Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 03 kwiecień 2013 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 03.04.2013 r.
 
 
 

84. dywizjon dowodzenia Obrony Powietrznej
m. Gdynia


( Jednostka Wojskowa 1561 ) 
 

 


1. Historia 84. dywizjonu dowodzenia Obrony Powietrznej.
 

Odznaka WRiA Herb Gdynia Zarządzeniem Nr 0015/Org. dowódcy WOPK z 16 stycznia 1963 roku, na bazie dotychczasowego 60. Samodzielnego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, powstaje 60. Brygada Artylerii Obrony Powietrznej Kraju m. Gdynia ( Od 1 września 1967 roku 4. Brygada Artylerii OPK im. Obrońców Wybrzeża, od 1992 roku 4. Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej i od 1994 na 4. Gdyńska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej).

W etacie sztabu 60. BA OPK znajdował się także dywizjon dowodzenia w składzie:

 • grupa obsługi SD;
 • kompania łączności;
 • kompania saperów;
 • pluton chemiczny;
 • pluton wartowniczy;
 • drużyna gospodarcza.

W czasie działań bojowych, dowódca brygady dowodził dywizjonami w systemie “foniczno-ręcznym” z połączonego stanowiska dowodzenia (21 PłSD) m. Poczernino-Władysławowo obsługiwanego, między innymi, przez dywizjon dowodzenia.

płk Andrzej Kubiak

Poważna zmiana w systemie dowodzenia dywizjonami rakietowymi nastąpiła 11.11.1979 roku, kiedy to na 21. PłSD zaczął funkcjonować zautomatyzowany systemu dowodzenia Wektor-2WE.

W 1980 roku na uzbrojenie dywizjonu wprowadzono przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe (PPZR) Strzała-2M (SA-7B Grail) i tym samym w strukturze dywizjonu pojawił sie pluton OPL.

Dywizjon dowodzenia, zaczął funkcjonować jako samodzielny oddział gospodarczy od 1 listopada 1988 r. Od tej daty nosił nazwę 84. dywizjon dowodzenia OP (Jednostka Wojskowa 1561). Jego pierwszym dowódcą został ppłk Andrzej Kubiak (zdjęcie obok).
 


Ugrupowanie bojowe 4. GBR OP - rok 1988.
Ugrupowanie bojowe 4. GBR OP - rok 1988. Dywizjon dowodzenia, jako oddział gospodarczy, zabezpieczał działalność sztabu 4. GBR OP i dywizjonów rakietowych brygady.
 

Struktura organizacyjna dywizjonu dowodzenia z roku 1988:

 • dowództwo i sztab dywizjonu;
 • grupa obsługi SD;
 • kompania zabezpieczenia;
 • kompania remontowa;
 • kompania łączności;
 • bateria przeciwlotnicza.

Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, z dniem 28 grudnia 2001 r. 84. dd OP został rozformowany (razem z 4. GBR OP).

Dowódcy dywizjonu:
– ppłk Andrzej Kubiakod 1988 do 1990;
– ppłk Eugeniusz Sidorod 1990 do 1998;
– mjr Zbigniew Krzywoszod 1998 do 2001;

[ Do spisu treści ]

2. Dokumenty i fotografie.

Obiekty i rejony byłego 84. dywizjonu dowodzenia OP.


Sprzęt WRT

Sprzęt WRT w rejonie byłego 21. PłSD Władysławowo-Poczernino - rok 2011. Foto: (C) Ryszad Marek Sienkiewicz
 

[ Do spisu treści ]