Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 11 luty 2012 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 31.08.2021 r.
 
 
 

73. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
m. Oświęcim (Bujaków)


( Jednostka Wojskowa 2273 ) 
 

 


1. Historia 73. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.
 

Herb - gmina PorąbkaHerb - OświęcimW 1978 r., na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP nr 021/Org. z dnia 30 marca 1978 r., 1. Dywizja Artylerii OPK wzmacnia swoje możliwości bojowe formując cztery nowe dywizjony S–125 Newa, w tym 73. dr OP m. Oświęcim.

Pierwszym dowódcą dywizjonu został mjr Roman Sobik. Miejsce dyslokacji: sztab i koszary m. Oświęcim, strefa ogniowa m. Bujaków.

Dywizjon otrzymał w 1978 roku, przeciwlotniczy zestaw rakietowy S-125 Newa (wyrzutnie dwubelkowe) z dywizji warszawskiej.


Miejsce 73. do OPK m. Bujaków w ugrupowaniu bojowym 13 DA OPK.
Miejsce 73. dr OP m. Oświęcim (Bujaków) w ugrupowaniu bojowym 13 DA OPK - rok 1978.
SD i SNR: 50°10’47.69”N 18°49’38.19”E
 

Pierwsze strzelania bojowe, na poligonie w Aszułuku w byłym ZSRR, dywizjon odbył 9 czerwca 1981 roku, dowódca mjr Roman Sobik, ocena 4,82. Kolejne strzelania bojowe dywizjon odbył w roku:

  • 1988 - Aszułuk, dowódca mjr Jan Kanarek, ocena 4,65;
  • 1993 - Ustka - Karat’93, dowódca ppłk Jan Kanarek, ocena 5,00;
  • 1996 - Ustka, dowódca ppłk Jan Kanarek, ocena 4,81;
  • 2000 - Ustka, dowódca ppłk Jan Kanarek, ocena 5,00;
  • 2010 - Ustka, dowódca ppłk Mieczysław Jeweczko.

W system dyżurów bojowych Wojsk OPK dywizjon została włączona, w 1981 roku.

24 czerwca 1988 roku dywizja zostaje przeformowana, od tego dnia, dywizjon podlega dowódcy 1. Brygady Artylerii OPK m. Bytom ( w 1991 r. zmieniono kolejny raz nazwę brygady na 1. Brygadę Rakietowa OP).

W 1993 roku, po strzelaniach bojowych, dywizjon otrzymał od dowódcy 3. KOP gen. bryg. pil. Kazimierza Dzioka, tytuł i puchar Przodującego Dywizjonu Rakietowego.

W latach 1999 i 2000, dywizjon zdobywa pierwsze miejsce we współzawodnictwie na szczeblu brygady i zostaje wyróżniony przez dowódcę 3. KOP.

Dla upamiętnienia daty sformowania 73. dr OP w Oświęcimiu, Minister Obrony Narodowej decyzją nr 239/MON z dnia 25.05.2007 r., ustanowił doroczne Święto 73. dr OP w Oświęcimiu w dniu 9 czerwca (dzień pierwszego strzelania bojowego w 1981 r.).

Decyzją nr 128/MON z dnia 10.04.2006 r., Minister Obrony Narodowej wprowadził do użytku odznakę pamiątkową i oznakę rozpoznawczą 73. dr OP.

W maju 2010 roku, na terenie Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach, odbył się trzeci turnus zgrupowania dywizjonów. Celem zgrupowania było doskonalenie umiejętności Zespołu Dowodzenia SD Brygady i obsług bojowych dywizjonów w organizacji wykrywania i zwalczania celów niskolecących. W zgrupowaniu brały udział: 14., 73. i 75. dr OP. Celem zgrupowania było także przygotowanie dywizjonów brygady do strzelań bojowych na poligonie w Ustce w ramach ćwiczenia “Pustułka’2010”.

1 lipca 2011 r. w Sali Tradycji 1. BR OP, dowódca 73. dr OP por. Krzysztof Sudia złożył dowódcy 1. BR OP gen. bryg. Andrzejowi ŁOSIŃSKIEMU swój ostatni meldunek o rozformowaniu, z dniem 30.06.2011 r., 73. dywizjonu rakietowego OP.


30 czerwca 2011 - 73. dr OP.
30 czerwca 2011. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji rozformowania 72 i 73 dr OP. Foto z archiwum ppłk. Mariana Kościuka.
 

Zgodnie z postanowieniami ujętymi w “Planie zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na 2010 r. oraz głównych kierunkach zmian organizacyjnych na 2011 r.”, dywizjony 1. ŚBR OP zostały przeznaczony do rozformowania. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej nr Z-37/Org./P1 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych, na bazie części środków etatowych rozformowanych dywizjonów, w tym i 73. dr OP, z dniem 01 lipca 2011 r. sformowane zostały 34. dr OP m. Bytom i 35. dr OP m. Skwierzyna.

Dowódcy dywizjonu:
– ppłk Roman Sobikod 1978 do 1984;
– ppłk Marian Szczecinaod 1984 do 1986;
– ppłk Ryszard Kostarekod 1986 do 1987;
– ppłk Jan Kanarekod 1987 do 2003;
– p.o. ppłk Roman Janiszewskiod 2003 do 2004;
– ppłk Mieczysław Jeweczkood 2004 do 2011;
– p.o. por. Krzysztof Sudiaod 2011 do 30.06.2011;

[ Do spisu treści ]

2. Dokumenty i fotografie.

Jak wyglądają obiekty byłego dywizjonu ? Zdjęcia przedstawiają stan obecny, wykonane zostały w ciągu ostatnich czterech lat. Dawne tereny SO dywizjonu to dzisiaj Śląski Ogród Botaniczny. Zdjęcia udostępnił Roman Janiszewski.


Śląski Ogród Botaniczny, dawniej brama wjazdowa na SO.
Śląski Ogród Botaniczny, dawniej brama wjazdowa na SO.
 


Budynek socjalny, dawna wartownia.
Budynek socjalny, dawna wartownia.
 


Budynek główny Śląskiego Ogrodu Botanicznego, dawny schron SD.
Budynek główny Śląskiego Ogrodu Botanicznego, dawny schron SD.
 


Restauracja i sale konferencyjne, dawniej boksy SD.
Restauracja i sale konferencyjne, dawniej boksy schronu SD.
 


Śchron SNR i SD.
Śchron SNR i SD.
 


Widok na stanowisko wyrzutni nr 2.
Widok na stanowisko wyrzutni nr 2.
 


Parking, dawniej stanowiska elaboracji rakiet.
Parking, dawniej stanowiska elaboracji rakiet.
 


Kawiarenka, dawny schron dla STZ z rakietami.
Kawiarenka, dawny schron dla STZ z rakietami.
 


Autor zdjęć, w tle schron SNR i SD.
Autor zdjęć, w tle schron SNR i SD.
 

[ Do spisu treści ]