Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 01 stycznia 2012 r.
Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2015 r.
 
 
 

34. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej m. Bytom.


(Zarys historii dywizjonu - JW 3946)

 

 

1. Sformowanie 34. dr OP.

Odznaka pamiątkowa 34. dr OP Oznaka rozpoznawcza 34. dr OP 34. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej sformowany został, z dniem 01 lipca 2011 r., na podstawie rozkazu dowódcy Sił Powietrznych nr pf 211 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych.

Na pierwszego dowódcę dywizjonu dowódca Sił Powietrznych wyznaczył ppłk. Jerzego Flisa, kadrę dywizjonu tworzą żołnierze służący do tej pory w dywizjonach rakietowych 1. Śląskiej Brygady Rakietowej OP.

W skład dywizjonu wchodzą trzy zespoły ogniowe wyposażone w przeciwlotnicze zestawy rakietowe S-125 Newa-SC. Miejsce stacjonowania sztabu i koszar dywizjonu m. Bytom.


[ Na początek strony ]

2. Kalendarium dywizjonu.


Miejsce 34. dr OP w ugrupowaniu 3. WBR OP.
Miejsce 34. dr OP w ugrupowaniu 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP.
 

Historia dywizjonu zaczyna się 01 lipca 2011 r. To w tym dniu, w Sali Tradycji 1. ŚBR OP, dowódcy 14. dr OP - p.o. mjr Paweł Barchan, 17. dr OP - ppłk Sławomir Biliński, 72. dr OP - ppłk Andrzej Radwański, 73. dr OP - por. Krzysztof Siuda, 74. dr OP - p.o. mjr Andrzej Maciejuk i 75. dr OP - ppłk Dariusz Stefański, meldowali o rozformowanie dywizjonów z dniem 30.czerwca 2011 roku, dowódcy 1. ŚBR OP. Tak zakończył się pierwszy etap rozformowywania brygady i formowania 34. dr OP.

Zgodnie z Decyzją Nr 281/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru 1. Śląskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, 34. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej;

 • przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
  • 15. dywizjonu artylerii przeciwlotniczej (1938-1939);
  • 1. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej (1944-1945);
  • 13. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej (1952-1962);
  • 13. Dywizji Artylerii OPK im. Powstańców Śląskich (1962-1967);
  • 1. Dywizji Artylerii OPK im. Powstańców Śląskich (1967-1988);
  • 1. Brygady Rakietowej OPK im. Powstańców Śląskich (1988-1990);
  • 1. Śląskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej (1990-2011).
 • przejmuje sztandar rozformowanej 1. Śląskiej Brygady Rakietowej OP.

Jednocześnie, Minister Obrony Narodowej ustanowił doroczne święto 34. dr OP na dzień 16 października.

29. lipca 2011 r. nastąpiło uroczyste przekazanie dywizjonu w podporządkowanie dowódcy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP. Po uroczystym apelu, w Sali Tradycji nastąpiło podpisanie protokołów przekazania 34. dywizjonu rakietowego w struktury 3. BR OP. W uroczystości wzięli udział: pełniący obowiązki dowódcy 1. Śląskiej Brygady Rakietowej OP płk Waldemar Ząbek, dowódca 3. WBR OP płk Stefan Mordacz (obecnie gen. bryg.), przedstawiciele władz Bytomia, dowódcy jednostek wojskowych z rejonu Śląska, przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i środowiska górniczego.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 408 z dnia 03.11.2011 r. wprowadzono odznaka i oznakę rozpoznawczą 34. dr OP. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje dowódcy dywizjonu z tytułu objęcia stanowiska służbowego. Odznakę nadaje dowódca dywizjonu:

 • żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w szeregach dywizjonu co najmniej jednego roku;
 • żołnierzom rezerwy, będącym na przydziałach mobilizacyjnych za szczególne zasługi;
 • w przypadkach wyjątkowych, innym osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla dywizjonu - na wniosek komisji do spraw odznaki.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 460 z dnia 08.12.2011 r., 34. dywizjon rakietowy OP przyjmuje wyróżniającą nazwę “Śląski”.

30 grudnia 2011 r. w Bytomiu, dowódca 1. BR OP gen. bryg. Andrzej Łosiński złożył, w Sali Tradycji, meldunek o rozformowaniu brygady szefowi Wojsk OPL i Radiotechnicznych gen. bryg. Michałowi Sikorze. Odbyło się także oficjalne przekazanie sztandaru 1. BR OP dowódcy 34. dr OP ppłk. Jerzemu Flisowi. W uroczystości brał także udział dowódca 3. WBR OP gen. bryg. Stefan Mordacz i dowódca 3. BRt gen. bryg. Marek Sobiechowski.

Przekazanie obowiązków dowódcy. 16 października 2015 r. nastąpiło uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy 34. Śląskiego dywizjonu rakietowego OP w Bytomiu. Obowiązki dowódcy przyjął ppłk Grzegorz Gdula. Były dowódca ppłk Jerzy Flis, od 26.10.2015 r., pełni obowiązki szefa sztabu 3. Brygady Rakietowej OP w Sochaczewie.


Przekazanie obowiązków dowódcy dywizjonu.
Podpisanie protokółu przekazania obowiązków w Sali Tradycji dywizjonu. Od lewej: ppłk Grzegorz Gdula, płk Andrzej Dąbrowski - dowódca 3. Brygady Rakietowej OP i ppłk Jerzy Flis. Foto: http://34drop.wp.mil.pl/.
 


[ Na początek strony ]