Obiekty byłego 63. dr OP m. Rusiec -- Wejście do gabinetu d-cy, widoczne przejście do gabinetu z-cy ds. polit.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki