Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 01 stycznia 2012 r.
Data ostatniej aktualizacji: 05.10.2020 r.
 
 
 

36. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej m. Mrzeżyno.


(Zarys historii dywizjonu - JW 3937)

 

 

1. Umarł król, niech żyje król!

Odznaka pam. 36 dr OP 16 grudnia 2011 roku. Szczególna to dla mnie data. Data uroczystości rozformowania ostatniej jednostki wojskowej w której dane było mi służyć od pierwszych dni jej powstania. W dniu 16 grudnia 2011 roku zakończyła się 25. letnia historia 78. pułku rakietowego OP im. gen. broni Władysława Andersa w Mrzeżynie. Szczególnego, bo jedynego takiego w Polsce i z nieporównywalnymi do innych jednostek OPL możliwościach bojowych.

Trudno nie wspomnieć pierwszych dni służby w pułku, kiedy to jeszcze budowano jego obiekty bojowe. Pierwsze dostawy sprzętu bojowego i udział w pierwszych i jednocześnie ostatnich strzelaniach bojowych na poligonie w Aszułuku (w byłym ZSRR).

Ostatni raz było mi dane odwiedzić pułk z okazji uroczystych obchodów jego 25. lecia istnienia w dniu 30 września 2011 r. Była to okazja do spotkania po latach z pionierami służby w 78. pr OP i współcześnie służących w nim żołnierzy. Wielu żołnierzy, jak się okazało, służyła w pułku od pierwszych jego dni do dnia rozformowania pułku.

Trudno nie przywołać w tym miejscu powiedzenia: Umarł król, niech żyje król!. Życie idzie do przodu i oto jesteśmy świadkami powstania nowej jednostki wojskowej 36. dywizjonu rakietowego OP m. Mrzeżyno (JW 3937). Pierwszym jej dowódcą został ppłk mgr inż. Mariusz Zagdański. Dywizjon przejął tradycje 78. pr OP i jego sztandar. W skład środków bojowych dywizjonu weszły dwa przeciwlotnicze zestawy rakietowe S-125 Newa-SC, jeden były dywizjon ogniowy S-200WE Wega i bateria techniczna.


ppłk mgr inż. Mariusz Zagdański

Pierwszy dowódca 36. dywizjonu rakietowego OP m. Mrzeżyno, ppłk mgr inż. Mariusz Zagdański.

Dla młodszych czytelników należy się wyjaśnienie: w historii Wojsk Rakietowych i Artylerii OPK funkcjonował już w latach 1968-1999 w ugrupowaniu 26. Brygady Rakietowej OP o tej samej nazwie 36. dywizjon rakietowy OP m. Dobra Szczecińska.


Miejsce 36. dr OP w ugrupowaniu 3. WBR OP.
Miejsce 36. dr OP w ugrupowaniu 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP.
 


[ Na początek strony ]

2. Przebieg uroczystości.

Relacja z uroczystości rozformowania 78. pr OP i powołania 36. dr OP przedstawiam w oparciu o wykonane i udostępnione dla WRiA.PL przez st. chor. sztab. rez. Jerzego Dąbrowskiego zdjęcia.

16.12.2011 r. przed godziną 11:00, przed kościołem parafialnym pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Mrzeżynie, spotykają się zaproszeni goście, szef Wojsk OPL i Radiotechnicznych gen. bryg. Michał Sikora i jego zastępca płk Piotr Jurek, dowódca 3. WBR OP gen. bryg. Stefan Mordacz, dowództwo i kadra 78. pr OP, rodziny kadry zawodowej i społeczność mrzeżyńska.


Msza Święta.
Na pierwszym planie od lewej: gen. bryg. Michał Sikora, gen. bryg. Stefan Mordacz, płk Piotr Jurek i ppłk Oleg Miętki - pełniący obowiązki dowódca 78. pr OP.
 


Msza Święta - upamiętnienie ofiar Katynia i katastrofy w Smoleńsku.
Po mszy, delegacje Szefostwa, 3. WBR OP i pułku, złożyły wiązanki kwiatów pod tablicami upamiętniającymi ofiary Katynia i katastrofy lotniczej w Smoleńsku.
 

Dalsze uroczystości odbywają się na terenie pułku. O godzinie 13:00 zaproszeni goście i pododdziały udają się na plac apelowy pułku.


Uroczysty apel pułku.
Poczet flagowy, sztandarowy i kompania honorowa zajmuje miejsce na placu apelowym pułku.
 


Uroczysty apel pułku.
Dowódca 78. pr OP ppłk Oleg Miętki składa meldunek o gotowości do uroczystego apelu szefowi Wojsk OPL i Radiotechnicznych gen. bryg. Michałowi Sikorze.
 

Głównym akcentem uroczystego apelu jest ceremonia pożegnania i przekazanie sztandaru pułku dla dowódcy nowego 36. dywizjonu rakietowego OP. Zgodnie z decyzją nr 459/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2011 r., z dniem 1 stycznia 2012 r., 36 dywizjon rakietowy OP:

  • przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
    • 41. dywizjonu rakietowego OP (1969-2008);
    • 71. dywizjonu rakietowego OP (1974-2008);
    • 78. pułku rakietowego OP im. gen. broni. Władysława Andersa (1985-2011).
  • przejmuje sztandar rozformowanego 78. pr OP.

Jednocześnie MON ustanowił doroczne święto 36. dr OP na dzień 30 września.


Uroczysty apel pułku.
Szef Wojsk OPL i Radiotechnicznych składa podziękowania dla stanu osobowego pułku i jednocześnie życzy pomyślności w służbie dla stanu osobowego 36. dr OP.
 

W ceremoni przekazania sztandaru uczestniczyli także byli dowódcy pułku: płk rez. Zbigniew Parol, płk rez. Ryszard Marcinkowski, płk rez. Leszek Sitarek, płk Andrzej Dąbrowski i płk Jacek Oleksy.


Uroczysty apel pułku.
Kadra pułku żegna swój sztandar.
 


Uroczysty apel pułku.
Kolejny “gwóźdź” znaczący losy sztandaru 78. pr OP.
 


Uroczysty apel pułku.
Sztandar przejmuje z rąk gen. bryg. Michała Sikory, dowódca 36. dr OP - ppłk Mariusz Zagdański.
 


Uroczysty apel pułku.
Głos zabiera dowódca 3. WBR OP gen. bryg. Stefan Mordacz, to on zostaje bezpośrednim przełożonym nowo sformowanego 36. dr OP.
 


Uroczysty apel pułku.
Tradycyjnie uroczysty apel kończy defilada z udziałem Orkiestry Sił Powietrznych z Koszalina pod batutą chor. Tomasza Zajączkowskiego.
 

W Sali Tradycji dopełnił się ostatni akt historii pułku i pierwszy akt nowej jednostki, podpisanie protokołów rozformowania 78. pr OP oraz sformowania 36. dr OP z jednoczesnym jego podporządkowaniem 3. Warszawskiej Brygadzie Rakietowej OP m. Warszawa.


Uroczysty apel pułku.
W Sali Tradycji podczas podpisywania protokołów od lewej: gen. bryg. Stefan Mordacz, gen. bryg. Michał Sikora, ppłk Oleg Miętki i mjr Marek Grębosz.
 


Uroczysty apel pułku.
W Sali Tradycji ostatnie przemówienia, pożegnania i podziękowania składane na ręce byłego dowódcy 78. pr OP. Ppłk Oleg Miętki przechodzi do służby w Dowództwie Sił Powietrznych.
 


[ Na początek strony ]

3. Bieżąca historia dywizjonu.

W dniu 19 stycznia 2017 r. w 36. dr OP m. Mrzeżyno, odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy dywizjonu. Podczas uroczystego apelu, w obecności dowódcy 3. WBR OP - płk. Andrzeja Dąbrowskiego, obowiązki dowódcy dywizjonu od ppłk. Mariusza Zagdańskiego objął mjr Paweł Grabowiec.

Dokonano ceremonii przekazania sztandaru dywizjonu między dowódcą zdającym a obejmującym obowiązki oraz, w Sali Tradycji 36. dr OP, dowódcy podpisali protokoły przekazania i objęcia obowiązków.

Z dniem 08.05.2017 r., dowódca dywizjonu mjr Paweł Grabowiec, został mianowany do stopnia podpułkownika.

W dniu 31.01.2020 r., w obecności ppłk. Antoniego Sidoruka z 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej OP, ppłk Paweł Grabowiec, dotychczasowy dowódca 36. dr OP przekazał obowiązki swojemu następcy mjr. Krzysztofowi Łuczakowi.

Mjr Krzysztof Łuczak jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Od 2015 roku pełnił obowiązki dowódcy zespołu ogniowego w 33. dr OP m. Gdynia.

Z dniem 17.02.2020 r., dowódca dywizjonu mjr Krzysztof Łuczak, został mianowany do stopnia podpułkownika.

W dniu 30.09.2020 r., dowódca dywizjonu ppłk Krzysztof Łuczak, zakończył służbę w SZ RP.

4. Dokumenty, fotografie.


Odznaka pamiątkowa dywizjonu.
 
Pod koniec grudnia 2012 roku na bramie wjazdowej do 36. dr OP pojawiła się odznaka pamiątkowa dywizjonu.
 


Logo_36dr

W dniu 04.10.2013 r swoje święto obchodził 36 dr OP. Co prawda była to dopiero druga rocznica powstania dywizjonu ale obchodzoną ja bardzo uroczyście jak na rakietowców przystało.

Dywizjon kultywuje tradycje 78. pułku rakietowego OP oraz 41. i 71. dr OP. W godzinach południowych przy wspanialej pogodzie, na placu apelowym do uroczystego apelu ustawiły się pododdziały dywizjonu. [ Zobacz więcej ]

 DECYZJA Nr 278/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 października 2013 r.
w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 36. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej
 
Odznaka rozpoznawcza dywizjonu.
Wzór graficzny oznaki rozpoznawczej 36. dywizjonu rakietowego OP na mundur wyjściowy i mundur polowy.
 [ Na początek strony ]

  Służba w 78. pr OP:  

Jak wyglądała służba w 78. pr OP? Oto wspomnienia i refleksje przeciwlotników służących w pułku: