Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 06 luty 2012 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 11.05.2012 r.
 
 

16. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
m. Bukowno


( Jednostka Wojskowa 1514 ) 
 

 


1. Historia 16. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Herb - BukownoFormalnie w marcu 1962 r., na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego Nr 0012/Org. z dnia 09.02.1962 r. i rozkazu dowódcy 1. KOPK Nr 0030/Org. z 26.03.1962r., przystąpiono do formowania dywizjonów rakietowych dywizji śląskiej. W tym i 16. do OPK m. Bukowno. Dywizjony formowano na bazie rozformowanego 96. i 89. pułk artylerii przeciwlotniczej.

Faktycznie, jeszcze 10 listopada 1961 r. w CSSRiA m. Bemowo Piskie rozpoczyna się kurs szkolenia kadry i żołnierzy służby zasadniczej na PZR SA-75 Dwina i kończy egzaminami w dniach od 02 do 17 kwietnia 1962 r. Kurs realizowano na potrzeby kolejnych nowo formowanych dywizjonów ogniowych (15. do m. Zawiercie, 16. do m. Bukowno, 17. do m. Oświęcim i 18. do m. Pszczyna) i 20. dywizjonu technicznego m. Olkusz.


Miejsce 16. do OPK m. Bukowno w ugrupowaniu bojowym 13 DA OPK.
Miejsce 16. do OPK m. Bukowno w ugrupowaniu bojowym 13 DA OPK - rok 1964.
SD i SNR 50°14’50.68”N 19°30’6.11”E.

 

Pierwszym dowódcą dywizjonu został mjr Jan Kozioł. Zasadniczym sprzętem bojowym był PZR SA-75 Dwina.

Pierwsze strzelania bojowe, na poligonie w Aszułuku w byłym ZSRR, dywizjon odbył w 1962 roku, dowódca mjr Jan Kozioł, ocena 5,00. Kolejne strzelania bojowe dywizjon odbył w roku:

  • 1968, dowódca mjr Ryszard Rząsa, ocena 5,00;
  • 1973, dowódca kpt. Jan Jurko, ocena 4,84;
  • 1978, dowódca ppłk Bronisław Wajda, ocena 5,00;
  • 1984, dowódca ppłk Bronisław Wajda, ocena 4,75;
  • 1986, dowódca mjr Aleksander Burak, ocena 4,82.

W system dyżurów bojowych Wojsk OPK 13. DA OPK została włączona, w tym i 16. do OP, w 1964 roku.

Dywizjon został rozformowany w 1989 roku.

Dowódcy dywizjonu:
– mjr Jan Koziołod 1962 do 1968;
– mjr Ryszard Rząsaod 1968 do 1970;
– mjr Alfred Wysłychod 1970 do 1973;
– kpt. Jan Jurkood 1973 do 1975;
– ppłk Jan Foszczyńskiod 1975 do 1978;
– ppłk Bronisław Wajdaod 1978 do 1989;

[ Do spisu treści ]

2. Dokumenty i fotografie.

Jak wyglądały obiekty byłego dywizjonu w m. Bukowno? Oto kilka zdjęć udostępnionych przez Pana Michała Koziara, hobbystycznie interesującego się powojenną historią Wojska Polskiego oraz techniką wojskową. Z wykształcenia jest inżynierem telekomunikacji. Zdjęcia zostały wykonane w kwietniu 2009 roku.


Droga dojazdowa do 16. dr OP m. Bukowno.
Droga dojazdowa (betonka) do 16. dr OP m. Bukowno.

 


Brama do byłego 16. dr OP m. Bukowno.
Brama do byłego 16. dr OP m. Bukowno - rok 2009.

 


Schron-posterunek przed wjazdem do byłego 16. dr OP m. Bukowno.
Schron-posterunek przed wjazdem do byłego 16. dr OP m. Bukowno.

 


Brama na strefę ogniową (“B”) byłego 16. dr OP m. Bukowno.
Brama na strefę ogniową (“B”) byłego 16. dr OP m. Bukowno.

 


Fragment ogrodzenia i fundamenty wieży wartowniczej w byłym 16. dr OP m. Bukowno.
Fragment ogrodzenia i fundamenty wieży wartowniczej w byłym 16. dr OP m. Bukowno.

 


Stanowisko kabiny P (kolumny antenowej) stacji naprowadzania rakiet w byłym 16. dr OP m. Bukowno.
Stanowisko kabiny P (kolumny antenowej) stacji naprowadzania rakiet (?) w byłym 16. dr OP m. Bukowno.

 


Fundamenty obiektu (?) w byłym 16. dr OP m. Bukowno.
Fundamenty obiektu (?) w byłym 16. dr OP m. Bukowno.

 


Pozostałość po wiacie na samochody transportowo-załadowcze (STZ) rakiet w byłym 16. dr OP m. Bukowno.
Pozostałość po wiacie na samochody transportowo-załadowcze (STZ) rakiet w byłym 16. dr OP m. Bukowno.

 


Posterunek na strefie “B” byłego 16. dr OP m. Bukowno.
Posterunek na strefie “B” byłego 16. dr OP m. Bukowno.

 


Obwałowanie wyrzutni rakiet (?) w byłym 16. dr OP m. Bukowno.
Obwałowanie wyrzutni rakiet (?) w byłym 16. dr OP m. Bukowno.

 


Pozostałosć po strzelnicy w byłym 16 dr OP m. Bukowno.
Pozostałosć po strzelnicy w byłym 16 dr OP m. Bukowno.

 

Pełny zbiór 17 zdjęć wykonanych przez Michała Koziara można zobaczyć w Galerii Foto WRiA.PL: Obiekty byłego 16. dr OP m. Bukowno.

[ Do spisu treści ]