Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 30 sierpnia 2014 r.


Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej

( Puck 29 sierpnia 2014. )

 
 
 
 

W tym roku, Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej obchodzono w Pucku. Współorganizatorem Święta WOPL była 3. Warszawska Brygada Rakietowa OP m. Sochaczew i 33. dywizjon rakietowy OP m. Gdynia.


Medal z okazji Święta OPL 2014r. Foto: Adam Marcinowski

W dniu 29.08.2014 r. o godzinie 10.00, w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ulicy ul. Ks. Judyckiego 4 w Pucku, odbyła się Msza Święta w intencji przeciwlotników.

O godzinie 11.15, na Placu Wolności w Pucku, odbył się uroczysty apel.

Po uroczystościach, byli i obecni przeciwlotnicy oraz sympatycy, wspólnie świętowali podczas “spotkania pokoleń żołnierskich” w Hotelu MISTRAL SPORT m. Gniewino.

Przebieg uroczystości, dla WRiA.PL, rejestrował st. chor. rez. Włodzimierz Steinka:


Msza Święta
Uczestnicy Mszy Świętej w intencji przeciwlotników. Od lewej: gen. bryg. Stefan Mordacz - dowódca 3. Warszawskiej BR OP, gen. bryg. Michał Sikora - Inspektor Rodzaju Wojsk i gen bryg. Jan Gabryś - Szef Zarządu OP i Przeciwrakietowej Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych.
 


9A33BM OSA-P
Na Placu Wolności zaprezentowano przeciwlotniczy rakietowy wóz bojowy 9A33BM OSA-P i...
 


S-125 NEWA-SC
... samochód transportowo-załadowczy z rakietami PZR S-125 NEWA-SC. Niestety, przetargi na nowe systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej jeszcze trwają.
 


Generalicja WOPL
Generalicja gotowa do rozpoczęcia uroczystego apelu.
 


Poczet flagowy i sztandarowy
Poczet flagowy i sztandarowy.
 


Zaproszeni goście.
Zaproszeni goście.
 


Gen. bryg. Michał Sikora.
Gen. bryg. Michał Sikora - Inspektor Rodzaju Wojsk, wita się z żołnierzami po przyjęciu meldunku o gotowości do uroczystego apelu.
 


Przemawia gen. bryg. Stefan Mordacz.
Przemawia gen. bryg. Stefan Mordacz. Na zdjęciu od lewej: płk w st. spocz. Stanisław Sobiechowski - były dowódca 3. WBR OP, ppłk Marek Kuchnowski - dowódca 33. dr OP, gen. bryg. rez. Marian Dering - były z-ca d-cy 2. KOP, płk w st. spocz. Wiesław Warylewski - były szef WRiA 2. KOP i Jacek Karnowski - prezydent Sopotu.
 


Goście.
Mjr w st. sp. Andrzej Marcinowski i ppłk w st. sp. Jan Dziadoń.
 


Gen. bryg. Michał Sikora.
Przemawia gen. bryg. Michał Sikora.
 


Wręczanie medali pamiątkowych.
Wręczanie medali pamiątkowych.
 


Wręczanie medali pamiątkowych.
Wręczanie medali pamiątkowych.
 


Wręczanie medali pamiątkowych.
Wręczanie medali pamiątkowych.
 


Członkowie  Stowarzyszenia Sympatyków 21. dr OP.
Członkowie Stowarzyszenia Sympatyków 21. dr OP.
 


Pokaz musztry paradnej.
Pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów XII LO w Gdyni.
 


Pokaz musztry paradnej.
Pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów XII LO w Gdyni.
 


Pamiątkowe zdjęcie.
Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości.