Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
 
 
 
 

Foto-reportaż
z Ośrodka Metrologii Marynarki Wojennej

 

Logo OM Marynarki Wojennej

W dniach 29-30 września 2005 w Ośrodku Metrologii Marynarki Wojennej odbyło się szkolenie stanu osobowego z zasad eksploatacji Systemu Informatycznego Metrologii Wojskowej "Logis_Net & Arkus_Net" (SI MW).  

W szkoleniu brałem udział jako autor programów SI MW. To miała być moja pierwsza wizyta w Ośrodku Metrologii Marynarki Wojennej. Po przybyciu w rejon stacjonowania Ośrodka, zostałem mile zaskoczony. Wśród starych budynków parterowych, króluje jeden nowoczesny budyneczek, pachnący jeszcze farbą. W nim właśnie mieści się Ośrodek Metrologii Marynarki Wojennej.
 
 


Budynek OM MW w Gdyni. Foto: Zbigniew Przęzak

Przeprowadzka do nowego obiektu nastąpiła w lipcu 2005 roku. Po Ośrodku Metrologii Marynarki Wojennej oprowadza mnie kmdr ppor. Zbigniew Andrzejczak - Zastępca Komendanta. Czyni to z przyjemnością, bo jest się czym chwalić. 


Kadra nadzoru metrologicznego. Foto: Zbigniew Przęzak

Budynek spełnia wszelkie wymogi związane z realizacją usług metrologicznych. Nad pracami adaptacyjnymi czuwali specjaliści z metrologii: (od lewej na zdjęciu) kmdr Adam Chudziński - Główny Specjalista - Metrolog Logistyki Marynarki Wojennej, kmdr por. Janusz Cyrulik - Komendant Ośrodka Metrologii Marynarki Wojennej i kmdr ppor. Zbigniew Andrzejczak - Zastępca Komendanta Ośrodka Metrologii Marynarki Wojennej.


kmdr rez. Marek Sławski. Foto: Zbigniew Przęzak

Prace adaptacyjne rozpoczynał były Komendant OM MW kmdr Marek Sławski - od stycznia 2005 roku oficer rezerwy. Jego zamiar został w pełni zrealizowany. Należą mu się podziękowania za wytrwałość i konsekwentne realizowanie założonego projektu ośrodka metrologii.


Biuro Osługi Klienta. Foto: Zbigniew Przęzak

Po przekroczeniu drzwi wejściowych do budynku napotykamy pomieszczenia Biura Obsługi Klienta i magazyn przyrządów pomiarowych.


Prawe skrzydło budynku. Foto: Zbigniew Przęzak

Po przekroczeniu kolejnego (chronionego elektronicznie wejścia) widzimy przestronny korytarz z licznymi wejściami do pracowni metrologicznych, pomieszczeń socjalnych dla kadry zawodowej i pracowników wojska. Nie zapomniano o sali konferencyjnej, kancelariach, klimatyzacji, systemie monitoringu warunków meteorologicznych i sieci strukturalnej na potrzeby Lokalnej Sieci Komputerowej.


Marian Teofilowski. Foto: Zbigniew Przęzak

Pracownie metrologiczne spełniają wszelkie konieczne standardy. Są przestronne i wyposażone ze smakiem. Pomijając oczywisty fakt wyposażenia w niezbędną aparaturę pomiarową, pomyślano o właściwym doborze oświetlenia, kolorach ścian, wygodnych stołach laboratoryjnych czy zasłonach na obszerne okna. Na zdjęciu Marian Teofilowski - specjalista z uprawnieniami legalizatora i naprawiającego przyrządy pomiarowe.


kpt. mar. Andrzej Goch i kmdr por. Janusz Cyrulik. Foto: Zbigniew Przęzak

Sieć strukturalna Lokalnej Sieci Komputerowej zapewnia wsparcie informatyczne realizowanych usług metrologicznych. W każdej pracowni widoczne są Stacje Robocze Lokalnej Sieci Komputerowej. Na zdjęciu od lewej kpt. mar. Andrzej Goch - Kierownik Pracowni Termotechnicznej  i kmdr por. Janusz Cyrulik - Komendant Ośrodka Metrologii.


por. mar. Sylwester Trzebiński. Foto: Zbigniew Przęzak

Obecny stan Lokalnej Sieci Komputerowej pozwala z powodzeniem na rozpoczęcie prac w oparciu o System Informatyczny Metrologii Wojskowej "Logis_Net & Arkus_Net" . Prace nad wdrażaniem SI MW rozpoczynał kmdr ppor. Zbigniew Andrzejczak. 

Obecnie około 20 jednostek Marynarki Wojennej posiada program Logis_Net OG. Podstawowa baza danych przyrządów pomiarowych została przygotowana do pracy.

Administratorem Bazy Danych SI MW jest por. mar. Sylwester Trzebiński (na zdjęciu). Wiedza jaką posiada na temat SI MW jest gwarancją jego poprawnego funkcjonowania. 

Nad sprawnym funkcjonowaniem Lokalnej Sieci Komputerowej czuwa por. mar. Maciej Klebba.


Konsultacje na temat SI MW. Foto: ppor. mar. Sylwester Trzebiński

Po godzinnej konsultacji z Głównym Specjalistą - Metrologiem Logistyki MW i członkami Komendy Ośrodka Metrologii i kilkugodzinnej analizie, z udziałem Administratora Bazy Danych, stanu konfiguracji SI MW, z optymizmem oceniam, że ośrodek jest gotowy do realizowania usług metrologicznych w ramach SI MW. Komenda Ośrodka Metrologii zaplanowała rozpoczęcie prac w oparciu o SI MW od dnia 03 października 2005. 


Szkolenie z SIMW. Foto: ppor. mar. Sylwester Trzebiński

W drugim dniu mojego pobytu w ośrodku, odbyła się prezentacja SI MW dla całego stanu osobowego ośrodka metrologii. W oparciu o Lokalną Sieć Komputerową przeprowadzone zostały praktyczne zajęcia obrazujące cały proces decyzyjny związany z przyjęciem przyrządów pomiarowych do Biura Obsługi Klientów, czynności kierowników pracowni, legalizatorów, techników napraw i administracji ośrodka metrologii.


Szkolenie z SIMW cd. Foto: ppor. mar. Sylwester Trzebiński

Duże zaangażowanie w szkoleniu personelu ośrodka metrologii i aktywny jego udział w ćwiczonych czynnościach praktycznych daje podstawę do stwierdzenia, że Ośrodek Metrologii Marynarki Wojennej z powodzeniem i szybko wdroży do eksploatacji System Informatyczny Metrologii Wojskowej "Logis_Net & Arkus_Net".

   Adres Ośrodka Metrologii Marynarki Wojennej:
   81-103 Gdynia 3, ul. Dickmana
   tel. (058)-626-72-01, fax. (058)-626-72-13


     Foto: Zbigniew Przęzak i por. mar. Sylwester Trzebiński.