Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk w st. spocz. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 15 kwietnia 2015 r.
Data ostatniej aktualizacji: 15.04.2015 r.


 

Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy CIM-10 Bomarc

Historia i podstawowe dane taktyczno-techniczne zestawu


Czy jest obecnie przeciwlotniczy zestaw rakietowy (PZR) o zasięgu do 800 km? Raczej nie. Taki PZR już był na uzbrojeniu USAF (Sił Powietrznych USA) w latach... 1959-1972. Był to PZR CIM-10 Bomarc.

Założenia projektu CIM-10 Bomarc zakładały dążenie do maksymalnego wykorzystania już istniejących komponentów systemu obrony powietrznej i kosmicznej NORAD. Przewidywano, że PZR CIM-10 Bomarc powinien być zintegrowany z istniejącymi stacjami radiolokacyjnymi wczesnego wykrywania, wchodzącymi w skład NORAD i półautomatycznym systemem dowodzenia aktywnymi środkami obrony powietrznej SAGE.
 

1. NORAD.

North American Aerospace Defense Command (NORAD) - Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej istnieje od 12 maja 1958 r. na mocy amerykańsko-kanadyjskiego międzyrządowej umowy. Głównym celem NORAD jest:

 • wykrywanie i ostrzeganie przed atakiem na Amerykę Północną, za pomocą środków napadu powietrznego, strategicznych rakiet balistycznych i z obiektów umieszczonych na orbicie ziemskiej;
 • zapewnienie kontroli i obrony w przestrzeni powietrznej USA i Kanady;
 • współdziałanie w zakresie dostarczanie informacji innym szczeblom dowodzenia.


Stanowisko dowodzenia NORAD w schronie umieszczonym w górze Cheyenne.
Stanowisko dowodzenia NORAD w schronie umieszczonym w górze Cheyenne. Foto Wikimedia Commons - USAF.
 

Od 28 lipca 2006 r. dowództwo NORAD znajduje się w Peterson Air Force Base, a najbliższe stanowisko kontroli i dowodzenia jest w Cheyenne Mountain Air Station (CMAS). Budowa CMAS rozpoczęła się w maju 1961 roku i trwała do 1964 roku. CMAS przyjęto na uzbrojenie 6 lutego 1966 roku i 20 kwietnia 1966 roku zostało obsadzone przez dowództwo NORAD. W górze Cheyenne znajduje się także centrum dowodzenia amerykańskiego globalnego systemu obrony antyrakietowej.

[ Do spisu treści ]2. SAGE.

Semi-Automatic Ground Environment (SAGE) - półautomatyczny system dowodzenia aktywnymi środkami walki obrony powietrznej USA został oparty na pierwszej w dziejach wojskowej sieci komputerowej. System oddany do eksploatacji w lipcu 1958 roku w McGuire Air Force Base, był tworzony od roku 1952 przez IBM we współpracy z Instytutem Technologicznym w Massachusetts.

System SAGE realizował:

 • scentralizowane automatyczne opracowywanie danych otrzymywanych ze wszystkich źródeł wykrywania i obserwacji systemu obrony powietrznej;
 • rozpoznanie własnych i nieprzyjacielskich obiektów powietrznych;
 • podawanie aktualnych zbiorczych danych o sytuacji powietrznej i o stanie środków bojowych obrony powietrznej;
 • naprowadzanie aktywnych środków obrony przeciwlotniczej na nieprzyjaciela powietrznego.

System SAGE obejmował całą obronę powietrzną kontynentalnej części USA, podzielonej na trzy strefy obrony, z których każda składała się z sektorów. W skład sektorów wchodziły podsektory.


Wyspecjalizowany komputer IBM AN/FSQ-7 jednego z sektorów (podsektora) systemu SAGE.
Wyspecjalizowany komputer IBM AN/FSQ-7 jednego z sektorów (podsektora) systemu SAGE.
Foto Wikimedia Commons - USAF.
 

Centrum systemu automatycznego dowodzenia każdego sektora i podsektora był wyspecjalizowany komputer IBM AN/FSQ-7 (Army-Navy Fixed Special eQuipment). Każdy komputer był dublowany komputerem rezerwowym. Komputery sąsiednich sektorów i podsektorów były elektronicznie połączone i dokonywały wyliczeń w czasie rzeczywistym, w miarę napływu nowych danych.

Każda komputer miał ponad 58 000 lamp elektronowych i około 300 000 obwodów pamięci. Na zainstalowanie dwóch komputerów (zasadniczego i rezerwowego) potrzebne było klimatyzowane pomieszczenie o wymiarach 42 x 30 m. Komputery używały transmisji danych poprzez sieć telefoniczną do i ze stacji radiolokacyjnych.

Dane niezbędne do rozpoznania celów i oceny sytuacji powietrznej wpływały do komputera z trzynastu różnych źródeł, w skład których wchodziły:

 • stacje radiolokacyjne dalekiego zasięgu;
 • stacje określające wysokość celów;
 • stacje radiolokacyjne małego zasięgu działania;
 • służba ruchu lotniczego lotnictwa cywilnego i wojskowego;
 • linie dalekiego radiolokacyjnego wykrywania;
 • pas sztucznych wysp radarowych tzw. “Wież Texas”;
 • okręty i samoloty dozoru radiolokacyjnego i inne.

Wykorzystując dane tych źródeł komputer pozwalał szybko odtworzyć dynamiczny obraz sytuacji powietrznej nad dużym obszarem określonym zasięgiem działania dużej ilości stacji radiolokacyjnych. Jednocześnie komputer proponował użycie optymalnych środków walki z nieprzyjacielem powietrznym.


Stanowisko dowodzenia SAGE w Peterson Air Force Base - Colorado.
Stanowisko dowodzenia SAGE w Peterson Air Force Base - Colorado.
Foto Wikimedia Commons - USAF.
 

System SAGE umożliwiał automatyczne przekazanie niezbędnych komend na pokład samolotów myśliwskich do czasu wejścia celu w strefę działania pokładowego radiolokatora samolotu myśliwskiego, tj. do momentu, gdy zaczynały działać urządzenia pokładowe naprowadzania i kierowania ogniem samolotu myśliwskiego, które naprowadzały go na cel i przeprowadzały strzelanie kierowanymi lub niekierowanymi pociskami (rakietami) klasy powietrze-powietrze. System SAGE naprowadzał również automatycznie rakiety kierowane dalekiego zasięgu CIM-10 Bomarc.

Stanowisko dowodzenia systemu mieściło się w Luke Air Force Base w pobliżu Phoenix w stanie Arizona

[ Do spisu treści ]3. Program rakietowy Bomarc.

Program rakietowy Bomarc (The Bomarc Missile Program) był wspólnym przedsięwzięciem amerykańsko-kanadyjskim w latach 1957 - 1971 mającym zapobiegać zagrożeniu bombardowaniami ze strony ZSRR. Sednem programu było rozmieszczenie dywizjonów rakietowych wyposażonych w rakiety typu Bomarc wzdłuż wschodnich i zachodnich wybrzeży Ameryki Północnej oraz w wewnątrz obszaru tego kontynentu.

Opracowanie rakiety skrzydlatej Bomarc było wynikiem sporu między poglądami w Siłach Zbrojnych USA powstałymi na początku 50. lat XX wieku i dotyczących dwóch różnych punktów widzenia na temat rozwoju środków obrony powietrznej USA. Wojska Lądowe (WL) broniły koncepcji obrony obiektowej, składającej się z PZR średniego zasięgu Nike-Ajax i Nike-Herkules. Koncepcja ta zakładała, że obiekty wymagające obrony powietrznej, takie jak miasta, bazy wojskowe, ośrodki przemysłowe, powinny bronić się własnymi PZR. Siły Powietrzne (SP) proponowały koncepcję obrony strefowej i stworzenia super dalekich bezpilotowych samolotów przechwytujących, zdolnych niszczyć przeciwnika powietrznego na dalekich podejściach w sektorach odpowiedzialności. Według analiz SP USA, stworzenie takiego systemu byłoby korzystniejsze przy tej samej efektywności, przy tym ilość wymaganych stanowisk startowych dla osłony tego sam terytorium zmniejszyłoby się dwa razy, a ilość obsługującego ich personelu siedem razy, w stosunku do obrony obiektowej.

