Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 11 luty 2012 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 09.03.2016 r.
 
 

72. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
m. Oświęcim (Lędziny)


( Jednostka Wojskowa 1691 ) 
 

 


1. Historia 72. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.
 

Odznaka pamiątkowa 72. dr OP Herb - OświęcimW 1978 r., na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP nr 021/Org. z dnia 30 marca 1978 r., 1. Dywizja Artylerii OPK wzmacnia swoje możliwości bojowe formując cztery nowe dywizjony S–125 Newa, w tym 72. dr OP m. Oświęcim.

Pierwszym dowódcą dywizjonu został ppłk Marian Kościuk. Miejsce dyslokacji: sztab i koszary m. Oświęcim, strefa ogniowa m. Lędziny.

Dywizjon otrzymał w 1978 roku, przeciwlotniczy zestaw rakietowy S-125 Newa (wyrzutnie dwubelkowe) z dywizji warszawskiej.


Miejsce 72. dr OP m. Oświęcim w ugrupowaniu bojowym 13 DA OPK.
Miejsce 72. dr OP m. Oświęcim (Lędziny) w ugrupowaniu bojowym 13 DA OPK - rok 1978.
SD i SNR: 50°7’16.75”N 19°4’58.42”E
 

Pierwsze strzelania bojowe, na poligonie w Aszułuku w byłym ZSRR, dywizjon odbył w czerwcu 1980 roku, dowódca ppłk Marian Kościuk, ocena 4,78. Kolejne strzelania bojowe dywizjon odbył w roku:

  • 1986 - Aszułuk, dowódca ppłk Marian Kościuk, ocena 4,65;
  • 1993 - Ustka - Karat’93, dowódca kpt. Paweł Trawkowski, ocena 4,00;
  • 1996 - Ustka, dowódca kpt. Paweł Trawkowski, ocena 4,52;
  • 2000 - Ustka, dowódca ppłk Jerzy Oleszczyk, ocena 5,00;
  • 2010 - Ustka, dowódca ppłk Andrzej Radwański.

W system dyżurów bojowych Wojsk OPK dywizjon został włączony, w 1980 roku.

24 czerwca 1988 roku dywizja zostaje przeformowana, od tego dnia, dywizjon podlega dowódcy 1. Brygady Artylerii OPK m. Bytom ( w 1991 r. zmieniono kolejny raz nazwę brygady na 1. Brygadę Rakietowa OP).

W 1995 roku dywizjon przekazał PZR S-125 do modernizacji.

W grudniu 1999 roku dywizjon otrzymał nowy PZR S-125 Newa-SC. Nowy mobilny zestaw dawał zdecydowanie większe możliwości bojowe.

W latach 1988 - 1992, dywizjon zdobywa pierwsze miejsce we współzawodnictwie na szczeblu brygady. W 1990 roku dywizjon zdobył pierwsze miejsce wśród dywizjonów rakietowych 3. Korpusu.

W sierpniu 1991 roku, dywizjon kontrolowany jest w ramach Inspekcji Sił Zbrojnych.

W 1998 roku ponownie zdobywa pierwsze miejsce we współzawodnictwie na szczeblu brygady uzyskując tytuł Przodującego Pododdziału.

Dla upamiętnienia daty sformowania 72. dr OP w Oświęcimiu, Minister Obrony Narodowej Radosław Sikorski, decyzją nr 114/MON z dnia 10.04.2006 r., ustanowił doroczne Święto 72. dr OP w Oświęcimiu w dniu 4 czerwca.

Decyzją nr 118/MON z dnia 10.04.2006 r., Minister Obrony Narodowej Radosław Sikorski, wprowadził do użytku zaprojektowaną przez por. Mariusza Kusia, odznakę pamiątkową i oznakę rozpoznawczą 72. dr OP.

W kwietniu 2010 roku, na terenie Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach, odbył się pierwszy turnus zgrupowania dywizjonów. Celem zgrupowania było doskonalenie umiejętności Zespołu Dowodzenia SD Brygady i obsług bojowych dywizjonów w organizacji wykrywania i zwalczania celów niskolecących. W zgrupowaniu brały udział: 72., 76., i 77. dr OP oraz 81. dywizjon dowodzenia OP i dowództwa 1. BR OP. W kolejnych turnisach brały udział pozostałe dywizjony brygady. Celem zgrupowania było także przygotowanie dywizjonów brygady do strzelań bojowych na poligonie w Ustce w ramach ćwiczenia “Pustułka’2010”.

1 lipca 2011 r. w Sali Tradycji 1. BR OP, dowódca 72. dr OP ppłk Andrzej Radwański złożył dowódcy 1. BR OP gen. bryg. Andrzejowi ŁOSIŃSKIEMU swój ostatni meldunek: “Panie Generale melduję rozformowanie dywizjonu z dniem 30 czerwca 2011 roku”.

Zgodnie z postanowieniami ujętymi w “Planie zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na 2010 r. oraz głównych kierunkach zmian organizacyjnych na 2011 r.”, dywizjony 1. ŚBR OP zostały przeznaczony do rozformowania. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej nr Z-37/Org./P1 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych, na bazie części środków etatowych rozformowanych dywizjonów, w tym i 72. dr OP, z dniem 01 lipca 2011 r. sformowane zostały 34. dr OP m. Bytom i 35. dr OP m. Skwierzyna.

Dowódcy dywizjonu:
– ppłk Marian Kościukod 1978 do 1987;
– ppłk Zbigniew Piątekod 1987 do 1991;
– mjr Paweł Trawkowskiod 1991 do 1996;
– ppłk Marek Wilkoszod 1996 do 1997;
– ppłk Jerzy Oleszczykod 1997 do 2004;
– ppłk Cezary Bielaod 2004 do 2006;
– ppłk Andrzej Radwańskiod 2006 do 2011;

[ Do spisu treści ]

2. Dokumenty i fotografie.

Z życia dywizjonu. Fotografie udostępnił ppłk Marian Kościuk.


Październik 1987 - 72. dr OP.
Październik 1987. Uroczysta zbiórka z okazji Dnia Wojska Polskiego. Dowódca dywizjonu ppłk Marian Kościuk i szef sztabu mjr Józef Chotarski.
 


Maj 1988 - 72. dr OP.
Maj 1987. Dowódca dywizjonu ppłk Marian Kościuk.
 


30 czerwca 2011 - 72. dr OP.
30 czerwca 2011. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji rozformowania 72 i 73 dr OP.
 

[ Do spisu treści ]