Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 12 marca 2012 r.
Data ostatniej aktualizacji: 05.10.2020 r.
 
 
 

33. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
m. Gdynia.


(Zarys historii dywizjonu - JW 3936)

 

 

1. Sformowanie 33. dr OP.

Oznaka pamiątkowa 33. dr OP Herb gminy Waliszew. 33. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej w Gdyni-Grabówku sformowany został, z dniem 31 grudnia 2011 r. Podstawa: Decyzja MON Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28.01.2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych.

Na pierwszego dowódcę dywizjonu dowódca Sił Powietrznych wyznaczył ppłk. Marka Kuchnowskiego. Dywizjon sformowano głównie w oparciu o stan osobowy i sprzęt rozformowanych 21., 25. i 65. dywizjonu rakietowego.

W skład dywizjonu wchodzą trzy zespoły ogniowe wyposażone w przeciwlotnicze zestawy rakietowe S-125 Newa-SC. Miejsce stacjonowania dywizjonu m. Gdynia-Grabówek i obiekty techniczne w m. Rzucewo i m. Bieszkowice.

2. Kalendarium dywizjonu.


Miejsce 33. dr OP w ugrupowaniu 3. WBR OP.
Miejsce 33. dr OP w ugrupowaniu 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP.
 

Zgodnie z Decyzją Nr 37/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanego 21. dywizjonu rakietowego OP, 33. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej:

 • przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
  • 60. Samodzielnego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1951-1963);
  • 60. Brygady Artylerii Obrony Powietrznej Kraju (1963-1967);
  • 4. Brygady Artylerii Obrony Powietrznej Kraju im. Obrońców Wybrzeża (1967-1991);
  • 4. Gdyńskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej (1994-2001);
  • 21. dywizjonu rakietowego OP (2002-2011);
  • 25. dywizjonu rakietowego OP (2002-2011);
  • 65. dywizjonu rakietowego OP (2002-2011).
 • przejmuje sztandar rozformowanego 21. dywizjonu rakietowego OP;

Jednocześnie, Minister Obrony Narodowej ustanowił doroczne święto 33. dr OP na dzień 17 maja.

Oznaka rozpoznawcza 33. dr OP 

Decyzją Nr 359/MON z dnia 15 listopada 2012 r. Minister Obrony Narodowej wprowadził odznakę pamiątkową oraz oznakę rozpoznawczą 33. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej (Dz.Urz.MON 2012 poz. 438)

 
 

W dniu 15 lutego 2013 r. p.o. szefa Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Radiotechnicznych Sił Powietrznych płk Piotr Jurek wręczył proporzec honorowy “Przodujacy Pododdział Sił Powietrznych” 1. zespołowi ogniowemu 33. dr OP m. Gdynia. Dowódcą wyróżnionego zespołu ogniowego jest mjr Marek Oliwkowski.


Przodujacy Pododdział Sił Powietrznych.
Wzór proporca honorowego “Przodujacy Pododdział Sił Powietrznych”.
 


W dniu 30.05.2014 r. dwa zespoły ogniowe 33. dr OP, przeprowadziły strzelania do 6 celów powietrznych MJ7 “Szogun”, wykonano 6 startów rakiet 5W27D i 5W27U. [ Zobacz więcej ]


W dniu 23.09.2014 r. odbyła się, w obecności dowódcy 3. WBR OP gen. bryg. Stefana Mordacza, ceremonia przekazania obowiązków dowódcy dywizjonu.

Obowiązki dowódcy 33. dr OP, z dniem 23.09.2014 r., pełni mjr Mariusz Czeczko (z dniem 01.10.2014 r. podpułkownik).


Przekazanie dowodzenia.
Pożegnanie ze sztandarem ppłk. Marka Kuchnowskiego i przyjęcie sztandaru przez mjr. Mariusza Czeczko, nowego dowódcy 33. dr OP. Foto: Włodzimierz Steinka.
 

Więcej zdjęć można zobaczyć w Galerii Foto WRiA.PL w albumie p.t. Przekazanie dowodzenia 33. dr OP m. Gdynia (18 zdjęć z dnia 23.09.2014 r.). Zdjęcia wykonali: Włodzimierz Steinka i Tomasz Gruba.


W dniu 13.02.2015 o 12:30, odbyło się pożegnanie mjr. Marka Oliwkowskiego z 33. dr OP.


Pożegnanie z dywizjinem.
Pożegnanie z dywizjinem. Od lewej: ppłk Mariusz Czeczko i mjr Marek Oliwkowski. Foto: Włodzimierz Steinka.
 

