Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. Gryfice, 17.08.2006 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 08.05.2012 r.
 
 

 

ppłk rez. mgr inż. Grzegorz Walczak


Ćwiczenie OCELOT-99.


26 Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej - Gryfice.

 

  Od autora witryny WRiA.PL:  

ppłk rez. mgr inż. Grzegorz Walczak Autor opracowania "Ćwiczenie OCELOT-99", ppłk rez. mgr inż. Grzegorz Walczak (na zdjęciu obok) od 1997 roku pełnił obowiązki szefa sztabu 40 dr OP w Kołczewie. W latach 1997-1998 był starszym oficerem szkoleniowym 26 BR OP. W latach 1998-2001 pełnił obowiązki szefa wydziału szkolenia 26 BR OP i w latach 2001-2006 szefa szkolenia 78 pr OP w Mrzeżynie. ppłk Grzegorz Walczak zajmował się zawodowo problematyką strzelań rakietowych przez 10 lat swojej służby. Od stycznia 2006 roku jest w rezerwie.

Fotografie: Ze zbioru prywatnego ppłk. rez. Grzegorza Walczaka.

Temat ćwiczenia OCELOT-99 przedstawiony jest także na niniejszej witrynie w galerii fotograficznej Zbigniewa Rajmanna [ Galeria zdjęć z ćwiczeń OCELOT - 99 ].
 

 

Ćwiczenie OCELOT-99.

Odznak okolicznościowa OCELOT-99W 1999 roku w terminie od 04 do 29 maja wszystkie siły i środki 26 BR OP brały udział w pierwszym międzynarodowym ćwiczeniu pod kryptonimem. „OCELOT-99”. Ćwiczenie wyjątkowe dla 26 BR OP. Było to pierwsze strzelanie międzynarodowe w strukturach „NATO”, było to pierwsze strzelanie wg procedur NATO i kierowanie ogniem odbywało się w języku angielskim i wreszcie było to strzelanie w ramach którego brały udział inne rodzaje wojsk ( Wojska Lądowe – KUB, OSA, Marynarka Wojenna która w ramach tego ćwiczenia razem z 26 BR OP realizowała swoje ćwiczenie PIRANIA-99 ). Strzelania bojowe odbywały się na poligonie Ustka.

Celem ćwiczeń było przygotowanie dowództw i sztabów Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej do planowania i organizacji przyjęcia sojuszniczych sił wzmocnienia w okresie zagrożenia konfliktem lokalnym, osłony oraz wsparcia wojsk w ramach wypełniania misji sojuszniczej, a także doskonalenie współdziałania w realizacji zadań "wymuszania"  i "utrzymania"  pokoju w trakcie operacji pokojowej. W czasie ćwiczenia zostały przeprowadzone strzelania sprawdzające dywizjonów rakietowych 26 BR OP i dywizjonu z międzynarodową, polsko-czeską obsługą bojową oraz strzelania szkolne niemieckiej przeciwlotniczej baterii systemu HAWK. Lotnictwo ( też międzynarodowe) realizowało następujace zadania : rozpoznawanie okrętów, pokonywanie systemu OP, wykonywanie uderzeń na małych wysokościach na wskazane obiekty, minowanie traktów wodnych i doskonalenie współdziałania z Wojskami Rakietowymi oraz Marynarką Wojenną.

W ćwiczeniu uczestniczyły następujące siły i środki:

Wojska rakietowe:

 • 38 dr OP – WOŁCHOW;
 • 39 dr OP - WOŁCHOW;
 • 40 dr OP - WOŁCHOW;
 • 41 dr OP – NEWA SC;
 • 70 dr OP – NEWA;
 • 71 dr OP – NEWA;
 • 60 dr OP - NEWA SC;
 • 72 dr OP – NEWA SC;
 • PZR STRZAŁA - 2M.

Wojska Lądowe:

 • 4 plot;
 • 5 plot;
 • 69 plot.

Wojska rakietowe zagraniczne:

 • Wydzielone siły 41 Brygady Przeciwlotniczej Armii Republiki Czeskiej;
 • Wydzielone siły 31 GRP HAWK z Niemiec ze swoim sprzętem.

Lotnictwo:

 • Mig-23MF;
 • Mig-21bis;
 • SU-22;
 • TS-11;
 • TORNADO;
 • MIRAGE;
 • Mig-29.

 

Poszczególnymi siłami dowodzili:

 • Siłami i środkami polskimi – płk dypl. Leszek SITAREK
 • Siłami i środkami czeskimi – płk dypl. Jiri CUMA
 • Siłami i środkami niemiec – ppłk Uwe HANEL


Całość sił i środków tworzyła Skrzydło Rakietowe którym dowodził Dowódca 26 BR OP płk dypl. Zbigniew PAROL.

 

Kierującym ogniem wszystkich sił i środków ( strzelający na SD ) był Szef sztabu 26 BR OP płk dypl. Leszek SITAREK.

 

W ramach ćwiczenia OCELOT-99 realizowano strzelania według obowiązujących zadań czyli strzelanie do celów powietrznych typu „KOLIBER”, RPC-WR, P-21, P-22 i FLG.


Od prawej: płk dypl. Zbigniew Parol i płk dypl. Jiri CUMA.
Od prawej, podczas pracy bojowej na SD: Dowódca Skrzydła Rakietowego – płk dypl. Zbigniew Parol i dowódca wojsk czeskich płk dypl. Jiri CUMA
 


Od lewej stoją : ppłk Uwe HANEL, płk dypl. Leszek SITAREK, płk dypl. Zbigniew PAROL, płk dypl. Jiri CUMA.
Dowództwo Międzynarodowego Skrzydła Rakietowego. Od lewej stoją : ppłk Uwe HANEL, płk dypl. Leszek SITAREK, płk dypl. Zbigniew PAROL, płk dypl. Jiri CUMA
 


Od lewej: mjr mgr inż. Grzegorz Walczak, mjr dypl. Zbigniew Nawrot i płk dypl. Leszek Sitarek
Płk dypl. Leszek SITAREK w czasie pracy z oficerami sztabu mjr. dypl. Zbigniewem Nawrotem i mjr. mgr. inż. Grzegorzem Walczakiem
 Dowództwa dywizjonów na zbiórce przed prezydentem RP. Od lewej pierwszy szereg mjr Grzegorz Walczak jako sztab 26 BR OP, ppłk Czesław Szlagowski, mjr Mirosław Maczan, mjr Jerzy Kopeć i kpt. Ireneusz Domagała.
 Dowództwa dywizjonów polskich wraz z wojskami czeskimi i niemieckimi na zbiórce przed prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim.
 


Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski
Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski w otoczeniu Szefa Sztabu Generalnego, Dowódcy Wojsk Lotniczych, ćwiczącego dowódcy Międzynarodowego Skrzydła Rakietowego, oraz zespołu oficerów odpowiedzialny za realizację ćwiczenia OCELOT 99.
 


31 GRP HAWK - ładowanie rakiet na pozycji.
31 GRP HAWK - ładowanie rakiet na pozycji.
 


31 GRP HAWK - na pozycji bojowej.
31 GRP HAWK - na pozycji bojowej.
 

Ocena za strzelania bojowe 26 BR OP – 4.58

Dowództwo 26 BR OP w składzie:

 • Dowódca – płk dypl. Zbigniew PAROL
 • Szef Sztabu – płk dypl. Leszek SITAREK
 • Szef logistyki – płk dypl. Krzysztof TOKARCZYK
 • Z-ca dowódcy p.o. – mjr mgr inż. Grzegorz WALCZAK

Dywizjony rakietowe uzyskały oceny:

 • 38 dr OP – 4.75 dowódca ppłk mgr inż. Czesław SZLAGOWSKI
 • 39 dr OP – 4.50 dowódca kpt. mgr inż. Artur WYSOCKI
 • 40 dr OP – 4.00 dowódca mjr mgr inż. Stefan DYMAŃSKI
 • 41 dr OP – 4.66 dowódca kpt. mgr inż. Mariusz ZAGDAŃSKI
 • 70 dr OP – 5.00 dowódca po. mjr mgr inż. Jerzy KOPEĆ
 • 71 dr OP – 4.50 dowódca mjr mgr inż. Mirosław MACZAN

W ramach ćwiczenia OCELOT-99 wykonano strzelanie do WR z niespotykanym rezultatem. W strzelaniu ogniem ześrodkowanym do WR - Wołchow z SO-2 i NEWA z SO-8 trafiono cel bezpośrednio rakietami w jednym czasie ( rakieta Newy, Wołochowi i WR ) dokładnie przedstawiają to zdjęcia z obiektywnej kontroli.

 Strzelanie 39 i 70 dr OP 19.05.1999 Ustka

Strzelanie wykonywał 39 dr OP i 71 dr OP. Wielu rakietowców w czasie swojej służby nie spotkało się z takimi strzelaniami.

Przebieg strzelań bojowych

 • strzelania sprawdzające prowadzone w dniach 18 i 19 maja;
 • strzelania przygotowawcze do ćwiczenia w dniach 25 i 26 maja;
 • strzelania w dniu 27 maja podczas ćwiczenia „OCELOT-99”.

18 maja 1999

W tym dniu dywizjony wykonywały następujące zadania bojowe :

 • strzelania sprawdzające sprawność zestawów rakietowych wg zadania 5 CEI;
 • strzelania bojowe do Rakietowych Celów Powietrznych RCP WR-1 według planu :

 

Strzelanie do RCP WR-1 ogniem pojedynczym przez zestaw SA-2 40 dr OP

 • zbyt późne otwarcia ognia spowodowało duże błędy naprowadzania w końcowym odcinku lotu rakiety;
 • postawione zadanie z SD do zniszczenia drugiego celu zostało niewykonane ze względu na złe wskazanie z SD.

Strzelanie do RCP WR-1 ogniem ześrodkowanym zestawów SA-2 oraz NEWA-SC, 40 dr OP i 60 dr OP

 • zbyt późne otwarcia ognia przez obsługę 40 dr OP spowodowało duże błędy naprowadzania na końcowym odcinku lotu rakiety;
 • poziom wyszkolenia obsług, w tym oficera naprowadzania przyczyną zbyt późne otwarcia ognia do celu. Ocena 40 dr OP 4.00.

Strzelanie do RCP WR-1 ogniem ześrodkowanym zestawów SA-3 (41 i 71 dr OP)

 • 41 dr OP :
  • rakieta naprowadzana normalnie do momentu samolikwidacji.
  • złe przygotowanie aparatury KZA do pracy
 • 71 dr OP :
  • spotkanie rakiety z celem nastąpiło na 9 km od SNR co spowodowało powstanie dużych błędów naprowadzania

19 maja 1999

W dniu 19 maja dywizjony wykonywały następujące zadania bojowe :

 • strzelania bojowe do Rakietowych Celów Powietrznych RCP WR-1 według planu :

 

Strzelanie do RCP WR-1 ogniem ześrodkowanym zestawów SA-2 i SA-3 (39 i 71 dr OP)

 • Strzelanie bez uwag. Spotkanie rakiet oraz celu. Ocena 71 dr OP 4,50

Strzelanie do RCP WR-1 ogniem pojedynczym przez zestaw SA-2 39 dr OP.

 • zbyt późne otwarcia ognia spowodowało duże błędy naprowadzania w końcowym odcinku lotu rakiety. Ocena 39 dr OP 4,50

25 maja 1999

W dniu 25 maja dywizjony wykonywały następujące zadania bojowe :

 • strzelania szkolne do imitatorów celów powietrznych typu ICP KOLIBER;
 • strzelania bojowe do Rakietowych Celów Powietrznych RCP WR-1 według planu :

Strzelanie do RCP WR-1 ogniem ześrodkowanym zestawów SA-3 (70 dr OP 4 bat 41 BR Armii Czeskiej)

Strzelanie przeprowadzono dwukrotnie.

 • praca obsług dywizjonu bardzo dobra;
 • cel ostrzelany na prawidłowej odległości czyli start rakiet na około 19 km. Ocena 70 dr OP : 5.00

Strzelanie do RCP WR-1 ogniem pojedynczym przez zestaw SA-2 38 dr OP

 • strzelanie bez uwag.

26 maja 1999

W dniu 26 maja dywizjony wykonywały następujące zadania:

 • strzelania bojowe do RCP WR-1;
 • strzelania bojowe do ICP Koliber;
 • strzelania bojowe SA-7 do FLG 5000
 • według następującego planu :

Strzelanie do RCP WR-1 ogniem pojedynczym przez zestaw SA-2 38 dr OP

 • strzelanie bez uwag.

Strzelanie do ICP Koliber ogniem ześrodkowanym zestawów SA-3 (41 dr OP 5 bat 41 BR Armii Czeskiej)

 • zbyt późne otwarcia ognia spowodowało duże błędy naprowadzania w końcowym odcinku lotu rakiety

27 maja 1999

W dniu 27 maja dywizjony wykonywały następujące zadania bojowe w ramach ćwiczenia „OCELOT - 99” :

 • strzelania bojowe do P - 21;
 • strzelania bojowe do RCP WR-1;
 • strzelania bojowe do ICP Koliber;
 • strzelania bojowe SA-7 do FLG 5000;
 • strzelania bojowe do P - 21.
 • według następującego planu :

Strzelanie do RCP WR-1 ogniem ześrodkowanym zestawów SA-3 (41 dr OP 3 bat 41 BR Armii Czeskiej)

 • zadanie zostało postawione również dla 38 dr OP, który celu nie wykrył;
 • 41 dr OP wykonał zadanie bardzo dobrze.

Strzelanie do RCP WR-1 ogniem ześrodkowanym zestawów SA-2 oraz NEWA-SC ( 38 dr OP i 72 dr OP )

 • w 38 dr OP wystąpiły niewielkie błędy naprowadzania rakiety na cel

Strzelanie do ICP Koliber ogniem pojedynczym zestawu SA-3 ( 41 dr OP )

 • strzelanie wykonywał dwukrotnie 41 dr OP;
 • bez uwag.

Strzelanie do rakiety P - 21 ogniem ześrodkowanym dywizjonów SA - 2, SA - 3 i NEWA - SC. (38 dr OP, 41 dr OP i 60 dr OP)

 • 38 dr OP :
  • nie wykryto tarczy w czasie startu;
  • wykrycie na 29 km;
  • strzelanie w warunkach RS;
  • zgubienie celu przed dolotem rakiety.
  • Ocena 38 dr OP 4.75
 • 41 dr OP :
  • po przechwyceniu zerwany AS;
  • ponowna próba przejścia na AS po starcie rakiety nie powiodła się;
  • cel zagubiono przed dojściem rakiety do celu;
  • Ocena 41 dr 4.66

W trakcie strzelań 26 BR OP:

zużyła:

 • 12 rakiet 5W27U;
 • 9 rakiet 20DP;
 • 31 rakiet 9M32M.

ostrzelała:

 • 12 RCP WR-1;
 • 3 ICP Koliber;
 • 1 rakietę „woda-woda” P-21;
 • 7 FLG 5000;
 • 5 ICP M-14.

Informacje dodatkowe.

Wydzielone siły 41 Brygady Przeciwlotniczej Armii Republiki Czeskiej reprezentowały obsługi 4 z czterech dywizjonów rakietowych. Trzy obsługi wykonały strzelania na ocenę 5 a jedna na ocenę 4. Strzelania wykonywały z S-125 NEWA.

Wydzielone siły 31 GRP HAWK z Niemiec. Niemcy byli pierwszy raz na poligonie USTKA, ćwiczyli głównie możliwości wykonywania strzelań szkolnych i analizowali czy będzie można w przyszłości strzelać bojowo na poligonie USTKA. Do tej pory strzelali tylko na KRECIE. Bateria HAWK oddziaływała na cele tylko treningowo, sprawdzano również czy prowadzona praca bojowa na innych zestawach rakietowych w takiej bliskości nie prowadzi do wzajemnego zakłócania ( HAWK z innymi zestawami ).