Jednostki wojskowe
WRiA Wojsk OPK (WLOP, SP)

i
tematycznie związane z historią WRiA

Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”.

 

Powstanie i rozwój Wojsk Rakietowych WOPL OK (WOPK) w latach 1959-1985 - płk rez. Zbigniew Przęzak.
Ugrupowanie WRiA

 

          Powstanie i rozwój Wojsk Rakietowych WOPL OK (WOPK) w latach 1959-1985 widziany z perspektywy Centrum Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Bemowie Piskim [ Zobacz więcej ]

Historia WOPK - Jednostki artylerii lufowej w latach 1945-1978 - ppłk w st. spocz. Adam Wyderko.

Autor artykułu, ppłk w st. spocz. mgr inż. Adam Wyderko, jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Mechanicznego - specjalność budowa samolotów i silników lotniczych.

W latach 1976-1988 był oficerem służby inżynieryjno-lotniczej w 32. Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego i Artyleryjskiego (od styczna 1983 r. 32. PLRT), stacjonującym w Sochaczewie. Służbę w Wojskach Lotniczych zakończył na stanowisku dowódcy eskadry technicznej.

W następnych latach służył kolejno w Szefostwie Techniki Lotniczej (1988-1991), w Szefostwie Badań i Rozwoju Techniki Wojskowej (1991-1993), Departamencie Rozwoju i Wdrożeń MON (1993-2000) oraz w Departamencie Polityki Zbrojeniowej MON (2000-2006), gdzie był starszym specjalistą. Nadzorował z ramienia wojska prace badawczo-rozwojowe w zakresie techniki lotniczej, w tym m. in. opracowanie specjalistycznych wersji śmigłowca W-3 Sokół: W-3U Salamandra, W-3W, W-3RM Anakonda oraz W-3RR Procjon.

Zobacz więcej ]
 

Stan Wojsk OPL Sił Powietrznych RP po zmianach organizacyjnych w latach 2011-2012 - płk rez. Zbigniew Przęzak.
WOPL SP - 2012 rok.

 

Wszystkie dywizjony zostaną rozformowane w tym i dywizjony dowodzenia. Powstanie sześć dywizjonów rakietowych w składzie trzech przeciwlotniczych zestawów rakietowych (PZR) każdy i jeden dywizjon zabezpieczenia. W pięciu dywizjonach rakietowych będą eksploatowane po trzy PZR S-125 Newa-SC, a w jednym będzie znajdował się PZR S-200 Wega-C i dwa PZR S-125 Newa-SC.

Rozformowane zostaną także dowództwo i sztab 1. BR OP w Bytomiu i 78. pr OP w Mrzeżynie. Pozostanie dowództwo i sztab 3. BR OP. Wraz z 38. dywizjonem zabezpieczenia (sformowanym na bazie 83 dd OP), dowództwo i sztab 3. BR OP zostanie przedyslokowane z Warszawy do Sochaczewa, przyjmując w swoje struktury wszystkie nowo powstałe dywizjony. [ Zobacz więcej ]

Szefostwo Wojsk OPL i Radiotechnicznych Sił Powietrznych - płk rez. Zbigniew Przęzak.

Szefostwo WOPL i R

Szereg zmian w strukturze organizacyjnej Wojsk OPL Sił Powietrznych w 2011 roku zaowocowały zmianami w organizacji kierowania tymi wojskami na szczeblu Sił Powietrznych (SP).

Powstaje nowe Szefostwo Wojsk OPL i Radiotechnicznych. Na czele Szefostwa staje gen. bryg. Michał Sikora, dotychczasowy szef Wojsk Radiotechnicznych SP i jego zastępca płk Piotr Jurek, dotychczasowy szef Wojsk OPL SP.

Powstanie nowego Szefostwa Wojsk OPL i Radiotechnicznych jest oczywistym pretekstem do rozszerzenia tematycznego witryny WRiA.PL o problematykę Wojsk Radiotechnicznych (WRt).

Zobacz więcej ]
 

Powstanie i organizacja wojsk obrony przeciwlotniczej w latach 1943-1957 - st. sierż. sztab. w st. spocz. Michał Kacprzak.
Odznaka artylerii plot PSZ

 

“W lecie 1943 r. powstała 1 DP (1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki), organizowano również szereg jednostek ogólnowojskowych i operacyjnych. Na podstawie r-zu D-cy 1 DP nr 43 7.07.1943 r. sformowano 1 sdaplot (1 samodzielny dywizjon artylerii przeciwlotniczej)...”

Autor artykułu: st. sierż. sztab. w st. spocz. Michał Kacprzak. [ Zobacz więcej ]

Służba Obserwacyjno-Meldunkowa i WRt w Polsce w latach 1944-2010 - st. sierż. sztab. w st. spocz. Michał Kacprzak.

NUR-32 foto: Przemek Gurgurewicz Historia wojsk radiotechnicznych w istocie jest bardzo złożona i jednocześnie ciekawa. Ogromna dynamika rozwoju technicznego sprzętu bojowego i dyslokacji jednostek sprawia, że trudno jest, nie będąc specjalistą Wojsk Radiotechnicznych, zrozumieć istotę tych zmian ...

... w ogromnym skrócie i w oparciu o tablice organizacyjne, podjęto próbę przedstawienia historii kształtowania się współczesnych wojsk radiotechnicznych.

Autorem artykułu jest st. sierż. sztab. w st. spocz. Michał Kacprzak, w latach 1971 - 2003 służył w jednostkach rakietowych i radiotechnicznych. [ Zobacz więcej ]
 

Brygady, bataliony i samodzielne kompanie Wojsk Radiotechnicznych. - st. sierż. sztab. w st. spocz. Michał Kacprzak.
Odznaka korpusu WRt

 

Krótkie notatki opisujące historię jednostek wojskowych Wojsk Radiotechnicznych

Autorem artykułu jest st. sierż. sztab. w st. spocz. Michał Kacprzak, w latach 1971 - 2003 służył w jednostkach rakietowych i radiotechnicznych. [ Zobacz więcej ]
 

Zielone światło dla obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w Polsce?! - płk rez. Zbigniew Przęzak.

PZR Patriot - Foto: Wikimedia Commons

...Jeszcze bardziej zaskoczyła mnie prezentacja, podpisanego 11.12.2012 r. przez ministra obrony narodowej Tomasza Siemionka, “Planu modernizacji technicznej SZ RP w latach 2013-2022” (PMT 2013-2022).

Prezentacja, zwłaszcza część dotycząca “Obrony powietrznej i przeciwrakietowej”, skłoniła mnie do przedstawienia zawartych w niej planów i wybranej oferty rynkowej firm zbrojeniowych. Po raz pierwszy od wielu lat, planów w miarę realnych i rokujących nadzieję na zatrzymanie procesu destrukcji Wojsk OPL.

Zobacz więcej ]
 

Kompleksy jednostek OPL Warszawy na obszarze powiatu wołomińskiego - Przemysław Boguszewski.

Herb Wołomina i odznaka korpusu WRiA

W wyniku przemian ustrojowych w Europie Wschodniej oraz stopniowej likwidacji struktur Układu Warszawskiego, na przełomie lat. 80. i 90. XX w. rozpoczęło się proces ograniczania zbrojeń, w tym redukcja liczebności i reorganizacja Wojska Polskiego. Proces ten nasilił się po wstąpieniu Polski do struktur NATO. W konsekwencji wiele kompleksów wojskowych uznano za zbędne dla resortu obronności i sprzedano lub przekazano administracji samorządowej. Wśród nich znajdują się cztery obiekty obrony przeciwlotniczej Warszawy, położone na obszarze powiatu wołomińskiego.

Zobacz więcej ]
 

Koszary przy ul. 11 Listopada w Warszawie. - płk w st. spocz. mgr inż. Piotr Kowaluk.
(C) P.K. Budowę kompleksu rozpoczęto w latach 60-tych XIX wieku, gdy władze carskie, po stłumieniu Powstania Styczniowego, podjęły decyzję o wzniesieniu w tym rejonie budynków koszarowych, stajni i magazynów. Koszary, po oddaniu ich do użytku, stały się miejscem dyslokacji 2 pułku kozaków orenburskich. Pułk ten, wraz z 13 narewskim pułkiem huzarów (stacjonującym w Siedlcach), tworzył 2. Brygadę Kawalerii (miejsce stacjonowania dowództwa - Warszawa), a Brygada wchodziła w skład 13 Dywizji Kawalerii Pułk kozaków stacjonował tu do wybuchu I wojny światowej. Niechlubnym akcentem pobytu pułku w Warszawie był udział w tłumieniu niepodległościowych i patriotycznych wystąpień mieszkańców miasta.

Zobacz więcej ]
 

8 Grudziądzki batalion Walki Radioelektronicznej - płk rez. mgr inż. Piotr Kowaluk.

Odznaka pamiątkowa 8 GbWRE W strukturze Sił Zbrojnych RP znajduje się jedyna Jednostka Wojskowa, w której nazwie występuje użyte w drugim przypadku liczby pojedynczej określenie “Walka Radioelektroniczna” (WRE). Tą jednostką jest 8 Grudziądzki batalion Walki Radioelektronicznej (8GbWRE) - Jednostka Wojskowa 1109.

Były szef Oddziału Systemów Dowodzenia, Łączności i Rozpoznania DPZ MON, płk rez. mgr inż. Piotr Kowaluk, przedstawia wybrane zagadnienia walki radioelektronicznej, historię 8 GbWRE i relację z przebiegu Święta Jednostki, historię Centrum Wyszkolenia Kawalerii i militarną historię Grudziądza.

Zobacz więcej ]
 

Ośrodki szkolenia, brygady i pułki WRiA OPK (WLOP, SP)
 
Wojskowa Akademia Techniczna - Warszawa
Absolwentka WAT

Historia rekrutacji kadry do WRiA OPK (Wojsk OPL WLOP i SP).
 

W roku 1961 (formalnie w grudniu 1960r.) utworzono w WAT Katedrę Urządzeń Automatycznych, etat szefa generał brygady, co świadczyło o randze tworzonej katedry.
 

Była to niejawna placówka kształcąca specjalistów dla nowo tworzonych wojsk rakietowych. Jej komendantem został pomocnik komendanta WAT ds. szkolenia zawodowego (rakietowego), ppłk mgr inż. Władysław Żelazowski.

Zobacz więcej ]
 

Wyższa Oficerska Szkoła Radiotechniczna - Jelenia Góra
Absolwentka WOSR

Wspomnienia mjr. Zbigniewa Żołny.

Historia Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej (WOSR) zaczyna się od powstałej (rozkaz Ministra Obrony Narodowej z dniem 14 maja 1952r.) w Beniaminowie koło Warszawy Oficerska Szkoła Radiotechniczna (OSR). W 1955 r OSR została przeniesiona do Jeleniej Góry.

Wrzesień 1969 roku zapoczątkował w historii OSR nowy etap jej rozwoju. Rozkazem organizacyjnym Szefa Sztabu Generalnego WP powołano do życia WOSR z czteroletnim okresem kształcenia podchorążych.

Jak wyglądały studia w WOSR z perspektywy podchorążego? [ Zobacz więcej ].

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej - Koszalin
Absolwentka WSO WOPL         Wspomnienia kpt. Sławomira Kargula. Część I.

        Historia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej (WSO WOPL) zaczyna się w 1948 roku. Minister Obrony Narodowej, rozkazem organizacyjnym nr 075/Org. z 19.04.1948 roku, powołał grupę organizacyjno-przygotowawczą. Zadaniem grupy było przygotowanie koszar w Koszalinie dla mającej powstać Oficerskiej Szkoły Artylerii Przeciwlotniczej (OSAPlot).

        Jak wyglądały studia w WSO WOPL z perspektywy podchorążego? Opowie nam o tym kpt. Sławomir Kargul, absolwent WSO WOPL – Koszalin (1982 – 1986 r.). [ Zobacz więcej ]
Oficerska Szkoła Uzbrojenia – Olsztyn
Absolwentka OSUzbr.         Wspomnienia ppłk. rez. Edwarda Kornickiego.

        Historia Oficerskiej Szkoły Uzbrojenia (OSUzbr.) zaczyna się w 1949 roku w Bartoszycach. Rozkazem MON nr 092 z 27 maja 1957 roku szkoła została przeniesiona do Olsztyna, gdzie rozlokowano ją w koszarach po Oficerskiej Szkole Artylerii (przeniesionej do Torunia).

        Jak wyglądała nauka w OSUzbr. z perspektywy podchorążego? Opowie nam o tym ppłk rez. Edward Kornicki, absolwent OSUzbr. – Olsztyn (1964 – 1967 r.). [ Zobacz więcej ]
Centrum Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych - Bemowo Piskie
Logo CSS WR.         CSS WR Bemowo Piskie było kuźnią kadr Wojsk Rakietowych. Praktycznie każdy oficer i chorąży służący w jednostkach Wojsk Rakietowych był w jakiś sposób związany z CSS WR. Czy to przez udział w szkoleniu i zgrywaniu obsług nowo powstałych dywizjonów rakietowych, czy udział w praktykach, szkoleniach metodycznych itp.
        Formalnie historia CSS WR rozpoczyna się od Zarządzenia Nr 006/Org. Szefa Sztabu Generalnego z dnia 3.06.1959 r. [ Zobacz więcej ]
Poligony Wojsk Rakietowych i Artylerii WOPK (WLOP, SP).
Logo CP SP.

42. Centrum Szkolenia Bojowego Wojsk Rakietowych Obrony Przeciwlotniczej sformowano 25 maja 1960 roku na podstawie dyrektywy Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR Nr ORG/3/60631 z dnia 18 lutego 1960 roku, około 50 km na wschód od stacji kolejowej Aszułuk (ros. Ашулук). Nowo formowanej jednostce wojskowej nadano nr 01644...

Rozpad Układu Warszawskiego i jego polityczno–militarne skutki (m.in. zakończenie strzelań bojowych na poligonie w Aszułuku), dały impuls do opracowania koncepcji przeciwlotniczych strzelań rakietowych na poligonie WOPL w Ustce. [ Zobacz więcej ]

1. Śląska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej - Bytom
Odznaka 1 BR OP Bytom

Początki historii 1. Brygady Rakietowej OP sięgają 1952 roku. W październiku 1952 roku, w ramach zmian organizacyjnych, rozformowano 7 Korpus Artylerii Plot, tworząc w jego miejsce dwie dywizje – 13. Dywizję Arylerii Przeciwlotniczej w Bytomiu w składzie 85, 89, 90, 96 i 97 paplot i 15. Dywizję Arylerii Przeciwlotniczej we Wrocławiu w składzie 3, 14, 98 i 99 paplot. 9 Dywizja Arylerii Przeciwlotniczej i pozostałe samodzielne pułki artylerii przeciwlotniczej nie uległy reorganizacji.

W 1959 roku nazwa 13. Dywizji Arylerii Przeciwlotniczej zmienia sie na 13 Dywizja Arylerii Przeciwlotniczej im. Powstańców Śląskich i w 1962 roku na 13 Dywizja Artylerii OPK im. Powstańców Śląskich. [ Zobacz więcej ]

3. Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej - Warszawa
Odznaka 3 WBR OP Warszawa.

3. Warszawska Brygada Rakietowa OP kontynuuje tradycje, powstałej w rejonie Lublina 20.08.1944 roku, 3. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej. Szlak bojowy 3. DAP wiódł z Lublina do Łużyc przez Międzyrzecz Podlaski, Siedlce, Mrozy, Warszawę, Łódź, Poznań, Krzyż, Bolesławiec i Nysę. Dywizja, w trakcie działań bojowych, zniszczyła 12 samolotów niemieckich i wiele celów naziemnych. Po zakończeniu wojny, we wrześniu 1945 roku dywizja została przeformowana w 86. Łużycki Pułk Artylerii Przeciwlotniczej.

We wrześniu 1950 roku pułk przeformowano w 9. Dywizję Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju. Miejsce dyslokacji Warszawa. [ Zobacz więcej ]

4. Gdyńska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej - Gdynia
Odznaka 4 GBR OP

Rok 1951 Gdynia. Na podstawie rozkazu szefa Sztabu Generalnego MON Nr 0044/Org z 17 maja 1951r., powstaje 60. Samodziely Pułku Artylerii Przeciwlotniczej. Zarządzeniem Nr 0015/Org. dowódcy WOPK z 16 stycznia 1963 roku, na bazie dotychczasowego 60. Samodzielnego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, powstaje 60. Brygada Artylerii Obrony Powietrznej Kraju.

Na dowódcę 60. BA OPK mianowano płk. Czesława Drabenta (1963-1968). Jednocześnie, sukcesywnie zastąpiono artyleryjskie uzbrojnie klasyczne przeciwlotniczymi zastawami rakietowymi (PZR) S–75M Wołchow. [ Zobacz więcej ]

26. Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej - Gryfice
Odznaka 26 BR OP Gryfice          26 Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej powstała 06.01.1968 r., jednakże proces jej formowania rozpoczęto już w 1967 roku.
        Zarządzeniem Nr 0142/Org. z dnia 13.10.1967 roku, Szef Sztabu Generalnego WP nakazał w terminie do dnia 01.09.1968 roku, sformowanie - na bazie 129 Samodzielnego Pułku Artylerii OPK - 26 Brygady Artylerii OPK. Etat dowództwa 394 żołnierzy i 28 pracowników cywilnych. Miejsce postoju Gryfice (czasowo Szczecin). Etat dywizjonu ogniowego: 224 żołnierzy i l pracownik cywilny.
        Szkic historyczny i kalendarium opracował: ppłk rez. Krzysztof Fojut. [ Zobacz więcej ]
61. pułk rakietowy OP – Skwierzyna
Odznaka 61. pr OP w Skwierzynie.

 

W 1976r., zgodnie z zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 039 z dnia 26 czerwca 1976r., przemianowano 61 pułk artylerii Wojsk Obrony Przeciwlotniczej (w Skwierzynie od 1974r.) na brygadę. W tym samym roku 61 Brygada Artylerii Wojsk Obrony Przeciwlotniczej otrzymuje na wyposażenie nowy zestaw rakietowy 2K–11M1 “Krug” (od 1967r. na uzbrojeniu pułku był PZR S–75M “Wołchow”). [ Zobacz więcej ]
 

78. pułk rakietowy OP – Mrzeżyno
Oznaka pamiątkowa 78 pr OP.              78 pułk rakietowy Obrony Powietrznej przeznaczony jest do niszczenia, na możliwie dużych odległościach, samolotów nosicieli rakiet powietrze-ziemia, samolotów stosujących zakłócenia radioelektroniczne, powietrznych stanowisk dowodzenia, samolotów rozpoznawczych i rozpoznawczo-uderzeniowych w strefie ognia zestawu.
             78 pułk rakietowy Obrony Powietrznej wchodzi w skład Sił Powietrznych. Struktura organizacyjna pułku została dostosowana do standardów obowiązujących w NATO. W skład pułku wchodzi: dowództwo, sztab, pion szkolenia, logistyka pułku, pion głównego księgowego, 1 dywizjon ogniowy, 2 dywizjon ogniowy, dywizjon techniczny oraz dywizjon dowodzenia. Zobacz więcej:
79. samodzielny pułk rakietowy OP – Poznań
Odznaka 79 spr OP              Pułk został sformowany w 1951 r. jako 14 samodzielny pułk artylerii przeciwlotniczej. Głównym zadaniem pułku była obrona przeciwlotnicza Poznania. Podstawowym uzbrojeniem pułku były 85 mm armaty plot. wz. 1939. W 1959 r. częściowo przezbrojono pułk w 57 mm armaty plot.
             Znaczący dla pułku był rok 1963. Z dniem 01 września 1963 r. pułk zostaje przeformowany na 14 samodzielny pułk artylerii OPK i przezbrojony w PZR SA–75 Dzwina. W etacie pułku znalazły się cztery dywizjony ogniowe i jeden dywizjon techniczny. [ Zobacz więcej ]
 
 
Dywizjony rakietowe, techniczne i dowodzenia:
 
Lista dowódców dywizjonów WRiA WOPK (WLOP i SP) od 1960 r.
Odznaka WOPK

Dowódcy dywizjonów to “sól ziemi” Wojsk Rakietowych i Artylerii WOPK (WLOP i SP). To oni byli odpowiedzialni za gotowość bojową powierzonych im środków bojowych w postaci przeciwlotniczych zestawów rakietowych, systemów rozpoznania i automatycznych stanowisk dowodzenia.

To oni odpowiadali za wiedzę, kondycję i dyscyplinę powierzonych im stanów osobowych. To oni byli gospodarzami powierzonego im mienia i byli odpowiedzialni za stan kompleksów koszarowo-sztabowych i nawet, w pewnym okresie, za prowadzenie gospodarki rolno-produkcyjnej. [ Zobacz więcej ]

1. dywizjon techniczny OP – Książenice     (Jednostka Wojskowa 1450,  3. WBR OP m. Warszawa ).
Odznaka 1. dt OP.

 

Dowódca 1. Korpusu, rozkazem Nr 0037/Org. z dnia 08.03.1960r., nakazał Dowódcy 9. Dywizji Artylerii OPL OK Warszawa (obecnie 3. Warszawska Brygada Rakietowa OP) sformowanie w terminie do 10 kwietnia 1960r. pierwszych w Polsce czterech dywizjonów ogniowych i jednego dywizjonu technicznego na bazie 87 i 94 pułku artylerii OPL oraz 60 baterii dowodzenia. [ Zobacz więcej ]

1. dywizjon techniczny OP – Książenice - wspomnienia przeciwlotnika.     ( 3. WBR OP m. Warszawa ).
Oznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

        Wspomnienia płk. dypl. rez. Antoniego Karwowskiego. Do służby w 1. dt OPK (JW 1450) zostałem skierowany rozkazem dowódcy 3 Łużyckiej Dywizji Artylerii z dnia 11.01.1979 r. na stanowisko dowódcy kompanii ochrony po przeniesieniu ze stanowisk dowódcy baterii startowej 65. do OPK m. Władysławowo 4. Brygady Artylerii OPK. Dowódcą kompanii ochrony byłem tylko ewidencyjnie, w tym czasie pełniłem obowiązki dowódcy baterii startowej 61. do OPK m. Małocice. [ Zobacz więcej ]

2. dywizjon rakietowy OP – Palmiry     (Jednostka Wojskowa 1032,  3. WBR OP m. Warszawa ).
Oznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

 

Dowódca 1. Korpusu, rozkazem Nr 0037/Org. z dnia 08.03.1960r., nakazał Dowódcy 9. Dywizji Artylerii OPL OK Warszawa (obecnie 3. Warszawska Brygada Rakietowa OP) sformowanie w terminie do 10 kwietnia 1960r., na bazie 87 i 94 pułku artylerii OPL oraz 60 baterii dowodzenia, pierwszych w Polsce czterech dywizjonów ogniowych i dywizjonu technicznego. Jednym z nich był 2. dr OP m. Palmiry. [ Zobacz więcej ]
 

3. dywizjon rakietowy OP – Nadarzyn - Otrębusy     (Jednostka Wojskowa 1140,  3. WBR OP m. Warszawa ).
Oznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

 

Dowódca 1. Korpusu, rozkazem Nr 0037/Org. z dnia 08.03.1960r., nakazał Dowódcy 9. Dywizji Artylerii OPL OK Warszawa (obecnie 3. Warszawska Brygada Rakietowa OP) sformowanie w terminie do 10 kwietnia 1960r., na bazie 87 i 94 pułku artylerii OPL oraz 60 baterii dowodzenia, pierwszych w Polsce czterech dywizjonów ogniowych i dywizjonu technicznego. Jednym z nich był 3. dr OP m. Nadarzyn - Otrębusy. [ Zobacz więcej ]
 

4. dywizjon rakietowy OP – Baniocha     (Jednostka Wojskowa 1235,  3. WBR OP m. Warszawa ).
Oznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

 

Dowódca 1. Korpusu, rozkazem Nr 0037/Org. z dnia 08.03.1960r., nakazał Dowódcy 9. Dywizji Artylerii OPL OK Warszawa (obecnie 3. Warszawska Brygada Rakietowa OP) sformowanie w terminie do 10 kwietnia 1960r., na bazie 87 i 94 pułku artylerii OPL oraz 60 baterii dowodzenia, pierwszych w Polsce czterech dywizjonów ogniowych i dywizjonu technicznego. Jednym z nich był 4. dr OP m. Baniocha. [ Zobacz więcej ]
 

5. dywizjon rakietowy OP – Słupno     (Jednostka Wojskowa 1329,  3. WBR OP m. Warszawa ).
Oznaka pamiątkowa 5. dr OP.

 

Dowódca 1. Korpusu, rozkazem Nr 0037/Org. z dnia 08.03.1960r., nakazał Dowódcy 9. Dywizji Artylerii OPL OK Warszawa (obecnie 3. Warszawska Brygada Rakietowa OP) sformowanie w terminie do 10 kwietnia 1960r., na bazie 87 i 94 pułku artylerii OPL oraz 60 baterii dowodzenia, pierwszych w Polsce czterech dywizjonów ogniowych i dywizjonu technicznego. Jednym z nich był 5. dr OP m. Słupno. [ Zobacz więcej ]
 

6. dywizjon rakietowy OP – Chrcynno k. Nasielska     (Jednostka Wojskowa 1033,  3. WBR OP m. Warszawa ).
Oznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

 

Na podstawie Zarządzeniem Szefa Stabu Generalnego nr 0012/Org. z 09.02.1962 r. dowódca 1. Korpusu rozkazem Nr 0030/Org. z dnia 26.03.1962r., rozformował 86. łużycki pułk artylerii przeciwlotniczej i sformował kolejne cztery dywizjony rakietowe i jeden dywizjon techniczny w 9. DA OPK. Jednym z nich był 6. dr OP m. Chrcynno. [ Zobacz więcej ]
 

7. dywizjon rakietowy OP – Pustelnik     (Jednostka Wojskowa 1037,  3. WBR OP m. Warszawa ).
Odznaka pamiątkowa 7. dr OP.

 

Na podstawie Zarządzeniem Szefa Stabu Generalnego nr 0012/Org. z 09.02.1962 r. dowódca 1. Korpusu rozkazem Nr 0030/Org. z dnia 26.03.1962r., rozformował 86. łużycki pułk artylerii przeciwlotniczej i sformował kolejne cztery dywizjony rakietowe i jeden dywizjon techniczny w 9. DA OPK. Jednym z nich był 7. dr OP m. Pustelnik. [ Zobacz więcej ]
 

8. dywizjon rakietowy OP – Lesznowola     (Jednostka Wojskowa 1040,  3. WBR OP m. Warszawa ).
Oznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

 

Na podstawie Zarządzeniem Szefa Stabu Generalnego nr 0012/Org. z 09.02.1962 r. dowódca 1. Korpusu rozkazem Nr 0030/Org. z dnia 26.03.1962r., rozformował 86. łużycki pułk artylerii przeciwlotniczej i sformował kolejne cztery dywizjony rakietowe i jeden dywizjon techniczny w 9. DA OPK. Jednym z nich był 8. dr OP m. Lesznowola. [ Zobacz więcej ]
 

9. dywizjon rakietowy OP – Teresin     (Jednostka Wojskowa 1041,  3. WBR OP m. Warszawa ).
Oznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

 

Na podstawie Zarządzeniem Szefa Stabu Generalnego nr 0012/Org. z 09.02.1962 r. dowódca 1. Korpusu rozkazem Nr 0030/Org. z dnia 26.03.1962r., rozformował 86. łużycki pułk artylerii przeciwlotniczej i sformował kolejne cztery dywizjony rakietowe i jeden dywizjon techniczny w 9. DA OPK. Jednym z nich był 9. dr OP m. Teresin. [ Zobacz więcej ]
 

10. dywizjon techniczny OP – Struga     (Jednostka Wojskowa 1044,  3. WBR OP m. Warszawa ).
Oznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

 

Na podstawie Zarządzeniem Szefa Stabu Generalnego nr 0012/Org. z 09.02.1962 r. dowódca 1. Korpusu rozkazem Nr 0030/Org. z dnia 26.03.1962r., rozformował 86. łużycki pułk artylerii przeciwlotniczej i sformował kolejne cztery dywizjony rakietowe i jeden dywizjon techniczny w 9. DA OPK. Jednym z nich był 10. dt OP m. Struga. [ Zobacz więcej ]
 

11. dywizjon rakietowy OP – Kuźnia Raciborska     (Jednostka Wojskowa 1048, 1 ŚBR OP m. Bytom).
Oznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

 

W marcu 1962 r., na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego Nr 0012/Org. z dnia 09.02.1962 r. i rozkazu dowódcy 1. KOPK Nr 0030/Org. z 26.03.1962r., przystąpiono do formowania dywizjonów rakietowych dywizji śląskiej. W tym i 11. dr OP m. Kuźnia Raciborska. [ Zobacz więcej ]

12. dywizjon rakietowy OP – Strzelce Opolskie     (Jednostka Wojskowa 1049, 1 ŚBR OP m. Bytom).
Oznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

 

W marcu 1962 r., na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego Nr 0012/Org. z dnia 09.02.1962 r. i rozkazu dowódcy 1. KOPK Nr 0030/Org. z 26.03.1962r., przystąpiono do formowania dywizjonów rakietowych dywizji śląskiej. W tym i 12. dr OP m. Strzelce Opolskie. [ Zobacz więcej ]

13. dywizjon rakietowy OP – Lubliniec     (Jednostka Wojskowa 1054, 1 ŚBR OP m. Bytom).
Oznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

 

W marcu 1962 r., na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego Nr 0012/Org. z dnia 09.02.1962 r. i rozkazu dowódcy 1. KOPK Nr 0030/Org. z 26.03.1962r., przystąpiono do formowania dywizjonów rakietowych dywizji śląskiej. W tym i 13. dr OP m. Lubliniec. [ Zobacz więcej ]

14. dywizjon rakietowy OP – Woźniki Śląskie     (Jednostka Wojskowa 1357, 1 ŚBR OP m. Bytom).
Odznaka 14. dr OP m. Woźniki

 

Formalnie 14. dywizjon ogniowy artylerii rakietowej (obecna nazwa 14. dywizjon rakietowy OP w ugrupowaniu 1. ŚBR OP) sformowano na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0012/Org. z 09.02.1962 r. i Rozkazu Dowódcy 1. KOPK nr 0030/Org. z 26.03.1962. Faktycznie proces formowania dywizjonu rozpoczyna się w 1961 roku. Na miejsce dyslokacji dywizjonu wyznaczono Woźniki Śląskie. Po sformowaniu składu osobowego dywizjonu, w dniu 02.01.1961 r. rozpoczyna się szkolenie obsług w Centrum Szkolenia Specjalistów Artylerii i Radiotechniki m. Bemowo Piskie. Szkolenie w Bemowie Piskim trwa do 15.08.1961. [ Zobacz więcej ]

15. dywizjon rakietowy OP – Zawiercie     (Jednostka Wojskowa 1411, 1 ŚBR OP m. Bytom).
Oznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

 

W marcu 1962 r., na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego Nr 0012/Org. z dnia 09.02.1962 r. i rozkazu dowódcy 1. KOPK Nr 0030/Org. z 26.03.1962r., przystąpiono do formowania dywizjonów rakietowych dywizji śląskiej. W tym i 15. dr OP m. Zawiercie. [ Zobacz więcej ]

16. dywizjon rakietowy OP – Bukowno     (Jednostka Wojskowa 1514, 1 ŚBR OP m. Bytom).
Oznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

 

W marcu 1962 r., na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego Nr 0012/Org. z dnia 09.02.1962 r. i rozkazu dowódcy 1. KOPK Nr 0030/Org. z 26.03.1962r., przystąpiono do formowania dywizjonów rakietowych dywizji śląskiej. W tym i 16. dr OP m. Bukowno. [ Zobacz więcej ]

17. dywizjon rakietowy OP – Libiąż (Oświęcim)     (Jednostka Wojskowa 1521, 1 ŚBR OP m. Bytom).
Odznaka 17 dr OP

 

W marcu 1962 r., na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego Nr 0012/Org. z dnia 09.02.1962 r. i rozkazu dowódcy 1. KOPK Nr 0030/Org. z 26.03.1962r., przystąpiono do formowania dywizjonów rakietowych dywizji śląskiej. W tym i 17. dr OP m. Libiąż (Oświęcim). [ Zobacz więcej ]

18. dywizjon rakietowy OP – Pszczyna     ( Jednostka Wojskowa 1525, 1 ŚBR OP m. Bytom).
Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

Formalnie w marcu 1962 r., na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego Nr 0012/Org. z dnia 09.02.1962 r. i rozkazu dowódcy 1. KOPK Nr 0030/Org. z 26.03.1962r., przystąpiono do formowania dywizjonów rakietowych dywizji śląskiej. W tym i 18. dr OP m. Pszczyna. Dywizjony formowano na bazie rozformowanego 96. i 89. pułk artylerii przeciwlotniczej. [ Zobacz więcej ]
 

19. dywizjon techniczny OP – Gliwice     (Jednostka Wojskowa 1601, 1 ŚBR OP m. Bytom).
Oznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

 

W marcu 1962 r., na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego Nr 0012/Org. z dnia 09.02.1962 r. i rozkazu dowódcy 1. KOPK Nr 0030/Org. z 26.03.1962r., przystąpiono do formowania dywizjonów rakietowych dywizji śląskiej. W tym i 19. dt OP m. Gliwice. [ Zobacz więcej ]

20. dywizjon techniczny OP – Olkusz     (Jednostka Wojskowa 1924, 1 ŚBR OP m. Bytom).
Oznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

 

W marcu 1962 r., na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego Nr 0012/Org. z dnia 09.02.1962 r. i rozkazu dowódcy 1. KOPK Nr 0030/Org. z 26.03.1962r., przystąpiono do formowania dywizjonów rakietowych dywizji śląskiej. W tym i 20. dt OP m. Olkusz. [ Zobacz więcej ]

21. dywizjon rakietowy OP – Puck     (Jednostka Wojskowa 1050, 4. BR OP m. Gdynia).
Odznaka 21. dr OP

 

Zarządzeniem Nr 0015/Org. dowódcy WOPK z 16 stycznia 1963 roku, na bazie dotychczasowego 60. Samodzielnego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, powstaje 60. Brygada Artylerii Obrony Powietrznej Kraju m. Gdynia.

Na podstawie rozkazu dowódcy OPK nr 0012 z dnia 12.01.1963 roku, ma być sformowanych pięć dywizjonów rakietowych i jeden dywizjon techniczny. Jednym z tych dywizjonów był 21. dywizjon rakietowy OP m. Puck (Rzucewo)Zobacz więcej ]

22. dywizjon rakietowy OP – Hel     (Jednostka Wojskowa 1126, 4. BR OP m. Gdynia).

 

Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

Zarządzeniem Nr 0015/Org. dowódcy WOPK z 16 stycznia 1963 roku, na bazie dotychczasowego 60. Samodzielnego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, powstaje 60. BA OPK m. Gdynia.

Na podstawie rozkazu dowódcy OPK nr 0012 z dnia 12.01.1963 roku, ma być sformowanych pięć dywizjonów rakietowych i jeden dywizjon techniczny. Jednym z tych dywizjonów był 22. dywizjon rakietowy OP m. HelZobacz więcej ]

23. dywizjon rakietowy OP – Sobieszewo     (Jednostka Wojskowa 1110, 4. BR OP m. Gdynia).

 

Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

Zarządzeniem Nr 0015/Org. dowódcy WOPK z 16 stycznia 1963 roku, na bazie dotychczasowego 60. Samodzielnego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, powstaje 60. BA OPK m. Gdynia.

Na podstawie rozkazu dowódcy OPK nr 0012 z dnia 12.01.1963 roku, ma być sformowanych pięć dywizjonów rakietowych i jeden dywizjon techniczny. Jednym z tych dywizjonów był 23. dywizjon rakietowy OP m. SobieszewoZobacz więcej ]

24. dywizjon rakietowy OP – Babi Dół     (Jednostka Wojskowa 1101, 4. BR OP m. Gdynia).

 

Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

Zarządzeniem Nr 0015/Org. dowódcy WOPK z 16 stycznia 1963 roku, na bazie dotychczasowego 60. Samodzielnego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, powstaje 60. BA OPK m. Gdynia.

Na podstawie rozkazu dowódcy OPK nr 0012 z dnia 12.01.1963 roku, ma być sformowanych pięć dywizjonów rakietowych i jeden dywizjon techniczny. Jednym z tych dywizjonów był 24. dywizjon rakietowy OP m. Babi DółZobacz więcej ]

25. dywizjon rakietowy OP – Dąbrówka     (Jednostka Wojskowa 1068, 4. BR OP m. Gdynia).
Odznaka pamiątkowa 25. dr OP.

 

Zarządzeniem Nr 0015/Org. dowódcy WOPK z 16 stycznia 1963 roku, na bazie dotychczasowego 60. Samodzielnego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, powstaje 60. Brygada Artylerii Obrony Powietrznej Kraju m. Gdynia.

Na podstawie rozkazu dowódcy OPK nr 0012 z dnia 12.01.1963 roku, ma być sformowanych pięć dywizjonów rakietowych i jeden dywizjon techniczny. Jednym z tych dywizjonów był 25. dywizjon rakietowy OP m. DąbrówkaZobacz więcej ]

26. dywizjon techniczny OP – Bieszkowice     (Jednostka Wojskowa 1203, 4. BR OP m. Gdynia).

 

Oznaka rozpoznawcza 26 dt.

Zarządzeniem Nr 0015/Org. dowódcy WOPK z 16 stycznia 1963 roku, na bazie dotychczasowego 60. Samodzielnego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, powstaje 60. BA OPK m. Gdynia.

Na podstawie rozkazu dowódcy OPK nr 0012 z dnia 12.01.1963 roku, ma być sformowanych pięć dywizjonów rakietowych i jeden dywizjon techniczny. Jednym z tych dywizjonów był 26. dywizjon techniczny OP m. BieszkowiceZobacz więcej ]

28. dywizjon rakietowy OP – Trzcielin     (Jednostka Wojskowa 1663, 79. spr OP m. Poznań).
Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii         Wspomnienia kpt. Sławomira Kargula. Część II.

        Dowódcą dywizjonu był ppłk Ireneusz Kolasa. Pierwszym stanowiskiem jakie miałem objąć, było stanowisko dowódcy 1 plutonu startowego baterii startowej. Moim dowódcą baterii był por. Mirosław Zaporski.
        Dywizjon wyposażony był w zestaw rakietowy średniego zasięgu SA–75. [ Zobacz więcej ]
29. dywizjon rakietowy OP – Nieczajna k. Obornik     (Jednostka Wojskowa 1737, 79. spr OP m. Poznań).
Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

29. dywizjon rakietowy OP (wówczas dywizjon ogniowy artylerii rakietowej OPK) sformowany został na mocy rozkazu dowódcy WOPK nr 00103/Org z dnia 26 lipca 1963 r. w m. Nieczajna koło Obornik. Formowanie dywizjonu związane było z przeformowaniem 14 samodzielny pułk artylerii przeciwlotniczej (z dniem 01 września 1963 r.) na 14 samodzielny pułk artylerii OPK i przezbrojeniem pułku z 85 mm armat plot. wz. 1939 i 57 mm armat plot na PZR SA–75 Dzwina. [ Zobacz więcej ]

30. dywizjon rakietowy OP – Trzaskowo     (Jednostka Wojskowa 1814, 79. spr OP m. Poznań).
Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

30. dywizjon rakietowy OP (wówczas dywizjon ogniowy artylerii rakietowej OPK) sformowany został na mocy rozkazu dowódcy WOPK nr 00103/Org z dnia 26 lipca 1963 r. w m. Trzaskowo koło Murowanej Gośliny. Formowanie dywizjonu związane było z przeformowaniem 14 samodzielny pułk artylerii przeciwlotniczej (z dniem 01 września 1963 r.) na 14 samodzielny pułk artylerii OPK i przezbrojeniem pułku z 85 mm armat plot. wz. 1939 i 57 mm armat plot na PZR SA–75 Dzwina. [ Zobacz więcej ]

31. Kórnicki dywizjon rakietowy OP – Czołowo k. Kórnika     (Jednostka Wojskowa 1882, 79. spr OP m. Poznań).
Odznaka 31 dr OP

 

31. dywizjon rakietowy OP (wówczas dywizjon ogniowy artylerii rakietowej OPK) sformowany został na mocy rozkazu dowódcy WOPK nr 00103/Org z dnia 26 lipca 1963 r.

Formowanie dywizjonu związane było z przeformowaniem 14 samodzielny pułk artylerii przeciwlotniczej (z dniem 01 września 1963 r.) na 14 samodzielny pułk artylerii OPK i przezbrojeniem pułku z 85 mm armat plot. wz. 1939 i 57 mm armat plot na PZR SA–75 Dzwina. W etacie pułku, poza 31. dr OP, znalazły się jeszcze trzy dywizjony ogniowe i jeden dywizjon techniczny: [ Zobacz więcej ]

32. dywizjon techniczny OP – Biedrusko     (Jednostka Wojskowa 1959, 79. spr OP m. Poznań).
Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

32. dywizjon techniczny OP (wówczas dywizjon techniczny artylerii rakietowej OPK) sformowany został na mocy rozkazu dowódcy WOPK nr 00103/Org z dnia 26 lipca 1963 r. w m. Biedrusko. Formowanie dywizjonu związane było z przeformowaniem 14 samodzielny pułk artylerii przeciwlotniczej (z dniem 01 września 1963 r.) na 14 samodzielny pułk artylerii OPK i przezbrojeniem pułku z 85 mm armat plot. wz. 1939 i 57 mm armat plot na PZR SA–75 Dzwina. [ Zobacz więcej ]

32. dywizjon rakietowy OP - Olszewnica Stara     ( 3. WBR OP m. Sochaczew )
Odznaka pamiątkowa 32 dr OP

 

32. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej w Olszewnicy Starej sformowany został z dniem 31 grudnia 2011 r. Podstawa: Decyzja MON Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28.01.2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych.

Na pierwszego dowódcę dywizjonu dowódca Sił Powietrznych wyznaczył ppłk. Dariusza Cichala.

Zobacz więcej ]

33. dywizjon rakietowy OP - Gdynia     ( 3. WBR OP m. Sochaczew )
Oznaka pamiątkowa 33. dr OP

 

33. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej m. Gdynia-Grabówek sformowany został z dniem 31 grudnia 2011 r. Podstawa: Decyzja MON Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28.01.2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych.

Na pierwszego dowódcę dywizjonu dowódca Sił Powietrznych wyznaczył ppłk. Marka Kuchnowskiego. [ Zobacz więcej ]

34. dywizjon rakietowy OP - Bytom     ( 3. WBR OP m. Sochaczew )
Odznaka pamiątkowa 34. dr OP

 

34. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej m. Bytom sformowany został, z dniem 01 lipca 2011 r., na podstawie rozkazu dowódcy Sił Powietrznych nr pf 211 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych.

Na pierwszego dowódcę dywizjonu dowódca Sił Powietrznych wyznaczył ppłk. Jerzego Flisa.

Zobacz więcej ]

35. dywizjon rakietowy OP - Skwierzyna     ( 3. WBR OP Sochaczew )
Odznaka pamiątkowa 35. dr OP

 

35. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej m. Skwierzyna sformowany został, z dniem 01 lipca 2011 r., na podstawie rozkazu dowódcy Sił Powietrznych nr pf 211 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych.

Na pierwszego dowódcę dywizjonu dowódca Sił Powietrznych wyznaczył ppłk. Dariusza Stróżewskiego. [ Zobacz więcej ]

36. dywizjon rakietowy OP - Dobra Szczecińska     ( 26. BR OP m. Gryfice )
Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii         15–17.08.1968 r. z transportu kolejowego (stacja kolejowa Mechowie k. Płot) odbierane są pierwsze dostawy sprzętu bojowego (wyrzutnie rakiet PZR S–75M “Wołchow”).
        Po zdaniu stosownych egzaminów (10–20.01.1968), dywizjon przystąpił do pełnienia dyżurów bojowych. Czas przejścia niepełną grupą bojową z gotowości nr 2 do nr 1 wynosił 11 minut (przy zasilaniu z własnych elektrowni).
        Autorem zdjęć, wykonanych w grudniu 2007, jest Adam Bieńkowski. [ Zobacz więcej ]
36. dywizjon rakietowy OP - Mrzeżyno     ( 3. WBR OP m. Sochaczew )
36 dr OP

 

16 grudnia 2011 roku. Szczególna to dla mnie data. Data uroczystości rozformowania ostatniej jednostki wojskowej w której dane było mi służyć od pierwszych dni jej powstania, 78. pułku rakietowego OP. Na jego bazie powstał 36. dywizjon rakietowy OP.

Na pierwszego dowódcę dywizjonu dowódca Sił Powietrznych wyznaczył ppłk. Mariusza Zagdańskiego.

Zobacz więcej ]

37. dywizjon rakietowy OP - Glicko k. Nowogardu     (26 BR OP Gryfice)
Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii         37 dywizjon rakietowy (artylerii) OPK powstał w ramach realizacji Zarządzenia 0146 Dowódcy WOPK z dnia 13.12.1967 roku razem z 36, 38 i 39 da OPK. Za rozpoczęcie działalnosci dywizjonu można przyjąć datę 26.04.1968 r., pierwszym dowódcą był kpt. Stanisław Zygoń.
        Na początku 1968 roku, grupa oficerów, chorążych i podoficerów została skierowana do Centrum Szkolenia Specjalistów Artylerii Rakietowej i Radiotechniki WOPK w Bemowie Piskim. Tam została przeszkolona do obsługi przeciwlotniczego zestawu rakietowego średniego zasięgu S-75M “Wołchow”.Zobacz więcej ]
37. dywizjon rakietowy OP - Sochaczew     ( 3. WBR OP m. Sochaczew )
Oznaka 37. dr OP

 

37. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej m. Sochaczew sformowany został z dniem 31 grudnia 2011 r. Podstawa: Decyzja MON Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28.01.2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych.

Na pierwszego dowódcę dywizjonu dowódca Sił Powietrznych wyznaczył ppłk. Mirosława Grzybowskiego. [ Zobacz więcej ]

38. dywizjon rakietowy OP - Stargard Szczeciński     (26 BR OP Gryfice)
Odznaka 38 dr OP         38 dywizjon rakietowy (artylerii) OPK powstał w ramach realizacji Zarządzenia 0146 Dowódcy WOPK z dnia 13.12.1967 roku razem z 36, 37 i 39 da OPK. Za rozpoczęcie działalnosci dywizjonu można przyjąć datę 29.04.1968 r., pierwszym dowódcą był mjr Bonifacy Robak.
        15–17.08.1968 r. przybywa pierwszy transport kolejowy sprzętu rakietowego (wyrzutnie PZR S–75M Wołchow). Stacja rozładunkowa Mechowo koło Płot. Sprzęt transportowano na lotnisko w Płotach i nocami do 36., 37., i 38. dywizjonu.Zobacz więcej ]
38. dywizjon zabezpieczenia OP - Sochaczew     ( 3. WBR OP m. Sochaczew )
38 dz OP

 

38. dywizjon zabezpieczenia Obrony Powietrznej m. Sochaczew sformowany został z dniem 31 grudnia 2011 r. Podstawa: Decyzja MON Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28.01.2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych.

Na pierwszego dowódcę dywizjonu dowódca Sił Powietrznych wyznaczył ppłk. Macieja Majkowskiego. [ Zobacz więcej ]

39. dywizjon rakietowy OP - Gryfino     (26 BR OP Gryfice)
Logo 39 dr OP         39 dywizjon rakietowy (artylerii) OPK (JW 2205) powstał w ramach realizacji Zarządzenia 0146 Dowódcy WOPK z dnia 13.12.1967 roku razem z 36, 37, i 38 dr OPK. Za rozpoczęcie działalnosci dywizjonu można przyjąć datę 27.04.1968 r., pierwszym dowódcą był kpt. Zygmunt Gaik. Dywizjon wszedł w skład 26 Brygady Artylerii OPK.
        Na miejsce jego postoju wyznaczono rejon w odległości kilkunastu kilometrów na południe od miasta Gryfino. Jako dywizjon rakietowy, jednostka została przeznaczona do obrony północno - zachodnich rubieży kraju przed ewentualnym atakiem nieprzyjaciela z powietrza... [ Zobacz więcej ]
40. dywizjon rakietowy OP - Kołczewo     (26 BR OP Gryfice)
Logo 40 dr OP         Początki 40. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej sięgają 1969 roku, kiedy to 24 kwietnia do miejscowości Dobra Szczecińska, po przeszkoleniu w Centrum Szkolenia Specjalistów Artylerii i Radiotechniki w Bemowie Piskim, przybyła grupa organizacyjna.
        Jednak historia dywizjonu związana jest ściśle z wyspą Wolin, a zwłaszcza z miejscowością Kołczewo. Tu właśnie 16 sierpnia 1969 roku, po przejęciu koszar i obiektów rozpoczęły służbę kolejne pokolenia żołnierzy strzegących powietrznych granic Polski.
        40 dr OP w Kołczewie tak jak inne dywizjony 26. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, rozmieszczony był na północno-zachodniej rubieży Polski i przeznaczony do zwalczania środków napadu powietrznego przeciwnika na małych i średnich wysokościach, niezależnie od warunków atmosferycznych i pory doby. [ Zobacz więcej]
41. dywizjon rakietowy OP - Mrzeżyno     (26 BR OP Gryfice/78 pr OP Mrzeżyno)
Odznaka 41. dr OP m. Mrzeżyno         Na podstawie rozkazu dcy WOPK Nr 0013 z 06.12.1968 r., w okresie od 20.04.1969 do 11.08.1969 r., w 37 dr rozpoczęto formalny proces formowania 41. dr (JW 4086).
        Jednocześnie grupa oficerów, chorążych i podoficerów została (jeszcze w listopadzie 1968 roku) skierowana do Centrum Szkolenia Specjalistów Artylerii Rakietowej i Radiotechniki WOPK w Bemowie Piskim. Tam została przeszkolona do obsługi przeciwlotniczego zestawu rakietowego średniego zasięgu S–75M “Wołchow”. Przeszkolenie, w którym uczestniczyły także grupy z nowo formowanych 40 i 42 dywizjonu, zakończono 30.06.1969 roku. [ Zobacz więcej]
42. dywizjon rakietowy OP – Ustronie Morskie     (26 BR OP Gryfice)
Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii
             Na podstawie rozkazu dcy WOPK Nr 0013 z 06.12.1968 r., w okresie od 21.04.1969 do 20.05.1969 r., w 38 dr Stargard Szczeciński rozpoczęto formalny proces formowania 42. dr. Jednocześnie grupa oficerów, chorążych i podoficerów została (jeszcze w listopadzie 1968 roku) skierowana do Centrum Szkolenia Specjalistów Artylerii Rakietowej i Radiotechniki WOPK w Bemowie Piskim. Tam została przeszkolona do obsługi przeciwlotniczego zestawu rakietowego średniego zasięgu S–75M “Wołchow”. [ Zobacz więcej ] i [ Zobacz więcej ]
 
43. dywizjon rakietowy OP – Dąbki     (26 BR OP Gryfice)
Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii
             W 42. dr OP 25.04.1970 r. rozpoczyna się formowanie 43 dr OP. Dowódcą dywizjonu zostaje kpt. inż. Ryszard Pawulski. Po sformowaniu, 29.10.1970 r., dywizjon przybywa na swoje miejsce stałej dyslokacji do m. Dąbki.
             Pierwsze strzelanie bojowe, na poligonie w byłym ZSRR, dywizjon odbył w dniach 12–26.04.1971 r.
             [ Zobacz więcej ]
 
44. dywizjon rakietowy OP – Ustka     (Jednostka Wojskowa 2269, 4. BR OP Gdynia)

Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii Na podstawie Zarządzenie Szefa SG nr 06/Org. z 26.01.1970 r. i rozkaz dowódcy WOPK nr 028/Org. z 26.01.1970, w latach 1971 – 1973 powstały, w 4. Brygadzie Artylerii Obrony Powietrznej Kraju im. Obrońców Wybrzeża m. Gdynia, kolejne trzy dywizjony rakietowe.

Jednym z tych dywizjonów był 44. dywizjon ogniowy OPK m. Ustka, JW 2269, pierwszym dowódcą dywizjonu został ppłk Mieczysław Piechocki. [ Zobacz więcej ]
 

45. dywizjon rakietowy OP – Smołdzino     (Jednostka Wojskowa 2284, 4. BR OP Gdynia)
Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii
             45. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej sformowany został w 1971 w Smołdzinie (Zarządzenie Szefa SG nr 06/Org. z 26.01.1970 r. i rozkaz dowódcy WOPK nr 028/Org. z 26.01.1970).
             Dywizjon został rozformowany w roku 1995.
             [ Zobacz więcej ]
 
46. dywizjon rakietowy OP – Choczewo     (Jednostka Wojskowa 2346, 4. BR OP Gdynia)

Odznaka 46 dr OP 

Na podstawie Zarządzenie Szefa SG nr 06/Org. z 26.01.1970 r. i rozkaz dowódcy WOPK nr 028/Org. z 26.01.1970, w latach 1971 – 1973 powstały, w 4. Brygadzie Artylerii Obrony Powietrznej Kraju im. Obrońców Wybrzeża m. Gdynia, kolejne trzy dywizjony rakietowe.

Jednym z tych dywizjonów był 46. dywizjon ogniowy OPK m. Choczewo, JW 2269, pierwszym dowódcą dywizjonu został mjr Władysław Hornik. [ Zobacz więcej ]
 

60. dywizjon rakietowy OP – Olszewnica.     (Jednostka Wojskowa 2361, 3. WBR Warszawa)
Odznaka 60. dr OP

60. dywizjon rakietowy OP w m. Olszewnica był jednym z pierwszych dywizjonów S-125 Newa formowanych w ramach 3. DA OPK w 1970 roku (Rozkaz dowódcy 1 KOPK Nr 011 z dnia 31.03.1970 r.)

W 1978 roku dywizjon został przezbrojone na PZR S-125M i w roku 2000 na PZR S-125 Newa-SC. [ Zobacz więcej ]

61. dywizjon rakietowy OP – Małocice.     (Jednostka Wojskowa 2367, 3. WBR Warszawa)
Odznaka 61. dr OP.

61. dywizjon rakietowy OP w m. Małocice był jednym z pierwszych dywizjonów S-125 Newa formowanych w ramach 3 DA OPK w 1970 roku.

W grudniu 1999 roku dywizjon został przegrupowany na nowe stanowisko do m. Sochaczew, a w roku 2003 zostaje przezbrojony na PZR S-125 Newa-SC. [ Zobacz więcej ]

62. dywizjon rakietowy OP – Borzęcin.     (Jednostka Wojskowa 2370, 3. WBR Warszawa)
Odznaka 62. dr OP

 

62. dywizjon rakietowy OP w m. Borzęcin był jednym z pierwszych dywizjonów S-125 Newa formowanych w ramach 3. DA OPK w 1970 roku (Rozkaz dowódcy 1 KOPK Nr 011 z dnia 31.03.1970 r.)

W 1978 roku dywizjon został przezbrojone na PZR S-125M i w roku 1999 na PZR S-125 Newa-SC. [ Zobacz więcej ]

63. dywizjon rakietowy OP – Nadarzyn-Rusiec.     (Jednostka Wojskowa 2380, 3. WBR Warszawa)
Odznaka 63. dr OP.

63. dywizjon rakietowy OP w m. Nadarzyn-Rusiec był jednym z pierwszych dywizjonów S-125 Newa formowanych w ramach 3 DA OPK w 1970 roku.

W grudniu 1999 roku dywizjon został przegrupowany na nowe stanowisko do m. Sochaczew, a w roku 2003 zostaje przezbrojony na PZR S-125 Newa-SC. [ Zobacz więcej ]

64. dywizjon rakietowy OP – Hel-Bór     (4 BR OP Gdynia)
Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

W 1973 roku (Zarządzenie Szefa SG nr 057/Org. z 02.08.1973 r. i rozkaz dowódcy 2. KOPK nr 0101/Org. z 24.08.1973) przeszkolono w CSSAiR kadrę dla nowo formowanych dywizjonów: 64 do m. Hel-Bór i 65 do m. Rozewie

W listopadzie 1974r., transportem kolejowym z ZSRR do stacji kolejowej Hel, przybywają pierwsze PZR S-125M Newa dla nowo formowanych dywizjonów. [ Zobacz więcej ]
 

65. dywizjon rakietowy OP – Władysławowo (Rozewie)     (4 BR OP Gdynia)
Odznaka pamiątkowa 65 dr OP Wspomnienia ppłk. w st. spocz. Ryszarda Sienkiewicza:
             65 doar OPK powołany został rozkazem dowódcy 2 K OPK nr 0101 z dnia 24 sierpnia 1973r., wchodząc w skład wraz z bliźniaczym 64 doar 4 BA OPK im. Obrońców Wybrzeża.
             Faktycznie już wcześniej, w czerwcu tego roku rozpoczęło się szkolenie kadry i żołnierzy zasadniczej służby wojskowej w Centrum Szkolenia Specjalistów Artylerii i Radiotechniki w Bemowie Piskim. Dywizjon miał być uzbrojony w zestaw S–125 Newa. W końcu listopada do egzaminów przystąpiły składy osobowe 64 i 65 doar z 4 BA OPK z Gdyni i 66 i 67 doar z 26 BA OPK z Gryfic. Po podsumowaniu wyników szkolenia, okazało się , że pierwsze miejsce zajął 65 doar ze średnią ocen 4,76. [ Zobacz więcej ]
 
66. dywizjon rakietowy OP – Wicko Morskie     (26 BR OP Gryfice)
Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii
             W CSS AiR Bemowo Piskie, w roku 1973, przeszkolono kadrę dla nowo formowanych dywizjonów 26 BA OPK Gryfice, w tym dla 66 dr OP m. Wicko Morskie (Naćmierz). Stanowisko dowódcy dywizjonu obejmuje mjr dypl. Marian JASKULSKI.
             Jak wygląda dywizjon po 20 latach od rozformowania? Oto kilka zdjęć z 2010 roku wykonane przez mjr. Marcina Szafrańca, rakietowca przeciwlotnika z 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Służył w 9. dr OP w Teresinie, w 62. dr OP w Borzęcinie oraz w 60. dr OP w Olszewnicy. [ Zobacz więcej ]
 
67. dywizjon rakietowy OP – Unieście     (26 BR OP Gryfice)
Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii
             Podstawą sformowania 67 dywizjonu było zarządzenie Szef Sztabu Generalnego WP Nr 057/Org. z dnia 02.08.1973 r. Zarządzenie określało termin zakończenia formowania dywizjonu w m. Unieście do dnia 31 grudnia 1973 r.
             Formowanie 67. dr OP zakończono 29.09.1973 r. Pierwszym dowódcą dywizjonu został kpt. mgr inż. Jan Czeczotka. [ Zobacz więcej ]
 
68. dywizjon rakietowy OP – Łeba     (Jednostka Wojskowa 3886, 4. BR OP Gdynia)
Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

W 1974 roku (rozkaz dowódcy WOPK nr 0188/Org. z 19.09.1974) przeszkolono w CSSAiR kadrę dla nowo formowanych dywizjonów: 68 do m. Łeba i 69 do m. Rowy.

