Foto wspomnienia ppłk. Jana Dziadonia (81 zdjęć)
Ppłk w st. spocz. mgr inż. Jan Dziadoń: "Moja tradycje wojskowe sięgają pamięcią do służby mojego dziadka Józefa w Polskich Legionach we Lwowie w latach 1914 do 1916 oraz służba mojego ojca Stanisława w 2. Korpusie Polskiego Wojska we Włoszech w latach 1944 do 1946 ...". Więcej o służbie ppłk. Jana Dziadonia na stronach WRiA.PL. Album jest zbiorem zdjęć z archiwum prywatnego ppłk. Jana Dziadonia.

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.