Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 12 października 2010 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 08.03.2017 r.
 
 
 

71 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
m. Pobierowo


 
 

1. Historia 71. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii Herb gminy Rewal

71 dr OP powołany został rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 4 października 1974 roku. W pierwszych dniach funkcjonowania 71. dywizjonu przystąpiono do przygotowania obsług na przejęcie sprzętu, które nastąpiło 10 maja 1975 r. Sprzęt, PZR S-125 Newa, odbierano z transportu kolejowego na stacji m. Trzebiatów.

Pierwszym dowódcą dywizjonu został mjr Jan Gołębiewski.

Stan osobowy był czasowo zakwaterowany w budynkach wczasowych WDW Mrzeżyno.

Pierwszy dyżur bojowy dywizjon przyjął w październiku 1975 roku, zaś pierwsze strzelanie bojowe - 21 września 1976 roku na poligonie w ZSRR. Dywizjon uzyskał ocenę bardzo dobrą (4.88). W strzelaniach bojowych uczestniczyły takze 66 i 70 dr OP.

Kolejne strzelania bojowe na poligonie w Aszułuku odbywały się w latach: 1976, 1980 i 1989, a następnie już w Centrum Szkolenia Poligonowego w Ustce w latach 1995, 1999, 2002 i 2005.

Wielokrotne kontrole różnych szczebli w ponad trzydziestoletniej historii dywizjonu wykazywały dobre przygotowanie stanów osobowych i sprzętu do działalności bieżącej, a także gotowość do działań bojowych.


Miejsce 71. dr OP w ugrupowaniu bojowym 26. BR OP (26. BA OPK).
Miejsce 71. dr OP w ugrupowaniu bojowym 26. BR OP (26. BA OPK).
 
 


Miejsce dyslokacji 71. dr OP
Miejsce dyslokacji 71. dr OP.

W październiku 2001 r., 71 dr OP i 41 dr OP został organizacyjnie podporządkowany dowódcy 78. pułku rakietowego OP w Mrzeżynie.

Obecnie zasadniczym sprzętem bojowym dywizjonu jest przeciwlotniczy zestaw rakietowy małego zasięgu S-125 Newa SC.

Dywizjon od chwili powstania stacjonował w Pobierowie, utrzymując bliskie i serdeczne kontakty z władzami samorządowymi i społecznością lokalną Kamienia Pomorskiego, Rewala, Pobierowa itp. Od listopada 2003 roku miejscem stałej dyslokacji dywizjonu było Mrzeżyno.

Na podstawie Rozkazu Dowódcy Sił Powietrznych nr Z-0117 z dnia 30.05.2008 r., 71 dywizjon rakietowy OP został do końca 2008 r. rozformowany i z dniem 01.01.2009 r. włączony w struktury organizacyjne 78. pr OP jako 4 dywizjon ogniowy.

[ Do spisu treści ]

2. Poczet dowódców 71. dywizjonu rakietowego OP.

Poczet dowódców 71. dr OP m. Pobierowo (Mrzeżyno):

mjr Jan Gołębiewski ppłk Jan Winiarski ppłk Leszek Borowski ppłk Lech Ziółkowski ppłk Mirosław Maczan
mjr Jan Gołębiewski
w latach 1974 - 1976
ppłk Jan Winiarski
w latach 1976 - 1986
ppłk Leszek Borowski
w latach 1986 - 1987
ppłk Lech Ziółkowski
w latach 1987 - 1998
ppłk Mirosław Maczan
w latach 1998 - 2007
Brak foto Brak foto
mjr Dariusz Sieczka
w latach 2007 - 2007
ppłk Zbigniew Krzywosz
w latach 2007 - 2008

 

[ Do spisu treści ]

3. Dokumenty i fotografie.


Aszułuk 1980 r.
Aszułuk 1980 r. po strzelaniu 71 dr OP - dowódca mjr mgr inż. Jan Winiarski. Foto: Archiwum Zdzisława Lipińskiego.
 
 

[ Do spisu treści ]


Bibliografia:

Przy opracowywaniu rozdziału 1 wykorzystano fragmenty biuletynu: "20 lat 78. pułku rakietowego Obrony Powietrznej" opracowanego przez ppłk. Stefana Dymańskiego, ppłk. Edwarda Świercza, mjr. J. Wojdana, mjr. Krzysztofa Galasa i B. Wasila.