Obiekty byłego 65. dr OP m. Rozewie (3) (32 zdjęcia)
W dniu 12 października 2013 r. z inicjatywy st. chor. rez. Włodzimierza Steinka, doszło do spotkania w Rozewiu na terenie byłego 65 dr.OP, z byłymi dowódcami dywizjonów rakietowych: ppłk. w st. spocz. Stanisławem Wojniuszem (dowodził 64. dr OP m. Hel-Bór w latach 1980-1983) oraz ppłk. w st. spocz. Mirosławem Ulatowskim (dowodził 64. dr OP m. Hel-Bór w latach 1984-1990). Plonem tej wizyty są zdjęcia obiektów byłego 65. dr OP m. Rozewie i 21. brt m. Władysławowo. Autorem zdjęć jest ppłk w st. spocz. Stanisław Wojniusz.

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.