Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. ppłk w st. spocz. Ryszard Szpakiewicz
Gdynia, 04 lipca 2014 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 11.07.2014 r.
 
 

 

Wspomnienia przeciwlotnika
z 4. GBR OP m. Gdynia

 

( Przebieg służby )

 

  Ppłk w st. spocz. Ryszard Szpakiewicz:  
ppłk Ryszard Szpakiewicz

Ppłk w st. spocz. Ryszard Szpakiewicz, absolwent WAT z 1970 roku. W latach 1970-1975 r. był oficerem Wydziału Technicznego 4 BA OPK.

W latach 1975-1984 r. służba w sztabie 4 BA OPK (w tym w pionie operacyjnym). Aktywnie uczestniczył w pracach nad wprowadzaniem na uzbrojenie 4 BR OPK ASD WEKTOR-2WE.

W latach 1984-1991 r. wykładowca Studium Wojskowego na Politechniki Gdańskiej. W 1991 r. przechodzi do rezerwy.
 

 

1. Droga do gwiazdek

ppłk Ryszard Szpakiewicz

 • 1964 - matura w 20 LO Nowy Dwór Mazowiecki;
  • egzaminy wstępne do WAT;
  • od października 1964, obowiązkowa służba wojskowa (jako praktyka), przed studiami w WAT;
  • TSWL - Zamość (szkoła mechaników lotniczych), do marca 1965;
  • OSL - Dęblin: od kwietnia 1965 r. do sierpnia 1965 r.
    
 • 1965 - 1 Września - początek studiów w WAT;
 • 1968 - Wrzesień: promocja na stopień podporucznika (po III roku studiów);
 • 1969 - Styczeń: zmiana profilu studiów: z lotniczego na rakietowy;
 • 1970 - Lipiec, zakończenie studiów na WAT.

2. Służba w 4 BA OPK

ppłk Ryszard Szpakiewicz

 • 1970 - 01 Wrzesień, początek służby w dowództwie 4 BA OPK, w Wydziale Technicznym (szef Wydziału: mjr Boniecki);
  • nadzór nad: montażem i zbrojeniem rakiet, dystrybucją paliwa i utleniacza, energetyką;
  • wyposażanie nowych dywizjonów w sprzęt (44 do, 45 do, 46 do, 64 do, 65 do, 68 do i 69 do).
 • 1971 - awans na stopień porucznika;
 • 1975 - przejście z wydziału technicznego do sztabu 4 BA OPK;
 • 1975 - 1976 - Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki w Wojsku - ASG (PSOS);
   


Akademia Sztabu Generalnego - czerwiec 1976 r.
Akademia Sztabu Generalnego - czerwiec 1976 r., zakończenie Podyplomowego Studium Zastosowań Informatyki w Wojsku. Na zdjęciu I rząd od lewej: płk Kopacz - WSOArt. Toruń, ppłk Nijak z ASG - opiekun grup, ppłk Butkiewicz z dowództwa WOPK, ppłk Merta - Sztab Generalny - Oddział Lączności. II rząd: kpt. Ryszard Szpakiewicz 4 BA WOPK, pozostali oficerowie: mjr z Dowództwa Wojsk Lotniczych z Poznania, ppłk z Dowództwa OPL Warszawa, ppłk ze Sztabu Generalnego - Oddział Informatyki i ppłk z ASG - Zespół Informatyki.
 

 • 1975 - awans na stopień kapitana;
 • 1976 - 1979 - praca w pionie operacyjnym sztabu w zakresie planowania bieżącego Brygady;
  • projekt i wykonanie Sali Planowania.
 • 1979 - od lutego do lipca: kurs specjalistyczny na eksploatację i obsługę systemu WEKTOR – 2WE Mińsk ( Białoruska SRR);


Rok 1980, po uruchomieniu systemu zautomatyzowanego dowodzenia WEKTOR-2WE.
Rok 1980, po uruchomieniu systemu zautomatyzowanego dowodzenia WEKTOR-2WE, po kolejnej wizycie gen. armii W. Jaruzelskiego. Na zdjęciu od lewej: kpt. Szpakiewicz Ryszard, ppłk Dobaczewski Józef - zastępca dowódcy 4 BA OPK - kwatermistrz, ppłk Dyktyński Tadeusz, ppłk Jemioło Tadeusz - dowódca 4BA OPK, ppłk Hermaszewski Mirosław - zastępca dowódcy 2 KOPK ds. liniowych, płk Lipowski Zbigniew - główny informatyk OPK, płk. Adamczyk Stefan, płk. Leszner Michał - szef sztabu 4 BR OPK, płk Kasperowicz Waldemar - zastępca dowódcycy 4 BR ds. technicznych i płk Pawlus Czesław - zastępca dowódcy 4 BA ds. politycznych. Foto: Archiwum Ryszarda Szpakiewicza.
 

 • 1979 - od sierpnia do grudnia: rozlokowanie i montaż systemu WEKTOR na PŁSD-21 i w dywizjonach ogniowych ( z udziałem cywilnej ekipy radzieckiej);
 • 1980 – od stycznia do lipca szkolenie i zgrywanie obsług oraz zmian dowodzenia na systemie WEKTOR (z udziałem wojskowej ekipy radzieckiej);
 • 1980 - awans do stopnia majora;
  • szkolenie obsług z innych brygad i dywizji OPK. Na systemie WEKTOR w Mińsku były zorganizowne tylko 2 kursy dla polskich obsług, a systemów WEKTOR miało być 5!
3. Nowa praca
 • 1984 - maj: zakończenie służby w 4 BA OPK, przeniesienie do Studium Wojskowego Politechniki Gdańskiej;
 • 1984 - 1985 – Studium Podyplomowe z Pedagogiki na Politechnice Gdańskiej;
 • 1987 - Nagroda I stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia w dydaktyce;
 • 1987 - awans do stopnia podpułkownika;
 • 1991 - w związku z rozwiązaniem wszystkich studiów wojskowych przy wyższych uczelniach, w październiku zakończenie służby i przejście do rezerwy.
 • Od stycznia 1992 do września 1996: Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców LOK w Gdyni.
4. Zainteresowania
 • Od 1972 - członek Jacht Klubu Marynarki Wojennej “Kotwica” w Gdyni;
 • Od 25.04.1991 - Jachtowy Kapitan Żeglugi Bałtyckiej;
 • Od 1993 - Jachtowy Kapitan Żeglugi Wielkiej (rejsy po Bałtyku, Atlantyku i Morzu Śródziemnym).


Dyplom z 1983 roku.
Dyplom z 1983 roku.
 


S/Y Wodnik S.
S/Y “Wodnik S” w porcie w Gibraltarze (dom i miejsce pracy przez długi czas).
 


S/Y Wodnik S.
S/Y “Wodnik S” na Morzu Śródziemnym.
 


Jako kapitan na mostku luksusowego jachtu.
Ryszard Szpakiewicz jako kapitan na mostku luksusowego jachtu m/y “Lady Andrea” na Morzu Śródziemnym.
 


Certyfikat pobytu za północnym kołem podbiegunowym w m. Rovaniemi.
Zwieńczenie rejsu jachtem, certyfikat pobytu za północnym kołem podbiegunowym w m. Rovaniemi (Finlandia 22.06.1999 r.).
 

5. Pamiątki z okresu służby w 4. BA OPK


Proporzec 4. GBR OP.
Proporzec 4. GBR OP
 


Zaproszenia...
Zaproszenia ...
 


Zaproszenia...
Zaproszenie... tak, to koniec 4. GBR OP.
 


Informator dla obserwatorów strzelań poligonowych 4. GBR OP w Ustce.
Informator dla obserwatorów strzelań poligonowych 4. GBR OP w Ustce.
 


Informator dla obserwatorów strzelań poligonowych 4. GBR OP w Ustce.
Informator dla obserwatorów strzelań poligonowych 4. GBR OP w Ustce.
 


Dyplom od dowódcy 4. BR OP.
Dyplom od dowódcy 4. BR OP.
 

[ Na początek strony]

  Zobacz więcej: