Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 06 luty 2012 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 13.03.2013 r.
 
 

17. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
m. Oświęcim (Libiąż)


( Jednostka Wojskowa 1521 ) 
 

 


1. Historia 17. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Odznaka 17 dr OPHerb - OświęcimFormalnie w marcu 1962 r., na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego Nr 0012/Org. z dnia 09.02.1962 r. i rozkazu dowódcy 1. KOPK Nr 0030/Org. z 26.03.1962r., przystąpiono do formowania dywizjonów rakietowych dywizji śląskiej. W tym i 17. do OPK m. Oświęcim. Dywizjony formowano na bazie rozformowanego 96. i 89. pułk artylerii przeciwlotniczej.

Faktycznie, jeszcze 10 listopada 1961 r. w CSSRiA m. Bemowo Piskie rozpoczyna się kurs szkolenia kadry i żołnierzy służby zasadniczej na PZR SA-75 Dwina i kończy egzaminami w dniach od 02 do 17 kwietnia 1962 r. Kurs realizowano na potrzeby kolejnych nowo formowanych dywizjonów ogniowych (15. do m. Zawiercie, 16. do m. Bukowno, 17. do m. Oświęcim i 18. do m. Pszczyna) i 20. dywizjonu technicznego m. Olkusz.


Miejsce 17. do OPK m. Oświęcim w ugrupowaniu bojowym 13 DA OPK.
Miejsce 17. do OPK m. Oświęcim (Libiąż) w ugrupowaniu bojowym 13 DA OPK - rok 1964.
SD i SNR: 50°4’53.82”N 19°16’6.30”E.
 

Pierwszym dowódcą dywizjonu został mjr Henryk Zając. Zasadniczym sprzętem bojowym był PZR SA-75 Dwina. Sprzęt dywizjon otrzymał 29 sierpnia 1962 roku.

Pierwsze strzelania bojowe, na poligonie w Aszułuku w byłym ZSRR, dywizjon odbył 12 pażdziernika 1962 roku, dowódca mjr Henryk Zając, ocena 5,00. Kolejne strzelania bojowe dywizjon odbył w roku:

  • 1967, dowódca mjr Henryk Zając, ocena 5,00;
  • 1972, dowódca ppłk Stefan Bojdak, ocena 4,93;
  • 1976, dowódca ppłk Stefan Bojdak, ocena 4,87;
  • 1982, dowódca ppłk Ryszard Kostarek, ocena 4,74;
  • 1993 - Ustka, dowódca ppłk Mieczysław Magnowski, ocena 5,00;
  • 1996 - Ustka, dowódca ppłk Mieczysław Magnowski, ocena 4,57;
  • 2002 - Ustka, dowódca ppłk Mieczysław Magnowski, ocena 4,25;
  • 2006 - Ustka, dowódca ppłk Sławomir Biliński, wykonane.

W system dyżurów bojowych 17. do OPK został włączony 2 listopada 1962 roku.

W 1986 roku dywizjon został przezbrojony na PZR S-125M Newa. Pierwsze strzelanie na nowym zestawie dywizjon odbył na poligonie w Ustce w ramach ćwiczenia KARAT’93.

Kolejne strzelania dywizjonu w Ustce, w ramach ćwiczenia SZERSZEŃ’96, obserwował Prezydent RP Aleksander Kwaśnieski.

W pierwszym kwartale 2001 roku, PZR S-125M Newa został przekazany do modernizacji, a obsługi dywizjonu przeszkolone w Centrum Szkolenia SP w Koszalinie na PZR S-125 Newa-SC. W maju, sierpniu i wrześniu 2001 roku, dywizjon wykonał z powodzeniem poligonowe strzelania techniczne na PZR S-125 Newa-SC.

W 2001 roku 17. dr OP został uznany za najlepszy dywizjon rakietowy w 3. KOP. W tym samym roku dowódca 1. BR OP wyróżnił dywizjon “Znakiem Honorowym 1. BR OP”.

Zgodnie z postanowieniami ujętymi w “Planie zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na 2010 r. oraz głównych kierunkach zmian organizacyjnych na 2011 r.”, dywizjony 1. ŚBR OP zostały przeznaczony do rozformowania. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej nr Z-37/Org./P1 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych, na bazie części środków etatowych rozformowanych dywizjonów, w tym i 17. dr OP, z dniem 01 lipca 2011 r. sformowane zostały 34. dr OP m. Bytom i 35. dr OP m. Skwierzyna.

Dowódcy dywizjonu:
– mjr Henryk Zającod 1962 do 1970;
– ppłk Stefan Bojdakod 1970 do 1979;
– ppłk Ryszard Kostarekod 1979 do 1985;
– mjr Andrzej Pierścionekod 1985 do 1988;
– ppłk Mieczysław Magnowskiod 1988 do 2004;
– ppłk Sławomir Bilińskiod 2004 do 2011.

[ Do spisu treści ]

2. Dokumenty i fotografie.

Jak wyglądają obiekty byłego dywizjonu w m. Oświęcim? Mamy tylko zdjęcie bramy wjazdowej do dywizjonu. Autorem zdjęcia jest Michał Kacprzak, były żołnierz zawodowy dywizjonu.


Brama wjazdowa do byłego 17. dr OP.
Brama wjazdowa do byłego 17. dr OP. W głębi budynek sztabu. Zdjęcie wykonano jesienią 2010 roku.
 

Tym razem kilka zdjęć z rejonów kiedyś zajmowanych przez 17. dr OP, od miłośnika byłej 1. ŚBR OP m. Bytom, pana Dariusza Bibrzyckiego.

Zdjęcia wykonane zostały 10 marca 2013 roku. Obiekty stałe typu budynki, garaże, magazyny zachowały się w dobrym stanie (przeciwlotnicy wyprowadzili się z obiektów w 2011 roku) i są chronione przez firmę ochroniarską. Budynek sztabu i koszarowiec jest po świeżym remoncie. Obiekty typu wyrzutnie rakiet, stanowiska RSWP i kolumny antenowej SNR ulegają naturalnej erozji. Sam schron SNR i SD dywizjonu został zasypany ziemią i nie ma do niego dostępu.


Budynek koszarowy byłego 17. dr OP.
Budynek koszarowy byłego 17. dr OP m. Libiąż.
 


Budynek sztabu byłego 17. dr OP.
Budynek sztabu byłego 17. dr OP m. Libiąż.
 


Strefa A byłego 17. dr OP.
Na pierwszym planie stacja uzdatniania ścieków (obiekt z drabinką i żurawiem), dalej plac apelowy, resztki boiska, budynek koszarowy i w głebi biały budynek sztabu - 17 dr OP m. Libiąż.
 


Wjazd na strefę B byłego 17. dr OP.
Wjazd na strefę B, jeszcze 2 lata temu była tu brama wraz z ogrodzeniem i słup oświetleniowy z kamerą - 17. dr OP m. Libiąż.
 


Stacja transformatorowa na srefie B byłego 17. dr OP.
Stacja transformatorowa na srefie B byłego 17. dr OP m. Libiąż.
 


Garaż na srefie B byłego 17. dr OP.
Garaż na srefie B byłego 17. dr OP m. Libiąż.
 


Obwałowanie wyrzutni rakiet w byłym 17. dr OP.
Obwałowanie wyrzutni rakiet w byłym 17. dr OP m. Libiąż.
 


Zasypane ziemią stanowisko SNR i SD w byłym 17. dr OP.
Zasypane ziemią stanowisko SNR i SD w byłym 17. dr OP m. Libiąż, dziś widoczna tylko górka ziemi, drzewa i krzewy.
 


Stanowisku kolumny antenowej na schronie SNR i SD w byłym 17. dr OP.
Tyle zostało po stanowisku kolumny antenowej na schronie SNR i SD - 17. dr OP m. Libiąż.
 

[ Do spisu treści ]