Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 05 stycznia 2012 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 15.06.2014 r.


Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy S–25 (SA–1 Guild)


Galeria zdjęć: Wyposażenie techniczne.
Od opublikowania na łamach WRiA.PL artykułu “System obrony przeciwlotniczej Moskwy - PZR S-25 (SA-1 Guild)” minęły dwa lata. W 2009 roku trudno było uzyskać materiały ilustrujące wygląd elementów systemu S-25. Stąd w artykule wiele rekonstrukcji w postaci rysunków 3D powstałych w wyniku szczątkowych informacji, mało czytelnych zdjęć i ustnych relacji byłych żołnierzy.

Wzrost zainteresowań historią S-25 zaowocował badaniami odtajnionych dokumentów w archiwach Rosji i poszukiwaniami elementów S-25 w muzeach wojskowych.

Oto album zdjęć pokazujący rzeczywisty wygląd wybranych elementów systemu S-25.

1. Stacja B-200.


B-200.
Centralna stacja naprowadzania rakiet B-200 S–25 od strony pola antenowego. [1]
 


Antena śledzenia celów i rakiet stacji B-200 w elewacji.
Antena śledzenia celów i rakiet stacji B-200 w elewacji.
 


Antena śledzenia celów i rakiet stacji B-200 w azymucie.
Antena śledzenia celów i rakiet stacji B-200 w azymucie.
 


Anteny sygnałów komend radiokierowania rakietami stacji B-200.
Anteny sygnałów komend radiokierowania rakietami stacji B-200.
 


Na pierwszym planie pulpit sterowania pracą stacji B-200.
Na pierwszym planie pulpit sterowania pracą stacji B-200.
 


Blok wskazywania celów, automatycznego naprowadzania i startu rakiet na SD pułku w stacji B-200.
Na pierwszym planie blok wskazywania celów, automatycznego naprowadzania i startu rakiet na SD pułku w stacji B-200. Muzeum PWO m. Zarja - 2011 r.
 


Blok wskazywania celów, automatycznego naprowadzania i startu rakiet na SD pułku w stacji B-200.
Blok wskazywania celów, automatycznego naprowadzania i startu rakiet na SD pułku w stacji B-200. Muzeum PWO m. Zarja - 2011 r.
 


Blok wskazywania celów, automatycznego naprowadzania i startu rakiet na SD pułku w stacji B-200.
Pulpit pracy oficera naprowadzania bloku wskazywania celów i automatycznego naprowadzania na SD pułku w stacji B-200. Muzeum PWO m. Zarja - 2011 r.
 


Blok wskazywania celów, automatycznego naprowadzania i startu rakiet na SD pułku w stacji B-200.
Pulpit pracy oficera startu rakiet na SD pułku w stacji B-200. Muzeum PWO m. Zarja - 2011 r.
 


Blok ręcznego naprowadzania rakiet na SD w stacji B-200.
Bloki ręcznego naprowadzania rakiet na SD w stacji B-200.
 


Pulpit kierowania dywizjonem startowym pułku S-25.
Pulpit kierowania dywizjonem startowym pułku S-25.
 


Pomieszczenie na agregaty prądotwórcze w schronie stacji B-200 w 722 pr (JW 86611).
Pomieszczenie na agregaty prądotwórcze w schronie stacji B-200 w 722 pr (JW 86611).
 

[ Do spisu treści ]   [ Do arytkułu o S–25 ]

2. Sprzęt dywizjonu startowego.


Stół startowy  i urządzenie podnośne rakiet SM-102A.
Stół startowy i urządzenie podnośne rakiet SM-102A.
 


Stół startowy  i urządzenie podnośne rakiet SM-102A.
Stół startowy i urządzenie podnośne rakiet SM-102A.
 


Stół startowy.
Stół startowy.
 


Szafa-maszt kablowy do wydawania zasilania i sygnałów startowych na pokład rakiety.
Szafa-maszt kablowy do wydawania zasilania i sygnałów startowych na pokład rakiety.
 


Szafa sterująca podnośnikiem SM-102A.
Szafa sterująca podnośnikiem SM-102A.
 


Rakieta na naczepie transportowo-załadowczej.
Rakieta na naczepie transportowo-załadowczej przed wjazdem na stanowisko startowe z podnośnikiem SM-102A.
 


Załadunek rakiety na stół startowy.
Załadunek rakiety na stół startowy, podnośnik SM-102A w trakcie podnoszenia przyczepy transportowo-załadowczej z rakietą.
 


Rakieta w-300 na stole startowym.
Rakieta w-300 na stole startowym, podnośnik SM-102A w trakcie opuszczania przyczepy transportowo-załadowczej.
 


Dywizjon startowy - jeden ze schronów plutonu startowego
Dywizjon startowy - jeden ze schronów plutonu startowego.
 


Blok A pulpitu zarządzania startem ze schronu plutonu startowego
Blok A (dla jednej rakiety) pulpitu zarządzania startem ze schronu plutonu startowego (PUS).
 


Blok B pulpitu zarządzania startem ze schronu plutonu startowego
Blok B (dla trzech rakiet) pulpitu zarządzania startem ze schronu plutonu startowego (PUS).
 


PSR i SD dywizjonu startowego PZR S_25.
Na pierwszym planie pokryty trawą (widoczna rura systemu wentylacyjnego) schron SD dywizjonu startowego PZR S_25. W głębi budynek punktu sprawdzania rakiet (PSR). Budowano je we wszystkich pułkach w latach 1955-1956. Zdjęcie z 2005 roku.
 


Ściana frontowa PSR z dwoma bramami do boksów kontroli rakiet.
Ściana frontowa PSR z dwoma bramami do boksów kontroli rakiet. Zdjęcie z 2005 roku.
 


Ściana frontowa PSR z dwoma bramami do boksów kontroli rakiet.
Widok tylnej ściana PSR z dwoma bramami do boksów garażowych i dwoma środkowymi bramami do boksów kontroli rakiet. Zdjęcie z 2005 roku.
 


Boksy do kontroli rakiet w PSR.
PSR - widok boksów do kontroli rakiet. Widoczna w centrum zdjęcia postać pozwala ocenić faktyczną wielkość boksów do kontroli rakiet. Zdjęcie z 2005 roku.
 

[ Do spisu treści ]   [ Do arytkułu o S–25 ]

3. Sprzęt bazy technicznej.


Rozładunek rakiety 5Ja25 PZR S-25M.
Rozładunek rakiety 5Ja25 PZR S-25M z transportu kolejowego.
 


Ładunek bojowy rakiety 5Ja25 PZR S-25M.
Ładunek bojowy rakiety 5Ja25 PZR S-25M (1967 rok).
 


Napełnianie zbiornika rakiety utleniaczem.
Napełnianie zbiornika rakiety utleniaczem.
 

[ Do spisu treści ]   [ Do arytkułu o S–25 ]

3. Sprzęt RLS A-100.


Pole antenowe RCN przy RLS A-100B w rejonie SD Korpusu PWO.
Pole antenowe RCN przy RLS A-100B w rejonie SD Korpusu PWO.
 


Wieża pod system antenowy RLS A-100B.
Wieża pod system antenowy RLS A-100B w rejonie SD 6. Korpusu PWO m. Bałaszicha.
 


Wieża pod system antenowy RLS A-100B.
Wieża pod system antenowy RLS A-100B w rejonie SD 6. Korpusu PWO m. Bałaszicha.
 


Wieża pod system antenowy RLS A-100B.
Wieża pod system antenowy RLS A-100B w rejonie SD 17. Korpusu PWO m. Odincewo.
 


Wieża pod system antenowy RLS A-100B.
Wieża pod system antenowy RLS A-100B w rejonie SD 17. Korpusu PWO m. Odincewo.
 


Wieża pod system antenowy RLS A-100B.
Próba rekonstrukcji wyglądu wieży z systemem antenowym.
 


Wskaźnik operatora sytuacji powietrznej RLS A-100B.
Operator wynośnego wskaźnik sytuacji powietrznej przekazujący dane na wskaźnik wynośny I-400 SD pułku S-25.
 

[ Do spisu treści ]   [ Do arytkułu o S–25 ]

  Bibliografia:  

[1] Zdjęcia nie posiadające oznaczenia © pochodzą z archiwalnych albumów udostępnionych na stronie internetowej “Главная История техники ПВО...”: http://historykpvo.narod2.ru/ - 03.12.2011r.