Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 25 luty 2013 r.
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2018 r.



Zielone światło
dla obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej
w Polsce?!


 
  1. Zbudujemy własną tarczę antyrakietową...

04 sierpnia 2012 rok - na łamach “Wprost” czytamy: “Tarcza antyrakietowa w Polsce? Komorowski: zbudujmy własną”. Okazało się, że Prezydent Bronisław Komorowski zaproponował rządowi budowę polskiej tarczy antyrakietowej, zdolnej do obrony terytorium naszego kraju przed atakami z powietrza. Chce też, aby stała się ona elementem wspólnej tarczy krajów NATO.

Po tym wywiadzie z Prezydentem powstało trochę zamieszania i szereg pytań w rodzaju: - Co z amerykańską tarczą antyrakietową? W wypowiedzi Prezydenta nie było żadnej sprzeczności w stosunku do realizowanych planów budowy tarczy antyrakietowej. Tarczy opartej na trzech segmentach: amerykańskim, natowskim i polskim.

Zapoznając się z wywiadem Prezydenta na temat tarczy antyrakietowej przyjąłem, że jest to kolejna deklaracja nie mająca pokrycia w działaniach. Jednak Prezydent jest konsekwentny i 24 września 2012 r. przesłał do Marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu SZ RP. Zmiany mają zagwarantować fundusze na sfinansowanie w latach 2014-2023 wyposażenia Sił Zbrojnych w środki obrony przeciwrakietowej w ramach systemu obrony powietrznej.

Jeszcze bardziej zaskoczyła mnie prezentacja, podpisanego 11.12.2012 r. przez ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka, “Planu modernizacji technicznej SZ RP w latach 2013-2022” (PMT 2013-2022).

Prezentacja, zwłaszcza część dotycząca “Obrony powietrznej i przeciwrakietowej”, skłoniła mnie do przedstawienia zawartych w niej planów. Po raz pierwszy od wielu lat, planów w miarę realnych i rokujących nadzieję na zatrzymanie procesu destrukcji Wojsk OPL.
 

2. Amerykańska tarcza antyrakietowa.

Przeznaczona do zwalczania rakiet balistycznych średniego i dalekiego (międzykontynentalnego) zasięgu. Obecny projekt tarczy składa się czterech etapów.

SM-3 Block 1A Wikimedia Commons
SM-3 Block 1A. Foto: Wikimedia Commons.

Pierwszy etap został zrealizowany i obejmuje rozmieszczenie wczesnego ostrzegania w Turcji i rozpoczęcie patroli przez amerykańskie okręty z systemem Aegis we wschodniej części Morza Śródziemnego. Umożliwi to obronę wybranych obiektów i obszarów Europy Południowo-Wschodniej przed atakami z użyciem rakiet balistycznych.

Rozpoczęto, z udziałem europejskich partnerów, drugi etap realizacji projektu, do 2015 roku na terytorium Rumuni powstanie lądowa część systemu, instalacja rakiet SM-3 w wariancie Block-1B. Trzeci etap realizacji projektu ma być realizowany w latach 2015-2018. W ramach tego etapu ma powstać kolejna lądowa część systemu, instalacja rakiet SM-3 w wariancie Block-2A na terytorium Polski w Rędzikowie k. Słupska. Czwarty etap projektu to uzyskanie zdolności przechwytywania rakiet międzykontynentalnych za pomocą rakiet SM-3 Block-2B.

Zakończenie budowy całego systemu amerykańskiej tarczy antyrakietowej planowane jest na lata 2020-2021.

Aegis BMD (AEGIS Balistic Missile Defense) to morski system antybalistyczny USA i Japonii. Opracowany w latach 70. dla amerykańskiej marynarki wojennej jako zintegrowany system wykrywania, naprowadzania i kierowania ogniem. Zadaniem systemu jest ochrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa obszaru działań floty i wspieranie systemu US Navy oraz niszczenie celów nawodnych i podwodnych.

SM-3, czyli Standard Missile 3, to pociski przeznaczone do zwalczania pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu. Do zniszczenia celu pociski SM-3 wykorzystują energię kinetyczną powstałą na skutek bezpośredniego, punktowego uderzenia głowicy z prędkością 3,2 km/s. Zaprojektowano je dla okrętów wojennych wyposażonych w system obrony Lockheed-Martin, ale trwają prace nad lądowym wariantem.

[ Na początek strony ]
 

3. Natowska tarcza antyrakietowa.

Natowska część tarczy składać się będzie z sumy doświadczeń poszczególnych krajów i przeznaczona będzie do zwalczania rakiet średniego zasięgu.

W ramach projektu natowskiej tarczy antyrakietowej powstaje wspólny system łączności i dowodzenia obroną przeciwrakietową. Pełną zdolność operacyjną obrona przeciwrakietowa NATO osiągnie do 2018 roku.
 

4. Polska tarcza antyrakietowa.

System narodowy obrony powietrznej przeznaczony do zwalczania celów powietrznych i rakiet krótkiego zasięgu.

Zgodnie z traktatem waszyngtońskim (artykuł III) każde państwo członkowskie NATO ma być zdolne do obrony własnej. Tak więc każde państwo ma być przygotowane do obrony własnych terytoriów i ludności oraz udzielenia pomocy pozostałym sygnatariuszom paktu (artykuł V).

Prezydent przekonuje, że wydawanie ogromnych pieniędzy na technikę wojskową w zasadzie nie ma sensu, jeśli nie jest ona chroniona przed najbardziej typowym i najbardziej groźnym atakiem - rakietowym i lotniczym. Posiadane starzejące się przeciwlotnicze zestawy rakietowe (PZR), coraz mniej nadają się do obrony kraju. Są to mobilne zestawy, których rodowód sięga jednak czasów Układu Warszawskiego. Pierwszy PZR S-125 Newa (krótkiego zasięgu) pojawił się w Polsce w 1969 roku, PZR S-200WE Wega (dalekiego zasięgu) w 1985 roku. Mimo modernizacji i remontów sprzęt ten może służyć polskiej armii najwyżej 10 - 15 lat.

Zgodnie z koncepcją Prezydenta, budowa nowoczesnego systemu obrony przeciwrakietowej ma ruszyć za dwa lata i potrwać dekadę. Pieniądze będą pochodzić z budżetu MON, bez dodatkowych, jak twierdzi Prezydent, obciążeń z kasy ogólnej.

Wracamy do PMT 2013-2022. Za wyjątkiem projektu “Wisła” i “Narew”, gdzie trwają jeszcze prace analityczne, pozostałe projekty są w zasadzie przesądzone. Jawi nam się obraz kompleksowej wymiany uzbrojenia przeciwlotniczego. Oto PMT 2013-2022, dział “Obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa” (do każdej pozycji planu dodałem krótki opis możliwych do uzyskania komponentów OPL i produkujących je firm):
 

4.1. Zakup sześciu baterii przeciwlotniczego i przeciwrakietowego zestawu rakietowego średniego zasięgu “Wisła”.

Zakończenie prac analitycznych - 2013 r. Planowany termin podpisania umowy w 2014 r. Dostawy do 2022 r.

Prawdopodobny zakup zestawów średniego zasięgu z pociskami Aster 30 firmy MBDA lub PAC-2/PAC-3 systemu Patriot firmy Lockheed Martin i Raytheon.


Aster 30 i VL MICA firmy MBDA.
Aster 30 i VL MICA firmy MBDA - MSPO 05.09.2012 Kielce. Foto: Piotr Kowaluk.
 

Na temat zestawów średniego zasięgu z pociskami PAC-2/PAC-3 systemu Patriot było dość głośno w Polsce, zwłaszcza po pierwszej (i nie ostatniej) wizycie i prezentacji Patriota w Polsce 26 maja 2010 r. w 16. batalionie zmechanizowanym m. Mrągowo, dlatego skupię się na propozycji firmy MBDA.

Aster 30 wszedł do uzbrojenia Sił Powietrznych Francji w 2009 r. w ramach systemu przeciwlotniczego SAMP/T (Superfice-Aria Media Portata Terrestre, nazwanego we Francji “Mamba”) i jest jednym z najnowocześniejszych systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych średniego zasięgu na świecie.