Zgodnie z rozkazem personalnym podpisanym przez gen. broni pil. Lecha Majewskiego (Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych ), z dniem 01.03 .2015 r., mjr Marek Oliwkowski obejmuje stanowisko dowódcy 32. dr OP w Olszewnicy Starej i mianowany zostaje do stopnia podpułkownika.

Mjr Marek Oliwkowski jest absolwentem: WSO WOP w Koszalinie - 1996 r. (inżynier elektronik), Akademii Technicznej w Bydgoszczy - 2004 r. (mgr inż. spec. systemy telekomunikacyjne) i Akademii Marynarki Wojennej - 2008 r. (studia podyplomowe, spec. zarządzanie kryzysowe). Służył w 65. dr OP m. Władysławowo na stanowisku dowódcy plutonu startowego, dowódcy baterii startowej i szefa pionu szkolenia. W 33 dr. OP służył na stanowisku dowódcy zespołu ogniowego nr 1. Dowodzony przez mjr. Marka Oliwkowskiego zespół ogniowy nr 1 zdobył w 2013 roku proporzec “Przodujący Pododdział Sił Powietrznych”.


W dniu 05 stycznia 2017 r., podczas uroczystego apelu 33. dr OP, odczytano rozkaz Dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych gen. broni M. Różańskiego, mianującego z dniem 09.01.2017 r., na stanowisko dowódcy 33. dr OP mjr. Krzysztofa Ramsa i na stanowisko szefa sztabu 3. BR OP, dotychczasowego dowódcę dywizjonu, ppłk. Mariusza Czeczko. W ceremonii przekazania dowodzenia uczestniczył dowódca 3. BR OP płk Andrzej Dąbrowski.


Przekazanie dowodzenia.
Podczas uroczystego apelu 33. dr OP, od lewej: mjr Krzysztof Rams, płk Andrzej Dąbrowski i ppłk Mariusz Czeczko.
 

Mjr Krzysztof Rams jest absolwentem WOSR z 1997 r. W 2001 roku ukończył WKS Oficerów Wojsk Radiotechnicznych i w 2004 studia w ATR (specjalność elektronika i telekomunikacja) i uzyskał tytuł mgr inż. W 2008 roku ukończył studia podyplomowe (zarządzanie kryzysowe) w AMW.


Przekazanie dowodzenia.
W Sali Tradycji 33. dr OP od lewej: Mjr Krzysztof Rams i ppłk Mariusz Czeczko.
 

Po ukończeniu studiów w WOSR służył do 2011 roku w 65. dr OP na stanowiskach: ON, dowódca obsługi, dowódca baterii, szef sztabu i zastępca dowódcy dywizjonu - szef sztabu. Od 2011 do 2017 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy dywizjonu - szefa sztabu w 33. dr OP.

Oficjalnie od 06.03.2017 r., mjr Krzysztof Rams został mianowany do stopnia podpułkownika.


Przodujący dywizjon 3. BR OP w 2017 roku. W dniu 09.02.2018 roku, podczas rocznej odprawy rozliczeniowo-zadaniowej dowódca brygady dokonał podsumowania współzawodnictwa o miano “Przodującego dywizjonu 3. BR OP” w 2017 roku.


Dyplom za 2017 rok.
Dyplom uznania dla “Przodującego dywizjonu 3. BR OP” w 2017 roku.
 

Miano “Przodującego dywizjonu 3. BR OP” w 2017 roku i puchar przechodni dowódcy brygady zdobył 33. dr OP dowodzony przez ppłk. Krzysztofa RAMSA.


21.08.2020 r., w obecności dowódcy 3. WBR OP gen. bryg. Kazimierza Dyńskiego, nastąpiła zmiana dowodzenia w 33. dr OP.


Przekazanie dowodzenia.
Ppłk Krzysztof Rams, gen. bryg. Kazimierz Dyński i mjr Arkadiusz Grzegorowski.
 

Od odchodzącego ppłk. Krzysztofa Ramsa na stanowisko Szefa Szkolenia 3. WBR OP, obowiązki dowódcy dywizjonu przejął mjr Arkadiusz Grzegorowski, dotychczasowy zastępca-szef sztabu dywizjonu.


Przekazanie dowodzenia.
Przekazanie Sztandaru.
 


Z dniem 05.10.2020 r., w obecności dowódcy 3. WBR OP gen. bryg. Kazimierza Dyńskiego, nastąpiła zmiana dowodzenia w 33. dr OP. Obowiązki dowódcy 33. dr OP przejął ppłk Paweł Barchan.

Ppłk Arkadiusz Grzegorowski przejął obowiązki dowódcy 37. dr OP.


Przekazanie dowodzenia.
Ppłk Paweł Barchan, ppłk Arkadiusz Grzegorowski i gen. bryg. Kazimierz Dyński.
 


Przekazanie dowodzenia.
Przekazanie Sztandaru.
 [ Na początek strony ]

3. Dokumenty i fotografie.

 

Święto dywizjonu obchodzono tym razem 30.05.2018r.

Święto 33. dr OP.

Dekoracja Sztandaru 33. dr OP Medalem 25-lecia Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, dekorował Vice Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Pan Tomasz Kuplicki.

Autor zdjęć: Włodzimierz Steinka [ Zobacz album zdjęć. ]


Święto 33. dr OP.

23 czerwca 2017 roku, po Mszy Świętej w Kościele Garnizonowym w Sopocie, na placu apelowym 33. dr OP o godzinie 11:00 rozpoczęły się uroczyste obchody Święta Dywizjonu (6-te).

Po złożeniu meldunku przez dowódcę 33. dr OP ppłk. Krzysztofa Ramsa dowódcy 3. WBR OP płk. dypl. Andrzejowi Dąbrowskiemu i przeglądzie pododdziałów, rozpoczęła się oficjalna część obchodów Święta Dywizjonu, które zakończyła defilada pododdziałów oraz pokaz orkiestry wojskowej. Wykonano także pamiątkowe zdjęcia grupowe.

Autor zdjęć: Włodzimierz Steinka [ Zobacz więcej ]93. rocznica zaślubin Polski z morzem.
10 lutego 2013 r., delegacja dywizjonu (na zdjęciu od lewej: mjr Krzysztof Rams, ppłk Marek Kuchnowski i st.chor. Tomasz Rozpędowski) wzięła udział w Pucku w obchodach 93. rocznicy zaślubin Polski z morzem.
 


Zgodnie z Decyzją Nr 37/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r., dzień 17 maja to święto 33. dr OP. Z tej okazji w dywizjonie, 17.05.2013, odbył się uroczysty apel z udziałem zastępcy dowódcy 3. WBR OP, płk. dypl. Mirosława Bodnara.


Święto dywizjonu
Meldunek, przegląd wojsk i flaga na maszt. Świeto 33. dr OP rozpoczęte. Foto: Włodzimiez Steinka.
 


Święto dywizjonu
Przemawia dowódca 33. dr OP ppłk M. Kuchnowski, obok zastępca dowódcy 3. WBR OP płk Mirosław Bodnar i ppłk rez. Jan Dziadoń - ostatni dowódca 21. dr OP (po cywilnemu).
 


Święto dywizjonu
Na zdjęciu od lewej, zaproszeni goście: Andrzej Ziemian - Stocznia Nauta, Elżbieta Kuchnowska - żona dowódcy 33. dr OP, płk Leszek Kuchnowski - były dowódca 65. dr OP, ppłk rez. Jan Dziadoń ostatni dowódca 21. dr OP i Ludwik Sliwiński - członek Stowarzyszenia sympatyków 21. dr OP. Na zdjęciu z prawej: Dowódca 33. dr OP odbiera nagrodę dowódcy 3. WBR OP wręczaną przez zastępcę dowódcy 3. WBR OP płk. Mirosława Bodnara. Foto: Włodzimiez Steinka.
 


Czerwiec 2012 roku, na poligonie w Ustce odbyły się strzelania doświadczalne po kolejnych modernizacjach PZR Newa-SC. Strzelały obsługi, między innymi, z 37 dr OP m. Sochaczew i 32 dr OP m. Olszewnica. Rakiety przygotowywała Grupa Przygotowania Rakiet dowodzona przez Maćka Wereszczyńskiego, dowódcy baterii technicznej z 33 dr OP m. Gdynia. Oto kilka zdjęć, autorstwa Maćka Wereszczyńskiego, wykonanych w wyjątkowej scenerii o zachodzie słońca na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce.


Start rakiety PZR Newa-SC.
Centralny Poligon SP w Ustce, start rakiety PZR Newa-SC.
 


Start rakiety PZR Newa-SC.
Centralny Poligon SP w Ustce, start rakiety PZR Newa-SC.
 


Start rakiety PZR Newa-SC.
Centralny Poligon SP w Ustce, start rakiety PZR Newa-SC.
 


Start rakiety PZR Newa-SC.
Centralny Poligon SP w Ustce, start rakiety PZR Newa-SC.
 [ Na początek strony ]