Ostatecznie przyjęto system obrony przeciwlotniczej obiektowo-strefowy. Chociaż koncepcja SP USA wyglądała korzystniej, WL USA potrzebowały PZR które mogłyby bronić obiekty nie tylko na tyłach, ale i na przednich rubieżach obrony. Jednocześnie ochrona terytorium USA i Kanady od lecących przez Biegun Północny radzieckich strategicznych bombowców Tu-95 i rakiet balistycznych, a także od odpalanych z bombowców rakiet skrzydlatych Ch-20 była pilnym problemem do rozwiązania. Wymagało to, wg wstępnych założeń, opracowanie bezpilotowego samolotu przechwytującego, zdolnego przechwytywać cele lecące z prędkością naddźwiękową. Ostatecznie miała to być przeciwlotnicza rakieta skrzydlata dalekiego zasięgu klasy ziemia-powietrze.

W 1949 roku producent rakiety skrzydlatej firma Boeing uzyskała oficjalny kontrakt na jej budowę. Po uzyskaniu kontraktu Boeing nawiązał współpracę z centrum badawczym Michigan Aerospace Research Center w celu budowy rakiety. Powstała wówczas nazwa BOMARC od BOeing i Michigan Aerospace Research Center. Oficjalnie pocisk otrzymał oznaczenie nadane mu przez SP USA jako XF-99 (X - prototyp, F - myśliwiec). Przed rozpoczęciem prób prototypu zmieniono oznaczenie pocisku na XIM-99, co oznaczało oficjalne uznanie go za rakietę a nie samolot (X - prototyp, I - przechwytujący, M - pocisk rakietowy). Próby rakiety rozpoczęto w lutym 1955 roku.

[ Do spisu treści ]4. Budowa rakiety XIM-99 Bomarc.

Konstrukcyjnie, XIM-99 Bomarc przedstawiał sobą rakietę skrzydlatą normalnego schematu aerodynamicznego, z rozmieszczeniem powierzchni sterowych w części ogonowej. Start realizowany był za pomocą silnika rakietowego na paliwo ciekłe (nafta i kwas azotowy) Aerojet LR59-AG-13 o ciągu 140 kN, nadającemu rakiecie prędkość 2 Ma, po czym zaczynał pracować napęd składający się z dwóch silników strumieniowych (przelotowych silników odrzutowych) Marquardt RJ43-MA-3 zasilanych 80-oktanową benzyną, nadających rakiecie prędkość marszową.


Start rakiety Bomarc.
Start rakiety Bomarc. Foto Wikimedia Commons - USAF.
 

Znajdująca się w pierwszym przedziale rakiety impulsowa stacja radiolokacyjna głowicy samonaprowadzającej, pracująca w 3-centymetrowym zakresie, mogła przechwycić i naprowadzać się na cel o rozmiarach rakiety skrzydlatej, znajdujący się w odległości do 20 km od lecącej rakiety.

Początkowo planowano, że w charakterze głowicy bojowej Bomarc będzie używana kierowana rakieta klasy powietrze-powietrze, a sam nosiciel będzie przystosowywany do lądowania i powtórnego wykorzystania, ale podczas prac nad projektem podjęto decyzję o wyposażeniu rakiety w odłamkową głowicę bojową o wadze 180 kG lub głowicę jądrową W40 o mocy około 10 kT, zdolną zniszczyć samolot lub rakietę skrzydlatą przy błędzie naprowadzania rakiety na przechwytywany cel do 800 metrów.

Praca systemu Bomarc miała przebiegać w następujący sposób: stacje radiolokacyjne NORAD wykrywały cel i przekazywały liniami przewodowymi informację do systemu SAGE. Komputery SAGE przetwarzały informację i podawały sygnał na uruchomienie rakiet. Startująca rakieta określała swoje położenie za pomocą systemu radiolatarni SAGE i ciągle podtrzymywała wymianę danymi z systemem, wychodząc na cel za pomocą autopilota. Po zbliżeniu rakiety do celu włączała się głowica samonaprowadzania rakiety, która znajdowała cel i wykonywała manewr ataku.

Aparatura systemu naprowadzania rakiet Bomarc była mało wrażliwa na zakłócenia radioelektroniczne. Wynikało to z dużej prędkości lotu rakiety, która dosięgała cel tak szybko, że przeciwnik nie nadążał zastosować zakłóceń. Oprócz tego tor lotu rakiety do rejonu celu określany był za pomocą kilku naziemnych stacji radiolokacyjnych, których jednoczesne zakłócanie w praktyce nie było możliwe.

16 maja 1957 roku Boeing otrzymał kontrakt na budowę seryjnych rakiet IM-99A Bomarc.

30 września 1957 roku siłom powietrznym dostarczono pierwsze seryjne rakiety IM-99A Bomarc. Ten wariant rakiety miał szereg niedociągnięć, podstawowym z nich był silnik startowy na ciekłe materiały napędowe, wymagający długotrwałych operacji napełniania zbiorników komponentami paliw i niebezpiecznego ich przechowywania. Jej promień działania, przy prędkości koło 2,5 Ma, miał w przybliżeniu 400 km.

W 1958 roku zmówiono w firmie Boeing kolejną wersję rakiety oznaczonej jako IM-99B Super Bomarc i przyjętej na uzbrojenie w 1961 roku. W wersji tej wprowadzono nowy silnik startowy na stały materiał pędny M-51, dawał on większy ciąg 220 kN. Zmodernizowano również silniki marszowe Marquardt RJ43-MA-7 o zwiększonym ciągu do 53 kN. Ulepszono aerodynamikę i udoskonalono system samonaprowadzania. Głowica samonaprowadzająca Westingchouse ON/DPN-53, pracująca w nieprzerwanym reżimie, istotnie zwiększyła możliwości rakiety podczas zwalczania celów niskolecących. Kolejne nowe silniki RJ43-MA-11 i dodatkowa pojemność na paliwo do silników marszowych, po zamianie silnika startowego zasilanego paliwem stałym, pozwoliły zwiększyć zasięg rakiety do 710-800 km przy prędkości prawie 3,2 Ma. Wszystkie rakiety tej serii posiadały tylko głowice jądrowe.

27 czerwca 1963 roku rakiety Bomarc A i Bomarc B otrzymały nowe oznaczenia CIM-10A i CIM-10B, litera C w nazwie oznaczała słowo coffin - trumna, tak nazywano schrony stanowisk startowych rakiet.


Stanowiska startowe CIM-10 Bomarc w 46. dywizjonie OP m. McGuire w stanie New Jersey.
Stanowiska startowe CIM-10 Bomarc w 46. dywizjonie OP m. McGuire w stanie New Jersey. Foto Wikimedia Commons - USAF.
 

CIM-10A Bomarc i CIM-10B Super Bomarc mogły startować z tych samych wyrzutni. Każda rakieta umieszczona była poziomo na własnym urządzeniu startowym znajdującym się w żelbetonowym schronie (potocznie zwanym trumną) o rozsuwanym dachu. Po podaniu komendy na przygotowanie, dach schronu był rozsuwany, podnośnik urządzenia startowego podnosił rakietę do pionu i po jej blokadzie na stole startowym, wracał do położenia wyjściowego. Czas konieczny na przygotowanie rakiet do startu, po otrzymaniu komendy na start z SAGE, wynosił 2 minuty dla CIM-10A i 30 sekund dla CIM-10B. Rakiety mogły startować pojedynczo lub seriami.
 

Dane taktyczno-techniczne rakiet CIM-10 Bomarc
Parametr CIM-10A Bomarc CIM-10B Super Bomarc
Długość 14,2 m 13,7 m
Średnica 0,89 m
Rozpiętość skrzydeł 5,54 m
Ciężar 7020 kg 7250 kg
Prędkość 2,5 Ma 3,2 Ma (w ramach testów 4,5 Ma)
Optymalny pułap 20 000 – 25 000 m 30 480 m
Maksymalny zasięg 400 km 710 (800) km
Głowica bojowa Głowica jądrowa W40 (7-10 kT) lub konwencjonalna. Głowica jądrowa W40 (7-10 kT)
Silnik startowy Aerojet General LR59-AJ-13, ciekłe paliwo rakietowe, ciąg 156 kN Thiokol M51 stałe paliwo rakietowe, ciąg 222 kN
Dwa silniki marszowe Marquardt RJ43-MA-3 strumieniowy, ciąg 51 kN

Marquardt RJ43-MA-7 (11) strumieniowy, ciąg 53 kN

[ Do spisu treści ]5. Formowanie dywizjonów rakietowych OP Bomarc.

Oznaka rozpoznawcza 22. dr OP CIM-10 Bomarc Początkowy plan formowania systemu, przyjęty w 1955 roku, przewidywał budowę 52 baz rakietowych z 160 rakietami w każdej, zdolnych całkowicie pokryć terytorium USA strefą ognia dla dowolnego wariantu napadu powietrznego. Jednak, po pomyślnej próbie radzieckiej strategicznej rakiety balistycznej R-7 ( 4 października 1957 roku rakieta nośna R-7, wyniosła w przestrzeń kosmiczną pierwszego sztucznego satelitę Ziemi), pierwotne plany zostały mocno ograniczone. W ZSRR 17 grudnia 1959 roku zakończono procedury włączania do systemu dyżurowania bojowego pierwszych dwóch zestawów strategicznych rakiet balistycznych R-7. Radzieckie bombowce już nie były głównym zagrożeniem, jednocześnie, ciągle rosło niebezpieczeństwo strategicznych rakiet balistycznych, przeciwko którym system był bezużyteczny.

W 1959 roku SP USA zdecydowały się na budowę w USA i Kanadzie 16 baz z 56 rakietami w każdej. Jednak w marcu 1960 roku plan został okrojony jeszcze raz i ostatecznie zdecydowano się na 9 baz w USA i 2 bazy w Kanadzie.

Na terenie USA instalowanie rakiet zaczęło się w 1959 roku, głównie na północy kraju (na Przylądku Canaveral istniał całkowicie gotowy do działań dywizjon doświadczalny):
 

Dywizjony rakietowe systemu Bomarc w USA
Dywizjon rakietowy OP* Miejsce i współrzędne geograficzne Ilość rakiet Okres
CIM-10A CIM-10B
6 ADMS Hrabstwo Suffolk - stan Nowy Jork
40°50′00″N 072°40′51″W
56   1959-1964
22 ADMS Langley - stan Virginia
37°05′57″N 076°28′47″W
20 28 1959-1969
26 ADMS Otis - stan Massachusetts
41°40′56″N 070°32′21″W
28 28 1959-1972
30 ADMS Dow - stan Maine
44°51′11″N 068°47′11″W
28   1959-1964
35 ADMS Niagara Falls - stan Nowy Jork
43°07′03″N 078°56′49″W
56   1959-1969
37 ADMS Kincheloe - stan Michigan
46°20′53″N 084°48′18″W
28   1960-1969
46 ADMS McGuire - stan New Jersey
40°02′06″N 074°26′29″W
28 56 1960-1969
74 ADMS Duluth - stan Minnesota
46°55′56″N 091°53′00″W
28   1960-1972
4571 dywizjon zabezpieczenia Hurlburt Field - stan Floryda
Santa Rosa Island
30°23′18″N 086°48′28″W
Piccolo Field
30°35′37″N 086°37′18″W
    1959-1979
*Air Defense Missile Squadron (ADMS) – dywizjon rakietowy OP


 
22. dywizjon OP m. Langley - stan Virginia. Na pierwszym planie widoczne stanowiska startowe rakiet.
22. dywizjon OP m. Langley - stan Virginia. Na pierwszym planie widoczne stanowiska startowe rakiet. W głębi zaplecze techniczne stanowisk startowych: garaże, magazyny paliwa i utleniacza, warsztaty montażu i konserwacji rakiet, kotłownia itp. Foto Wikimedia Commons - USAF.
 

Przy rozmieszczaniu Bomarc w USA istniał poważny problem - przechwycenie radzieckich bombowców odbywałoby się nad terytorium Kanada i powietrzne wybuchy głowic jądrowych odbywałyby się nad gęsto zaludnionymi kanadyjskimi prowincjami. Dlatego proponowano rozmieścić rakiety w Kanadzie, żeby przesunąć rejon przechwycenia celów dalej na północ.

Postępowo-konserwatywny rząd premiera Johna Diefenbakera przyjął propozycję rozmieszczenia dywizjonów Bomarc w Kanadzie i w sierpniu 1957 roku podpisano stosowne porozumienie z USA w ramach systemu OP NORAD, zgodnie z którym Królewskie SP Kanady podporządkowane zostały OP USA.

Istniał jednak problem z rakietami uzbrojonymi w głowice jądrowe, wywołał on zacięte spory o dopuszczalności rozmieszczenia rakiet jądrowych na terenie Kanady. Ostatecznie, rząd Johna Diefenbakera zdecydował, że rakiety Bomarc na terenie Kanady nie będą uzbrojone w głowice jądrowych. Pomimo tej decyzji, istniejące spory doprowadziły w 1963 roku do dymisji gabinetu Johna Diefenbakera.

W 1963 roku Lester Pearson, lider opozycji i Liberalnej Partii Kanady, wygrał wybory, w niemałym stopniu dlatego, że był początkowo przeciwnikiem broni jądrowej. Zmienił jednak swoje stanowisko na korzyść rozmieszczenia rakiet z głowicami jądrowymi w Kanadzie.

31 grudnia 1962 roku w Kanadzie rozwinięto pierwszy dywizjon Bomarc. Ostatecznie w Kanadzie rozmieszczono dwa dywizjony Bomarc, głowice jądrowe przechowywano w oddzielnych ukryciach:
 

Dywizjony rakietowe systemu Bomarc w Kanadzie
Dywizjon rakietowy OP Miejsce i współrzędne geograficzne Ilość rakiet Okres
CIM-10A CIM-10B
446 ADMS North Bay, Ontario
46°25′46″N 079°28′16″
28   1962-1972
447 ADMS La Macaza, Quebec
46°24′41″N 074°46′08″
29   1962-1972

[ Do spisu treści ]6. Rozformowanie dywizjonów rakietowych Bomarc.

Na początku lat 70. XX wieku szybki wzrost arsenału strategicznych rakiet balistycznych w ZSSR spowodował, że strategiczne bombowce ZSRR przestały być, wg NORAD, głównym środkiem napadu powietrznego. System Bomarc w tej sytuacji stał się dla SP USA przestarzałym. W latach 1964-1972 dywizjony Bomarc zostały stopniowo rozformowane. Ostatni dywizjon został rozformowany 1.10.1972 roku.

W sumie firma Boeing wyprodukowała od 1957 do 1964 roku 269 sztuk CIM-10A, 301 sztuk CIM-10B i 130 sztuk przeznaczonych do testowania.

Zdjęte z uzbrojenia rakiety przez długi okres wykorzystywano jako tarcze powietrzne imitujące radzieckie rakiety naddźwiękowe.

[ Do spisu treści ]Bibliografia: