Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
 
 
 
 


MWK - 2005

VII Szkoła-Konferencja
"Metrologia Wspomagana Komputerowo"

17-20 maja 2005


 

Organizator: Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki WAT
Współorganizator: Wojskowy Nadzór Metrologiczny Ministerstwa Obrony Narodowej
Patronat: Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN
Patronat prasowy: Pomiary Automatyka Kontrola
Komitet Organizacyjny: dr inż. Krzysztof KWIATOS (przewodniczący), mgr inż. Roman WRONA, mgr inż. Krzysztof KOCOŃ, mjr mgr inż. Kazimierz PRZYJACIELSKI, Jolanta JAKUBOWSKA i Ewa BUDNA.
Miejsce: Wojskowy Dom Wypoczynkowy w m. Maróz k/Waplewa w województwie warmińsko-mazurskim.

Foto-reportaż z MWK-2005
 
Foto: Panorama WDW Maróz
     Na miejsce Konferencji wybrano Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Moróz, około 8 km od Waplewa koło Olsztynka.  Malownicze widoki z okien miejsc zakwaterowania przyciągały uwagę uczestników konferencji.

Foto: MWK-2005 Komitet Organizacyjny 

     Uczestnicy Konferencji przybyli do Maróz indywidualnie i w ramach przejazdu zbiorowego autokarami z Warszawy. Pociągiem można było dojechać do najbliższej stacji kolejowej Waplewo. 
     Sprawna praca Komitetu Organizacyjnego MWK-2005 pozwoliła na szybkie rozlokowanie uczestników konferencji w kwaterach i wydanie materiałów konferencyjnych. Precyzyjnie opracowany program Szkoły-Konferencji prowadził bezkolizyjnie uczestników przez kolejne dni Konferencji.

Foto:  MWK-2005 Rozpoczęcie Konferencji  

     O godzinie 15:30 17.05.2005, odbyło się uroczyste otwarcie Konferencji. Prof. dr hab. inż. Jerzy Barzykowski dzieli się swoimi uwagami na temat programu Konferencji i  stwierdza, że "Szkoła - Konferencja okrzepła, znalazła aprobatę w środowisku metrologów i jest umiędzynarodowiona". Struktura Konferencji, niezmiennie od szeregu lat obejmuje: Szkołę, Konferencje z prezentowaniem prac własnych, prezentowanie grantów i projektów celowych, wystawę sprzętu i oprogramowania, wystawę czasopism naukowo-technicznych.

Foto:  MWK-2005 Wykład Remigiusz RAK  

     Pierwszy inauguracyjny wykład wiodący w tegorocznej szkole opracował prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak. Temat wykładu: "Falkowa analiza sygnałów pomiarowych". Uzasadnieniem przyjęcia tej tematyki, jako głównej w tegorocznej szkole był fakt, że od dobrych kilku lat teoria falek znajduje coraz większe zastosowania w analizie sygnałów pomiarowych. 

Foto:  MWK-2005 Siły Zbrojne  

     Siły Zbrojne na Konferencji reprezentowali oficerowie z Wojskowego Nadzoru Metrologicznego, Centralnego Ośrodka Metrologii Wojskowej, Ośrodka Metrologii Pomorskiego Okręgu Wojskowego i ośrodków metrologii Sił Powietrznych: 1 Specjalistycznego Ośrodka Metrologii w Warszawie, 2 Rejonowego Ośrodka Metrologii w Bydgoszczy i 4 Rejonowego Ośrodka Metrologii w Radomiu.

Foto:  MWK-2005 Siły Powietrzne  

     Siły Powietrzne reprezentowali (w mundurach od lewej): płk Ryszard Łopka - Metrolog SP, ppłk Jarosław Nowocień - Komendant 4 ROM, mjr Andrzej Kamiński - Kierownik Zakładu 1 SOM i płk rez. Zbigniew Przęzak - Główny specjalista ds. Informatyki 2 ROM. Podczas Konferencji, w ramach obrad w sekcjach, Zbigniew Przęzak wygłaszał referat pod tytułem: "System Informatyczny Metrologii Wojskowej Logis_Net & Arkus_Net" (treść referatu - plik PDF). 

Foto:  MWK-2005 Wykłady i referaty  

     W kolejnych dniach wykłady wygłaszali: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis - "Wybrane problemy konstrukcji etalonowych układów pomiarowych impedancji" i prof. dr hab. inż. Ryszard Jabłoński - "Nanometrologia".
      W ramach sekcji "Ogólne problemy metrologii - Metrologia w dydaktyce", "Pomiary wielkości elektrycznych", "Pomiary wielkości nieelektrycznych",  "Systemy pomiarowe", "Pomiary w diagnostyce" i "Inne zastosowania metrologii" wygłoszono 92 referaty. Wykłady i referaty zostały opublikowane w wydawnictwie składającym się z trzech tomów:
     "Metrologia wspomagana komputerowo" - Tom I Wykłady - stron 220 - ISBN 83-89399-90-3;
     "Metrologia wspomagana komputerowo" - Tom II Referaty - stron 353 - ISBN 83-89399-90-3;
     "Metrologia wspomagana komputerowo" - Tom III Granty i projekty celowe, referaty - stron 456 - ISBN 83-89399-90-3. 

Foto:  MWK-2005 Kolacja w plenerze  

     Drugiego dnia Konferencji uczestnicy mieli okazję porozmawiać, nie tylko o metrologii, podczas kolacji w plenerze. Pogoda była fatalna. Sytuację ratowały jednak dobre nastroje, ognisko i wspólne śpiewanie.

Foto:  MWK-2005 Wystawa producentów przyrządów pomiarowych.  

     Drugiego dnia Konferencji, po wykładach, prezentowały się firmy produkujące przyrządy pomiarowe. W kuluarach można było zapoznać się z ich ekspozycjami.

Foto:  MWK-2005 Wycieczka techniczna  

     Trzeciego dnia Konferencji, w ramach cztero godzinnej wycieczki technicznej do Olsztyna, uczestnicy mieli okazję zapoznać się, między innymi, z instrumentami pomiarowymi Mikołaja Kopernika.
     20 maja 2005 o godzinie 12:00 nastąpiło zamknięcie Konferencji.

Foto: Panorama WDW - Zbigniew Przęzak, pozostałe zdjęcia uzyskano dzięki uprzejmości Komitetu Organizacyjnego MWK-2005 z witryny www.wat.edu.pl w sekcji "Konferencje seminaria".