Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
 
 
 
 
 
 

Święto Artylerii Obrony Przeciwlotniczej

Bydgoszcz - 07 września 2005 


 
 


gen. bryg. Marian Dering           Tradycja stałych spotkań przeciwlotników powstała w wyniku inicjatywy podjętej przez Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii 2 KOP płk. Mariana Deringa, obecnie generała brygady Szefa Sztabu - Zastępcę Dowódcy 2 KOP. Od szeregu lat, dwa razy w roku, w ramach spotkań Noworocznych i Święta OPL oficerowie rezerwy i oficerowie czynnej służby wymieniają swoje doświadczenia wojskowe i wspominają okres wspólnej służby.  Odznaka Oddziału WOPL 2 KOP Bydgoszcz

płk Józef Jarosławski 

     Tym razem, spotkanie otworzył obecny Szef Oddziału WOPL płk Józef Jarosławski. Po przywitaniu gości, oficerów rezerwy i sympatyków z wojsk lotniczych i wojsk łączności, przedstawił krótki rys historyczny Wojsk Rakietowych i OPL.
      Należy podkreślić, że spotkania te, początkowo realizowane jako uroczystości skupiające oficerów rezerwy mieszkających w Bydgoszczy, z czasem przerodziły się w uroczystości skupiające oficerów rezerwy i oficerów przeciwlotników z całych Sił Powietrznych.
      Na uroczystość przybyli oficerowie rezerwy między innymi z Gryfic, Mrzeżyna, Torunia i Warszawy.
      Rangę uroczystości podkreślił swoją obecnością Szef Oddziału WOP Sił Powietrznych gen. bryg. Michał Jackiewicz i jego Zastępca  płk Wiesław Telep, Szef Sztabu - Zastępca Dowódcy 2 KOP gen. bryg. Marian Dering. Obecny był także  gen. bryg. rez. Franciszek Żygis - były Szef WRiA Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

kpt. rez. Sławomir Hinz  płk rez. Stanisław Nowak

     Tym razem w organizację uroczystości zaangażowali się także oficerowie rezerwy zapewniając wsparcie logistyczne. Na zdjęciu od lewej kpt. rez. Jerzy Hinz - biznesmen  i płk rez. Stanisław Nowak - Kierownik Aeroklubu Bydgoszcz

gen. bryg. Michał Jackiewicz  

     Życzenia pomyślności zebranym złożył Szef Oddziału WOP Sił Powietrznych gen. bryg. Michał Jackiewicz.

płk rez. Mieczysław Wasąg, gen. bryg. rez. Franciszek Żygis i płk rez. Wiesław Warylewski  

     Długie godziny trwały wspomnienia byłych Szefów WRiA. Od lewej Szef WRiA 2 KOP płk rez. Mieczysław Wasąg, Szef WRiA WLOP gen. bryg. rez. Franciszek Żygis i Szef WRiA 2 KOP płk rez. Wiesław Warylewski.

płk rez. Edmund Łączny, ppłk rez. Ryszard Kowalski i ppłk rez. Roman Nitka  

     Oficerowie rezerwy jeszcze raz przeżywali swoje młode lata. Na zdjęciu od lewej oficerowie rezerwy: płk rez. Edmund Łączny, ppłk rez. Ryszard Kowalski, ppłk rez. Roman Nitka i płk rez. Paweł Siuda.

płk rez. Wiesław Warylewski i płk rez. Mieczysław Wasąg  

     W kolejnych toastach podejmowano tematy związane z historią i dniem współczesnych przeciwlotników. Na zdjęciu od lewej płk rez. Wiesław Warylewski i płk rez. Mieczysław Wasąg.

gen. bryg. Marian Dering i ppłk rez. Ryszard Kowalski  

     Była okazja do zrobienia pamiątkowych zdjęć z nowo mianowanym generałem. Na zdjęciu gen. bryg. Marian Dering i ppłk rez. Ryszard Kowalski. 

mjr Roman Pacanowski, ppłk rez. Franciszek Holeczek i płk rez. Tadeusz Kleszczewski  

     Czas szybko uciekał. Trudno jednak było się rozstać. Każdy coś miał do powiedzenia. Jedno jest pewne, uczestnicy spotkania umawiają się już na następne spotkanie. Tyle było tematów, że nie udało się wszystkich wyczerpać. Na zdjęciu od lewej: mjr Roman Pacanowski, ppłk rez. Franciszek Holeczek i płk rez. Tadeusz Kleszczewski.

Foto:  Zbigniew Przęzak.
Uczestnicy spotkania zainteresowani pozyskaniem zdjęć z uroczystości proszeni są o kontakt mailowy.