Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Piotr Kowaluk
Warszawa, 28 czerwca 2012 r.


Centrum Wyszkolenia Kawalerii

Czy zostały tylko ślady podków?


 
  płk rez. mgr inż. Piotr Kowaluk:  
Płk rez. Piotr Kowaluk.

Płk rez. Piotr Kowaluk jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Elektroniki (wrzesień 1978 - wrzesień 1983r.). Pierwsze stanowisko służbowe po ukończeniu WAT - dowódca plutonu w kompanii rozpoznania radiowego w 8 pułku zakłóceń radiowych w Grudziądzu. Po 9. miesiącach zostaje wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy batalionu ds. technicznych.
           Od 1988 roku służył w ówczesnym Szefostwie Badań i Rozwoju Techniki Wojskowej. Po kolejnych reorganizacjach dalszą służbę pełnił w Departamencie Rozwoju i Wdrożeń oraz w Departamencie Polityki Zbrojeniowej MON.
           Zaczynał od stanowiska specjalisty i kolejno awansował na stanowisko starszego specjalisty i zastępcy szefa oddziału. Służbę wojskową zakończył jako szef Oddziału Systemów Dowodzenia, Łączności i Rozpoznania DPZ MON. W rezerwie od dnia 01 kwietnia 2011 roku.
 

 

 

Jak powstało Centrum Wyszkolenia Kawalerii, struktura organizacyjna

Pomnik - Ułan i panna - Grudziądz. Foto: Piotr Kowaluk. Na podstawie rozkazu Ministra Spraw Wojskowych z dniem 15 sierpnia 1920 roku z połączenia działających dotychczas szkół kawaleryjskich (Szkoły Oficerów Jazdy ze Starej Wsi, Przemyśla i Grudziądza oraz Centralnego Obozu dla Podoficerów Jazdy w Przemyślu) powstała w Grudziądzu Centralna Szkoła Jazdy. Jej pierwszym komendantem został płk Stefan de Castenedolo Kasprzycki.

Szkoła kilkukrotnie podlegała reorganizacjom i zmianie nazwy:

 • od 10 kwietnia 1923 r. - Centralna Szkoła Kawalerii (CSK) (w związku z ogólną zmianą nazwy Jazda na Kawaleria);
 • od 11 listopada 1925 r. - Obóz Szkolny Kawalerii;
 • od 1 czerwca 1928 r. - Centrum Wyszkolenia Kawalerii.

Centrum Wyszkolenia Kawalerii zajmowało dwa kompleksy koszarowe - koszary imienia księcia Józefa Poniatowskiego przy ówczesnej ulicy Radzyńskiej oraz koszary imienia króla Bolesława Śmiałego przy ulicy Chełmińskiej. Według stanu na dzień 1 kwietnia 1939 roku struktura Centrum Wyszkolenia Kawalerii była następująca:

 • Komenda;
 • Kwatermistrzostwo;
 • Szkoła Podchorążych Rezerwy Kawalerii (SPRK) (utworzona w 1926 roku w celu kształcenia ochotników posiadających maturę lub ukończone studia wyższe na potrzeby rezerw Sił Zbrojnych);
 • Szkoła Podchorążych Kawalerii (SPK) (utworzona w 1928 roku w celu kształcenia kadry oficerskiej dla jednostek kawalerii);
 • Szkoła Jazdy Konnej (utworzona w 1931 roku w celu kształcenia kadr instruktorskich);
 • Szkoła Doskonalenia Oficerów i Podoficerów;
 • Grupa Sportu Konnego;
 • Szwadron gospodarczy.

Ponadto w CWK organizowano następujące kursy:

 • Oficerów Sztabowych;
 • Dowódców Szwadronów;
 • Podoficerów Ujeżdżaczy Koni;
 • Instruktorów Jazdy Konnej;
 • Podoficerów Zawodowych Kawalerii;
 • Doskonalenia Oficerów i Podoficerów;
 • Oficerski Lekarzy Weterynarii;
 • Ręcznych Karabinów Maszynowych;
 • Taktyczny Samochodów Pancernych;
 • Adiutantów;
 • Podoficerów Nadterminowych.

Od roku 1920 istniała w tzw. Grupa Olimpijska, której celem było przygotowywanie zespołów reprezentujących Polskę podczas imprez sportowych z dyscyplinami jeździeckimi (m. in. Igrzyska Olimpijskie w Berlinie w 1936 roku, Puchary Narodów). W grupie tej przygotowywał się do imprez sportowych, będący wówczas w stopniu rotmistrza, Henryk Dobrzański, znany jako major Hubal.

[ Do spisu treści. ]

Sztandar

5 czerwca 1925 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski podpisał zarządzenie zatwierdzające na wniosek Ministra Spraw Wojskowych gen. dyw. Władysława Sikorskiego, wzór sztandaru Centralnej Szkoły Kawalerii (CSK). Jednak sztandar nie został wykonany dla Centralnej Szkoły Kawalerii lecz dla Oficerskiej Szkoły Kawalerii, która wówczas wchodziła w skład CSK. Sztandar został ufundowany przez żony oficerów pułków kawalerii (napis na biało-czerwonej wstędze sztandaru głosił - “Panie Pułków Kawalerii - przyszłym oficerom swoich pułków”.


Kopia sztandaru Oficerskiej Szkoły Kawalerii.
Kopia sztandaru Oficerskiej Szkoły Kawalerii w Salach Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu.

Na stronie prawej sztandaru w centralnej części znajdował się otoczony wieńcem laurowym napis “Honor i Ojczyzna”, nad nim dwie daty - “15 VIII 1920” (data utworzenia Centralnej Szkoły Jazdy) oraz “14 IX 1923” (planowany termin pierwszej promocji oficerskiej), a w rogach:

 • lewym górnym - skrzyżowana szabla i lanca z proporczykiem biało-czerwonym;
 • w prawym górnym - herb Grudziądza;
 • w lewym dolnym - wizerunek św. Jerzego;
 • w prawym dolnym - Matka Boska Częstochowska.

Na stronie lewej sztandaru w centralnej części otoczony wieńcem laurowym Orzeł Państwowy, w narożnikach - małe wieńce laurowe, a w nich litery “OSK”.

Uroczyste wręczenie sztandaru nastąpiło 1 lipca 1925 roku.

[ Do spisu treści. ]

Barwy i odznaki

Barwy: amarantowo-granatowe.

Odznaki. Odznaki Centrum Wyszkolenia Kawalerii, Szkoły Podchorążych Kawalerii oraz Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii przedstawiały stylizowany wizerunek srebrnego orła z umieszczonym między skrzydłami proporczykiem kawaleryjskim o amarantowo-granatowych barwach i literach (CWK, SP, SPR lub SPK) odpowiednio dla absolwentów:


Odznaka pamiątkowa CWK.
Odznaka pamiątkowa CWK.

 • oficerska Centrum Wyszkolenia Kawalerii (na odznace litery CWK);
 • absolwenta Szkoły Podchorążych Kawalerii (na odznace litery SP);
 • absolwenta Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii (na odznace litery SPR - Szkoła Podchorążych Rezerwy lub SRK - Szkoła Rezerwy Kawalerii).

Inne odznaki:

 • absolwenta Szkoły Podoficerów Zawodowych Kawalerii CWK (na odznace dwie skrzyżowane szable w wieńcu laurowym);
 • absolwentów Kursu Instruktorów Jazdy Konnej CWK (na odznace złota głowa konia);
 • absolwentów Kursu Ujeżdżaczy Koni Remontowych CWK (na odznace srebrna głowa konia).

[ Do spisu treści. ]

Dowódcy
 • płk (od 1924 roku gen. dyw.) Stefan de Castenedolo Kasprzycki - od sierpnia 1920 roku do kwietnia 1927 roku (ponad 6 lat);
 • płk (następnie gen. bryg.) Zygmunt Podhorski - do lipca 1935 roku (ponad 8 lat);
 • płk dypl. Marian Józef Smoleński - do listopada 1938 roku (ponad 3 lata);
 • płk Tadeusz Komorowski - do wybuchu wojny w 1939 roku (prawie rok).

[ Do spisu treści. ]

Program nauczania Szkoły Podchorążych Kawalerii w 1938 roku


CWK, na placu ćwiczeń Sahara.
CWK, na placu ćwiczeń Sahara. Foto: Ze zbiorów st. sierż. Macieja Wiśniewskiego.

Program nauczania Szkoły Podchorążych Kawalerii w 1938 roku - cykl 3-letni:

 • Dział fachowy:
  • taktyka - 62 godziny;
  • wyszkolenie bojowe - 515 godzin;
  • wyszkolenie strzeleckie - 455 godzin;
  • musztra konna/musztra piesza - 54/72 godziny;
  • jazda konna - 380 godzin;
  • władanie białą bronią - 100 godzin;
  • wychowanie fizyczne i walka na bagnety - 205 godzin;
  • woltyżerka - 80 godzin;
  • obrona przeciwgazowa - 22 godziny.
    
 • Dział ogólnowojskowy:
  • nauka służby - 60 godzin;
  • historia wojen - 92 godziny;
  • geografia wojenna - 14 godzin;
  • wyszkolenie pionierskie - 50 godzin;
  • terenoznawstwo - 106 godzin;
  • łączność - 78 godzin;
  • nauka o koniu - 74 godziny;
  • artyleria - 30 godzin;
  • organizacja i mobilizacja - 16 godzin;
  • administracja - 10 godzin;
  • służba informacyjna - 6 godzin;
  • broń pancerna - 24 godziny;
  • lotnictwo - 13 godzin;
  • szybownictwo - 50 godzin;
  • spadochroniarstwo - 20 godzin;
  • psychologia - psychotechnika - 22 godziny;
  • wyszkolenie obywatelskie - 57 godzin;
  • służba taborowa - 12 godzin;
  • ćwiczenia transportowe - 28 godzin;
  • wyszkolenie hamulcowych - 6 godzin;
  • kurs samochodowy - 50 godzin.
    
 • Dział ogólnokształcący:
  • języki obce - 126 godzin;
  • prawo - 8 godzin;
  • higiena - 3 godziny;
  • śpiew - 55 godzin;
  • tańce - 20 godzin.

Skala ocen obowiązująca w latach 1938 – 1939:

 • celująco - 8;
 • bardzo dobrze – 7;
 • zupełnie dobrze – 6;
 • dobrze – 5;
 • zadowalająco – 4;
 • dostatecznie – 3;
 • niedostatecznie – 2;
 • źle – 1.


Świadectwo ukończenia CWK
Eksponat w Salach Tradycji Jazdy Polskiej - Świadectwo ukończenia Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii.

Wagi ocen. Ostateczna klasyfikacja podchorążego przed ukończeniem szkoły dokonywana była na podstawie średnich ocen z poszczególnych przedmiotów i elementu podlegającego ocenie (np. wartość moralna, zachowanie ogólne, umiejętność dowodzenia) mnożonych przez wartość współczynnika (wagę oceny), który wynikał z ważności danej umiejętności lub cechy podchorążego w dalszej służbie już jako oficera (inny - wyższy współczynnik dla np. wyszkolenia bojowego, inny - niższy za umiejętność tańca lub śpiewu). Poniżej zestawienie skali współczynników stosowanych w Szkole Podchorążych Kawalerii w roku 1935:

Lp. Przedmiot Współczynnik
1 Wartość moralna 10
2 Wychowanie wojskowe
3 Dowódca 7
4 Instruktor 6
5 Wykonawca
6 Jazda konna
7 Wyszkolenie bojowe
8 Wyszkolenie strzeleckie 5
9 Nauka o koniu 4
10 Pielęgnacja koni i broni
11 Historia wojskowości
12 Wychowanie fizyczne
13 Łączność 3
14 Pionierka 2
15 Organizacja
16 Broń pancerna
17 Lotnictwo
18 Geografia wojskowa
19 Inne 1


CWK - SPK, przekazanie sztandaru.
CWK - Szkoła Podchorążych Kawalerii, przekazanie sztandaru między starszym i młodszym rocznikiem. Foto: Ze zbiorów st. sierż. Macieja Wiśniewskiego.

Porządek dnia Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii (wyciąg z Tymczasowego regulaminu wewnętrznego 1928 - 1929).

 • 5.00 - pobudka
 • 5.00 - 5.15 - ubieranie się, porządkowanie sal
 • 5.15 - 5.30 - apel i modlitwa
 • 5.30 - 6.20 - czyszczenie i karmienie koni
 • 6.20 - 6.50 - mycie się, ostateczne porządkowanie sal
 • 6.50 - 7.10 - śniadanie
 • 7.15 - 11.00 - ćwiczenia
 • 11.00 - 12.00 - czyszczenie i karmienie koni
 • 12.00 - 14.00 - obiad i wolne
 • 14.00 - 16.00 - ćwiczenia
 • 16.00 - 16.30 - czyszczenie broni i rzędów końskich
 • 16.30 - 18.00 - czyszczenie i karmienie koni
 • 18.00 - 18.20 - kolacja
 • 18.20 - 20.45 - wolne
 • 20.45 - 21.00 - apel i rozkaz
 • 21.15 - gaszenie światła

Warto zwrócić uwagę, że w porządku dnia trzykrotnie przewidziano czyszczenie i karmienie koni, które zawsze odbywało się przed posiłkami podchorążych.

[ Do spisu treści. ]

Sposób postępowania z koniem

Rotmistrz Stanisław Radomyski w swoich wspomnieniach opisanych w książce pt. “Pożegnanie z kawalerią” przedstawił następujący opis postępowania podchorążych z końmi: “Nasze konie otrzymywały dziennie po 4,5 kg owsa (rano 1,5 kg, w południe 1 kg i wieczorem 2 kg) oraz po 4 kg siana (rano 0,5 kg, przed południem 0,5 kg, w południe 1,5 kg, po południu 0,5 kg i wieczorem 1 kg). Ponieważ stałe karmienie owsem powodowało osłabienie czynności przewodu pokarmowego, dodawało się koniom sieczki (nie krótszej niż 2 cm) w ilości 2 kg dziennie w trzech porcjach wraz z owsem. Nadto na jednego konia otrzymywaliśmy po 1,5 kg słomy dziennie na ściółkę. Czyszczenie i karmienie koni odbywało się trzy razy dziennie od godziny 5.30 do 6.20, od godziny 11.00 do 12.00 oraz od godziny 16.30 do 18.00. Trzeba było je oporządzić (karmić i czyścić) w warunkach polowych z jeszcze większą dokładnością niż w warunkach koszarowych. Wtedy koń wymagał szczególnie starannej pielęgnacji. Nie jest przesadą, że w kawalerii bardziej troszczono się o konia niż o ułana. (podkreślenie autora artykułu) Chory ułan bez żadnego rozgłosu kierowany był do Izby Chorych, gdzie dostawał w zależności od dolegliwości aspirynę, maść na czyraki lub olej rycynowy. Natomiast chory koń powodował nie lada sensację, a służba weterynaryjna składała zaraz, Bóg sam wie gdzie, obszerne meldunki na ten temat oraz oddzielne meldunki o postępach w jego leczeniu. Ułan zaś, który konia ochwacił, okulawił czy odparzył, przedstawiany był zaraz do raportu karnego i najsurowszej kary.”

“Znakowanie” koni agresywnych. Konie, podobnie jak ludzie, mają swoje charaktery (nie zawsze dobre). Zdarzało się, że kawaleryjski rumak służący w Centrum Wyszkolenia Kawalerii miał wplecioną w grzywę lub w ogon (niekiedy w oba miejsca) czerwoną kokardkę. Było to wizualną oznaką i jednocześnie ostrzeżeniem, że kopytny gryzie lub kopie (lub jest skłonny i ugryźć i kopnąć).

[ Do spisu treści. ]

Żurawiejki i ułańska fantazja

Żurawiejka to forma krótkiej, wykonywanej podczas nieoficjalnych uroczystości, przyśpiewki dotyczącej konkretnej jednostki kawaleryjskiej. Prawdopodobnie wywodzi się jeszcze z armii carskiej. Przyjęła się i była powszechna w jednostkach kawaleryjskich II Rzeczypospolitej. Wszystkie pułki ułańskie, szwoleżerów i strzelców konnych miały swoje żurawiejki (nawet po kilka). Swoje żurawiejki mieli również podchorążowie z Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Oto one:

Szkoła Podchorążych Kawalerii:

Świecą jak na niebie gwiazdy
Siodła podchorążych jazdy.
 
Świeci jak na niebie gwiazdy
Podchorążych Szwadron Jazdy.
 
D... twarda jak z mosiądza
Podchorąży to z Grudziądza.
 

Szkoła Podchorążych Rezerwy Kawalerii:

Elegancki i stylowy
Podchorąży Rezerwowy.

Młodym ludziom, a zwłaszcza noszącym wojskowe mundury, nie raz przychodziły do głów oryginalne pomysły, które można krótko i jednoznacznie nazwać jako ułańska fantazja. Poniżej trzy przykłady.


CWK - SPK, podczas przerwy w zajęciach.
CWK - Szkoła Podchorążych Kawalerii, podczas przerwy w zajęciach. Foto: Ze zbiorów st. sierż. Macieja Wiśniewskiego.

Pożegnanie gen. dyw. Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego przez podchorążych CWK. Z dniem 30 kwietnia 1927 roku komendant Obozu Szkolnego Kawalerii (tak wówczas nazywało się Centrum Wyszkolenia Kawalerii) gen. dyw. Stefan de Castenedolo Kasprzycki zakończył służbę wojskową. Ponieważ ówczesne władze wojskowe nie wyraziły zgody na oficjalne pożegnanie (gen. Kasprzycki nie poparł Przewrotu Majowego), po uroczystym obiedzie zorganizowanym przez podchorążych na pożegnanie swojego przełożonego, podchorążowie wyprzęgli z powozu Komendanta konie, stanęli na ich miejscu i przez cały Grudziądz odwieźli generała do jego mieszkania.

Inne zdarzenia opisał w swoje książce pt. “Ułańska młodość 1917 - 1939” generał Franciszek Skibiński. Są to dwie historie z udziałem pochodzącego z Kaukazu oficera kontraktowego, który przebywał w Centrum Wyszkolenia Kawalerii na kursach. A było to tak:

Kadra oficerska Centrum Wyszkolenia Kawalerii bawiła na wystawianej w teatrze operetce. Akcja toczyła się w jakimś tureckim haremie. Wśród widzów znajdował się również wspomniany wyżej oficer, który w pewnym momencie, podczas trwającego przedstawienia, wspiął się na scenę i oznajmił mocno zaskoczonej publiczności co następuje:

“- Proszę państwa! To co tutaj jest przedstawiane to absolutna nieprawda! Ja znałem tego sułtana. On nie miał żadnego haremu, bo był homoseksualistą!”

W tak nieoczekiwanej dla wszystkich (aktorów i publiczności) sytuacji bardzo przytomnie zachował się obecny na przedstawieniu dyrektor teatru. Szybko również znalazł się na scenie, wziął pod rękę oficera i mówiąc:

“- To co pan rotmistrz opowiada, jest bardzo ciekawe. Proszę ze mną do mojego biura i niech pan mi wszystko opowie.”, wyprowadził dbającego o prawdę historyczną kawalerzystę za kulisy.

Zdarzenie drugie.

W zachodniej części Rynku znajdowała się popularna i ciesząca się zainteresowaniem kadry oficerskiej restauracja “Wielkopolanka”. W jednej z imprez, które tu się odbywały uczestniczył także wspomniany oficer. Jak opisuje to w swojej książce generał Skibiński, jako przestrzegający zasad Koranu muzułmanin nie pił on wina, ale zakaz nic nie mówiąc o mocniejszym alkoholu jakim jest niewątpliwie wódka, w rozumieniu bohatera tej przypowieści, dawał milczące przyzwolenie na konsumpcję tego trunku. Po pewnym czasie oficer ów odczuł potrzebę odwiedzenia toalety. Mimo, że restauracja była renomowana, to przybytek ten mieścił się na podwórzu, gdzie również znajdowała się drewniana buda - miejsce zamieszkania rasowego i ponoć bardzo złego psa wilczura. Panu rotmistrzowi (zapewne po załatwieniu potrzeb fizjologicznych) żal się zrobiło zwierzaka. Tam na górze ludzie jedzą, piją i się bawią, a tu pies wisi na łańcuchu i nudzi się jak ... pies. Wilczur wyczuł w rotmistrzu przyjaciela, dał bez problemu odwiązać się z łańcuchem od budy i posłusznie zaprowadzić do sali, gdzie zabawa trwała w najlepsze. Tam puszczony wolno między balujące pary, razem z panem rotmistrzem miał zapewne jeszcze lepszą zabawę widząc uciekających w popłochu tak wesoło i beztrosko do niedawna bawiących się ludzi. Po tym prawdopodobnie zabawnym dla psa i pana rotmistrza zdarzeniu, finał - przynajmniej dla pana rotmistrza - już tak wesoły nie był. Raport służbowy u komendanta Centrum i kara dyscyplinarna była “nagrodą” za odrobinę ułańskiej fantazji, nie mniej jednak - znowu zacytuję generała Skibińskiego - “komendant po wymierzeniu kary i wyjściu z jego gabinetu ukaranego oficera, na wspomnienie zdarzenia z “Wielkopolanki” jeszcze długo nie mógł powstrzymać się od śmiechu”.

[ Do spisu treści. ]

Wrzesień 1939 r.

Na wiosnę 1939 roku wiele symptomów zapowiadało zbliżanie się wojny.

 • Dnia 19 marca 1939 r. odbyło się liczne mianowanie na wyższe stopnie wojskowe (7 majorów i 15 rotmistrzów), a takie liczne awanse nie zdarzały się, gdy czasy były spokojne.
 • Dnia 23 marca 1939 r. rozpoczęła się utajniona mobilizacja w części Sił Zbrojnych.
 • W związku z mobilizacją w CWK dokonano przeglądów i wymiany uzbrojenia.
 • Zmiany personalne - przejście części kadry CWK do jednostek liniowych.

W sierpniu 1939 roku dokonano ewakuacji Centrum do Ośrodka Zapasowego Kawalerii w Garwolinie. Ośrodek Zapasowy Kawalerii w Garwolinie posiadał następujące zadania:

 • dokonywanie uzupełnień Pomorskiej Brygady Kawalerii;
 • szkolenie podchorążych rezerwy dla całej kawalerii WP;
 • prowadzenie prac studyjnych nad taktyką i techniką prowadzenia walki przez kawalerię w warunkach współcześnie prowadzonych działań wojennych.

Dowódcą Ośrodka Zapasowego Kawalerii (OZK) “Garwolin” był płk Tadeusz Komorowski. Podczas działań wojennych żołnierze OZK bronili przepraw mostowych na Wiśle w rejonie miejscowości Brzumin i Maciejowice. W dniu 15 września 1939 r. nastąpiło ostateczne rozformowanie CWK i włączenie jego resztek do Wileńskiej Brygady Kawalerii.


Wydrapka na ścianie stajni CWK.
“Wydrapki” na ścianie stajni byłego Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Czy autor tego napisu wyszedł do “ciwila” przed wybuchem wojny?

[ Do spisu treści. ]

Tradycje i ślady CWK we współczesnym Grudziądzu

Co w czasach nam współczesnych (rok 2012) pozostało z Centrum Wyszkolenia Kawalerii? Poniżej syntetyczna odpowiedź na postawione pytanie:


Tablica pamiątkowa poświęconą absolwentom SPRK.
Grudziądz, ul. Chełmińska - przed dawnymi koszarami Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii (wchodziła w skład CWK) znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona absolwentom.


Tablica pamiątkowa poświęcona koniom.
W roku 2006, żyjący jeszcze kawalerzyści - absolwenci Centrum, ufundowali tę tablicę pamiątkową poświęconą koniom - “Wiernym towarzyszom” żołnierskiej służby. Czyż taki gest nie jest godzien podziwu za szacunek dla zwierząt, które na dobre i złe towarzyszyły swoim wojskowym opiekunom?

