Obiekty byłego 63. dr OP m. Rusiec -- Wido z korytarza izby żołnierskiej przez szkielety szafek żłnierskich w koszarowcu 63. dr OP.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki