Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 16 marca 2012 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 05.01.2014 r.
 
 

3. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
m. Nadarzyn - Otrębusy


( Jednostka Wojskowa 1140 ) 
 

 


1. Historia 3. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Oznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii Herb gminy Nadarzyn Na podstawie Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0016/Org. z 11.12.1959 r., dowódca 1. Korpusu, rozkazem Nr 0037/Org. z dnia 08.03.1960r., nakazał dowódcy 9. Dywizji Artylerii Przeciwlotnicze OK sformowanie, na bazie 87 i 94 pułku artylerii OPL oraz 60 baterii dowodzenia w terminie do 10 kwietnia 1960r., pierwszych w Polsce czterech dywizjonów rakietowych i jednego dywizjonu technicznego, wyposażonych w przeciwlotnicze zestawy rakietowe (PZR) SA–75 Dzwina (SA-2 Guideline).

Jednym z tych dywizjonów był 3. dywizjon ogniowy OK m. Nadarzyn - Otrębusy - JW 1140.

Pierwszym dowódcą dywizjonu został mjr Dionizy Słotwiński. Pozostałe dywizjony z tej grupy to: 1. dywizjon techniczny m. Książenice, 2. do OK m. Palmiry, 4. do OK m. Baniocha i 5. do OK m. Słupno.

Dnia 04.01.1960 r. rozpoczyna się, w Ośrodku Szkolenia Specjalistów Artylerii (OSSA) m. Gołdap, pierwszy regularny kurs szkolenia kadry na SA–75 Dzwina. W szkoleniu uczestniczy kadra i żołnierze 1. dywizjonu technicznego m. Książenice, 2. do m. Palmiry i 3. do m. Nadarzyn. Kurs zakończył się 01.06.1960r. Przeszkolono 58 oficerów i 103 żołnierzy służby zasadniczej.


Miejsce 3. do OPK m. Nadarzyn w ugrupowaniu bojowym 9.DA OPL OK.
Miejsce 3. do OPK m. Nadarzyn - Otrębusy w ugrupowaniu bojowym 9. DA OPL OK - rok 1960.
Współrzędne geograficzne SD i SNR: 52°6’19.15”N 20°46’19.62”E.
 

Historyczne dla dywizjonu pierwsze strzelanie bojowe na poligonie w Aszułuku w byłym ZSRR odbyło się w 1961 roku. Strzelanie bojowe dywizjon wykonywał według zadania 6a do imitatora celu RM-2 (rożek opadający na spadochronie), zadanie dywizjon wykonał na ocenę bardzo dobrą. W strzelaniu uczestniczył także 4. do m. Baniocha i 5. do m. Słupno. Kolejne strzelania bojowe wykonywał 3. dr OP z powodzeniem w roku 1967, 1972, 1977, 1981 i 1987.

Do pełnienia dyżurów bojowych przystąpił dywizjon z dniem 1 marca 1963 roku. Czas osiągania gotowości bojowej dla całości sił i środków bojowych dywizjonu określono na 2,5 godziny.

Dla pierwszych dywizjonów 9. DA OPL, w tym i dla 3. do, rozbudowano stanowiska ogniowe, wykonując ogrodzenia z płyt betonowych, stanowiska SNR i wyrzutnie oraz budynki dla wartowni i zmiany dyżurnej.

W 1967r. na uzbrojenie dywizjonu wprowadzono dodatkowo baterie 37. mm armat przeciwlotniczych i przeciwlotnicze karabiny maszynowe PKM-2. Zapewniały one osłonę przeciwlotniczą przed atakami środków napadu powietrznego z małych i bardzo małych wysokości.

W 1971 roku rozpoczyna się szkolenie kadry, na bazie dywizjonów dywizji, na nowy zestaw S-75M Wołchow. Pierwsze strzelania z PZR S-75M Wołchow 3. do odbył w 1972 roku. Nowy sprzęt dotarł do dywizjonu w 1973 roku

W latach osiemdziesiątych kontynuowano inżynieryjną rozbudowę stanowisk ogniowych w związku z wymianą sprzętu radiolokacyjnego. Stacje P-12 wymieniono na P-18 i PRW-13. Rozpoczęto także wdrażanie zautomatyzowanego systemu dowodzenia Wektor-2WE.

Na terenie dywizjonu (52°6’26.25”N 20°46’31.97”E) wybudowano ZSD dowódcy 1. KOP i 3. BA OPK. Częstym gościem na budowie ZSD był ówczesny dowódca WOPK gen. Longin Łozowicki (1977 - 1990). Bardzo poważnie rozważano projekt umieszczenia w tym obiekcie także ZSD WOPK.

W dywizjonie rozwinięta była także aparatura AKKORD przeznaczona do treningów pracy bojowej obsług SNR i RSWP dywizjonu.

W ramach restukturyzacji Sił Zbrojnych RP 3. dywizjon rakietowy OP rozformowano w 1989 roku.

Dowódcy dywizjonu:
– mjr Dionizy Słotwińskiod 1960 do ????;
– ppłk Józef Sypułaod ???? do ????;
– ppłk Hieronim Gólczod 1972 do 1978;
– ppłk Robert Bocianowskiod 1976 do 1984;
– ppłk Arkadiusz Choryłood 1984 do 1986;
– mjr Tadeusz Cieślińskiod 1986 do 1989.

[ Do spisu treści ]

2. Dokumenty i fotografie.

 

Przemysław Boguszewski

 

Obiekty 3. dywizjonu rakietowego OP w obiektywie Przemysława Boguszewskiego, publicysty, varsavianisty. Zajmuje się historią Warszawy i Mazowsza oraz budownictwa wojskowego w okresie XVIII-XXI w. Autor wielu opracowań oraz artykułów naukowych, popularno-naukowych i prasowych poświęconych głównie powyższej tematyce:[1]

 
 


Schron SD i SNR w byłym 3. dr OP m. Nadarzyn.
Schron SD i SNR w byłym 3. dr OP m. Nadarzyn - 2011 rok.

 


Magazyn rakiet w byłym 3. dr OP m. Nadarzyn.
Magazyn rakiet w byłym 3. dr OP m. Nadarzyn - 2011 rok.

 


Zbiornik ppoż. w byłym 3. dr OP m. Nadarzyn.
Jeden z basenów przeciwpożarowych, w głębi stanowisko RSWP w byłym 3. dr OP m. Nadarzyn - 2011 rok.

 


Ośrodek dla cudzoziemców w byłych koszarach 3. dr OP m. Nadarzyn.
Tablica informacyjna przy koszarach byłego 3. dr OP m. Nadarzyn jednoznacznie wyjaśnia jakie jest obecnie ich przeznaczenie - 2011 rok.

 


 

ppłk rez. Władysław Draniak Obiekty 3. dywizjonu rakietowego OP w obiektywie ppłk. rez. Władysława Draniaka, absolwenta WOSR w Jeleniej Górze. Po ukończeniu szkoły w 1976 r. został skierowany do 3. dr OP m. Nadarzyn w 3. Dywizji Artylerii OPK na stanowisko oficera naprowadzania rakiet - starszego technika aparatury radiolokacyjnej. Od lutego 1985 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy dywizjonu ds. technicznych do czasu rozformowania dywizjonu w listopadzie 1989 roku. Kolejne stanowisko służbowe to szef służb technicznych - zastępcy dowódcy 83. dywizjonu dowodzenia 3. BR OP. Po 20 latach służby w 3. BR OP, z dniem 14.08.1996, rozpoczyna dalszą służbę jako przedstawiciel w 96. Rejonowym Przedstawicielstwie Wojskowym w Warszawie. Od stycznia 2003 roku w rezerwie.

Zdjęcia zostały wykonane 28 kwietnia 2012 roku.


Widok ogólny kompleksu sztabowo-koszarowego 3. dr OP m. Nadarzyn.
Widok ogólny kompleksu sztabowo-koszarowego 3. dr OP m. Nadarzyn - 2012 rok.

 


Wewnątrz koszar za bramą 3. dr OP m. Nadarzyn.
Wewnątrz koszar za bramą 3. dr OP m. Nadarzyn - 2012 rok.

 


Nowy budynek ośrodka dla uchodźców wybudowany na byłym placu apelowym w 3. dr OP m. Nadarzyn.
Nowy budynek ośrodka dla uchodźców wybudowany w rejonie byłego placu apelowego w 3. dr OP m. Nadarzyn - 2012 rok.

 


Park samochodowy, garaże w 3. dr OP m. Nadarzyn.
Park samochodowy, garaże w 3. dr OP m. Nadarzyn - 2012 rok.

