XXV rocznica powstania 78. pr OP m. Mrzeżyno (147 zdjęć)
Historia mojej ostatniej wizyty w Mrzeżynie rozpoczyna się 01 września 2011 roku w … Koszalinie. Tak, to tam, podczas obchodów 93. rocznicy powstania Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, ppłk Oleg Miętki osobiście zaprosił mnie na uroczyste obchody 25. rocznicy powstania 78. pułku rakietowego Obrony Powietrznej im. gen. broni Władysława Andersa w Mrzeżynie, planowane na dzień 30 września 2011r. Album zawiera 147 zdjęć. Autorzy zdjęć: Zbigniew Przęzak - 135 zdjęć, Zbigniew Żołna - 11 zdjęć i Grzegorz Walczak - 1 zdjęcie.

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.