Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
 
 
 
 

Użytkowanie pakietu
Systemu Informatycznego Metrologii Wojskowej

 
 

W dniach 05-06.04.2006r. w Bydgoszczy, odbyło się szkolenie z oficerami nadzoru metrologicznego i oficerami organów wykonawczych metrologii Sił Zbrojnych RP.

Temat szkolenia: "Użytkowanie pakietu Systemu Informatycznego Metrologii Wojskowej - Logis_Net i Arkus_Net".

Szkolenie realizowane było na podstawie planu szkolenia Dyrektora Wojskowego Nadzoru Metrologicznego MON.

Głównym celem szkolenia było wypracowanie koncepcji wykorzystania Systemu Informatycznego Metrologii Wojskowej w nowych strukturach metrologii wojskowej.


Rozpoczęcie szkolenia z SIMW. Foto:  Zbigniew Przęzak

Na szkolenie przybyli administratorzy baz danych SIMW i administratorzy Lokalnych Sieci Komputerowych ośrodków metrologii. Szkolenie otworzył ppłk Dariusz Biernat - Komendant 2 Rejonowego Ośrodka Metrologii z Bydgoszczy. Na zdjęciu od lewej: chor. sztab. Stanisław Wszoła, ppłk. Dariusz Biernat, mjr Zbigniew Piechowski i Wojciech Pacholec.


kpt. Dariusz Łoś - COMW. Foto:  Zbigniew Przęzak

Brak przedstawiciela WNM na szkoleniu nie pozwolił na przedstawienie koncepcji wykorzystania SIMW w nowych strukturach metrologii wojskowej, zakresu kompetencyjnego Wojskowego Centrum Metrologii w SIMW i wymaganych modułów do nadzoru, planowania i kodyfikacji indeksów metrologicznych w Wojskowym Centrum Metrologii.
          Pomimo tego, uczestnicy szkolenia starali się przewidzieć problemy z jakimi spotkają się w nowych strukturach metrologii wojskowej. Przedstawiciele COMW i 1 SOM przedstawili koncepcję wykorzystania SIMW w Centralnym Wojskowym Ośrodku Metrologii w dwóch oddalonych obiektach (Zielonka i Warszawa-Bemowo). Na zdjęciu od lewej: kpt. Dariusz Łoś - COMW, por. Grzegorz Dymek - 1 SOM i kpt. Mirosław Banach - OM SOW.


kpt. Dariusz Łoś - COMW. Foto:  Zbigniew Przęzak 

kpt. Dariusz Łoś i por. Grzegorz Dymek mają poważny dylemat, jak sprawnie rozwiązać problemy komunikacyjne w dwóch oddalonych obiektach. Na zdjęciu kpt. Dariusz Łoś - COMW.


Przedstawiciele 3 i 4 ROM.  Foto:  Zbigniew Przęzak

Przedstawianej koncepcji z uwagą przysłuchują się pozostali członkowie szkolenia. Na zdjęciu od lewej: mjr Zbigniew Piechowski - 4 ROM, Wojciech Pacholec - 4 ROM i Sebastian Ząbek - 3 ROM.


kpt. Krzysztof Bednarkiewicz. Foto:  Zbigniew Przęzak

Kolejny temat, koncepcja wykorzystania SIMW w 2 Wojskowym Ośrodku Metrologii w dwóch oddalonych obiektach na terenie Bydgoszczy (Osiedle Leśne i Błonie). Propozycje rozwiązań technicznych i programowych przedstawiają kpt. Krzysztof Bednarkiewicz - 2 ROM i kpt. Grzegorz Patyk - OM POW.


Przedstawiciele COMW, OM SOW i 3 ROM. Foto:  Zbigniew Przęzak

W dalszej części szkolenia, płk rez. Zbigniew Przęzak przedstawił program Logis_Net Metrolog, jego przeznaczenie, funkcje i propozycje adaptacji do nowych struktur metrologii wojskowej. Na zdjęciu od lewej: kpt. Dariusz Łoś - COMW, por. Grzegorz Patyk - 1 SOM, kpt. Mirosław Banach - OM SOW i mjr Janusz Sokołowski - 3 ROM.


Przedstawiciele OM POW i 3 ROM. Foto:  Zbigniew Przęzak

W dalszej częsci szkolenia, kpt. Krzysztof Bednarkiewicz przedstawił problemy związane z zarządzaniem sieciami komputerowymi z systemami operacyjnymi NetWare i MS Serwer 2003. Na zdjęciu od lewej: kpt. Grzegorz Patyk - OM POW i mł. chor. szt. Andrzej Napieralski - 3 ROM.


Przedstawiciele OM MW. Foto:  Zbigniew Przęzak

W dalszej części szkolenia, płk rez. Zbigniew Przęzak i kpt. Krzysztof Bednarkiewicz przypomnieli zagadnienia zwiazane z obsługą witryn internetowych poświęconych SIMW Logis_Net i Arkus_Net na witrynie infowsparcie.net i interfejs obsługi użytkownika przyrządów pomiarowych na witrynie metrologia.mil.pl. Na zdjęciu od lewej: por. mar. Maciej Klebba i por. mar. Sylwester Trzebiński z OM MW.


Pamiątkowe zdjęcie uczestników szkolenia. Foto:  Zbigniew Przęzak

Kolejne problemy, monitorowanie i zapis danych o warunkach środowiskowych, przedstawił kpt. Krzysztof Bednarkiewicz. Na koniec, dyskutowano nad przedstawionymi problemami, zaproponowano opracowania zbiorczego programu organizacyjnego zawierające potrzeby wszystkich ośrodków metrologii w nowych strukturach WNM. Zadanie to przyjął do realizacji 2 Rejonowy Ośrodek Metrologii w Bydgoszczy.

Była także okazja na zrobienie pamiatkowego zdjęcia, od lewej: kpt. Krzysztof Bednarkiewicz - 2 ROM, mjr Janusz Sokołowski - 3 ROM, kpt. Dariusz Łoś - COMW, kpt.Mirosław Banach - OM SOW, por. mar. maciej Klebba - OM MW, por. mar. Sylwester Trzebiński - OM MW, mł. chor. sztab. Andrzej Napieralski - 3 ROM, kpt. Grzegorz Patyk - OM POW, mjr Zbigniew Piechowski - 4 ROM, Sebastian Ząbek - 3 ROM i Wojciech Pacholec - 4 ROM.