Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk w st. spocz. mgr inż. Zbigniew Przęzak
ppłk w st. spocz. Henryk Krzemiński
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2016 r.
 

 

82 dywizjon dowodzenia OP - Gryfice


( JW 1553 )

Od autora witryny

Odznaka pamiątkowa 26 BR OP Artykuł o 82. dywizjonie dowodzenia 26. BR OP powstał na podstawie notatek udostępnionych przez ppłk. w st. spocz. Henryka Krzemińskiego.

Ppłk w st. spocz. Henryk Krzemiński jest absolwentem WSOWŁ w Zegrzu z 1973 roku. Do 26. BR OP dostał przydział po promocji i do lutego 1978 r. służył w dywizjonie dowodzenia jako dowódca plutonu rdst średniej mocy (1973-76), dowódca kompanii (197-79), inżynier (1980-82), dowódca obsługi (1982-87)potem w sztabie brygady jako oficer sztabu (1987-88).

 
 

1. Historia 82. dd OP.

 

Historia 82. dywizjonu dowodzenia OP nierozerwalnie związana jest z sformowaniem w 06.01.1968 r. 26. Brygady Artylerii OPK.

Zarządzeniem Nr 0142/Org. z dnia 13.10.1967 roku, Szef Sztabu Generalnego WP nakazał w terminie do dnia 01.09.1968 roku, sformowanie - na bazie 129 Samodzielnego Pułku Artylerii OPK - 26 Brygady Artylerii OPK. Etat dowództwa 394 żołnierzy i 28 pracowników cywilnych. Miejsce postoju Gryfice (czasowo Szczecin). W chwili powstania 26. Brygada Artylerii OPK składała się z dowództwa brygady wraz z dywizjonem dowodzenia oraz czterech dywizjonów ogniowych (36, 37, 38, 39 do).


Szkic ugrupowania bojowego 26 BR OP.
Ugrupowanie bojowe brygady z 1985 roku.

Głównym zadaniem dywizjonu dowodzenia było zapewnienie ciągłości funkcjonowania stanowiska dowodzenia brygady oraz łączności z dywizjonami wchodzącymi w jej skład.

Pierwszym dowódcą dywizjonu został ppłk Jan Zdun (1968 - 1972).

Początkowym miejscem stacjonowania sztabu brygady i dywizjonu dowodzenia był Szczecin. Brygada przejęła tradycje rozformowanego 129 spaplot oraz ufundowany przez Hutę Szczecin sztandar. W okresie czerwiec - październik 1970 roku dowództwo brygady wraz z dywizjonem dowodzenia przeniosło się do Gryfic.


Były koszarowiec, obecnie budynek mieszkalny.
Brama wjazdowa, biuro przepustek (obecnie sklep) i koszarowiec (obecnie budynek mieszkalny) w rejonie dyslokacji byłej 26. BR OP i dd. Foto: Henryk Krajnik.
 

Nowym miejscem dyslokacji brygady i dd były poniemieckie koszary (obecnie róg ulic Piłsudskiego i Nowy Świat), w latach 1960/70 zaadoptowane na potrzeby WOPK. Wcześniej głównym użytkownikiem był batalion saperów. Nowe to budynek koszarowy, magazyn mundurowy. Rozbudowano halę sportową i izbę chorych. Nowy budynek sztabowy, wybudowany na fundamentach częściowo zniszczonego w czasie działań powojennych koszarowca. Większą część budynku sztabowego zajmował sztab brygady, mniejszą 28. batalion radiotechniczny. Parter to przede wszystkim węzeł łączności, urząd pocztowy i od szczytu siedziba Kontrwywiadu WSW.


Sztab 26 BR w Gryficach
Budynek w którym mieścił się sztab brygady, brt, węzeł łączności i urząd pocztowy – 13.04.2007 r.

W budynku koszarowym zakwaterowane były pododdziały dywizjonu dowodzenia, baterii remontowej i miejscowa kompania 28. brt. W klubie żołnierskim batalion remontu czołgów (8. Drezdeńskiej Dywizji Zmechanizowanej) i batalion inżynieryjno-budowlany.

W pałacyku kompania zakłóceń r/el. Potem brt, już w składzie czterech pododdziałów i kzr/el zostały przeniesione do nowego budynku. Pałacyk stał się siedzibą sztabu dd.


Sztab 82 dd 26. BR OP w Gryficach
Pałacyk - miejsce sztabu 82. dd OP w Gryficach. Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Za koszarami, przy drodze do Trzebiatowa był park samochodowy z dużą halą remontu czołgów. Za nim był ogródek sportowy - tor przeszkód.

Z kolei przy drodze wyjazdowej w kierunku Cerkwicy (ul. Niechorska) w głębi lasu znajdowały się magazyny uzbrojenia, obok strzelnica, za nią ogródek szkolenia chemicznego. Potem było pole uprawne (bodajże 32 ha) i tzw. RCN. W latach 1971/72 plutonu saperów wykonał tu ukrycia (7 szt.) dla radiostacji na podwoziu samochodowym. Potem żołnierze plutonu radiostacji wybudowali pomieszczenie socjalne i stanowisko agregatu (głównie st. szer. Romanowski i st. szer. Bucki), a WRZKB linię zasilania z prawdziwego zdarzenia. W latach 80 pluton saperów por. Dzierkowskiego wybudował tam pomieszczenia techniczne i socjalne. Całość ogrodzono.

Trzecim wybudowanym w tym okresie dla wojska obiektem (oprócz bloków mieszkalnych) był Garnizonowy Klub Oficerski, niestety rozebrany i zastąpiony przez LiDl.

Jesienią 1976 kompania łączności, jako pierwszy pododdział w brygadzie, została uzbrojona w kbkAK.

W przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Strzała-2M dd został wyposażony podobnie jak inne dywizjony tego rodzaju, ale pododdział ten szkolił się w 66 dr OPK.

Pod koniec 1974 roku zostało uruchomione 28 PłSD m. Pruszcz (połączone stanowisko dowodzenia). W 1981 pluton saperów zakończył rozbudowę 28 PłSD w celu przyjęcia systemu WEKTOR-2MW i RSWP K-66 (Karolina).

W dniu 24.02.1982 r. uruchomiono zautomatyzowany system dowodzenia brygadą WEKTOR-2WM (ASD). W 1986 r. system dowodzenia został zmodernizowany - głównie przez dostosowanie dwóch kanałów do dowodzenia zestawem S-200WE Wega. W 1987 r. do ASD podłączone zostało SD 78. pr OP, nie przez ekipę rozwijającą zasadniczy sprzęt, ale przez mjr. Marka Ostojskiego i kpt. Henryka Krzemińskiego. Wcześniej jako pierwsi podłączyli ASD brygady do ASD 2. KOP.

Brygada posiadała także zapasowe stanowisko dowodzenia w m. Brojce i RSD (ruchome SD na samochodach Star 660).

Z dniem 5.11.1988 r. przekształcono dywizjon dowodzenia brygady w samodzielną jednostkę (82 dd OP, JW 1553).

Struktura organizacyjna 82. dywizjonu dowodzenia OP z roku 1988:

  • dowództwo i sztab dywizjonu;
  • grupa obsługi SD;
  • kompania zabezpieczenia;
  • kompania remontowa;
  • kompania łączności;
  • bateria przeciwlotnicza.

Styczeń 2001 - rozpoczyna się proces rozformowania sztabu 26. BR OP i 82. dywizjonu dowodzenia OP, zakończony 31 grudnia 2001 r.

 [ Do spisu treści ]

 
 

2. Kadra dywizjonu - październik 1973.

 

Dowództwo.
Dowódca ppłk Alfred Wysłych
Zastępca dowódcy ds. politycznych kpt. Kąsek
Kierownik klubu kpt. Stępień
D-ca wozu propagandowego st. kinooperator plut. Marczak
Szef sztabu kpt. Tadeusz Bigos
Płatnik kpt. Leszek Erhardt
Lekarz por. Jan Urbański
St. sanitariusz plut. Długosz
Magazynier uzbr. sierż. Roman Łobożewicz
Stanowisko dowodzenia.
Operacyjny SD mjr Stanisław Zygoń
Operacyjny SD kpt. Jerzy Kaczyński
Operacyjny SD kpt. Niedźwiecki
Operacyjny SD mjr Ilczuk
Kwatermistrzostwo.
Kwatermistrz por. Janusz Łach
Szef służby żywnościowej chor. Jan Wołoszyn
Chorąży żywnościowy chor. Karol Mrotek
St. magazynier żywnościowy st. sierż. Jan Romański
Szef służby mundurowej st. sierż. Mieczysłwa Piórkowski
Szef służby MPS sierż. Jan Stecyk
Kierownik stołówki st. sierż Piotr Kargul
Kompania łączności.
Dowódca por. Witold Słoniński
D-ca plutonu rds średniej mocy ppor. Jerzy Kryszałowicz
D-ca plutonu rds średniej mocy ppor. Henryk Krzemiński
D-ca plutonu telef-telegr. chor. Zygmunt Krasowski
D-ca plutonu odb. radiowych mł. chor. Andrzej Swaciński
D-ca rdst. KF plut. Stanisław Buksza
D-ca rdst. KF plut. Władysław Muzyka
D-ca rdst. KF plut. Mirosław Walencki
Pluton obsługi SD por. Kazimierz Maliszewski
Kompania zabezpieczenia.
Dowódca (nieetatowy) kpt. Sawicki
Szef dywizjonu plut. Jackowski
Pluton saperów.
Dowódca por. Jerzy Leski
D-ca drużyny st. operator sierż. Jan Misiejuk
D-ca drużyny st. operator plut. Szczepan Silecki
Pluton chemiczny.
Dowódca ppor. Wacław Weraksa
D-ca drużyny st. operator sierż. Rutka
St. magazynier sierż. Marian Krężel
Pluton transportowo-gospodarczy.
Dowódca mł. chor. Ryszard Karaczyn
D-ca drużyny st. mechanik sierż. Marek Stefański
D-ca drużyny st. kierowca sierż. Marian Sieradzan
D-ca drużyny st. kierowca plut. Michalik
Bateria osłonowa.
Dowódca ppor. Wojciech Jakubowiak
D-ca działa st. mechanik sierż. Nowak
Bateria remontowa (Sł Tech. 26 BR).
Dowódca por. Adam Pawluk
Szef baterii plut. Marian Kos
D-ca drużyny st. mechanik sierż. Jan Kosek
D-ca drużyny st. mechanik plut. Zenon Szpakowski
D-ca drużyny st. mechanik plut. Władysław Siemiaszko

 [ Do spisu treści ]

 
 

3. Dowódcy dywizjonu dowodzenia.

 

Dowódcy dywizjonu dowodzenia.
ppłk Jan Zdun 1968 - 1972
ppłk Alfred Wysłych 08.1973 - 10.1975
mjr Tadeusz Niedźwiedzki 10.1975 - 02.1977
ppłk Józef Chyla 02.1977 - 27.02.1980
ppłk Michał Janda 27.02.1980 - 06.1985
kpt. Henryk Krzemiński (cz.p.o.) 06.1985 - 10.1985
ppłk Czesław Świdziński 10.1985 - 1988
Dowódcy 82. dywizjonu dowodzenia OP.
ppłk Adam Hoderny 1988 - 1990
ppłk Edward Kornicki 1990 - 1990
mjr Krzysztof Kierwiński 1991 - 1992
mjr Wiesław Telep 1992 - 1996
ppłk Andrzej Truszyński 1996 - 2000
mjr Jan Gaca 2000 - 2001

 [ Do spisu treści ]

 
 

4. Dokumenty i fotografie.

 


-
Gryfice 12.10.1975 Dzień Wojska Polskiego. Poczet sztandarowy i kompania honorowa. Od lewej: ppor. Henryk Krzemiński, kpt. Janusz Łach, st. sierż. Mieczysław Piątek, sierż. Eugeniusz Suteniec, st. szer. Kazimierz Nosek. Sztandar 129 paplot, ufundowany przez Hutę Szczecin. W tle nowy budynek koszarowy. Fot. Archiwum Henryk Krzemiński, autor mjr Józef Chyla.
 


=
Gryfice 12.10.1975 Dzień Wojska Polskiego. Kompania honorowa wprowadza sztandar na plac apelowy. W tle po lewej nieistniejący już elewator zbożowy, po prawej pałacyk. Fot. Archiwum Henryk Krzemiński.
 


-
Gryfice 11.10.1978 Dzień Wojska Polskiego. Płk Michał Konkowski dekoruje odznaczeniami. Od lewej: por. Krzysztof Fojut, por. Henryk Krzemiński, st. sierż. Szczepan Silecki, sierż. Krzysztof Wisławski. Fot. Archiwum Henryk Krzemiński.
 


=
Gryfice 18.10.1978 Dzień Łącznościowca. Na pierwszym planie: mł. chor. Zenon Wawrzyniecki, ppor. Wiesław Susmak, sierż. szt. Piotr Kargul, por. Henryk Krzemiński, z tyłu p. Elżbieta Zuchora. Fot. Archiwum Henryk Krzemiński.
 


=
Gryfice czerwiec 1979, Dzień Przodownika. Kadra dywizjonu dowodzenia. Od lewej: plut. Lucjan Jarosz, sierż. sztab. Mieczysław Piórkowski, ppor. Tomasz Janiszewski, ppor. Wiesław Susmak, por. Piotr Ulatowski, mł. chor. Roman Podmokły, st. sierż. Czesław Janowski, mł. chor. Zarzycki, mł. chor. Zenon Wawrzyniecki, sierż. sztab. Jan Romański, sierż. Mirosław Walencki, st. sierż. Eugeniusz Suteniec, st. sierż. Wacław Dąbrowski. Fot. Archiwum Henryk Krzemiński.
 


=
Gryfice 5.10.1986, spotkanie dowództwa dd z żołnierzami zwalnianymi do rezerwy. Stoją od lewej (tylko kadra): kpt. Janusz Nowak, por. Krzysztof Kierwiński, mjr Czesław Świdziński, kpt. Henryk Krzemiński. Fot. Archiwum Henryk Krzemiński.
 

 [ Do spisu treści ]


[ Zobacz również: 82 dywizjon dowodzenia OP - Klub Żołnierski m. Gryfice. ]
 

[ Zobacz również: 26 Brygada Rakietowa OP m. Gryfice. ]