Spotkanie Noworoczne SŻPiS 2 KOP (14 zdjęć)
W dniu 14.01.2011 w Klubie Garnizonowym LOTNIK w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie i Spotkanie Noworoczne Członków SŻPiS 2. KOP. W trakcie Walnego Zebrania zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności Stowarzyszenia za 2010 rok, sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej i udzielono absolutorium dla ustępującego Zarządu. Na koniec wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Na Prezesa Stowarzyszenia wybrano ponownie gen. bryg. Mariana Deringa. Walne Zebranie dokonało także zmiany w Statucie Stowarzyszenia, Święto Stowarzyszenia zostało przeniesione z 1 września na 15 czerwca - w rocznicę powołania i rozwiązania 2. Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy. Zdjęcia wykonał i udostępnił Stanisław Rudniewski.

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.