Obiekty byłego 40. dr OP m. Kołczewo -- Koszarowiec, w głębi wejście do kotłowni - 40 dr OP m. Kołczewo.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki