Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
 
 
 
 

Metrologia Sił Powietrznych w rezerwie?


 
     Z dniem 31 stycznia 2006 roku, płk Ryszard Łopka - Metrolog Sił Powietrznych i płk Marek Dybowski - Komendant 1 Specjalistycznego Ośrodka Metrologii w Warszawie, odeszli do rezerwy.
     Na dzień 04.02.2006, nie wyznaczono nowego Metrologa Sił Powietrznych i Komendanta 1 SOM. 

płk rez. Ryszard Łopka i płk rez. Marek Dybowski. Foto: Zbigniew Przęzak

         W związku z zakończeniem służby wojskowej, płk rez. Ryszard Łopka i płk rez. Marek Dybowski  zaprosili liczne grono dotychczasowych przełożonych i współpracowników na spotkanie koleżeńskie pod hasłem "Miła jest praca skończona".
         Spotkanie odbyło się 02 lutego 2006 w Warszawie.

Zaproszeni goście. Foto: Zbigniew Przęzak 

     Na spotkanie przybyli liczni goście reprezentanci Wojskowego Nadzoru Metrologicznego, Dowództwa Sił Powietrznych, ...


Zaproszeni goście. Foto: Zbigniew Przęzak 

     ... Centralnego Ośrodka Metrologii Wojskowej, Ośrodka Metrologii Marynarki Wojennej, ...


Zaproszeni goście. Foto: Zbigniew Przęzak  

     ... Ośrodka Metrologii Pomorskiego Okręgu Wojskowego, 2, 3 i 4 Rejonowego Ośrodka z Bydgoszczy, Poznania i Radomia oraz kadra i pracownicy wojska 1 Specjalistycznego Ośrodka Metrologii z Warszawy. 


Odchodzący do rezerwy i Dyrektor WNM. Foto: Zbigniew Przęzak  

     Po przywitaniu gości, nastąpiły ceremonie  składania podziękowań za solidną służbę i wręczanie okolicznościowych upominków. Podziękowania za służbę składa Dyrektor WNM MON płk rez. Stanisław Dąbrowski..

Delegacja 2 ROM. Foto: Zbigniew Przęzak  

     ... Delegacja 2 Rejonowego Ośrodka Metrologii z Bydgoszczy i Metrolog 2 Korpusu Obrony Powietrznej. ...


Podziękowania ciąg dalszy. Foto: Zbigniew Przęzak  

     ... Metrolog Marynarki Wojennej ...


Podziękowania ciąg dalszy. Foto: Zbigniew Przęzak  

     ... kolejne delegacje ... Ceremonia trwała długo. Nie ma co się dziwić. Odeszli do rezerwy oficerowie którzy tworzyli współczesną metrologię w Siłach Powietrznych. W 1998 roku, kiedy to powołano nową strukturę metrologii Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (obecnie Sił Powietrznych), płk rez. Ryszard Łopka był Komendantem 3 Rejonowego Ośrodka Metrologii w Poznaniu, a płk rez. Marek Dybowski Komendantem 2 Rejonowego Ośrodka Metrologii w Bydgoszczy. 

kmdr rez. Marek Sławski w akcji. Foto: Zbigniew Przęzak  

     Po oficjalnej ceremonii rozpoczęcia spotkania, dalsza część przebiegała w pogodnej i miłej atmosferze. Jak zwykle,  nie zabrakło wystąpienia człowieka z duszą artysty, z ogromnym poczuciem humoru, kmdr. rez. Marka Sławskiego, byłego Komendanta Ośrodka Metrologii Marynarki Wojennej. 

Wymiana doświadczeń. Foto: Zbigniew Przęzak.  

     Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń i rozważań na temat nowej struktury Metrologii Wojskowej w Siłach Zbrojnych. Na zdjęciu od lewej płk Tadeusz Bugajny - Z-ca Dyrektora WNM, kmdr Adam Chudziński - Metrolog Marynarki Wojennej  i płk rez. Krystian Mroziński - Administrator Bazy Danych w 2 ROM.

    Na zaproszeniu odchodzący do rezerwy umieścili cytat Karola Fourier'a: "Ludzie chyba zmęczyli się okropnie w ciągu dni i godzin pracy, jeżeli pojęcie szczęścia wiążą z bezczynnością". Znając od lat Ryszarda i Marka, nie sądzę, że zadowolą się beztroską emeryturą. Myślę, że o ich dokonaniach zawodowych czy biznesowych jeszcze usłyszymy. Jeszcze raz dziękujemy im za solidną służbę i życzymy powodzenia w dalszym, już na "spocznij", życiu.