Wspomnienia i refleksje przeciwlotnika


Linki

Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”.

 

Witryny jednostek wojskowych.

MON

Ministerstwo Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej jest naczelnym organem administracji państwowej w dziedzinie obronności państwa. Kieruje resortem obrony narodowej, w tym przede wszystkim całokształtem działalności Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Przygotowuje projekty założeń obronnych państwa oraz sprawuje ogólne kierownictwo w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony.


Dowództwa Generalnego RSZ

Podległe Ministrowi Obrony Narodowej Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (DGRSZ), z dniem 1 stycznia 2014 roku, jest dowództwem połączonym odpowiedzialnym za dowodzenie jednostkami wojskowymi RSZ w czasie pokoju i kryzysu oraz pozostałymi po wydzieleniu dla Dowództwa Operacyjnego jednostkami w czasie wojny.

Organizacją szkolenia personelu 3. WBR OP i gestorstwem uzbrojenia i sprzętu zajmuje się Inspektorat Rodzajów Wojsk DGRSZ.


Dowództwa Operacyjne RSZ

Podległe Ministrowi Obrony Narodowej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ) utworzone zostało 1 stycznia 2014 roku. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych jest głównym organem dowodzenia odpowiedzialnym za dowodzenie operacyjne Siłami Zbrojnymi, przekazanymi w jego podporządkowanie zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej.

W strukturze Dowództwa znajduje się Szefostwo Obrony Powietrznej, wypełniające zadania związane z ochroną granicy powietrznej kraju. Szefostwo realizuje zadania związane z planowaniem, organizacją i kontrolą Systemu OP RP.


Centrum Operacji Powietrznych

Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego jest organem dowodzenia szczebla operacyjno-taktycznego. Podlega bezpośrednio Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Jednocześnie, w ramach realizacji szkolenia lotniczego, współpracuje z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a w szczególności z Inspektorem Sił Powietrznych, który wydziela siły i środki do dyżurów bojowych w polskiej przestrzeni powietrznej.

COP - DKP posiada kompetencje do dowodzenia, stawiania zadań i kierowania aktywnymi środkami walki oraz planowania i organizowania działań bojowych dla podporządkowanych operacyjnie jednostek lotniczych, przeciwlotniczych i radiotechnicznych.


Odznaka Sił Powietrznych RP

Siły Powietrzne były rodzajem sił zbrojnych przeznaczonym głównie do obrony przestrzeni powietrznej kraju. Struktura organizacyjna Sił Powietrznych obejmowała: Dowództwo Sił Powietrznych, Centrum Operacji Powietrznych z podległymi ośrodkami dowodzenia i naprowadzania oraz centrami koordynacji operacji powietrznej, dwa skrzydła lotnictwa taktycznego, skrzydło lotnictwa transportowego, skrzydło lotnictwa szkolnego, brygadę rakietową OP, brygadę radiotechniczną, ośrodek rozpoznania i walki radioelektronicznej oraz jednostki zabezpieczenia i szkolne.

Z dniem 1 stycznia 2014 roku, w życie wchodzi reforma systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. W jej wyniku Dowództwo Sił Powietrznych zostaje rozformowane. W ramach Dowództwa Generalnego RSZ powstał, między innymi, Inspektorat Sił Powietrznych i Inspektorat Rodzajów Wojsk.


Odznaka Centrum Szkolenia Sił
  Powietrznych

 

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie jest jedynym w Siłach Zbrojnych RP ośrodkiem nie akademickim, kształcących specjalistów wojsk obrony przeciwlotniczej, wojsk radiotechnicznych, rozpoznania i walki radioelektronicznej.


Logo CP SP. Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce. Historia poligonu zaczyna się w roku 1946. Wtedy to w Niechorzu, na zachód od Mrzeżyna Gryfickiego, powołano Komendę Poligonu nr 3.

Po wieloletnich zmianach organizacyjnych i dyslokacji, w 1952 roku powstaje Centralny Poligon Przeciwlotniczy w Wicku Morskim.


Logo CWT SP. Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych rozpoczęło oficjalną działalność 1 grudnia 2006 roku, powstało na bazie rozformowanych: Centralnego Węzła Łączności Sił Powietrznych i Centrum Automatyzacji Sił Powietrznych.

Do zadań CWT SP należy: Realizacja prac analitycznych, projektowych i wdrożeniowych w zakresie systemów łączności i informatyki; Budowa i eksploatacja terytorialnych sieci teleinformatycznych na potrzeby Jednostek Wojskowych Sił Powietrznych; Przetwarzanie danych i eksploatacja systemów informatycznych na potrzeby Sił Powietrznych i Instytucji Centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej; Zapewnienie unifikacji i standaryzacji rozwiązań w zakresie systemów łączności i informatyki w Siłach Powietrznych.

 
Wojska OPL SP.
Odznaka 3 WBR OP m. Sochaczew.

3. Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej m. Sochaczew, kontynuuje tradycje, powstałej w rejonie Lublina 20.08.1944 roku, 3. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej. Szlak bojowy 3. DAP wiódł z Lublina do Łużyc przez Międzyrzecz Podlaski, Siedlce, Mrozy, Warszawę, Łódź, Poznań, Krzyż, Bolesławiec i Nysę. Dywizja, w trakcie działań bojowych, zniszczyła 12 samolotów niemieckich i wiele celów naziemnych...

Odznaka pamiątkowa 32 dr OP
32 dywizjon rakietowy OP m. Olszewnica
Oznaka pamiątkowa 33. dr OP
33. dywizjon rakietowy OP m. Gdynia
Odznaka pamiątkowa 34. dr OP
34 dywizjo rakietowy OP m. Bytom.
Odznaka 35 dr OP
35. dywizjon rakietowy OP m. Skwierzyna
36 dr OP
36 dywizjon rakietowy OP m. Mrzeżyno
Odznaka 37 dr OP
37. dywizjon rakietowy OP m. Sochaczew
38 dz OP
38 dywizjon zabezpieczen OP m. Sochaczew.
 
 
Wojska Radiotechniczne i Rozpoznania Radioelektronicznego SP.
Odznaka 3. WBRt Wrocław

3. Wrocławska Brygada Radiotechniczna we Wrocławiu. W latach 1973 - 1976 przeprowadzono poważną reorganizację struktur wojsk radiotechnicznych, tworząc trzy brygady radiotechniczne o strukturze batalionowej. W maju 1974 roku osiąga gotowość 3. BRt m. Wrocław...

Odznaka 3. brt
3. Sandomierski batalion radiotechniczny
Odznaka 8. brt
8. Szczycieński batalion radiotechniczny
Odznaka 31. brt
31. batalion radiotechniczny
Odznaka 34. brt
34. batalion radiotechniczny m. Chojnice
Odznaka 1. orel

1. Ośrodek Radioelektroniczny m. Grójec. Historia jednostki rozpoczyna się w roku 1957 kiedy to utworzono w Pile Ośrodek Rozpoznania i Zakłóceń Radiowych i nadano jej nr JW 2962. Jednostka ta została w lipcu 1961 roku przeniesiona do miejscowości Ogrodzienice koło Grójca, gdzie stacjonuje do dziś...

 
 

Technika rakietowa, teoria i sprzęt

Westnik PWO

Strona o sprzęcie przeciwlotniczych wojskach rakietowych. Autorem strony i jej głównym redaktorem jest Said Amin. W opracowaniu materiałów na stronie wspiera go grupa entuzjastów nie tylko z Rosji. W redagowaniu strony pomaga także Przemek Gurgurewicz z Polski. Język rosyjski. Adres strony http://www.pvo.su.


Air Power Australia

Strona Air Power Australia powstała w październiku 2004 r., w celu wspierania Sił Powietrznych; stymulowanie publicznej i parlamentarnej debaty na tematy Sił Powietrznych; edukacji społeczeństwa, publikowania i archiwizowania dokumentów i artykułów na tematy sił lotniczych. Strona obejmuje szeroki zakres tematyczny problematyki prowadzenia wojen w powietrzu, na ziemi i morzach. Język angielski. Adres strony: http://www.ausairpower.net/sams-iads.html.


Peters-ADA

Redaktorem strony jest Peter Skarus. 8 lat pracował jako oficer naprowadzania na PZR S-125 Newa w byłej NRD. Zaliczył trzykrotnie strzelania do celów realnych na poligonie w Aszułuku. Na stronie wiele materiałów z zakresu teorii techniki rakietowej, danych taktyczno-technicznych PZR i ich zdjęć. Język niemiecki. Adres strony http://peters-ada.de/index.htm.


Instrukcja S-75M Wołchow.

 
 
 

Sympatykom WRiA.PL polecam stronę internetową zawierającą oryginalne dokumenty dotyczące historii powstawania i instrukcje eksploatacyjne, wycofanych z uzbrojenia, PZR S–25 Berkut, S–125M Newa, S–75M Wołchow i S–200 Wega. Strona jest w języku rosyjskim.

Adres strony http://historykpvo.narod2.ru/.


Przycisk START PZR S-75M Wołchow.

 

Jeżeli jesteś Czytelniku byłym Oficerem Naprowadzania na PZR S-75M Wołchow lub służyłeś na PZR S-125M Newa, 2K-11 Krug lub S-200 Wega, to masz okazję przeżyć to jeszcze raz w ... zaciszu domowym.

Pomoże Ci w tym bezpłatny program “SAM Simulator”. Program jest dziełem węgierskich programistów. Na stronie “SAM Simulator” podane są linki do forum zrzeszające sporą społeczność sympatyków. Zaznaczam, że praca z symulatorem wymaga podstawowej wiedzy z dziedziny wojsk rakietowych i radiotechnicznych.

Adres strony http://sites.google.com/site/samsimulator1972/home/.

 


Wojsko

Polska Zbrojna - Archiwum Przeglądu Sił Zbrojnych

Defence24.pl - Bezpieczeństwo - Wojsko - Przemysł

Jednostki-Wojskowe.pl Admin: Jacek Tymoczko

Profesjonalne Forum Militarne. Admin: Grzegorz Prasał

www.samolotypolskie.pl - portal samoloty polskie

www.konflikty.pl - portal historyczno-militarny

 
 

Inne adresy

Odznaka Fundacji Dzieciom 1%

Nasz kolega ppłk rez. Krzysztof Fojut prowadzi w imieniu swojej ukochanej wnuczki Małgosi Stępińskiej witrynę http://www.malgosia.555.pl/

Może będziemy mogli, za pośrednictwem  Fundacja Dzieciom, w jakiś sposób Małgosi pomóc? Misją Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" jest realizacja ogólnokrajowego Programu "Zdążyć z Pomocą" pod patronatem prof. Zbigniewa Religii.
 
 
 
Takie to proste!