku, przedstawiciele policji, zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych, władz gminnych i duchowieństwa.

 

XX-lecie 78 pr OP - Mrzeżyno.

Po odczytanych rozkazach przystąpiono do wręczania medali i innych wyróżnień. Na zdjęciu prezentacja udekorowany odznaką złotego Gryfa Pomorskiego sztandaru 78 pr OP.

 

XX-lecie 78 pr OP - Mrzeżyno.

Po wręczeniu w imieniu Prezydenta RP Srebrnego Krzyża Zasługi przez gen. bryg. Mieczysława Kaczmarka, ppłk Stefan Dymański przyjmuje gratulację od dowódcy pułku.

 

XX-lecie 78 pr OP - Mrzeżyno.

Gen. bryg. Tadeusz Kuziora - dowódca 2 KOP, wręcza odznaki "Wzorowy Żółnierz".

 

XX-lecie 78 pr OP - Mrzeżyno.

Gen. bryg. Marian Dering - szef sztabu - zastępca dowódcy 2 KOP, wręcza ppłk. Tadeuszowi Bajkowi "Medal z okazji XX-lecia 78 pr OP".

 

XX-lecie 78 pr OP - Mrzeżyno.

Po ceremonii wyróżnień, życzenia pomyślnej służby przyjmuje od licznych delegacji dowódca pułku. Na zdjęciu, życzenia od przedszkolaków. Był to mały występ artystyczny, który ujął wszystkich za serca. W podziękowaniu za życzenia dowódca pułku obdarował przedszkolaków koszem słodyczy.

 

XX-lecie 78 pr OP - Mrzeżyno.

Uroczysty apel kończy defilada wojskowa. Tradycyjnie rozpoczyna ją kompania honorowa ...

 

XX-lecie 78 pr OP - Mrzeżyno.

... pododdziały kadry i żołnierzy służby zasadniczej i na koniec ...

 

XX-lecie 78 pr OP - Mrzeżyno.

... orkiestra wojskowa Sił Powietrznych.

 

Dom wypoczynkowy "Akces" - Dźwirzyno.

Po uroczystym apelu udaliśmy się do ośrodka wypoczynkowego "Akces" w Dźwirzynie. 

 

 

Medal  XX-lecia 78 pr OP - Mrzeżyno.

Tam odbyła się ceremonia wręczenia pamiątkowych medali  okazji XX-lecia 78 pr OP dla pionierów pułku, instytucji współpracujących z pułkiem i pozostałych gości. 

 

 

 

XX-lecie 78 pr OP - Mrzeżyno.

Na koniec części oficjalnej, zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystym obiedzie.

 

Obiad był kolejną okazję do spotkań i długich rozmów. Ktoś spotkał kolegę po 30 latach od akademii, było o czym rozmawiać. Po obiedzie goście przegrupowali się do Mrzeżyna. W Mrzeżynie rozkręcał się na dobre festyn z okazji XX-lecia 78 pr OP. Organizatorzy przygotowali bogatą ofertę programową, kabarety, kapele młodzieżowe, wiele konkursów z bardzo cennymi nagrodami. 

 

XX-lecie 78 pr OP - Mrzeżyno.

Zabawa trwała całe popołudnie, a może i dłużej. Także na festynie były kolejne okazje do rozmów z kolegami i pionierami pułku.

 

Z iloma pionierami pułku była sposobność porozmawiać ? Nie jestem w stanie wymienić wszystkich. Wymienię chociażby następujące osoby: Wojciech Kołodziej, Mieczysław Kaczmarek, Marian Dering, Zbigniew Parol, Tadeusz Borodziuk, Tadeusz Bajek, Zbigniew Brzeziński, Andrzej Pasternak, Edward Świercz, Władysław Sowa, Mirosław Białorucki, Wiesław Telep, Czesław Hrut, Jarosław Maciąg, Janusz Chmielewski, Andrzej Bokszański, Radzisław Pilarczyk, Grzegorz Pluta, Kazimierz Mickiewicz, Leszek Tybuś i wielu innych.. 

O godzinie 24:00 udałem się do hotelu. Tak, rano czekała mnie pobudka i powrót do domu, a do domu było daleko. Czy warto było jechać do pułku taki szmat drogi ? Odpowiedź jest jedna, to jest głupie pytanie.

 

Na koniec, pragnę za pośrednictwem tej witryny serdecznie podziękować dowódcy 78. pr OP płk. Andrzejowi Dąbrowskiemu za zaproszenie na obchody XX-lecia pułku. Podziękować za wspaniałą wzorowo zorganizowaną uroczystość, a jest to nie tylko moja opinia.


[ Na początek strony ]Galeria zdjęć

Dla zainteresowanych obchodami XX-lecia 78 pr OP udostępniam galerię zdjęć. Są to zdjęcia wyżej prezentowane i wiele innych. Razem 115 zdjęć o rozdzielczości 800x600 pikseli. Link do galerii zdjęć: [ Galeria zdjęć ]