 • W roku 1990 podczas II Zjazdu Kawalerzystów w Grudziądzu zaproponowano utworzenie Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej. Fundacja powstała w roku 1991, jej celem jest organizowanie i prowadzenie działalności muzealnej związanej z historią jazdy polskiej oraz popularyzacja tej tematyki.
 • Stacjonujący w mieście 8 Grudziądzki batalion Walki Radioelektronicznej (8 GbWRE):
  • jest dyslokowany w koszarach im. księcia Józefa Poniatowskiego;
  • odznaka pamiątkowa batalionu nawiązuje do odznaki CWK;
  • w jednostce znajduje się Sala Tradycji, w której obszerna część ekspozycji poświęcona jest kawalerii i CWK;
  • na terenie koszar znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona Szkole Podchorążych Kawalerii;
  • batalion współpracuje z Fundacją na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej.
 • byłe koszary przy ul. Chełmińskiej - tablica pamiątkowa;
 • Muzeum w Grudziądzu - Sale Tradycji Jazdy Polskiej;
 • tablica pamiątkowa na Rynku poświęcona CWK;
 • tablica pamiątkowa ufundowana przez kawalerzystów II RP na murach Starego Miasta poświęcona kawaleryjskim koniom;
 • pomnik Ułan i Panna;
 • Cmentarz Garnizonowy – grób pierwszego komendanta - płk Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego;
 • grupa rekonstrukcji historycznej - 18 Pułk Ułanów Pomorskich;


Grudziądz, ul. T. Kościuszki 26.
Grudziądz, ul. T. Kościuszki 26 - W domu widocznym na fotografii mieszkał ówczesny rotmistrz Henryk Dobrzański (znany jako mjr Hubal), który w Grudziądzu przebywał na kursach jeździeckich przygotowujących kadrę przed startami w zawodach międzynarodowych.


Maciej Wiśniewski.
St. sierż. Maciej Wiśniewski, twórca i wieloletni opiekun Sali Tradycji 8 GbWRE (w tym i CWK). Od wiosny br. jest żołnierzem rezerwy i obecnie jest Prezesem Grudziądzkiego Oddziału PTTK.

[ Do spisu treści. ]

Epilog

Przedstawiony krótki opis nie ilustruje w pełni bogatej historii dotyczącej działalności Centrum Wyszkolenia Kawalerii, a może jedynie zachęcić Czytelników do pogłębienia wiedzy o tej, zaliczanej do grona największych w Europie w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku, uczelni wojskowej kształcącej na potrzeby kawalerii. Chociaż z ulic Grudziądza zniknęli ułani z Centrum Wyszkolenia Kawalerii, to warto przyjechać do tego pięknego miasta, by ruszyć śladem kawaleryjskiej tradycji, a w sierpniu spacerując po nadwiślańskich błoniach być uczestnikiem pokazów grup rekonstrukcji historycznych uświetniających obchodzone w tym czasie Zjazdy Kawalerzystów II RP.


Bibliografia:

 • [1] Lesław Kukawski, Juliusz S. Tym, Teodor Wójcik “Kawaleryjska Alma Mater w Grudziądzu 1920 - 1939 - zarys dziejów” Wydawca: Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, Wydanie 1 - Grudziądz 2008
   
 • [2] Stanisław Radomyski “... Podchorążych Szwadron Jazdy” Wydawca: Oficyna Wydawnicza “Ajaks”, Wydanie 1 - Pruszków 2001
   
 • [3] Franciszek Skibiński “Ułańska młodość 1917 - 1939” Wydawnictwo MON, Wydanie I - Warszawa 1989
   
 • [4] Cezary Leżeński “Zostały tylko ślady podków ...” Wydawnictwo Książka i Wiedza, Wydanie II poprawione i uzupełnione - Warszawa 1984
   
 • [5] Opracowanie zespołowe “Żurawiejki” Wydawnictwo Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu - Grudziądz 2010
   
 • [6] Grzegorz Cydzik “Ułani, ułani ...” Wydawnictwo MON, Wydanie II - Warszawa 1987
   
 • [7] Kwartalnik “Nowy Przegląd Kawaleryjski”
   
 • [8] Strona internetowa Fundacji na Rzecz Rozwoju Jazdy Polskiej (stan z dnia 13.06.2012): www.cwk.grudziadz.pl
   
 • [9] Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (stan z dnia 13.06.2012): www.grudziadz.pl
   
 • [10] Strona internetowa Muzeum w Grudziądzu (stan z dnia 13.06.2012): www.muzeum.grudziadz.pl
   
 • [11] Zdjęcia wykorzystane do zilustrowania materiału pochodzą ze zbiorów:
  • st. sierż Macieja Wiśniewskiego - kustosza Sali Tradycji 8 GbWRE;
  • płk. rez. Piotra Kowaluka - autora artykułu
    

Zobacz więcej: