Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 15 marca 2012 r.
Data ostatniej aktualizacji: 12.02.2017 r.
 
 
 

38. dywizjon zabezpieczenia Obrony Powietrznej
m. Sochaczew.


(Zarys historii dywizjonu - JW 1560)

 

 

1. Sformowanie 38. dz OP.

38 dzab OP Herb Sochaczewa. 38. dywizjon zabezpieczenia Obrony Powietrznej w Sochaczewie-Bielice sformowany został, z dniem 31 grudnia 2011 r. Podstawa: Decyzja MON Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28.01.2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych.

Na pierwszego dowódcę dywizjonu, dowódca Sił Powietrznych wyznaczył ppłk. Macieja Majkowskiego. Dywizjon sformowano głównie w oparciu o stan osobowy i sprzęt rozformowanego 83. dd OP m. Warszawa, przejęty został z 83. dd OP także numer Jednostki Wojskowej 1560.

W skład dywizjonu wchodzą: dowództwo, sztab, bateria dowodzenia, bateria zabezpieczenia, dwie baterie przeciwlotnicze.

Miejsce stacjonowania dywizjonu m. Warszawa, od grudnia 2012 r. m. Sochaczew-Bielice (rejon byłego lotniska 32. pułku lotnictwa rozpoznania taktycznego).

Święto dywizjonu ustanowiono na dzień 6 czerwca.

2. Kalendarium dywizjonu.


Miejsce 38. dz OP w ugrupowaniu 3. WBR OP.
Miejsce 38. dz OP w ugrupowaniu 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP - stan na dzień 01.01.2013 r.
 

W dniu 06 grudnia 2012 roku w koszarach przy ul. Radiowej na warszawskim Bemowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji pożegnania 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej z Garnizonem Warszawa. Tak więc zmiana miejsca dyslokacji zarówno 38. dywizjonu zabezpieczenia OP jak i Dowództwa Brygady do m. Sochaczew-Bielice, stała się faktem.

Decyzją Nr 404/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 38. dywizjon zabezpieczenia Obrony Powietrznej, w celu zachowania chlubnych tradycji orężnych - ustalono, co następuje:

  • 38. dywizjon zabezpieczenia Obrony Powietrznej przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji 83. dywizjonu dowodzenia Obrony Powietrznej (1962-2011).
  • Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Odznaka pamiątkowa i oznaka rozpoznawcza 38. dzab OP.
Od lewej: Odznaka pamiątkowa i oznaki rozpoznawcze (na mundur wyjciowy i polowy) 38. dzab OP.
 

Decyzją Nr 169/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2016 r. 38. dywizjon zabezpieczenia OP przyjmuje nazwę wyróżniającą “Sochaczewski” oraz imię, mjr. Feliksa Kozubowskiego, bohatera walk o Sochaczew, który poległ podczas kampanii wrześniowej w 1939 r.

W dniu 17 września 2016 r. na Placu Kościuszki w Sochaczewie odbyła się uroczystość wręczenia Sztandaru dla 38. Sdzab OP.

W dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 w 38 dzab OP odbyła się uroczystość przekazania obowiązków dowódcy dywizjonu. Ppłk Maciej Majkowski, podczas uroczystego apelu, przekazał obowiązki dowódcy mjr. Wiesławowi Żbikowskiemu, awansowanego jednocześnie do stopnia podpułkownika. Ppłk Wiesław Żbikowski dotychczas pełnił obowiązki Szefa Sekcji Szkoleniowej w Dowództwie 3 WBR OP.


[ Na początek strony ]