Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”.

 
ppłk rez. inż. Edward Kornicki
płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Nowogard, Braniewo, 15 lipca 2012 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 03.10.2012 r.
 
 

 
 

Potrzebna pomoc!


Jak uwolnić się z własnego więzienia? 

 

1. Historia ppłk. w st. spocz. Lesława Adamczyka

Nie jest to z pewnością odosobniona i jedyna historia byłego żołnierza zawodowego rezerwisty lub w stanie spoczynku. Wielu zmaga się z przeciwnościami losu i chorobami samotnie czy w gronie najbliższej rodziny. Często nie mają odwagi opowiedzieć o swoich problemach szerszej społeczności, a tym bardziej prosić o wsparcie. W tym przypadku było inaczej, poszukując informacji z przeszłości byłego 37. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej nawiązaliśmy kontakt z byłym szefem sztabu dywizjonu i poznaliśmy współczesny jego los.

ppłk Lesław Adamczyk Oto historia ppłk. w st. spocz. Lesława Adamczyka, absolwenta Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej (OSR). Po ukończeniu nauki w OSR służył w 37. dywizjonie rakietowym OP m. Nowogard od jego sformowania w 1968 roku do 1981 roku. Pełnił obowiązki starszego technik aparatury N-O, dowódcy plutonu WCz, dowódcy baterii radiotechnicznej, pomocnika szefa sztabu i szefa sztabu dywizjonu. Czasowo pełnił także obowiązki zastępcy dowódcy dywizjonu ds. politycznych i dowódcy dywizjonu. W 1981 roku odszedł ze stanowiska szefa sztabu dywizjonu w stopniu majora do WKU m. Bochnia.

12.12.1988r w trakcie wykonywania obowiązków służbowych doznał zawału serca. W roku 1990 r. odszedł ze stanowiska zastępcy komendanta WKU do rezerwy w stopniu podpułkownika.

W związku z pogarszającym się zdrowiem przeszedł w stan spoczynku i na rentę (I grupa inwalidzka).

Zaczyna się wyjątkowo trudny okres w życiu ppłk Lesława Adamczyka. W 2011 roku w maju, w wyniku postępującej choroby (zaburzenia krzepliwości krwi, osłabienie wzroku, podniesiony poziom cukru we krwi, osłabienie kości itp.), amputowano mu prawą nogę powyżej kolana.

Na tym nie koniec. Odzywa się uraz palca lewej nogi, nabyty w czasie wypadku jakiego doznał w 1964 r., w czasie pobytu w Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej w Jeleniej Górze. Leczenie nie przynosi oczekiwanych wyników. Rokowania są mało optymistyczne, grożą amputacją lewej nogi. Mieszka w bloku na czwartym piętrze, stał się więźniem własnego mieszkania.

Jest takie powiedzenie: “Nieszczęścia chodzą parami” i w tym przypadku to także się sprawdziło. Małżonka ppłk. Lesława Adamczyka jest chora na przewlekłą chorobę nowotworową.

Czy można pomóc naszemu Koledze? Pierwszy to pytanie zadał ppłk rez. Edward Kornicki, były dowódca z 37 dr OP m. Nowogard. Był u ppłk. Lesława Adamczyka i osobiście zapoznawał się z jego wyjątkowo trudną sytuacją życiową.

W aktualnej sytuacji życiowej ppłk. Lesława Adamczyka, priorytetem wydaje się być wyważenie drzwi “własnego więzienia”. Pomocne w tym może być urządzenie zwane schodołazem. Koszt około 14-15 tysięcy złotych (być może są i tańsze). Na taką sumę nie ma co liczyć z Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym czy Komisji Socjalnej Wojskowego Biura Emerytalnego, pozostaje koleżeńska pomoc.

W dniu 10.07.2012 roku wpłynął, od autorów niniejszego artykułu, oficjalny wniosek do Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP o założenia subkonta na które można by wpłacać fundusze na zakup schodołazu.

Zarząd Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP przyjął w dniu 10.07.2012 Uchwałę o założeniu subkonta dla ppłk. Lesława Adamczyka. Subkonto zostało założone w dniu 31 lipca 2012 r. w Banku Zachodnim WBK SA w Bydgoszczy:

Stowarzyszenie Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. KOP, 85-915 Bydgoszcz, ul. Szubińska 103.

62 1090 1896 0000 0001 1952 0204

W wyniku dotychczasowej akcji informacyjnej mamy informacje o podjęciu także tematu przez:

  • Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Nr 1 w Bydgoszczy, ppłk rez. Edmunda Łącznego;
  • Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Nr 24 w Gryficach, płk rez. Krzysztofa Tokarczyka.

Szanowni Czytelnicy, prosimy o wsparcie akcji pomocy.

 

2. Stan bieżący subkonta pomocy

Na dzień 01.10.2012 r. stan konta wynosił:


4.835,02 PLN


 

3. Informacje bieżące

23.08.2012: Umowa w sprawie dofinansowania zakupu schodołazu.

Kto pyta ten nie błądzi. Okazało się, że istnieje możliwość dofinansowania zakupu schodołazu. W dniu 10 sierpnia 2012 r. w Bochni została zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Bocheńskiego a Lesławem Adamczykiem Umowa Nr ON-613-TECH-25/12 w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu schodołazu gąsienicowego LG 2004 w wysokości 80% jego wartości (12.480,00 PLN).

Tak więc, pozostałoby do zapłacenia 20% wartości schodołazu (3.120,00 PLN).

Pozostaje mały problem, ostateczny termin dokonania zakupu ustalono w Umowie na dzień 31 października 2012 r. Na dzień 18.08.2012r. brak nam jeszcze 2.295,00 PLN.

23.08.2012: Panowie Oficerowie, Chorążowie i Podoficerowie !

Apel o pomoc w postaci pliku PDF.

10.09.2012: Szanowni Darczyńcy!

Dzięki Waszemu wsparciu finał akcji pomocy jest bliski. Serdecznie dziękujemy w imieniu Lesława Adamczyka. Mamy nadzieję, że uda się nabyć schodołaz w terminie określonym w Umowie Nr ON-613-TECH-25/12. Na dzień 10.09.2012r. brak nam jeszcze 224,99 PLN.

16.09.2012: Szanowni Darczyńcy!

Na dzień 14.09.2012r. stan konta wynosi 4.195,01 PLN. Rozpoczynamy procedury zawarte w Umowie Nr ON-613-TECH-25/12.

22.09.2012: Szanowni Darczyńcy!

Na dzień 21.09.2012r. stan konta wynosi 4.715,01 PLN.

03.10.2012: Szanowni Darczyńcy!

Na dzień 01.10.2012r. stan konta wynosi 4.835,02 PLN.

18.10.2012: Komunikat Sekretarza SŻPiS 2 KOP ppłk. rez. Edwarda Strzeleckiego:

W dniu 04. października 2012 r. z subkonta Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. KOP, na które wpływały środki finansowe na pomoc w zakupie schodołazu dla ppłk. rez. Lesława Adamczyka, został wykonany przelew w wysokości 3.120 zł na konto sklepu medycznego Medicum w Bochni. Była to brakująca kwota do pełnego opłacenia faktury za schodołaz LG 2004 o wartości 15.600 zł. Kwota 12.480 zł została wpłacona na konto sklepu Medicum przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni. Obecnie sklep Medicum jest w trakcie realizacji zamówienia schodołazu.

W tym samym dniu z ww. subkonta dokonano drugiego przelewu w wysokości 678,44 zł, na konto wskazane przez ppłk. rez. Lesława Adamczyka, tytułem dofinansowania kosztów leczenia. Wysokość kwoty przelewu została ustalona na podstawie przesłanych do Zarządu SŻPiS 2.KOP przez ppłk. rez. Lesława Adamczyka faktur z poniesionych wydatków.

UWAGA! Szanowni Darczyńcy, cel akcji został osiągnięty, w tej sytuacji z dniem 31.10.2012 r. przewiduje się zamknięcie subkonta, a wszystkie niewykorzystane środki finansowe zostaną przekazane na konto ppłk. rez. Lesława Adamczyka z przeznaczeniem na dofinansowanie kolejnych kosztów leczenia.
 

19.10.2012: Szanowni Darczyńcy! Akcja pomocy dobiegła końca.

Schodołaz jest już w mieszkaniu ppłk rez. Lesława Adamczyka. W dniu 18.10. br o godz.11.00 przywiózł go przedstawiciel firmy importującej z Łodzi. Przekazał całą dokumentację, przeprowadził dla ppłk. rez. Lesława Adamczyka i jego żony szkolenie z zasad obsługi schodołaza i akumulatorów oraz z zasad postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych itp. Tym samym akcję pomocy można uznać za zakończoną.

21.10.2012: P O D Z I Ę K O W A N I E.

W dniu 21.10.2012 r., Lesław Adamczyk przesłał do administratora niniejszej strony podziękowania z prośbą o ich upublicznienie. Zobacz więcej...