Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 11 marca 2012 r.
Data ostatniej aktualizacji: 18.10.2017 r.
 
 
 

32. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
m. Olszewnica Stara.


(Zarys historii dywizjonu - JW 3934)

 

 

1. Sformowanie 32. dr OP.

Odznaka pamiątkowa 32 dr OP Herb gminy Waliszew. 32. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej w Olszewnicy Starej sformowany został, z dniem 31 grudnia 2011 r. Podstawa: Decyzja MON Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28.01.2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych.

Na pierwszego dowódcę dywizjonu dowódca Sił Powietrznych wyznaczył ppłk. Dariusza Cichala. Dywizjon sformowano głównie w oparciu o stan osobowy i sprzęt rozformowanych 7., 60. i 62. dywizjonu rakietowego.

W skład dywizjonu wchodzą trzy zespoły ogniowe wyposażone w przeciwlotnicze zestawy rakietowe S-125 Newa-SC. Miejsce stacjonowania dywizjonu m. Olszewnica Stara i obiekty techniczne w m. Książenice i m. Borzęcim.

2. Kalendarium dywizjonu.


Miejsce 32. dr OP w ugrupowaniu 3. WBR OP
Miejsce 32. dr OP w ugrupowaniu 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP.
 

Zgodnie z Decyzją Nr 54/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanego 60. dywizjonu rakietowego OP, 32. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej:

  • przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
    • 7. dywizjonu rakietowego OP (1962-2011);
    • 62. dywizjonu rakietowego OP (1970-2011);
    • 60. Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego OP im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera (1970-2011).
  • przejmuje sztandar rozformowanego 60. Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego OP;
  • przyjmuje wyróżniającą nazwę - “Wieliszewski”;
  • otrzymuje imię gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera.

Jednocześnie, Minister Obrony Narodowej ustanowił doroczne święto 32. dr OP na dzień 4 czerwca.

Decyzją nr 407/MON z dnia 27 grudnia 2012 r. Minister Obrony Narodowej wprowadził odznakę pamiątkową, oznakę rozpoznawczą oraz proporczyk na beret 32. Waliszewskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera wg. wzoru:

Odznaka pamiątkowa 32. dr OP
Odznaka pamiątkowa
Proporczyk na beret 32. dr OP
Proporczyk na beret
Oznaka rozpoznawcza 32. dr OP
Oznaka rozpoznawcza

 

W dniu 26 lutego 2015 roku o godzinie 14.00 odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy dywizjonu. Z zajmowanego stanowiska odszedł dotychczasowy dowódca dywizjonu ppłk Dariusz Cichal, który dalszą służbę wojskową będzie pełnił na stanowisku starszego specjalisty w Inspektoracie Rodzajów Wojsk w Zarządzie Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Obowiązki objął dotychczasowy dowódca zespołu ogniowego nr 1 w 33. dywizjonie rakietowym Obrony Powietrznej - mjr Marek Oliwkowski, który z dniem 1 marca 2015 roku mianowany zostaje do stopnia podpułkownika.

Meldunki o zdaniu i przyjęciu dywizjonu przyjmował dowódca 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP - gen. bryg. Stefan Mordacz.

 


Przekazanie sztandaru 32. dr OP
Przekazanie sztandaru 32. dr OP. Na zdjęciu od lewej: obejmujący obowiązki dowódcy mjr Marek Oliwkowski i zdający ppłk Dariusz Cichal.
 


Przekazanie sztandaru 32. dr OP
Przekazanie sztandaru 32. dr OP. Na zdjęciu od lewej: obejmujący obowiązki dowódcy mjr Marek Oliwkowski i zdający ppłk Dariusz Cichal.
 

  Ppłk mgr inż. Marek Oliwkowski:  
ppłk Oliwkowski Marek

Ppłk Marek Oliwkowski, absolwent: WSO WOPL w Koszalinie - 1996 r. (inż. elektronik), Akademii Technicznej w Bydgoszczy - 2004 r. (mgr inż. spec. systemy telekomunikacyjne) i Akademii Marynarki Wojennej - 2008 r. (studia podyplomowe - spec. zarządzanie kryzysowe).

Przebieg służby: Dowódca plutonu startowego w 65. dr OP - 1996 r., dowódca baterii startowej w 65. dr OP - 1998 r., szef pionu szkolenia w 65. dr OP - 2006 r., dowódca zespołu ogniowego nr 1 w 33. dr OP - 2012 r. i dowódca 32. dr OP - 2015 r.

Mianowany na kolejne stopnie: podporucznik - 1996 r., porucznik - 1999 r., kapitan - 2003 r., major - 2011 r. i podpułkownik - 2015 r.

Dotychczasowe osiągnięcia: Tytuły: “Szkoleniowiec Roku Sił Powietrznych” - 2011 r., “Zasłużony żołnierz RP” III stopień - 2013 r. i “Żolnierz Roku” przyznany dla dowódcy “Przodującego Pododdziału Sił Powietrznych”. Jako oficer strzelający wykonał na ocenę bardzo dobrą rakietowe strzelania bojowe w latach: 2007, 2010, 2012 i 2014.

Znajomość języków obcych: angielski.
 

 

W dniu 11 października 2017 roku obowiązki dowódcy 32. dywizjonu rakietowego OP objął ppłk Grzegorz Konkel.

  Ppłk Grzegorz Konkel:  
ppłk Konkel Grzegorz

Absolwent: WSO WOPL m. Koszalin 1992-1996.

Przebieg służby: W latach 1996-1999 d-ca plutonu, d-ca baterii startowej w 23. dr OP, w latach 1999-2004 szef sekcji i oficer operacyjny w 21. dr OP. W latach 2004-2006 szef sztabu dywizjonu w 61.dr OP, latach 2006-2011 szef szkolenia w 25. dr OP, w 2010 roku służba w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie, w latach 2012-2017 Szef Sekcji S, Dowódca Zespołu w 33.dr OP. Od dnia 11.10.2017 r. pełni obowiązki dowódcy 32. dr OP.

Zamiłowania: narciarstwo biegowe, żeglarstwo.
 


[ Na początek strony ]