Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 10 listopada 2011 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 23.04.2014 r.
 
 
 

45. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
m. Smołdzino (JW 2284)


 
 
 

 


1. Historia 45. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Herb gminy Smołdzino. 45. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej sformowany został w 1971 w Smołdzinie (Zarządzenie Szefa SG nr 06/Org. z 26.01.1970 r. i rozkaz dowódcy WOPK nr 028/Org. z 26.01.1970).

Dywizjon (w owym czasie - 45 dywizjon ogniowy OPK) podlegał dowódcy 4. Brygady Artylerii OPK im. Obrońców Wybrzeża.

W pierwszych miesiącach 1971 roku w CSSAiR przeszkolono, na trzy nowo formowane dywizjony S-75M Wołchow dla 4. BA OPK im. Obrońców Wybrzeża, kadrę:


Zasadnicze obiekty 45. dr OP m. Smołdzino.
Zasadnicze obiekty 45. dr OP m. Smołdzino.

 

W 1972 r. Oddział WRiA 2. Korpusu zorganizował i przeprowadził pierwsze zawody rakietowo-strzeleckie o tytuł Mistrzowskiego Dywizjonu Ogniowego. W finałowej rozgrywce spotkały się: 45 i 46 do OPK z 4 BA OPK oraz 38 i 41 do OPK 26 BA OPK. Tytuł zdobył 46 do OPK, II i III m. zdobyły 45 i 41 do OPK

W ramach ćwiczenia ARGON-80 (sierpień), podczas strzelań bojowych w Aszułuku, 45 dr OP uzyskał ocenę bardzo dobrą. Strzelania bezpośrednio na poligonie kontrolował Wiceminister ON gen. broni Tadeusz TUCZAPSKI, dowódca WOPK gen. dyw. Longin ŁOZOWICKI w towarzystwie przedstawicieli MON i WOPK SZ ZSRR.

Od 15 do 26 maja 1987r. dywizjon odbył kolejne strzelania bojowe w Aszułuku.

W 1988 r. dywizjon był w grupie trzech dywizjonów wyróżnionych przez dowódcę 2. KOP pucharem, za najlepszą dyscyplinę, nie notując przez ostatnie dwa lata wypadków nadzwyczajnych i przestępstw.

Dywizjon został rozformowany w roku 1995.


45 dr OP w ugrupowaniu 4. GBR OP Gdynia.
Miejsce 45 dr OP w ugrupowaniu 4. GBR OP Gdynia. - stan na 1985 rok.
SNR: 54°42’46.58”N 17°13’04.57”E.
 
 

Dowódcy dywizjonu:
– kpt. Tadeusz Niedźwieckiod 1971 do 1971;
– kpt. Czesław Sulimaod 1971 do 1976;
– ppłk Władysław Masłowskiod 1976 do 1980;
– kpt. Romuald Ciuraod 1980 do 1983;
– mjr Andrzej Słoniewskiod 1983 do 1984;
– kpt. Janusz Dzudzikowskiod 1984 do 1987;
– mjr Henryk Małkowskiod 1988 do 1992;
– kpt. Stanisław Grobelnyod 1992 do 1994;
– mjr Leszek Czarneckiod 1994 do 1995.

[ Do spisu treści ]

2. Dzień dzisiejszy, dokumenty i fotografie.

Jak wyglądają obiekty dywizjonu w m. Smołdzino po 16 latach od ich opuszczenia? Oto kilka zdjęć wykonanych we wrześniu 2005 i 2011 roku przez płk. rez. Piotra Kowaluka.

  płk rez. Piotr Kowaluk:  
Płk rez. Piotr Kowaluk.

Płk rez. Piotr Kowaluk jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Elektroniki (wrzesień 1978 - wrzesień 1983r.). Pierwsze stanowisko służbowe po ukończeniu WAT - dowódca plutonu w kompanii rozpoznania radiowego w 8. pułku zakłóceń radiowych w Grudziądzu. Po 9-ciu miesiącach zostaje wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy batalionu ds. technicznych.
           Od 1988 roku służył w ówczesnym Szefostwie Badań i Rozwoju Techniki Wojskowej. Po kolejnych reorganizacjach dalszą służbę pełnił w Departamencie Rozwoju i Wdrożeń oraz w Departamencie Polityki Zbrojeniowej MON.
           Zaczynał od stanowiska specjalisty i kolejno awansował na stanowisko starszego specjalisty i zastępcy szefa oddziału. Służbę wojskową zakończył jako szef Oddziału Systemów Dowodzenia, Łączności i Rozpoznania DPZ MON. W rezerwie od dnia 01 kwietnia 2011 roku.
 


Widok z latarni morskiej w Człopinie.
Widok z latarni morskiej w Człopinie, z prawej widoczny komin kotłowni 45. dr OP m. Smołdzino.

 


Brama wjazdowa do 45. dr OP m. Smołdzino (20.09.2005r.).
Brama wjazdowa do 45. dr OP m. Smołdzino (20.09.2005r.).

 


Sztab i koszary 45. dr OP m. Smołdzino (21.09.2011r.).
Sztab i koszary 45. dr OP m. Smołdzino (21.09.2011r.).

 


Wejście do sekcji kuchennej (stołówka, kantyna, kuchnia) w zespole budynków sztabowo-koszarowych 45. dr OP m. Smołdzino.
Wejście do sekcji kuchennej (stołówka, kantyna, kuchnia) w zespole budynków sztabowo-koszarowych 45. dr OP m. Smołdzino.

 


Fundamenty wieży wartowniczej 45. dr OP m. Smołdzino.
Fundamenty wieży wartowniczej w 45. dr OP m. Smołdzino.

 


Ogrodzenie strefy B w 45. dr OP m. Smołdzino.
Ogrodzenie strefy "B" w 45. dr OP m. Smołdzino. Ogrodzenie podłączone było do układu elektronicznego sygnalizującego sekcjami przerwanie lub zwarcie przewodów ogrodzenia.

 


Brama na strefę B w 45. dr OP m. Smołdzino.
Brama na strefę "B" w 45. dr OP m. Smołdzino.

 


Stanowisko nr 4 w pracy bojowej baterii technicznej.
Stanowisko nr 4 w pracy bojowej baterii technicznej. W budynku dokonywano zbrojenia rakiet w ładunki bojowe i uzbrajano piroświece podsypki prochowej silników startowych.

 


Wnętrze stanowiska nr 4
Wnętrze stanowiska nr 4, montażu i zbrojenia rakiet w baterii technicznej 45. dr OP m. Smołdzino.

 


Magazyn nr 7 do przechowywania rakiet.
Magazyn nr 7 do przechowywania rakiet na terenie baterii technicznej w 45. dr OP m. Smołdzino.

 


Wnętrze magazynu rakiet w 45. dr OP m. Smołdzino.
Wnętrze magazynu rakiet w 45. dr OP m. Smołdzino. Dobrze zachowany napis na ścianie, suwnica pod sufitem magazynu, ślady na podłodze wyznaczające rozstawienie podpór pod przechowywane tu rakiety. Ze ścian zniknęły kaloryfery.

 


Wiata na terenie baterii technicznej 45. dr OP m. Smołdzino (20.09.2005r.).
Wiata na terenie baterii technicznej 45. dr OP m. Smołdzino (20.09.2005r.). Wiata w rejonie stanowiska nr 17 (napełnianie rakiety utleniaczem) służyła do wykonywania prac przy neutralizacji zbiorników paliwa i utleniacza w rakietach (po uprzednim zlaniu paliwa i utleniacza z rakiety).

 


Magazyn ZCzZ baterii startowej 45. dr OP m. Smołdzino.
Magazyn ZCzZ baterii startowej 45. dr OP m. Smołdzino.

 


Ukrycie dla obsługi baterii startowej na strefie B 45. dr OP m. Smołdzino.
Ukrycie dla obsługi baterii startowej na strefie "B" 45. dr OP m. Smołdzino.

 


Widok z platformy widokowej na stanowisko wyrzutni rakiet w 45. dr OP m. Smołdzino (20.09.2005r.).
Widok z platformy widokowej na stanowisko wyrzutni rakiet w 45. dr OP m. Smołdzino (20.09.2005r.).

 


Schron SNR i SD, z prawej pomieszczenia socjalne dla zmiany bojowej. 45 dr OP m. Smołdzino (23.09.2011r.).
Schron SNR i SD, z prawej pomieszczenia socjalne dla zmiany bojowej. 45 dr OP m. Smołdzino (23.09.2011r.).

 


Stanowisko kolumny antenowej (kabina PW) SNR w 45. dr OP m. Smołdzino.
Stanowisko kolumny antenowej (kabina PW) SNR w 45. dr OP m. Smołdzino.

 


Boksy kabinowe w schronie SNR (kabiny UW i AW, w środku SD 45. dr OP m. Smołdzino.
Boksy kabinowe w schronie SNR (kabiny UW i AW, w środku SD 45. dr OP m. Smołdzino.

 


Stanowisko RSWP 45. dr OP m. Smołdzino.
Stanowisko RSWP 45. dr OP m. Smołdzino.

 

Pełny zbiór 144 zdjęć wykonanych przez płk. rez. Piotra Kowaluka można zobaczyć w Galerii Foto WRiA.PL: [ Obiekty byłego 45. dr OP m. Smołdzino cz.1. ]   [ Obiekty byłego 45. dr OP m. Smołdzino cz.2. ]   [ Obiekty byłego 45. dr OP m. Smołdzino cz.3. ]” - 144 zdjęcia.

 

  Artur Sołtysiak:  

Pan Artur Sołtysiak opracował ciekawą dokumentację obiektów byłego 45. dr OP m. Smołdzino na bazie map Google.

Opisane obiekty posiadają załączone zdjęcia i całość stosowne menu. Na mapie symbolami znaku zapytania oznaczono obiekty wymagające wyjaśnienia i poprawnego opisu. Jeżeli ktoś może je zidentyfikować, proszę o informacje.

Adres opracowania: http://goo.gl/s8ob3x
 

 

  Robert Ladach:  
Robert Ladach

 

Pan Robert Ladach jest magistrem historii (lat 29), mieszka w okolicach Choczewa i ... pracuję jako kierowca w piekarni (takie to mamy czasy).

Jest sympatykiem WRiA. Z racji wykonywanego zawodu, często bywał w byłych dywizjonach 4. BA OPK. Czasami wraca do nich, czego efektem są udostępnione zdjęcia wybranych obiektów byłego 45. dr OP m. Smołdzino wykonane w czerwcu 2013 roku.
 


Ozdoby na ścianach pomieszczeń w schronie SNR i SD w 45. dr OP m. Smołdzino.
Ozdoby na ścianach pomieszczeń w schronie SNR i SD w 45. dr OP m. Smołdzino.

 


Pomieszczenie SD w schronie SNR w 45. dr OP m. Smołdzino.
Pomieszczenie SD w schronie SNR w 45. dr OP m. Smołdzino.

 


Nowe przeznaczenie byłego obiektu garażowego w byłym 45. dr OP m. Smołdzino.
Nowe przeznaczenie byłego obiektu garażowego w byłym 45. dr OP m. Smołdzino.

 

W dniu 21.04.2014 r. kolejna wizyta w rejonie byłych obiektów dywizjonu. Na byłym terenie parku samochodowego, po przeciwnej stronie garaży wyremontowanych przez Słowiński Park Narodowy, nadal stoją garaże w historycznej szacie. Plansze propagandowe? Nadal mają się dobrze.


Garaże w w rejonie parku samochodowego.
Garaże w w rejonie parku samochodowego, nadal w historycznej szacie - 21.04.2014 r.

 


Propaganda.
“Układ Warszawski gwarancją pokojowego rozwoju wspólnoty socjalistycznej” - propaganda nadal przypomina o minionych latach.

 

[ Do spisu treści ]