Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 07 września 2008 r.
 
 


Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych. Koszalin 04 września 2008.


 

Zaproszenie do CS SP

 

Logo CS SP

 

Ten foto-reportaż rozpocznę od pewnej refleksji. Będąc jeszcze w czynnej służbie, wielokrotnie uczestniczyłem w uroczystościach związanych z pożegnaniem żołnierza zawodowego do rezerwy. Często bywało tak, że w trakcie żegnania żołnierza zawodowego, padały słowa: „Nie zapominajcie o jednostce”, „Zapraszamy do odwiedzin” itp. Zastanawiałem się czy to są właściwe słowa na pożegnanie żołnierza. Po ponad 30 latach służby, trudno jest zapomnieć gdzie spędziło się młode lata. Czy ja, żołnierz rezerwy, mogę sobie ot tak odwiedzić jednostkę w której służyłem ? Niestety nie. Powody są dwa. Pierwszy to taki, że jednostek w których służyłem nie ma, zostały rozformowane. W moim przypadku, pozostał jeszcze 78 pr OP w Mrzeżynie. Drugi powód, to rotacja kadry w jednostkach. Po trzech latach od opuszczenia jednostki, praktycznie nie ma kadry z którą się służyło. Co więc pozostaje? Wyjścia są dwa, czekać na zaproszenie dowódcy jednostki lub zostać członkiem stowarzyszenie (np. Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. KOP w Bydgoszczy) i uczestniczyć w jego działalności.

Tym razem otrzymałem zaproszenie do udziału w obchodach Święta Wojsk OPL, organizowanym na bazie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. Zaproszenie przysłał Szef Obrony Przeciwlotniczej gen. bryg. Stanisław Babiak i Komendant Centrum Szkolenia Sił Powietrznych płk dypl. Krzysztof Żabicki. Jaki jest ich stosunek do przeciwlotników w rezerwie? Cytat Tadeusza Kotarbińskiego umieszczony na zaproszeniu: “Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości“, nie wymaga komentarza. Oczywiście, z przyjemnością przyjąłem zaproszenie i potwierdziłem swój przyjazd do Koszalina.

Ponieważ o Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie (CS SP) nie było do tej pory informacji na niniejszej witrynie, pozwolę sobie przedstawić parę faktów. CS SP kultywuje od 1948 tradycje Oficerskiej Szkoły Artylerii Przeciwlotniczej, Oficerskiej Szkoły Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej, Centrum Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych, Centrum Szkolenia Radioelektronicznego, Centrum Szkolenia Obrony Przeciwlotniczej i Centrum Szkolenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

Zaproszenie

CS SP powstało 7 czerwca 2004 roku z przeformowania Centrum Szkolenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej i jako placówka szkolnictwa wojskowego, wespół ze Szkołą Podoficerską Sił Powietrznych w Koszalinie, jest zasadniczym miejscem przygotowania specjalistycznego kadr w specjalnościach: przeciwlotniczych, radiotechnicznych, rozpoznania i walki elektronicznej dla wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP.

Wracam do tematu zasadniczego foto-reportażu, Święto Wojsk OPL. Przybyłem do CS SP wieczorem w przeddzień uroczystości. Rejestracja przybyłych gości odbywała się w Klubie Podchorążego i przebiegała sprawnie co rokowało wyśmienicie na cały przebieg uroczystości.

Msza Święta w Intencji Przeciwlotników

Katedra NMP w Koszalinie

Rano, około godziny 9:25 sformowano kolumny marszowe słuchaczy, kadry dydaktycznej, kompanii honorowej Sił Powietrznych i orkiestry. Rozpoczęło się sprawne przegrupowanie uczestników do Katedry NMP przy ul. Zwycięstwa.

Katedra NMP w Koszalinie

Przed wejściem do Katedry czekali goście którzy przybyli do Koszalina w dniu uroczystości. Witano się wzajemnie serdecznie. O godzinie 10:00 rozpoczęła się msza święta w intencji Przeciwlotników, którą poprowadził ordynariusz diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej ksiądz biskup Edward Dajczak.

Katedra NMP w Koszalinie

Uroczysty apel

Po mszy, nastąpił przemarsz na Plac Zwycięstwa na którym honorowe miejsce zajmuje pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Rozpoczyna się uroczysty apel. Meldunek, Szefowi Obrony Przeciwlotniczej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen.bryg. Stanisławowi Babiakowi składa dowóda uroczystości mjr Rafał Rudnik, wszystkich zgromadzonych wita komendant Centrum Szkolenia Sił Powietrznych płk dypl. Krzysztof Żabicki.

Przemarsz na Plac Zwycięstwa w Koszalinie

Plac Zwycięstwa w Koszalinie

Zgodnie z wojskowym ceremoniałem, padają komendy do wciągnięcia na maszt flagi państwowej, orkiestra gra hymn państwowy.

Podniesienie flagi państwowej

Do uczestników apelu i zgromadzonych mieszkańców Koszalina przemawia gen. bryg. Stanisław Babiak.

Uroczysty apel - gen. bryg. Stanisław Babiak

Następuje zmiana warty honorowej przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego. Wartę wystawili żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych.

Uroczysty apel - składanie wieńca pod pomnikiem

Minutą ciszy uczczono poległych lotników i ku ich pamięci, pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, delegacja w osobach: gen. bryg. Stanisław Babiak, płk. dypl. Piotr Kołacz, płk Jan Gabryś, kmdr Stanisław Koryzma i płk Krzysztof Żabicki, złożyła wieniec kwiatów.

Uroczysty apel - okolicznościowe upominki

Kolejna ceremonia, komendant CS SP płk Krzysztof Żabicki wręcza okolicznościowe upominki dla gości wśród których był także Prezes Związku Artylerii Przeciwlotniczej w Wielkiej Brytanii kpt. w st. spocz. Kazimierz Bortkiewicz.

Defilada

Defilada

Uroczysty apel kończy defilada i wykonanie pamiątkowego zdjęcia pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Pokaz bazy dydaktycznej

Pokaz bazy szkoleniowej

Po defiladzie , goście udali się do CS SP gdzie zwiedzali bazę dydaktyczną.

Spotkanie pokoleń przeciwlotników

Spotkanie Pokoleń Przeciwlotników

Na zakończenie uroczystości, goście spotkali się w Klubie Podchorążego na terenie przepięknych ogrodów.

W tym miejscu chciałbym podzielić się jeszcze jedną refleksją. Tego typu spotkania są czasami jedyną okazją do porozmawiania z byłymi współtowarzyszami służby wojskowej z którymi nie miało się kontaktu, czasami kilkadziesiąt lat.

mjr Bogdan Hejłasz
mjr Bogdan Hejłasz

Tak było i tym razem. Miałem przyjemność porozmawiać z mjr. Bogdanem Hejłaszem, kpt. rez. Romualdem Kurowskim i st. chor. sztab. Pawłem Czają. Służyliśmy razem w 37 dywizjonie rakietowym w Glicku k. Nowogardu. Nie widzieliśmy się około 22 lata.

st. chor. sztab. Paweł Czaja
st. chor. sztab. Paweł Czaja

W tamtych latach mjr. Bogdan Hejłasz był dowódcą baterii technicznej, kpt. rez. Romuald Kurowski pomocnikiem szefa sztabu a st. chor. sztab. Paweł Czaja starszym technikiem RNK.

Galeria zdjęć

Dla zainteresowanych obchodami Święta WOPL udostępniam galerię zdjęć. Są to zdjęcia wyżej prezentowane i wiele innych. Razem 87 zdjęć o rozdzielczości 800x600 pikseli. Link do galerii zdjęć: [ Galeria zdjęć - Święto WOPL - Koszalin 04.09.2008 ]