Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
st. chor. sztab. Henryk Krajnik

 

82 dywizjon dowodzenia OP - Gryfice.


( JW 1553 )

 Kronika Klubu - galeria zdjęć z roku 1995.

 04.01.1995r. – W tym właśnie dniu został powołany nowy zespół teatralny i rozpoczęte zostały próby do przeglądu ATA95. Na zdjęciach kolejno:
1. Grzegorz Fedorowicz i Arek Szkudlarek „próbują” się w monodramie.
2. Chłopcy z kabaretu NIŻ. Od prawej: Krzysiek Getke, Marcin Tomkalski, Darek Sodo, Robert Szopa, Darek Dzięcioł.
3. W bluzie dresowej nasz trubadur czyli specjalista od poezji śpiewanej – Robert Grzybowski. Foto: Henryk Krajnik.
 

 

 09.01.1995r. –  Wystawka: Karykatura i satyra z dwutygodnika NIE. Foto: Henryk Krajnik.
 12–13.01.1995r. – Tegoroczne szkolenie kierowników Klubów Żołnierskich na szczeblu Korpusu odbyło się u nas w KŻ. Przydatność komputera w pracy KŻ przedstawił mjr Jerzy Kufel a w pracy biblioteki Pani Małgorzata Rzońca. Foto:  Henryk Krajnik.
 

 

 

 

 21.01.1995r. - Rozpoczęła się piąta edycja Zimowej Ligi Plutonów. Wszystkie rozgrywki odbywają się w czasie wolnym od zajęć t.j. w soboty po południu i w niedziele do południa. Tradycyjnie pierwszą konkurencją były rozgrywki w tenisa stołowego. Rozegrano 156 meczy (każdy z każdym). Najlepszym okazał się szer. Rychlik. Foto: Henryk Krajnik.
   

 

 28–29.01.1995r. V ZLP – Siatkonoga. Startowały zespoły 2-3 osobowe. Najlepsi okazali się: st. szer. Karczewski i szer. Gądzik. Foto: Henryk Krajnik.
 

 

 31.01.1995r. Brygadowy Turniej Brydżowy. Skupienie w czasie licytacji i rozgrywek. Najlepsi pojechali na turniej do Słupska. Foto: Henryk Krajnik.
 
 11.02.1995r. Kolejne rozgrywki w ramach V ZLP. Gry telewizyjne. Foto: Henryk Krajnik.
 
 12.02.1995r. V ZLP. Strzelanie z pistoletu pneumatycznego. Udział wzięło 12 drużyn. Najlepszy wynik osiągnął st. szer. Miroń – 92 pkt. na 100 możliwych. Foto: Henryk Krajnik.
 
 18–19.02.1995r. V ZLP. Badminton – rozegrano prawie 200 meczy systemem każdy z każdym. Zwycięzcą został st. szer. Przybyła z pl. III KR. Foto: Henryk Krajnik.
 
 25.02.1995r. Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej – ATA´95 na szczeblu brygady. Od lewej: – st. szer. Grzegorz Fedorowicz i st. szer. Arek Szkudlarek wystąpili w dwudramie na podstawie książki Jerzego Oficerskiego “Taniec błaznów na okrągłym stole”, – szer. Robert Grzybowski zaprezentował w poezji śpiewanej “Nadzieję” oraz “Sposób na przetrwanie”. Foto: Henryk Krajnik.
 25.02.1995r. Scenki z kabaretu “NIŻ”. Tekst napisał kierownik klubu a chłopcy starali się przekazać to jury w najbardziej zrozumiały dla nich sposób. Od lewej: – szer. Marcin Tomkalski czyta “Ewangelię Sztabową”, – kaprale Robert Szopa i Darek Dzięcioł witają i zabawiają publiczność i nie tylko, – scenka z “DUSZY”. Foto: Henryk Krajnik.
 25.02.1995r. V ZLP – “Z przepisami ruchu drogowego na TY”. Od lewej: – zawodnicy skupieni na rozwiązywaniu testów, – komisja w składzie chor. szt. Stanisław Zubko oraz kierownik klubu Henryk Krajnik pilnuje porządku i dopija kawę. Foto: Henryk Krajnik.
 26.02.1995r. V ZLP – Marsz na azymut. Konkurencja została przeprowadzona na placu apelowym a sędziował st. sierż. Mirosław Wójciak. Najlepiej na kompasie czyli “róży wiatrów” znał się st. szer. Mądralski z pl. IV KŁ. Foto: Henryk Krajnik.
 4–5.03.1995r. V ZLP – Stołowa piłka nożna. Udział wzięło 9 dwuosobowych drużyn. Rozegrano 108 meczy. Sędziował, jak zawsze, kierownik klubu żołnierskiego. Najlepszą parą zostali st. Szer. Gądzik i szer. Łagutoczkin z III pl. KŁ. Foto: Henryk Krajnik.
 11.03.1995r. V ZLP – Tor przeszkód – TACZKI. Impreza odbyła się na placu apelowym. Każdy chciał zasłużyć na miano “mistrza taczki”. Sędziował kierownik Klubu Żołnierskiego a za sekretarza zawodów robiła pani Krystyna Kufel. “Mistrzem taczki” został st. Szer. Przybyła z III pl. KR. Foto: Henryk Krajnik.
 12.03.1995r. Przegląd ATA‘95 w Bydgoszczy. Od lewej: – Robert “Nadzieją” wyśpiewał udział w przeglądzie WLOP, – Arek i Grzesiek mimo dobrego występu nie zmieścili się w “regulaminie”. Monodram – tak, dwudrama – nie. – Kabaret “NIŻ”. Darek czyta gazetkę klubową “NIŻ” a Krzysiek chce się dowiedzieć co tam ciekawego, – Dusza, Portier i ochrona, – Marcin zaprowadza porządek w grupie, – Podziękowanie od D–cy 2 KOP. Foto: Henryk Krajnik.
 18.03.1995r. V ZLP – Bieg na orientację. Zawody odbyły się w Kołomąciu. Starowało 11 drużyn. Sędzią głównym był st. Sierż. Mirosław Wójciak a pomagali mjr. Jerzy Kufel oraz kierownik KŻ. Zwycięzcą został st. szer. Winiarczyk Marek z I pl. KZ. Od lewej: – Na trasie przy punkcie kontrolnym, – Sędzia główny przy pracy. Foto: Henryk Krajnik.
 23–25.03.1995r. Przegląd ATA‘95 – Oleśnica. Od lewej: – W oczekiwaniu na występ, – Robert drżącym głosem podbija serca jury. Otrzymał wyróżnienie i nagrodę rzeczową (aparat telefoniczny), – po udanym występie piwko dobrze zrobiło opiekunce p. Krystynie Kufel i Robertowi. Foto: Henryk Krajnik.
 02.04.1995r. Rowerowy Tor Przeszkód w ramach V ZLP. Startowało 10 1–3 osobowych drużyn. Najlepszy okazał się pluton I kz reprezentowany przez sierż. Nowaka. Konkurencję prowadził Kierownik Klubu a sekretarzowała, jak w większości konkurencji pani Krystyna Kufel. Od lewej: – Jedna z przeszkód na trasie – napełnianie słoika wodą, – tłok przy stoliku sędziowskim. Foto: Henryk Krajnik.
 03.04.1995r. Dwubój Biegowo – Strzelecki. Ostatnia konkurencja V ZLP polegała na przebiegnięciu około 1 km i strzelaniu z trzech postaw. Bieg po każdym strzelaniu. Liczył się czas ogólny i wynik w strzelaniu. Konkurencję wygrał kpr. Walendziak z pl. I KZ. Od lewej: – Strzelanie z leżącej po pierwszym okrążeniu, – Strzelanie z klęczącej po drugim okrążeniu, – Strzelanie ze stojącej i bieg na metę, – Przy stoliku sędziowskim jak zawsze tłok. Foto: Henryk Krajnik.
 05–09.04.1995r. Kabaret “NIŻ” uczestniczył w przeglądzie ATA‘95 na szczeblu WLOP w Witkowie. Spotkało nas tam kilka miłych niespodzianek: Klub Żołnierski otrzymał nagrodę rzeczową – magnetowid – za całokształt pracy a kabaret “NIŻ” otrzymał statuetkę oraz nominację na przegląd centralny do Modlina. Na zdjęciach: Wspomnienia z Modlina, z występu i czasu wolnego oraz odbierania nagrody przez kierownika Klubu Żołnierskiego. Wyróżnienie. Foto: Henryk Krajnik.
 13 i 20.04.1995r. Pożegnania żołnierzy odchodzących do rezerwy po odsłużeniu 18 m-cy i tych po odsłużeniu aż tylko 15 m-cy. na zdjęciach: Podniesienie flagi państwowej i defilada. Foto: Henryk Krajnik.
 22.05.1995r. Na zbiórce całego stanu osobowego szef sztabu mjr K. Kierwiński w imieniu Dowódcy Dywizjonu wręczył Puchar Przechodni dowódcy zwycięskiego plutonu V ZLP chor. szt. Markowi Stefańskiemu. W związku z tym, że pluton ten zdobył puchar 3 razy pod rząd, dostali puchar na własność. Oprócz pucharu pluton otrzymał również nagrodę rzeczową – radioodbiornik. Na zdjęciach: – wręczenie dyplomu, pucharu i nagrody, – O naszej ZLP pisała nawet Polska Zbrojna nr 81/95. Foto: Henryk Krajnik.
 14.05.1995r. Strzelanie z pistoletu pneumatycznego dla młodego rocznika. Najlepsi strzelcy to: szer. Bałuk i szer. Domański. Foto: Henryk Krajnik.
 KARAT‘95. Strzelanie rakietowe na poligonie w Ustce. Foto: Henryk Krajnik.
 02-03.06.1995. Przy okazji odbywającej się w KG ATA – Dziecięcej, odbyło się spotkanie pracowników pionu kultury w swoim gronie. Foto: Henryk Krajnik.
 07-11.06.1995. MODLIN – Centralny Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej WP. Foto: Henryk Krajnik.
 17.06.1995. Przysięga młodego rocznika w Mrzeżynie. Dowodca 78 pułku rakietowego Obrony Powietrznej ppłk Siterek w obecności rodziców wyróżnił przodujących w szkoleniu żołnierzy. Foto: Henryk Krajnik.
 24.06.1995. Uroczyste wręczenie sztandaru 26 BR OP ufundowanego przez społeczeństwo Gryfic. Przewodniczącym Komitetu Fundatorów sztandaru był Roman ŁOBOŻEWICZ. Rodzicami chrzestnymi: pani Janina OLAWA i pan Michał GIBUŁA. Sztandar wręczał w imieniu Prezydenta gen. dyw. pil. Jerzy GOTOWAŁA - Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Sztandar przyjmował Dowódca 26 BR OP płk Zbigniew PAROL. Poświęcenia sztandaru dokonał ksiądz kapitan Bronisław KOZŁOWSKI proboszcz parafii w Gryfinie. Dowódca pocztu por. KOWALSKI, sztandarowy chor. CHRUŚCIEL i asystent sierż. LEWANDOWSKI. Foto: Henryk Krajnik.
 Sierpień 1995. Wystawa foto–reprodukcji, z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego, w Klubie Żołnierskim. Foto: Henryk Krajnik.
     
 Sierpień 1995. Zawody lekkoatletyczne między pododdziałami. Foto: Henryk Krajnik.
 
 15.08.1995. Uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego odbyła się, ze względu na pogodę, w Klubie Żołnierskim. Dowódca dywizjonu dowodzenia kpt. Wiesław Telep wręczył akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe i odznaczenia. Foto: Henryk Krajnik.
   
 27.08.1995. Strzelanie z pistoletu pneumatycznego. I miejsce – szer. Pigłowski, II miejsce – szer. Kasperski i III – szer. Terelak. Foto: Henryk Krajnik.
 
 12.10.1995. Wystawa plakatu z okazji rocznicy bitwy pod Lenino. Foto: Henryk Krajnik.
     
 14.10.1995. II Strzeleckie Mistrzostwa o Puchar Przechodni Dowódcy JW 1553. Strzelanie z “kałacha” prowadził st. chor. Zbigniew Opara, nad “kabekaesem” nadzór sprawował chor. Andrzej Drozd a nad całością czuwał chor. sztab. Henryk Krajnik. Dokumentację prowadziła jak zwykle Pani Krystyna Kufel. Foto: Henryk Krajnik.
 16.10.1995. II Strzeleckie Mistrzostwa o Puchar Przechodni Dowódcy JW 1553. Odczytanie protokółu zawodów oraz wręczenie wyróżnień. I miejsce oraz Puchar Przechodni Dowódcy JW 1553 zdobyła reprezentacja kompanii łączności z wynikiem 565 pkt. St. szer. Artur Tomkiewicz spełnił warunki do uzyskania brązowej WOS. Na zdjęciach od lewej: – kpt. Mirosław Guziel odczytuje rozkaz okolicznościowy, – Dowódca kpt. Wiesław Telep wyróżnia dowódcę kompanii łączności por. K. Kozłowskiego. Foto: Henryk Krajnik.
   
 Listopad 1995. II zawody w Biegach na Orientację o Puchar Przechodni Dowódcy JW 1553. Zawody zostały zorganizowane przez Kierownika KŻ a w prawidłowym przeprowadzeniu i sędziowaniu pomagali: mjr Jerzy Kufel, st. sierż. Mirosław Wójciak oraz Pani Krystyna Kufel. Foto: Henryk Krajnik.
   
 10.11.1995. W przeddzień Święta Niepodległości na sali w KŻ odbyło się spotkanie stanu osobowego JW 1553. Foto: Henryk Krajnik.
 
 11.11.1995. W Dniu Święta Niepodległości kadra i żołnierze jednostki uczestniczyli w uroczystościach miejskich. Foto: Henryk Krajnik.
 24.12.1995. Wigilia 1995. Na świątecznym stole nie zabrakło tradycyjnych potraw. Przy stole siedzieli dowódcy i szefowie pododdziałów oraz żołnierze służby zasadniczej. Dowództwo dywizjonu dowodzenia reprezentował Szef Sztabu mjr Krzysztof Kierwiński a nad dobrem dusz czuwał ksiądz z pobliskiego kościoła. Dzieląc się opłatkiem żołnierze, życzyli sobie tego samego, niech następna Wigilia będzie w rodzinnym domu. Foto: Henryk Krajnik.
   


 [ Do spisu treści ]