Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 01 października 2010 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 28.02.2012 r.
 
 


 

41 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
m. Mrzeżyno (JW 4086)


 


1. Historia 41. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Odznaka 41. dr OP m. Mrzeżyno Na podstawie rozkazu dcy WOPK Nr 0013 z 06.12.1968 r., w okresie od 20.04.1969 do 11.08.1969 r., w 37 dr rozpoczęto formalny proces formowania 41. dr. Jednocześnie grupa oficerów, chorążych i podoficerów została (jeszcze w listopadzie 1968 roku) skierowana do Centrum Szkolenia Specjalistów Artylerii Rakietowej i Radiotechniki WOPK w Bemowie Piskim. Tam została przeszkolona do obsługi przeciwlotniczego zestawu rakietowego średniego zasięgu S–75M “Wołchow”. Przeszkolenie, w którym uczestniczyły także grupy z nowo formowanych 40 i 42 dywizjonu, zakończono 30.06.1969 roku.

Przebazowanie dywizjonu do Mrzeżyna nastąpiło 11 sierpnia 1969 roku. Dywizjon funkcjonował w składzie 26. Brygady Rakietowej OP w Gryficach. Pierwszym dowódcą był kpt. dypl. Alojzy Dahlke. Dowodził dywizjonem w latach 1970–1973.


Miejsce dyslokacji 41. dr OP
Miejsce dyslokacji 41. dr OP i 78 pr OP.

Początki funkcjonowania jednostki to okres intensywnego szkolenia w celu przygotowania składów osobowych do dyżurów bojowych i strzelań poligonowych. W dniach 17–25.02.1970 r. dywizjon zdał egzaminy dopuszczające do pracy bojowej.

Przed pierwszym strzelaniem bojowym na poligonie w byłym ZSRR, dywizjon brał udział w dniach 13.04–25.05.1970 r. w szkoleniu przedpoligonowym w Pieniężnicy. Strzelanie bojowe wykonał w dniach 08–12.06.1970 r. na ocenę bardzo dobrą. W strzelaniu brały udział także 39 i 40 dr OP.

Od tej pory dywizjon brał udział w wielu ćwiczeniach i strzelaniach bojowych.

W okresie 21.07–25.08.1986 dywizjon został przezbrojony z PZR S–75 Wołchow na PZR S–125M Newa.

W miesiącach 03–04.1993 r. dywizjon został kolejny raz przezbrojony. Tym razem na samobieżny PZR S–125M Newa SC.

Ogółem jednostka odbyła 3 strzelania ogniowe z PZR S–75M “Wołchow“ (w latach: 1970, 1974, 1978 i 1983) i 5 strzelań z PZR S-125M “Newa” i “Newa SC” (w latach: 1989, 1994, 1995, 1999 i 2005). Na szczególną uwagę zasługują strzelania z lat 1994 i 1999 - odbyły się one w obecności ówczesnych prezydentów RP Lecha Wałęsy (1994) i Aleksandra Kwaśniewskiego (1999).

Modernizacja zestawu przeprowadzona na przełomie 1993 i 1994 roku oraz strzelanie bojowe w obecności prezydenta Wałęsy w Ustce w 1994 roku spowodowały, że zestawy typu S–125M “Newa SC” nie znikneły z wyposażenia Wojsk Rakietowych WLOP i stały się nawet bardziej doceniane przez przełożonych.

Od 2000 roku dywizjon systematycznie uczestniczył w ćwiczeniach z wojskami NATO p.k. Clean Hunter, a także w treningach WRE NATO. Podczas zgrupowania poligonowego p.k. Szerszeń 2000 dywizjon wizytował dowódca Sił Powietrznych NATO w Europie gen. Gregory Martin.

Od października 2001 r. 41 dywizjon rakietowy OP był organizacyjnie podległy dowódcy 78. pułku rakietowego OP. Głębokie zmiany strukturalno–organizacyjne jednostka przeszła w 2004 roku. Dywizjon na trwałe wpisał się do historii Sił Powietrznych i lokalnej społeczności.

Na podstawie Rozkazu Dowódcy Sił Powietrznych nr Z-0117 z dnia 30.05.2008 r., 41 dywizjon rakietowy OP został do końca 2008 r. rozformowany i z dniem 01.01.2009 r. włączony w struktury organizacyjne 78. pr OP jako 3 dywizjon ogniowy.

[ Do spisu treści ]

2. Struktura organizacyjna i poczet dowódców 41. dr OP.


Struktura organizacyjna 41 dr OP w latach 1968-1986.
Struktura organizacyjna 41 dr OP w latach 1968-1986.
 

Poczet dowódców 41. dr OP w Mrzeżynie:

Zdjęcie Nazwisko i okres dowodzenia
mjr. Alojzy Dahlke – dowódca 41. dywizjonu rakietowego OP      mjr dypl. Alojzy Dahlke w latach 1970-1973.
Brak foto      kpt. Mieczysław Koźbiał w latach 1974-1978
ppłk Edward Mazur – dowódca 41. dywizjonu rakietowego OP      ppłk Edward Mazur w latach 1978-1998
ppłk Mariusz Zagdański – dowódca 41. dywizjonu rakietowego OP      ppłk mgr inż. Mariusz Zagdański od 1998 roku

 

[ Do spisu treści ]

3. Dokumenty i fotografie.

 


Poligon Ustka, praca bojowa dywizjonu podczas ćwiczenia Anakonda-2010. Źródło: YouTube.


Koszary w Mrzeżynie od 1930 do 2006 r.
Koszary w Mrzeżynie (do 1945 r. niem. Treptower Deep) powstały w latach 1930–tych dla niemieckich jednostek przeciwlotniczych. Były, m.inn., miejscem dyslokacji 78. pr OP, 41. dr OP i 71. dr OP.
Od 16.12.2011 r., 36. dywizjonu rakietowego OP 3. WBR OP.

 


Centrum Mrzeżyna - 1988 r.
Centrum Mrzeżyna – 1988 r.

 


XX–lecie 78 pr OP w Mrzeżynie – 30.09.2006 r.
XX–lecie 78 pr OP w Mrzeżynie – 30.09.2006 r. Na zdjęciu od lewej: płk Ryszard Marcinkowski – były dowódca 78. pr OP, ppłk rez. Edward Mazur – były dowódca 41. dr OP, kpt. rez. Waryszak – były szef WAK w Mrzeżynie, płk Wiesław Telep – z-ca Szefa WOPL SP i ppłk Czesław Hrut – inżynier Szefostwa WOPL SP.

 


Świeto Wojsk OPK – Bydgoszcz – 11.10.2006 r.
Świeto Wojsk OPK – Bydgoszcz – 11.10.2006 r. Na zdjęciu od lewej: płk Bernard Sawicki – były szef Oddziału WRiA 2. KOP Bydgoszcz, płk Wiesław Telep – z-ca Szefa WOPL SP, ppłk rez. Edward Mazur – były dowódca 41. dr OP i płk rez. Wojciech Kołodziej – były dowódca 40. dr OP, 78. pr OP i 26. BR OP.

 

[ Do spisu treści ]


Z archiwum kpr. rez. Zygmunta Pusza.

Kpr. rez. Zygmunt Pusz. Kpr. rez. Zygmunt Pusz rozpoczyna służbę jako przeciwlotnik w 26. dywizjonie technicznym OP (JW 1203) m. Bieszkowice należącym do 4. Brygady Rakietowej OP m. Gdynia. W owym czasie 26. dt OP przygotowywał funkcyjnych do służby w bateriach technicznych dywizjonów rakietowych. Po zakończeniu przeszkolenia, kpr. rez. Zygmunt Pusz, w dniu 23 września 1977 roku zostaje przeniesiony do dalszej służby w baterii technicznej 41. dr OP m. Mrzeżyno.

Baterią techniczną w tym okresie dowodził por. Witold Modzelewski, absolwent WAT. Kpr. rez. Zygmunt Pusz miał okazję uczestniczyć w strzelaniach bojowych na poligonie w Aszułuku. Od grudnia 1977 roku pełnił obowiązki szefa baterii. Do rezerwy został przeniesiony 10 kwietnia 1979 roku.

Oto kilka pamiątek z tamtych lat:


List Uznania.
List Uznania - wyróżnienie wysoko cenione przez... rodziców żołnierzy. Często trafiało w ramki i na ściany razem z innymi rodzinnymi pamiątkami i zdjęciami.
 


Wzorowy Żołnierz.
Legitymacja tytułu i odznaki Wzorowy Żołnierz.
 

[ Zobacz również: Wspomnienia kpr. rez. Zygmunta Pusza z okresu służby w 41. dr OP m. Mrzeżyno. ]
 

[ Do spisu treści ]


Bibliografia:

1. W rozdziale 1. wykorzystano fragmenty z broszury zredagowanej przez ppłk. Stefana Dymańskiego, ppłk. Edwarda Świercza, mjr. J. Wojdana, mjr. Krzysztofa Galasa i B. Wasila p.t.: “20 lat 78. pułku rakietowego Obrony Powietrznej” – Mrzeżyno 1986–2006.