Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
st. chor. sztab. Henryk Krajnik
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2010 r.
 

 

82 dywizjon dowodzenia OP - Gryfice
Klub Żołnierski


( JW 1553 )

Od autora witryny

st. chor. sztab. Henryk KrajnikTym razem, przeciwlotnicy widziani z innej strony. Służba w WRiA to także działalność kulturalno-oświatowa. Dzięki materiałom i fotografiom nadesłanym przez st. chor. sztab. Henryka Krajnika, możemy zapoznać się z historią tej działalności.

 St. chor. sztab. Henryk Krajnik rozpoczyna służbę jako żołnierz służby zasadniczej w 23 kwietnia 1969 roku. W marcu 1972 roku zostaje żołnierzem zawodowym i służy w JW 1110 na stanowisku operatora stacji radiolokacyjnej. W grudniu 1972 roku zostaje szefem baterii startowej. W między czasie odbywa kurs szefów pododdziałów i przenosi się do JW 2269 (rok 1974), dalej pełniąc obowiązki szefa baterii startowej do 1984 roku.

Od lipca 1984 roku, zmienia profil służby i zostaje przeniesiony do JW 3692 (26 BR OP) na stanowisko dowódcy urządzenia propagandowego - kinooperatora wydziału politycznego.

Od lipca 1989 roku pełni obowiązki st. radiooperatora Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Dowództwa JW 4138 (Sztab 2 KOP - Bydgoszcz).

W listopadzie 1990 roku obejmuje stanowisko kierownika Klubu Żołnierskiego 82 dywizjonu dowodzenia OP w Gryficach (JW 1553).

 

Podsumowanie działalności Klubu Żołnierskiego 82 dd OP w GRYFICACH
 za okres listopad 1990r. do grudzień 2001r.

 W dniu 15 listopada 1990r. obowiązki Kierownika Klubu Żołnierskiego objął st. chor. Henryk KRAJNIK. W w/w okresie w klubie zorganizowano i przeprowadzono wiele imprez i zawodów:

 • Zawody o Puchar Przechodni Dowódcy JW 1553;
 • Zimowa Liga Plutonów – 11 razy  ( 2.537 uczestników - średnio 230 zawodników na jedną ZLP );
 • Mistrzostwa Drużynowe w Biegach na Orientację (BnO) - 7 razy  ( 339 zawodników – średnio 48 osób );
 • Drużynowe Mistrzostwa Strzeleckie – 7 razy ( 168 zawodników - średnio 24 uczestników)
 • Garnizonowe BnO – 4 razy ( 69 zawodników – średnio 17 zawodników);
 • Wielobój sportowy – 10 konkurencji ( 132 zawodników).

Budynek Klubu Żołnierskiego 82 dd OP w Gryficach

Fot 1. Budynek byłego Klubu Żołnierskiego 82. dywizjonu dowodzenia OP w Gryficach. Obecnie zajmowany przez hurtownie.

oraz wiele imprez przeprowadzonych w czasie wolnym od zajęć służbowych takich jak: 

 • wycieczki autokarowe i rowerowe;
 • rozgrywki sportowe;
 • spływy kajakowe;
 • rajdy sztormowe;
 • zawody strzeleckie z broni pneumatycznej;
 • zawody w stołową piłkę nożną

oraz wiele innych, doraźnych zawodów, zajęć i imprez – uczestniczyło ponad 2337 osób. W sumie przez 11 lat przez Klub przewinęły się 5582 osoby (bez czytelników biblioteki).

Wycieczka organizowana przez Klub Żołnierski JW 1553

Fot 2. Wycieczka organizowana przez Klub Żołnierski 82 dd OP w Gryficach. Foto: Arch. Henryk Krajnik.

Działalność dla środowiska cywilnego

 • Choinka dla dzieci;
 • Zimowisko;
 • Dni otwartych koszar;
 • Dzień Dziecka;
 • Pikniki na świeżym powietrzu z okazji i bez;
 • Przy Klubie działało Garnizonowe Koło HDK;
 • Ostatnio Klub ‘okupowało’ Koło Puszystych „SUPER LINIA”;
 • Klub brał czynny udział w organizacji i przeprowadzeniu WOŚP w Gryficach. Sztab WOŚP mieścił się w Klubie.

   

  Dzieci na zimowisku organizowanym przez Klub Żołnierski JW 1553.

  Fot 3. Dzieci na zimowisku organizowanym przez Klub Żołnierski 82 dd OP w Gryficach. Foto: Arch. Henryk Krajnik.

Ponadto w Klubie odbywały się:

 • zawody PCK drużyn szkolnych,
 • spartakiady niepełnosprawnych – odpoczynek i stołówka.

Biegi na oriętację organizowana przez Klub Żołnierski JW 1553

Fot 4. Bieg na Orientację organizowany przez Klub Żołnierski 82 dd OP w Gryficach. Foto: Arch. Henryk Krajnik.

 

Zawody PTTK w Szczecinie

Fot 5. Przedstawiciele z koła PTTK Gryfice na zawodach w Szczecinie. Od lewej: Przemysław Jaskuła, Henryk Krajnik, Mirosław Wójciak, Krystyna Kufel i Tymoteusz Ryhanowicz - Przewodniczący PTTK w Szczecinie. Klęczą: Jarosław Jaskuła i Marek Stefański. Foto: Arch. Henryk Krajnik.

Osiągnięcia w działalności kulturalnej:

 • wydawaliśmy przez 2 lata gazetkę klubową „Niezależna Inicjatywa Żołnierska”;
 • działało kółko teatralne a w nim: teatr, monodram, teatr jednego aktora, poezja śpiewana oraz Kabaret „Niezależna Inicjatywa Żołnierska” ("NIŻ"),
 • organizowaliśmy występy słowno – muzyczne z okazji 11 Listopada przy pomniku na placu Zwycięstwa w Gryficach.

Wyróżnienia:

 • 1995r. – Kabaret „NIŻ” – Laureat II Przeglądu Amatorskiej Twórczości Scenicznej Wojska Polskiego „MODLIN’95”
 • 1996r. – monodram – udział w CPATS – GLIWICE’96.
 • 1996r. – 1997r. Kabaret „NIŻ” – udział w CPATS w Przemyślu,
 • 1998r. – Nagroda Dyrektora Departamentu Społeczno – Wychowawczego MON za zajęcie I miejsca w Konkursie Ośrodków Kultury Wojska Polskiego w grupie Klubów batalionowych.

 

Fot 6. Puchary i dyplomy zdobyte przez Klub Żołnierski 82 dd OP w Gryficach. Foto: Henryk Krajnik.

Ponadto otrzymaliśmy wiele wyróżnień na przeglądach „ATA” we WLOP-ie tak w kategorii kabaret jak i poezja śpiewana oraz monodram.

Pracownicy Klubu Żołnierskiego 82 dd OP w Gryficach:

 • Henryk KRAJNIK – od 15.XI.1990r. – 31.XII.2001r. – kierownik, st. instruktor KO
 • Mirosław WÓJCIAK – od 02.XI.1998r. – 31.XII.2001r. – instruktor KO;
 • Krystyna Kufel - od lutego 1991.

Krystyna Kufel obowiązki kierownika biblioteki Sztabu 26 BR OP, mieszczącej się w Klubie Żołnierskim, przyjęła w lutym 1991 roku i po pewnym czasie zaczęła udzielać się w działalności Klubu Żołnierskiego. 

Krystyna Kufel - bibliotekarka Sztabu 26 BR OP w Gryficach.

Fot 7. Krystyna Kufel - Kierownik biblioteki Sztabu 26. BR OP w Gryficach - 1998r. Foto: Henryk Krajnik.

Aktywnie uczestniczyła w działalności grupy teatralnej, kabaretowej, organizowaniu wycieczek i wielu innych imprez organizowanych przez Klub Żołnierski.

 

Krystyna Kufel i płk Czesław Kobierski

Fot 8. Sierpień 1998 - Krystyna Kufel i płk Czesław Kobierski w czasie zwiedzania Gryfic (kontrola biblioteki i KŻ). Foto: Henryk Krajnik.

 

Krystyna Kufel i Grzegorz Kufel.

Fot 9. Kwiecień 1999 - Krystyna Kufel podczas przekazywania obowiązków Grzegorzowi Kufel. Foto: Henryk Krajnik.

 


 [ Do spisu treści ]

 POSŁOWIE

Co zostało z tamtych lat? Wspomnienia, fotografie, pamiątki i miejsca wydarzeń do których często wracamy. Życie nie toleruje pustki. W dniu 8 marca 2009, pan Henryk Krajnik udał się na spacer i co zarejestrował jego cyfrak? Oto miejsce byłego Klubu Garnizonowego. Właściwie został tylko park.

Park przed byłym Klubem Garnizonowym w Gryficach

Fot 10. Park przed byłym Klubem Garnizonowym w Gryficach. Foto: Henryk Krajnik.

W miejscu gdzie stał budynek Klubu Garnizonowego, chluby miasta Gryfice, mamy dziś halę handlową LIDL.

Park i hala handlowa LIDL w miejscu Klubu Garnizonoweo.

Fot 11. Park i hala handlowa LIDL w miejscu Klubu Garnizonoweo. Foto: Henryk Krajnik.

 

Widok hali handlowej LIDL zza Regi.

Fot 12. Widok hali handlowej LIDL zza Regi. Foto: Henryk Krajnik.

Co nowego w byłych obiektach Sztabu 26 BR OP, dywizjonu dowodzenia i batalionu radiotechnicznego? Koszarowiec przy bramie wejściowej, właściwie nie koszarowiec a budynek mieszkalny. Z elewacji zginęła „gapa”. W budynku biura przepustek sklep.

Były koszarowiec, obecnie budynek mieszkalny.

Fot 13. Były koszarowiec, obecnie budynek mieszkalny. Foto: Henryk Krajnik.

 

Były koszarowiec, obecnie budynek mieszkalny.

Fot 14. Były koszarowiec, obecnie budynek mieszkalny. Foto: Henryk Krajnik.

Koszarowiec byłego batalionu radiotechnicznego w połowie wyremontowany, w pozostałej części cicho i spokojnie.

Koszarowiec byłego batalionu radiotechnicznego.

Fot 15. Koszarowiec byłego batalionu radiotechnicznego. Foto: Henryk Krajnik.

 

W byłych koszarach cisza, czekają na nowych gospodarzy.

Fot 16. W byłych koszarach cisza, czekają na nowych gospodarzy. Foto: Henryk Krajnik.

Czas kończyć smutny spacer. Jeszcze spojrzenie na bramę. Dziwne, tylko ona pozostała w nie zmienionym stanie od wielu lat. Czyżby przeoczyli ją złomiarze.

Brama wjazdowa do byłego Sztabu 26 BR OP w Gryficach.

Fot 17. Brama wjazdowa do byłego Sztabu 26 BR OP w Gryficach. Foto: Henryk Krajnik.

 [ Do spisu treści ]