 


Brama na strefę B (strefa ogniowa) w byłym 3. dr OP m. Nadarzyn.
Brama na strefę “B” (strefa ogniowa) w byłym 3. dr OP m. Nadarzyn - 2012 rok.

 


Strona północna ogrodzenia strefy B w 3. dr OP m. Nadarzyn.
Strona północna ogrodzenia strefy “B” w 3. dr OP m. Nadarzyn - 2012 rok.

 


Droga na stanowisko kabiny PW PZR S-75M Wołchow w 3. dr OP m. Nadarzyn.
Droga na stanowisko kabiny PW PZR S-75M Wołchow w 3. dr OP m. Nadarzyn - 2012 rok.

 


Wejście do schronu SNR i SD w 3. dr OP m. Nadarzyn.
Wejście do schronu SNR i SD w 3. dr OP m. Nadarzyn - 2012 rok.

 


Jedno ze stanowisk wyrzutni rakiet w 3. dr OP m. Nadarzyn.
Jedno ze stanowisk wyrzutni rakiet w 3. dr OP m. Nadarzyn - 2012 rok.

 


Schron baterii startowej w 3. dr OP m. Nadarzyn.
Schron baterii startowej w 3. dr OP m. Nadarzyn - 2012 rok.

 


Wnętrze schronu baterii startowej w 3. dr OP m. Nadarzyn.
Wnętrze schronu baterii startowej w 3. dr OP m. Nadarzyn - 2012 rok.

 


Kanał kablowy z SNR do RSWP w 3. dr OP m. Nadarzyn.
Kanał kablowy z SNR do RSWP 3. dr OP m. Nadarzyn - 2012 rok.

 


Stanowisko PRW-13 w 3. dr OP m. Nadarzyn.
Stanowisko PRW-13 w 3. dr OP m. Nadarzyn - 2012 rok.

 


Magazyn nr 7 w 3. dr OP m. Nadarzyn.
Magazyn rakiet (nr 7) w 3. dr OP m. Nadarzyn. Widok od strony wyjazdu w procesie elaboracji rakiet - 2012 rok.

 


Zbiornik ppoż. przy magazynie nr 7 (bez obwałowania ziemnego) w 3. dr OP m. Nadarzyn.
Zbiornik ppoż. przy magazynie nr 7 (bez obwałowania ziemnego) w 3. dr OP m. Nadarzyn - 2012 rok.

 


Stanowisko ogniowe PKM-2 w 3. dr OP m. Nadarzyn.
Stanowisko ogniowe PKM-2 w 3. dr OP m. Nadarzyn - 2012 rok.

 


Byłe ZSD 3. WBR OP na terenie 3. dr OP m. Nadarzyn.
Byłe zapasowe stanowisko dowodzenia (ZSD) 3. WBR OP na terenie 3. dr OP m. Nadarzyn - 2012 rok.

 


Tylko kwiaty są takie same jak w 1960 roku.
Tylko kwiaty są takie same jak w 1960 roku - strefa “B” byłego 3. dr OP m. Nadarzyn - 2012 rok.

 

Pełny zbiór 57 zdjęć wykonanych przez Władysława Draniaka można zobaczyć w Galerii Foto WRiA.PL: Obiekty byłego 3. dr OP m. Nadarzyn.


Wiadomość z dnia 05 stycznia 2014 roku:

Obiekty strefy B byłego 3. dr OP przestały istnieć. Trwają intensywne końcowe prace rozbiórkowe. Prace wykonywane są w ramach grantu europejskiego, po utylizacji obiektów, teren ma być zalesiony przez Nadleśnictwo Chojnów.

W miejscu schronu SD i SNR i ogrodzenia, pojawiły się tony pokruszonego betonu. Oto zdjęcia wykonane w dniu 31.12.2013 r. i udostępnione dla WRiA.PL przez Janusza Radziejowskiego - Przewodniczącego Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Podkowie Leśnej.


Wyrobisko po schronie SD i SNR byłego 3. dr OP.
Wyrobisko po schronie SD i SNR byłego 3. dr OP - 31.12.2013 r.

 


Wyrobisko po schronie SD i SNR byłego 3. dr OP.
Wyrobisko po schronie SD i SNR byłego 3. dr OP - 31.12.2013 r.

 


Pozostałości po betonowym ogrodzeniu.
Pozostałości po betonowym ogrodzeniu strefy B byłego 3. dr OP - 31.12.2013 r.

 


[ Do spisu treści ]

Bibliografia: