Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 04 luty 2012 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 09.03.2016 r.
 
 

11. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
m. Kuźnia Raciborska


( Jednostka Wojskowa 1048 ) 
 

 


1. Historia 11. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Herb - Kuźnia RaciborskaFormalnie w marcu 1962 r., na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego Nr 0012/Org. z dnia 09.02.1962 r. i rozkazu dowódcy 1. KOPK Nr 0030/Org. z 26.03.1962r., przystąpiono do formowania dywizjonów rakietowych dywizji śląskiej. W tym i 11. dr OP m. Kuźnia Raciborska. Dywizjony formowano na bazie rozformowanego 96. i 89. pułk artylerii przeciwlotniczej.

Faktycznie, jeszcze 02 stycznia 1961 r. w CSSRiA m. Bemowo Piskie rozpoczyna się kurs szkolenia kadry i żołnierzy służby zasadniczej na PZR SA-75 Dwina i kończy egzaminami w dniach od 01 do 15 sierpnia 1961r. Kurs realizowano na potrzeby kolejnych nowo formowanych dywizjonów ogniowych (11. do m. Kuźnia Raciborska, 12. do m. Strzelce Opolskie, 13. do Lubliniec i 14. do m. Woźniki Śląskie), 19. dywizjonu technicznego m. Gliwice i oficerów dowództwa 13. DA OPL OK Bytom.


Miejsce 11. do OPK m. Kuźnia Raciborska w ugrupowaniu bojowym 13 DA OPK.
Miejsce 11. do OPK m. Kuźnia Raciborska w ugrupowaniu bojowym 13 DA OPK - rok 1964.
Współrzędne geograficzne: SD i SNR: 50°11’07.81”N 18°18’12.06”E

 

Pierwszym dowódcą dywizjonu został mjr Ryszard Rząsa. Zasadniczym sprzętem bojowym był PZR SA-75 Dwina.

Pierwsze strzelania bojowe, na poligonie w Aszułuku w byłym ZSRR, dywizjon odbył w 1962 roku, dowódca mjr Ryszard Rząsa, ocena 5,00. Kolejne strzelania bojowe dywizjon odbył w roku:

  • 1966, dowódca mjr Ryszard Rząsa, ocena 5,00;
  • 1970, dowódca mjr Bolesław Rabiec, ocena 5,00;
  • 1974, dowódca ppłk Bolesław Rabiec, ocena 4,87;
  • 1979, dowódca mjr Antoni Kocot, ocena 4,92;
  • 1988, dowódca ppłk Władysław Przewrocki, ocena 4,65.

Na uwagę zasługuje fakt, że ppłk Ryszard Rząsa na poligonie w Aszułuku uzyskał w trzech strzelaniach poligonowych w 1962, 1966 i 1968 r. ( w 1968 r. jako dowódca 16. do OPK m. Bukowno ) ocenę średnią 5,00.

W system dyżurów bojowych Wojsk OPK 13. DA OPK została włączona, w tym i 11 dr OP, w 1964 roku.

Dywizjon został rozformowany na początku 1990 roku.

Dowódcy dywizjonu:
– ppłk Ryszard Rząsaod 1962 do 1968;
– ppłk Adam Rabiecod 1968 do 1978;
– kpt. Antoni Kocotod 1978 do 1980;
– kpt. Ryszard Kajdaod 1980 do 1982;
– mjr Ryszard Żukod 1982 do 1983;
– mjr Jan Kupiecod 1984 do 1985;
– ppłk Bogdan Nowakod 1985 do 1988;
– kpt. Krzysztof Fabianowskiod 1988 do 1990.

[ Do spisu treści ]

2. Dokumenty i fotografie.


Lipiec 1963.
Lipiec 1963. Od lewej: mjr Ryszard Rząsa - dowódca dywizjonu, por. Aleksander Burak - zastępca ds. technicznych, ppor. Marian Kościuk - technik kabiny PA, ppor. Tadeusz Kowalski - dowódca RSWP. Foto z archiwum ppłk. Mariana Kościuka.
 


Na podstawie informacji uzyskanych od mł. chor. rez. Ryszarda Jambora, służącego w dywizjinie w latach 1980-1982 (służba okresowa), skład dowództwa dywizjonu w tym okresie wyglądał następująco:

  • Dowódca - kpt. Kajda Ryszard;
  • Szef sztabu - kpt. Kwas Ryszard;
  • Zastępca ds. technicznych - kpt. Żuk Ryszard;
  • Zastępca ds. politycznych - mjr Zawartko;
  • Kwatermistrz - kpt. Wójcik do 1981r., a po nim chor. Charliński.


Jak wyglądają obiekty byłego dywizjonu w m. Kuźni Raciborskiej? Oto jedenaście zdjęć udostępnionych przez Pana Dariusza Bibrzyckiego, sympatyka WRiA. Zdjęcia zostały wykonane 06 czerwca 2010 roku, dwadzieścia lat po rozformowaniu dywizjonu.


Byłe koszary 11 dr OP ... w centrum Kuźni Raciborskiej.
Byłe koszary 11 dr OP ... w centrum Kuźni Raciborskiej.
 


Byłe koszary 11 dr OP ... w centrum Kuźni Raciborskiej.
Byłe koszary 11 dr OP ... w centrum Kuźni Raciborskiej.
 


Magazyn rakiet - 11 dr OP m. Kuźnia Raciborska.
Magazyn rakiet na strefie ogniowej byłego 11. dr OP m. Kuźnia Raciborska.
 


Magazyn rakiet - 11 dr OP m. Kuźnia Raciborska.
Magazyn rakiet na strefie ogniowej byłego 11. dr OP m. Kuźnia Raciborska.
 


Boksy kabinowe w schronie SD i SNR 11. dr OP.
Boksy kabinowe w schronie SD i SNR 11. dr OP.
 


Boksy kabinowe w schronie SD i SNR 11. dr OP.
Boksy kabinowe w schronie SD i SNR 11. dr OP.
 


Boks kabinowy w schronie SD i SNR 11. dr OP.
Boks kabinowy w schronie SD i SNR 11. dr OP.
 


Pomieszczenia zmiany dyżurnej w schronie SD i SNR 11. dr OP.
Pomieszczenia zmiany dyżurnej w schronie SD i SNR 11. dr OP.
 


Pomieszczenia zmiany dyżurnej w schronie SD i SNR 11. dr OP.
Pomieszczenia zmiany dyżurnej w schronie SD i SNR 11. dr OP.
 


Stanowisko kabiny antenowej SNR na schronie SD i SNR 11. dr OP.
Stanowisko kabiny antenowej SNR na schronie SD i SNR 11. dr OP.
 


Pozostałość po stanowisku startowym wyrzutni rakiet w 11. dr OP.
Pozostałość po stanowisku startowym wyrzutni rakiet w 11. dr OP.
 

[ Do spisu treści ]