W listopadzie 1974r., transportem kolejowym z ZSRR do stacji kolejowej Hel, przybywają pierwsze PZR S-125M Newa dla nowo formowanych dywizjonów. [ Zobacz więcej ]
 

69. dywizjon rakietowy OP – Rowy     (Jednostka Wojskowa 3906, 4. BR OP Gdynia)
Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

W 1974 roku (rozkaz dowódcy WOPK nr 0188/Org. z 19.09.1974) przeszkolono w CSSAiR kadrę dla nowo formowanych dywizjonów: 68 do m. Łeba i 69 do m. Rowy.

W listopadzie 1974r., transportem kolejowym z ZSRR do stacji kolejowej Hel, przybywają pierwsze PZR S-125M Newa dla nowo formowanych dywizjonów. [ Zobacz więcej ]
 

70. dywizjon rakietowy OP – Łunowo     (26 BR OP Gryfice)
Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii
             22.10.1974 r. sformowano 70. dr OP (PZR S-125M Newa) w m. Łunowo. Pierwszym dowódcą został mjr dypl. Andrzej Dąbrowski. Stany osobowe czasowo zakwaterowane w m. Janogród.
             W dniu 10.05.1975 r. przyjęto, na stacji Trzebiatów, sprzęt PZR S-125M Newa dla 70 i 71 dr OP.
            [ Zobacz więcej ]
 
71. dywizjon rakietowy OP – Pobierowo/Mrzeżyno      (26 BR OP / 78 pr OP)
Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii
             71 dr OP powołany został rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 4 października 1974 roku. W pierwszych dniach funkcjonowania 71. dywizjonu przystąpiono do przygotowania obsług na przejęcie sprzętu, które nastąpiło 10 maja 1975 r. Sprzęt, PZR S-125 Newa, odbierano z transportu kolejowego na stacji m. Trzebiatów.
             Pierwszym dowódcą dywizjonu został mjr Jan Gołębiewski. [ Zobacz więcej ]
 
72. dywizjon rakietowy OP – Oświęcim (Lędziny)     (Jednostka Wojskowa 1691, 1. ŚBR OP m. Bytom)
Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

W 1978 r., na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP nr 021/Org. z dnia 30 marca 1978 r., 1. Dywizja Artylerii OPK wzmacnia swoje możliwości bojowe formując cztery nowe dywizjony S–125 Newa, w tym 72. dr OP m. Oświęcim. [ Zobacz więcej ]
 

73. dywizjon rakietowy OP – Oświęcim (Bujaków)     (Jednostka Wojskowa 2272, 1. ŚBR OP m. Bytom)
Herb - gmina Porąbka

W 1978 r., na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP nr 021/Org. z dnia 30 marca 1978 r., 1. Dywizja Artylerii OPK wzmacnia swoje możliwości bojowe formując cztery nowe dywizjony S–125 Newa, w tym 73. dr OP m. Oświęcim. [ Zobacz więcej ]
 

74. dywizjon rakietowy OP – Gliwice (Ostropa)     (Jednostka Wojskowa 2389, 1. ŚBR OP m. Bytom)
Odznaka pamiątkowa 74. dr OP

W 1978 r., na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP nr 021/Org. z dnia 30 marca 1978 r., 1. Dywizja Artylerii OPK wzmacnia swoje możliwości bojowe formując cztery nowe dywizjony S–125 Newa, w tym 74. dr OP m. Gliwice. [ Zobacz więcej ]
 

75. dywizjon rakietowy OP – Gliwice (Przezchlebie)     (Jednostka Wojskowa 1966, 1. ŚBR OP m. Bytom)
Odznaka pam. 75. dr OP

W 1978 r., na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP nr 021/Org. z dnia 30 marca 1978 r., 1. Dywizja Artylerii OPK wzmacnia swoje możliwości bojowe formując cztery nowe dywizjony S–125 Newa, w tym 75. dr OP m. Gliwice. [ Zobacz więcej ]
 

76. dywizjon rakietowy OP – Chomęcice     (Jednostka Wojskowa 2049, 79. spr OP m. Poznań)
Odznaka pamiątkowa 76 dr OP.

76. dywizjon rakietowy OP sformowany został w 1979 roku w ugrupowaniu 79. spr OP m. Poznań na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Wojsk OPK nr 084 z dnia 9.10.1979 r. Sztab i koszary w Poznaniu przy ulicy Rolnej, stanowiska ogniowe w m. Chomęcice. Tradycyjnie kadra formowanego dywizjonu została przeszkolona na PZR S-125 Newa ( SA-3 Goa) w CSS WOPK Bemowo Piskie. [ Zobacz więcej ]
 

77. dywizjon rakietowy OP – Złotkowo     (Jednostka Wojskowa 2209, 79. spr OP m. Poznań)
Odznaka pamiątkowa 77 dr OP.

77. dywizjon rakietowy OP sformowany został w 1979 roku w ugrupowaniu 79. spr OP m. Poznań na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Wojsk OPK nr 084 z dnia 9.10.1979 r. Początkowo na miejsce stacjonowania sztabu i koszar wybrano koszary w Poznaniu przy ul Rolnej i stanowisko ogniowe w okolicach m. Złotkowo. Tradycyjnie kadra formowanego dywizjonu została przeszkolona na PZR S-125 Newa ( SA-3 Goa) w Cenrum Szkolenia Specjalistów Wojsk OPK m. Bemowo Piskie. [ Zobacz więcej ]
 

81. dywizjon dowodzenia OP – Bytom.     (Jednostka Wojskowa 1552, 1. ŚBR Bytom)
Odznaka pam. 81. dd OP

 

W ramach reorganizacji 13. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej OPK, w celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania stanowiska dowodzenia oraz łączności z dywizjonami wchodzącymi w skład dywizji, w 1962 roku sformowany został, przy sztabie 13. DA OPK, dywizjon dowodzenia. [ Zobacz więcej ]

82. dywizjon dowodzenia OP - Gryfice     (26 BR OP Gryfice)
Odznaka 26 BR OP Gryfice

Historia 82. dywizjonu dowodzenia OP nierozerwalnie związana jest z sformowaniem w 06.01.1968 r. 26. Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej.

Zarządzeniem Nr 0142/Org. z dnia 13.10.1967 roku, Szef Sztabu Generalnego WP nakazał w terminie do dnia 01.09.1968 roku, sformowanie - na bazie 129 Samodzielnego Pułku Artylerii OPK - 26 Brygady Artylerii OPK. Etat dowództwa 394 żołnierzy i 28 pracowników cywilnych. Miejsce postoju Gryfice (czasowo Szczecin).

W chwili powstania 26. Brygada Artylerii OPK składała się z dowództwa brygady wraz z dywizjonem dowodzenia oraz czterech dywizjonów ogniowych (36, 37, 38, 39 do). [ Zobacz więcej ]

 

83. dywizjon dowodzenia OP – Warszawa.     (Jednostka Wojskowa 1560, 3. WBR Warszawa)
Odznaka pam. 83. dd OP

 

W ramach reorganizacji 9. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej OPK, w celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania stanowiska dowodzenia oraz łączności z dywizjonami wchodzącymi w skład dywizji, z dniem 01 lutego 1962 roku sformowany został, przy sztabie 9. DA OPK, dywizjon dowodzenia. [ Zobacz więcej ]

84. dywizjon dowodzenia OP – Gdynia.     (Jednostka Wojskowa 1561, 4. GBR OP Gdynia)
Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

 

Zarządzeniem Nr 0015/Org. dowódcy WOPK z 16 stycznia 1963 roku, na bazie dotychczasowego 60. Samodzielnego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, powstaje 60. Brygada Artylerii Obrony Powietrznej Kraju m. Gdynia i razem z nią dywizjon dowodzenia. Wtedy jeszcze nie był to samodzielny oddział gospodarczy... [ Zobacz więcej ]

 

Copyright by Zbigniew Przęzak