Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 25 luty 2012 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 03.03.2014 r.
 
 

26. dywizjon techniczny Obrony Powietrznej
m. Bieszkowice


( Jednostka Wojskowa 1203 ) 
 

 


1. Historia 26. dywizjonu technicznego Obrony Powietrznej.

Oznaka rozpoznawcza 26 dt. Herb powiatu Kartuzy Zarządzeniem Nr 0015/Org. dowódcy WOPK z 16 stycznia 1963 roku, na bazie dotychczasowego 60. Samodzielnego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, powstaje 60. Brygada Artylerii Obrony Powietrznej Kraju m. Gdynia.

Na podstawie rozkazu dowódcy OPK nr 0012 z dnia 12.01.1963 roku, ma być sformowanych pięć dywizjonów ogniowych i jeden dywizjon techniczny. Nowo formowane dywizjony mają dysponować PZR SA-75 Dzwina.

Jednym z tych dywizjonów był 26. dywizjon techniczny OPK m. Bieszkowice, JW 1203, pierwszy dowódca kpt. Henryk Tomaszczak.

Kadra i żołnierze służby zasadniczej zostali przeszkoleni do obsługi PZR SA-75 Dzwina w Centrum Szkolenia Specjalistów Artylerii i Radiotechniki m. Bemowo Piskie w okresie od 10.11.1962 do 23.03.1963 r. Podczas egzaminów końcowych słuchacze kursu uzyskali najwyższą ocenę (4.50) w historii Centrum.


Miejsce 26. dt OP m. Bieszkowice w ugrupowaniu bojowym 60. BA OPK.
Miejsce 26. dt OP m. Bieszkowice w ugrupowaniu bojowym 60. BA OPK - rok 1964.
54°31’29.42”N 18°16’44.99 E.
 

Dywizjon nie posiadały jeszcze w owym czasie sprzętu bojowego. W celu utrzymania na wysokim poziomie wyszkolenia, wysłano obsługi dywizjonu na praktyki do 13 DA OPK na Śląsk.

W 1963 roku zapadła decyzja wprowadzenia na uzbrojenie wszystkich dywizjonów rakietowych brygady nowego PZR S–75M Wołchow. Dowódca WOPK, rozkazem Nr 001/Org. z dnia 15.02.1964r., polecił przeszkolić w CSS AiR na nowy PZR S-75M Wołchow obsługi dywizjonów. Szkolenie odbyło się w okresie od 15.03.1964 do 09.06.1964r.

W pierwszej połowie 1964 roku dywizjon otrzymuje nowy zestaw rakietowy S-75M Wołchow. Historyczne dla dywizjonu pierwsze strzelanie bojowe na poligonie w Aszułuku w byłym ZSRR odbyło się 1964 roku - dowódca dywizjonu kpt. Henryk Tomaszczak.

Dywizjon techniczny przeznaczony były do przechowywania zapasu rakiet dla dywizjonów ogniowych i końcowego przygotowania rakiet w położenie bojowe, podczas procesów montażu, zbrojenia i napełniania rakietowymi materiałami napędowymi rakiet w potoku technologicznym (elaboracja rakiet).

Obiekty techniczna dywizjonu wybudowano wg projektu zastosowanego przy budowie pierwszego w Polsce 1. dywizjonu technicznego OP w Książenicach.


Szkic obiektów byłego 26. dt OP m. Bieszkowice.
Szkic zasadniczych obiektów byłego 26. dt OP m. Bieszkowice.

 


Magazyn stopnia marszowego rakiet PZR S-75M Wołchow.
Magazyn rakiet PZR S-75M Wołchow (stopnie marszowe) w byłym 26. dt OP.
Kadr z filmu “21. dt OP - elaboracja rakiet PZR S-75M Wołchow” nieznanego autora z roku 1994
[ Zobacz film (w dziale Praca bojowa) ]

 


Stanowisko nr 5 - napełnianie rakiet PZR S-75M Wołchow paliwem.
Stanowisko nr 5 w byłym 26. dt OP - napełnianie rakiet PZR S-75M Wołchow paliwem. Na zdjęciu widoczne zbiorniki ZAT-2E wykonane z blachy aluminiowej o grubości 10 mm, pojemność 2 m3, szerokość zewnętrzna 1500, średnica 950 mm, długość 1900 mm, wysokość całkowita 1400 mm, średnica włazu 600 mm, ciężar: 540 kg. Zbiorniki te stosowano także do przechowywania utleniacza. Z lewej strony widoczny budynek magazynu ZCz. Kadr z filmu nieznanego autora z roku 1994.

 

Więcej na temat obiektów technicznych, stosowanego sprzętu technologicznego i zakresie czynności przy elaboracji rakiet w dywizjonie technicznym, znajdzie Czytelnik w artykułach:

omawiających ten sam proces potoku technologicznego w bateriach technicznych dywizjonów rakietowych np. 26. BR OP m. Gryfice i 1. dywizjonie technicznym OP m. Książenice.

W 1973 roku, podczas II Zawodów Użyteczno–Bojowych Wojsk Rakietowych OPK w m. Pieniężnica, tytuł: “Najlepszej obsługi RSKP WR OPK na 1973 r.” przyznano obsłudze z 26. dt OP w składzie:

  • kpt. Bolesław Korzeniowski;
  • por. Henryk Chmurski;
  • kpt. Kazimierz Laskowski;
  • bomb. Zenon Wichor;
  • bomb. Janusz Filipiak;
  • bomb. Waldemar Korszowski.

W 1973 roku zreorganizowano struktury 26. dt OPK, tworząc na jego bazie szkołę podoficerską, szkolącą specjalistów RSKP, montażu oaz dystrybucji powietrza, paliwa i utleniacza dla dywizjonów 4. i 26. BA OPK.

W ramach restukturyzacji Sił Zbrojnych RP 26. dywizjon techniczny OP rozformowano w 2001 roku.

Dowódcy dywizjonu:
– kpt. Henryk Tomaszczakod 1963 do 1969;
– mjr Ryszard Skotnickiod 1969 do 1976;
– ppłk Roman Wiktorod 1976 do 1990;
– ppłk Zygmunt Wodzińskiod 1990 do 2001;
– ppłk Ryszard Lubowiedzkiod 2001 do 2001.

[ Do spisu treści ]

2. Dokumenty i fotografie.

Jak wyglądają obecnie (2013 r.) obiekty byłego 26. dywizjonu technicznego m. Bieszkowice? Wiosną 2001 roku 25. dr OP m. Dąbrówka (JW 1068) zostaje przezbrojony na zmodernizowany w Polsce mobilny PZR S-125 Newa-SC i zmienia miejsce dyslokacji (wrzesień 2001) na obiekty byłego 26. dt m. Bieszkowice. Natomiast od 01.01.2012 roku, zestaw rakietowy 25. dr OP wszedł w skład 33. dr OP jako zespół ogniowych nr 2.

W 2013 roku obiekty strefy “A” byłego 26. dt OP ma przejąć AMW OT Gdynia i obiekty strefy “B” Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia. Obiekty strefy “B” mają być do końca roku wyburzone i teren przekazany we władanie Lasów Państwowych.

Oto kilka, być może ostatnich, zdjęć obiektów byłego 26. dt OP wykonanych 26 kwietnia i 7 maja 2013 r., za zgodą ppłk. Marka Kuchnowskiego - dowódcy 33. dr OP, przez st. chor. rez. Włodzimierza Steinka.

St. chor. rez. Włodzimierza Steinka służył w 25. dr OP w latach 1977 - 1979 jako technik RNK, wcześniej służył także w 60. dr OP m. Olszewnica w latach 1973 - 1975 i jak każdemu przeciwlotnikowi WOPK, nie obce jest mu CSS WRiA m. Bemowo Piskie czy poligon w dalekim Aszułuku.


Brama wjazdowa do byłego 26. dt OP.
Brama wjazdowa do byłego 26. dt OP.

 


Koszary byłego 26. dt OP.
Koszary byłego 26. dt OP.

 


Sztab byłego 26. dt OP, widok od strony biura przepustek.
Sztab byłego 26. dt OP, widok od strony biura przepustek.

 


Kotłownia byłego 26. dt OP.
Kotłownia byłego 26. dt OP.

 


Oczyszczalnia ścieków byłego 26. dt OP.
Oczyszczalnia ścieków byłego 26. dt OP.

 


Wiaty w parku samochodowym byłego 26. dt OP na STZ.
Wiaty w parku samochodowym byłego 26. dt OP na STZ.

 


Garaże na sprzęt specjalny byłego 26. dt OP.
Garaże na sprzęt specjalny byłego 26. dt OP.

 


St. nr 2 na strefie B.
St. nr 2 na strefie B. Kontrola aparatury pokładowej rakiet PZR S-75M Wołchow za pomocą stacji RSKP.

 


St. nr 4 na strefie B.
St. nr 4 na strefie B. Montaż i zbrojenie rakiet PZR S-75M Wołchow.

 


St. nr 8 na strefie B.
St. nr 8 na strefie B. Magazyn silników startowych rakiet PZR S-75M Wołchow.

 


St. nr 9 na strefie B.
St. nr 9 na strefie B. Magazyn ładunków bojowych rakiet PZR S-75M Wołchow.

 


St. nr 10 na strefie B.
St. nr 10 na strefie B. Magazyn WDM rakiet PZR S-75M Wołchow.

 


St. nr 10a na strefie B.
St. nr 10a na strefie B do sprawdzania WDM rakiet PZR S-75M Wołchow. W głębi schron w którym znajdowały się sprawdzane WDM.

 


Magazyn ZCzZ na strefie B.
Magazyn zapasowych części zamiennych (ZCzZ) rakiet PZR S-75M Wołchow na strefie B.

 


Magazyn ZCzZ na strefie B.
St. nr 5, zbiornik paliwa (saminy) na strefie B, króciec rewizyjny, odpowietrzenie i komora zaworowa zbiornika. W głębi widać st. nr 8.

 


St. nr 17 na strefie B.
Widok z drogi wyjazdowej ze strefy B, po lewej tary, w głębi pozostałości po st. nr 17 (napełnianiu zbiorników STZ lub rakiet, utleniaczem).

 

U W A G A: Pełny zbiór zdjęć wykonanych przez st. chor. rez. Włodzimierza Steinka można zobaczyć w Galerii Foto WRiA.PL w albumach z dnia 10 maja 2013 r. p.t.:

[ Do spisu treści ]


 
  bomb. rez. Zbigniew Dykiel:  
bomb. rez. Zbigniew Dykiel.

 
 

Bomb. rez. Zbigniew Dykiel służył w WP w okresie od 10.1976 do 10.1978 . WKU m. Mysłowice, okres unitarny w CSS WRiA m. Bemowo Piskie i po sześciu miesiącach, jako operator Ruchomej Stacji Kontrolno Pomiarowej rakiet, rozpoczyna służbę w 26. dt OPK m. Bieszkowice.

Oto kilka zdjęć z okresu służby.
 

 


Aszułuk
Pamiątka z Aszułuku - wrzesień 1977 rok. Źródło foto: Zbigniew Dykiel - z prywatnego archiwum.

 


Powrót z Aszułuku
Powrót z Aszułuku - Moskwa - wrzesień 1977 rok. Kpt. Chmurski Henryk - dowódca baterii technicznej w otoczeniu swoich żołnierzy. Źródło foto: Zbigniew Dykiel - z prywatnego archiwum.

 


Koledzy z wojska
Koledzy z wojska - 1976-1978. Źródło foto: Zbigniew Dykiel - z prywatnego archiwum.

 


Koledzy z wojska
Koledzy z wojska - 1976-1978. Źródło foto: Zbigniew Dykiel - z prywatnego archiwum.