Wyrzutnia MTL PZR SAMP/T.
Wyrzutnia MTL PZR SAMP/T (Mamba) - MSPO wrzesień 2011, Kielce. Foto: Piotr Kowaluk.
 

Amerykański Patriot wszedł do uzbrojenia w połowie lat 70., zaś rosyjski S-300PMU w końcu lat 80. Zestawy te powstawały według założeń środowiska pola walki z czasów zimnej wojny, Aster 30 został zbudowany w oparciu o założenia postzimnowojennego środowiska pola walki i posiada spory potencjał modernizacyjny.

Wyrzutnia PZR Patriot - Wikimedia Commons
Wyrzutnia PZR Patriot. Foto: Wikimedia Commons.

Aster 30 może zwalczać cele powietrzne w odległości do 120 km na wysokości do 20 000 i większej. Może także zwalczać cele balistyczne w tym rakietowe pociski balistyczne szczebla taktycznego i operacyjno-taktycznego. Jedna bateria SAMP/T może jednocześnie zwalczać 32 cele (bateria z czterema wyrzutniami z ośmioma pojemnikami z pociskami).

Pierwsza udana próba zestrzelenia celu imitującego 8K14/R-300 taktyczno-operacyjnego zestawu 9K72 Elbrus, odbyła się 18 października 2010 r. Cel zniszczono, w ostatniej fazie lotu balistycznego na wysokości 15-20 km, w wyniku trafienia bezpośredniego pociskiem Aster 30 w wersji Block 1 z ekwiwalentem masowym głowicy bojowej.

Trwają zaawansowane prace nad kolejną odmianą pocisku Block 1 NT umożliwiającą zwalczanie pocisków balistycznych o zasięgu do 1000 km. Rozpoczęcie produkcji seryjnej tej wersji pocisku planowane jest na lata 2014-2015.

Zaletą SAMP/T z pociskiem Aster 30 jest to, że posiada jeden zunifikowany pocisk do zwalczania celów aerodynamicznych i rakietowych pocisków balistycznych, Patriot wymaga pocisku PAC-2 do celów aerodynamicznych i PAC-3 do celów balistycznych.

SAMP/T może zwalczać cele w sektorze 360°, obrotowa antena wykrywania, wskazywania celów i naprowadzania rakiet, Patriot w wydzielonym sektorze.

Ugrupowanie bojowe mogą tworzyć: bateria dowodzenia z wielofunkcyjnym radarem wykrywania i wskazywania celów, stanowiska dowodzenia i systemu łączności, baterii ogniowej z 4-6 samobieżnymi wyrzutniami z ośmioma pociskami na każdej i 2-3 pojazdy transportowo-załadowcze i bateria techniczna z pojazdami kontroli wyposażenia i rakiet.

Podstawowe parametry Aster 30: ciężar 450 kg, długość 4,9 m, średnica 0,18 m, prędkość 4,5 Mach, górna granica strefy ognia 20 km i dalsza granica strefy ognia 100-120 km.
 

4.2. Zakup 11 baterii przeciwlotniczego zestawu rakietowego krótkiego zasięgu “Narew”.

Dalsza granica strefy ognia do celów aerodynamicznych ca 25 km. Planowany termin podpisania umowy w 2014 r. Dostawy do 2022 r. Prawdopodobny zakup jednego z przedstawionych zestawów.

VL MICA firmy MBDA - zestaw przeciwlotniczy z lądową odmianą udanej rakiety “powietrze-powietrze” Mica. Rakieta posiada w pełni autonomiczny układ samonaprowadzania na cel, zarówno z użyciem głowicy termicznej, jak i aktywnej radiolokacyjnej. Zasięg pocisku 20 km, ciężar 112 kg, długość 3,1 m i średnica 0,16 m.


PZR VL MICA - MBDA.
PZR VL MICA firmy MBDA. Foto: MBDA.
 

W skład bazowej konfiguracji zestawu wchodzi: 3-6 wyrzutni zamontowanych na terenowych ciężarówkach, kontenerowego centrum dowodzenia na ciężarówce i mobilnej stacji radiolokacyjnej wykrywania i śledzenia celów.

Pierwszym odbiorcą zestawu VL MICA jest Oman. 24 września 2012 roku obsługi jednostki Gwardii Królewskiej Omanu dokonały ćwiczebnego odpalenia pocisku. Pocisk z aktywną radiolokacyjną głowicą samonaprowadzania zniszczył cel typu Atarid znajdujący się w odległości ponad 14 km od stanowisk startowych.

NASAMS II firma Kongsberg - zestaw przeciwlotniczy, który do zwalczania celów powietrznych wykorzystuje kierowane pociski rakietowe rodziny AIM-120 AMRAAM. Poza Norwegią nie jest szeroko wykorzystywany (pojedyncze zestawy zostały zakupione przez Hiszpanię, Chile, Finlandię, Hiszpanię oraz Holandię).


PZR NASAMS firmy Kongsberg i Raytheon.
PZR NASAMS firmy Kongsberg i Raytheon - MSPO 05.09.2012 Kielce. Foto: Piotr Kowaluk.
 

PTAKI firma Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. Grudziądz - mobilny przeciwlotniczy zestaw obrony plot krótkiego zasięgu jest przeznaczony do obrony bezpośredniej na polu walki, niszczenia pełnego spektrum zagrożeń powietrznych, celów manewrujących w środowisku lądowym i morskim.


Wyrzutnia PELIKAN PZR PTAKI.
Wyrzutnia PELIKAN PZR PTAKI z WZU S.A. Grudziądz - MSPO 05.09.2012 Kielce. Foto: Piotr Kowaluk.
 

Główne komponenty zestawu PTAKI:

JASKÓŁKA - Radar przeznaczony do precyzyjnego śledzenia celów i naprowadzania rakiet typu SPARROW RIM-162 ESSM. Zasięg 72 km, rozdzielczość w odległości 100 m. Radar współpracuje z dowolnym PZR lub cyfrowym sieciocentrycznym systemem dowodzenia.

PELIKAN - Zaimplementowanie na wyrzutni pocisku SPARROW RIM-162 ESSM rozszerzyło zakres jego stosowania ze środowiska morskiego do środowiska lądowego. Główne elementy startowe i automatyki wyrzutni wraz z napędami mogą być implementowane na takich nośnikach jak KTO, ANDERS lub inne podwozie transportowe.

WRÓBEL - rakieta SPARROW RIM-162 ESSM bazuje na pocisku SPARROW RIM-7P, jest jednak całkowicie nowym pociskiem. Może realizować pionowy start. Posiada nowy silnik startowy, autopilot oraz nową głowicę bojową. Zwiększono zasięg pocisku co stawia go w przedziale krótkiego-średniego zasięgu.

Zestaw uzupełniają: KOGUT - system pasywnej obserwacji przestrzeni powietrznej; STZ - samochów transportowo-załadowczy; Magazyn rakiet (kontener) i Kontenery rakiet.

SLAMRAAM (od Surface Launched AMRAAM - wystrzeliwany z ziemi AMRAAM, firmy Raytheon) - zestaw przeciwlotniczy zamontowany na samochodzie Humvee, składający się z pięciu pocisków AMRAAM. System ten nie posiada własnego radaru, a informacje o celu czerpie z zewnętrznego zestawu radarowego, prawdopodobnie z systemu rakietowego Patriot. System SLAMRAAM pełni rolę uzupełniającą dla systemu Patriot zwalczając cele powietrzne lecące na niskich pułapach. Zasięg pocisków wystrzeliwanych z ziemi jest mniejszy ze względu na zerową prędkość początkową pocisku w przeciwieństwie do wystrzeliwania z lecącego samolotu.

IRIS-T SL - zestaw przeciwlotniczy powstaje na zamówienie Bundeswehry, jako dopełnienie systemów Patriot PAC-3. Oparty jest na nowoczesnym pocisku powietrze-powietrze IRIS-T, o zasięgu ok. 25 km i masie 87,4 kg. By przystosować go do wykorzystania z platform lądowych - oprócz zintegrowania z samochodem i wyrzutnią - dodano kanał radiowego przesyłu danych, wyposażono w odbiorniki GPS i zmodernizowano silnik, dla zwiększenia zasięgu. Nowy system miał rozpocząć służbę w 2012.
 

4.3. Zakup 77 samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych “Poprad”.

Trwają badania zdawczo-odbiorcze dwóch zestawów. Podpisanie umowy na produkcję seryjną w 2013 r. Dostawy do 2022 r.

Poprad (Bumar Elektronika S.A.) - samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy jest przeznaczony do zwalczania celów powietrznych na małych i średnich wysokościach od 10 m do 3500 m i na odległościach od 500 m do 5500 m, przy użyciu samonaprowadzających się pocisków rakietowych “Grom”. Może działać zarówno w dzień jak i w nocy (głowica śledząca z kamerą termalną FLIR i dalmierz laserowy). Posiada pasywny system śledzenia celów. Wyposażony jest w urządzenie zapytujące “swój-obcy”. Wskazywanie celów odbywa się za pomocą danych z systemu zautomatyzowanego kierowania obroną plot lub autonomicznie.

Bateria “Poprad” składa się z wozu dowodzenia (system Rega-1), stacji radiolokacyjnej “Soła” i 4-6 wozów bojowych.


Wóz bojowy PZR Poprad.
Wóz bojowy PZR Poprad - MSPO 05.09.2012 Kielce. Foto: Piotr Kowaluk.
 

Wóz bojowy, na podwoziu samochodu Żubr (AMW), posiada na wyrzutni 4 pociski rakietowe i cztery zapasowe w kontenerze na pokładzie. Ma wbudowany agregat prądotwórczy, baterię akumulatorów i własny system nawigacyjny. Obsługa wozu bojowego: dowódca-operator i kierowca-mechanik.
 

4.4. Zakup 152 mechanizmów startowych i 486 rakiet przeciwlotniczych “Piorun” - zmodernizowanych rakiet “Grom”.

Prace rozwojowe do 31.10.2014 r. Dostawy w latach 2017-2020.

Grom - przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy produkcji polskiej, przeznaczony do zwalczania nisko lecących celów powietrznych. Od 1995 roku na uzbrojenia Sił Zbrojnych RP.

Obsługa 1 żołnierz, masa zestawu 16,5 kg, pocisku 10,5 kg, głowicy bojowej 1,27 kg, długość pocisku 1648 mm, bliższa i dalsza strefa ognia 400-5500 m, dolna i górna strefa ognia 10-3500 m, czas przejścia z położenia marszowego do bojowego 15 s.


PPZR Grom.
PPZR Grom - MSPO 05.09.2012 Kielce. Foto: Piotr Kowaluk.
 

Zobacz także: PPZR - “Strzała–2M”.

4.5. Zakup 6 przeciwlotniczych zestawów rakietowo-artyleryjskich bliskiego zasięgu “Pilica”.

Planowany termin podpisania umowy w 2014 r. Dostawy do 2018 r.

W 2006 roku specjaliści Wydziału Mechatroniki WAT, we współpracy z Szefostwem OPL Sił Powietrznych, opracowali pierwsze założenia dla przeciwlotniczego systemu obrony bazy lotniczej. System otrzymał kryptonim “Pilica”. Skład systemu:

 • Stanowisko dowodzenia plutonu składające się z konsoli rozpoznania sytuacji radiolokacyjnej i konsoli kierowania ogniem;
 • Mobilna małogabarytowa stacja radiolokacyjna krótkiego zasięgu Soła;
 • Sześć 23 mm zestawów rakietowo-artyleryjskich ZUR-23-2SP jako podstawowe kanały celowania (produkowane w Zakładach Mechanicznych Tarnów S.A.);
 • Sieć zapewniająca cyfrową transmisję danych między kanałami celowania;
 • System łączności cyfrowej opartej na sieci światłowodowej;
 • System radiowej łączności cyfrowej;
 • Oprzyrządowanie technologiczne do obsługi rakiet Grom;
 • Samochód osobowo-terenowy do transportu SD i holowania ZUR-23-2SP.


23 mm zestaw rakietowo-artyleryjski ZUR-23-2SP.
PZR Pilica - 23 mm zestaw rakietowo-artyleryjski ZUR-23-2SP - MSPO 05.09.2012 Kielce. Foto: Piotr Kowaluk.
 

Więcej o danych taktyczno-technicznych porównywalnego: 23 mm zestawu rakietowo-artyleryjskiego ZUR-23-2KG.
 

4.6. Zakup 12 zdolnych do przerzutu trójwspółrzędnych stacji radiolokacyjnych “Soła”.

Dostawy do 2015 r.

Jest to mobilna małogabarytowa trójwspółrzędna stacja radiolokacyjna przeznaczona do wykrywania i wskazywania celów powietrznych w systemach obrony przeciwlotniczej krótkiego i bliskiego zasięgu (Bumar Elektronika S.A.). Stacja dostarcza cyfrowe dane radiolokacyjne drogą radiową lub przewodową, może pracować ze zdalnym sterowaniem z wyniesionego stanowiska operatorskiego.


RLS Soła.
Mobilna, trójwspółrzędna stacja radiolokacyjna “Soła” - MSPO 05.09.2012 Kielce. Foto: Piotr Kowaluk.
 

W wersji podstawowej jest zabudowana na lekkiej przyczepie dwuosiowej. Antena podnoszona jest hydraulicznie do pozycji roboczej na wysokość ca. 4 m nad otaczającym terenem i składana na czas marszu.

Zasięg wykrywania 40 km, wysokość 8000 m, azymut 360°, kąt podniesienia do 50°. Maksymalna liczba śledzonych tras 64, automatyczne inicjowanie śledzenia i kojarzenia wykryć radaru i odpowiedzi IFF. Wykrywa śmigłowce w zawisie. Stacja ma współpracować z zestawami “Pilica” i “Poprad”.
 

4.7. Zakup 19 zdolnych do przerzutu trójwspółrzędnych stacji radiolokacyjnych “Bystra”.

Prace rozwojowe do 31.10.2014 r. Planowane dostawy w latach 2017-2022.

“Bystra” jest w pełni cyfrową odmianą stacji “Soła” o zwiększonych możliwościach taktyczno-technicznych.
 

[ Na początek strony ]

5. Co dalej?

Dostawy PZR “Wisła” (5 szt.), “Narew” (8 szt.) i PPZR “Piorun” mają być kontynuowane dalej po 2022 r.

Pomimo tego, że temat nie dotyczy Wojsk OPL, należy jednak odnotować fakt zamiaru pozyskania pocisków manewrujących klasy “powietrze-ziemia” AGM-158 JASSM. Nosicielami byłyby samoloty F-16 “Jastrząb”. Planowane dostawy po 2015 roku.
 

6. Informacje bieżące ...

Lipiec 2013 r. - Inspektorat Uzbrojenia MON organizuje dialog techniczny na temat budowy systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w Polsce, dokładniej, na temat rakietowego zestawu przeciwlotniczego średniego zasięgu "Wisła".

Gotowość do udziału w dialogu technicznym zgłosiły firmy amerykańskie MEADS International, Northop Grumman International Trading, Boeing SM&DA i Raytheon, hiszpańskie Indra, Sener Ingenieria y Sistemsi, włoski Selex ES, europejski MBDA i Thales, turecki Aselsan, izraelski Sibat oraz PHO, WZU S.A. i ITWL z Polski.

28.01.2014 r. - Jak podał portal polska-zbrojna.pl: “Kilka dni temu minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak poinformował, że MON wybrało już pięć podmiotów, które uczestniczyły w pierwszym etapie dialogu i przedstawiły w ocenie wojskowych specjalistów kompleksowe rozwiazania. – Są to francuski Thales, amerykańsko-niemiecko-włoski MEADS Intl., amerykański Raytheon, rzad Izraela oraz konsorcjum polskich z branży OPL, z MBDA jako podwykonawcą”.

Rozmowy z firmami, które maja rozpocząć się na poczatku marca, dotyczyć będą dostarczenie naszej armii 8 zestawów rakietowych średniego zasięgu o kryptonimie “Wisła”.

14.04.2014 r. - Jak podał http://www.pho.pl (Polski Holding Obronny), w dniu 14.04.2014 r. podpisano list intencyjny w sprawie przygotowania studium wykonalności systemu rakietowego krótkiego zasięgu. Naukowcy z Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademi Technicznej i specjaliści z Polskiego Holdingu Obronnego, określą czas, koszty i opłacalność potencjalnego projektu systemu oraz zakres koniecznych prac badawczo-rozwojowych. Prace zostaną zakończone w październiku br.

List intencyjny został podpisany przez Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Jana Szmidta, Rektora Wojskowej Akademii Technicznej prof. Zygmunta Mierczyka oraz przez Prezesa Marcina Idzika i wiceprezesa Mariusza Andrzejczaka z Polskiego Holdingu Obronnego.

19.04.2014 r. - Jak podaje www.tvn24.pl: Zaczyna się budowa “amerykańskiej tarczy w Polsce”

“Amerykanie zaczynają prace przy tarczy antyrakietowej, która ma stanąć w Polsce. Agencja Obrony Antyrakietowej (ang. - MDA) rozpoczęła proces zawierania kontraktów na budowę instalacji w Redzikowie pod Słupskiem. W piątek na amerykańskich stronach rządowych ukazało się ogłoszenie o poszukiwaniu kontrahentów do budowy bazy, TVN24 dotarła też do szczegółowego harmonogramu prac oraz zdjęć kluczowych elementów systemu mającego powstać w Polsce.” [ Zobacz więcej na TVN24 ]

30.06.2014 r. - Jak podaje www.polska-zbrojna.pl: Krzysztof Wilewski - “Tarcza Polski coraz bliżej”

“Po sześciu miesiącach rozmów z producentami, które miały pomóc wojskowym w opracowaniu dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu (w tym m.in. Studium Wykonalności i Wstępnych Założeń Taktyczno-Technicznych), Inspektorat Uzbrojenia MON poinformował nie tylko o zakończeniu fazy analityczno-koncepcyjnej, ale również o wyborze dalszego trybu postępowania przetargowego. Wiadomo też, jakie firmy staną do ostatecznej rywalizacji o warte kilkanaście miliardów złotych zlecenie.”

Jest to francuskie konsorcjum Eurosam, oferujące zestawy SAMP/T (francuskie pociski Aster 30) oraz amerykańska firma Raytheon z zestawami Patriot (rakiety Patriot PAC-3).

03.11.2014 r. - Inspektorat Uzbrojenia MON ogłosił zamiar przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego zestawu rakietowego krótkiego zasięgu “Narew”.

Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu mają termin złożenia stosownych wniosków do 15 grudnia 2014 roku. Inspektorat Uzbrojenia będzie prowadził dialog techniczny w okresie od 12 stycznia do 12 marca 2015 roku.

02.02.2015 r. została podpisana umowa powołująca konsorcjum pod przewodnictwem Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. do realizacji programu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w zakresie przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu o kryptonimie “Wisła”.

W skład konsorcjum oprócz PGZ S.A. wchodzi 10 spółek należących do Grupy: PIT-Radwar S.A., PCO S.A., MESKO S.A., Zakłady Mechaniczne “Tarnów” S.A., Huta Stalowa Wola S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. oraz JELCZ Sp. z o. o.

10.02.2015 r. - Wg wcześniejszych informacji Inspektoratu Uzbrojenia, w okresie od 12 stycznia do 12 marca 2015 roku, powinien odbywać się dialog techniczny w zakresie pozyskania systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego krótkiego zasięgu Narew.

W wymaganym terminie oferty zgłosiło 13 podmiotów. Do dialogu technicznego zakwalifikowało się 9 podmiotów:

 • Aselsan;
 • Diehl BGT Defence;
 • IAI Systems Missiles And Space Group Israel Aerospace Industries Ltd.;
 • Kongsberg Defence & Aerospace AS;
 • MBDA France;
 • MEADS International Inc.;
 • Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.;
 • Rafael Advanced Defense Systems Ltd.;
 • Thales Polska Sp. z o.o.

21.04.2015 r. - Program Wisła w trybie umowy międzyrządowej. Jak podaje MON (http://mon.gov.pl - 21.04.2015 r.), Rada Ministrów przyjęła rekomendację ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka do udzielenia rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki zamówienia na dostawę na potrzeby Sił Zbrojnych RP zestawów PATRIOT i upoważniła go do wynegocjowania oraz zawarcia w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej umowy międzyrządowej.

25.08.2015 r. - Inspektorat Uzbrojenia wystosował do spółki PIT-RADWAR zaproszenie do negocjacji dotyczących pozyskania dla Sił Zbrojnych RP zestawów przeciwlotniczych bardzo krótkiego zasięgu Poprad - podaje rzecznik MON płk Jacek Sońta.

16.12.2015 r. podpisano umowę pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a spółką PIT-Radwar na dostawy zestawów przeciwlotniczych bardzo krótkiego zasięgu “Samobieżnych Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych - Poprad” dla Wojska Polskiego.

Dostawy rozpoczną się na przełomie lat 2017 i 2018, zakończą się w 2021 roku. Do Sił Zbrojnych trafi 77 nowych zestawów oraz dwa zestawy pochodzące z partii wdrożeniowej. Zestawy Poprad mają trafić do pułków OPL, brygad zmechanizowanych i brygad pancernych.

26.02.2015 r. - Program Wisła: do rozmów wraca MEADS. Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz poinformował podczas konferencji prasowej, że prowadzone są rozmowy w sprawie programu Wisła z koncernem Raytheon i... z konsorcjum MEADS.

07.09.2016 r. - Polska wystosowała do rządu USA zapytanie ofertowe w sprawie przeciwlotniczych zestawów rakietowych Patriot, poinformował dziennikarzy w dniu 06 września 2016 r., podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, MON Antoni Macierewicz.

W zapytaniu (ang. Letter of Request) mowa jest o ośmiu zestawach Patriot, przy czym dwa miałyby zostać dostarczone do 2019 r. w konfiguracji pomostowej i sześć po 2020 r. w konfiguracji docelowej (z dookólnymi radarami).

16 Września 2017. Jest szansa na podpisanie jeszcze w tym roku kontraktów na zestawy obrony powietrznej Patriot i elementy systemu artylerii rakietowej Homar - powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

28 Marca 2018. Szef MON Mariusz Błaszczak podpisał w Warszawie umowę na zakup amerykańskiego systemu rakietowego Patriot. Minister obrony narodowej poinformował, że cena pierwszej fazy programu Wisła to 4 miliardy 750 milionów dolarów. Polska kupi w ramach pierwszej fazy programu dwie baterie Patriot w składzie: 206 najnowocześniejszych pocisków PAC-3 MSE i 11 pocisków ćwiczebnych. 16 wyrzutni M903, dwa centra dowodzenia IBCS, cztery radary kierunkowe AN/MPQ - 65 i 14 stacji łączności EOC. W uroczystości w Warszawie uczestniczyli prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i ambasador USA w Polsce Paul W. Jones.

[ Na początek strony ]


B i b l i o g r a f i a:

 • [1] Edyta Żemła - “Przeciwrakietowa układanka - z Robertem Kupieckim o tarczy rakietowej...” - Polska Zbrojna nr 7 (październik)/2012 r.
 • [2] Jarosław Cieślak - “Plan modernizacji technicznej SZ RP na lata 2013-2022” - Nowa Technika Wojskowa nr 1/2013.
 • [3] Paweł Dobrzyński - “Pilica obroni polskie lotniska” - Nowa Technika Wojskowa nr 2/2011.
 • [4] Andrzej Kiński - “Polski przemysł obronny a narodowy komponent taktycznej obrony przeciwrakietowej” - Nowa Technika Wojskowa nr 5/2011.
 • [5] Michał Fiszer i Jerzy Gruszczyński - “MBDA - firma z najszerszą ofertą na rynku pocisków rakietowych” - Nowa Technika Wojskowa nr 11/2010.
 • [6] Tomasz Wachowski - “Przeciwrakietowe testy Astera” - Nowa Technika Wojskowa nr 6/2012.
 • [7] Aster 30 - SAMP/T i Vertical Launch MICA - Materiały reklamowe firmy MBDA, MPSO-2012 Kielce
 • [8] MPZR PTAKI - Materiały reklamowe WZU S.A. Grudziądz, MPSO-2012 Kielce